Upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem wzór

Jak napisać upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem? Nie każdy dysponuje własnym pojazdem, którym mógłby wyjechać za granicę. Pojazd na wakacyjny wyjazd można jednak pożyczyć od rodziny lub znajomych. Prawo zawsze określa zasady dotyczące podróżowania samochodem zarejestrowanym na inną osobę. Przepisy te mogą różnić się w zależności od kraju, na terenie którego planuje przebywać podróżny.

Warto dodać, że w niektórych krajach posiadanie upoważnienia do prowadzenia pożyczonego pojazdu (samochód osobowy lub ciężarowy), a w szczególności pojazdów leasingowanych bądź pojazdów firmowych, upoważnienie jest niezbędne i określone w przepisach drogowych dla danego kraju.

Wstęp

upowaznienie-do-wyjazdu-za-granice-samochodem-wzor-pdf-docWażne jest zatem upewnienie się, jakie warunki należy spełnić, aby móc poruszać się cudzym samochodem za granicą, a także dla pewności, sporządzić z właścicielem pojazdu upoważnienie do wyjazdu pożyczonym samochodem za granicę. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, które pobierzesz poniżej:

Upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem wzór

upowaznienie-do-wyjazdu-za-granice-samochodem-wzor-pdf-doc

Upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem wzór

Czy można wyjechać za granicę pożyczonym samochodem?

Właściciel samochodu może poruszać się nim swobodnie po całym kontynencie europejskim pod warunkiem, że posiada przy sobie jedynie dokumenty pojazdu oraz dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Natomiast wyjazd za granicę samochodem zarejestrowanym na inną osobę często jest możliwy tylko po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia.

Wyjazd cudzym autem za granicę może wiązać się z koniecznością posiadania dokumentów innych niż dowód ubezpieczenia czy dowód rejestracyjny. Żądać ich ma prawo zarówno policja, jak i straż graniczna.

Każdy kraj posiada w tym zakresie swoje odrębne przepisy, dlatego przed wyjazdem do konkretnego państwa należy upewnić się, jakie dokumenty wymagane są na jego terytorium.

Z reguły kierowca prowadzący auto należące do innej osoby powinien posiadać:

 • pisemną zgodę właściciela pojazdu potwierdzoną notarialnie, sporządzoną w języku kraju docelowego lub po angielsku (wymagana w takich państwach jak: Albania, Białoruś, Bułgaria, Grecja, Mołdawia, Serbia, Turcja, Ukraina, Węgry),
 • pisemna zgoda właściciela pojazdu bez potwierdzenia notarialnego, sporządzona w kilku językach, w tym po angielsku (wystarczająca w krajach takich jak: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Rosja, Włochy).

Wyjazd za granicę pożyczonym samochodem bez żadnych dodatkowych dokumentów, możliwy jest w przypadku takich krajów jak:

 • Dania,
 • Finlandia,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Litwa,
 • Łotwa,
 • Portugalia,
 • Słowacja,
 • Słowenia.

Po co upoważnienie do korzystania z pojazdu?

Upoważnienie do korzystania z pojazdu to dokument, który potwierdza, że właściciel samochodu wyraził zgodę na wyjazd osoby upoważnionej za granicę i dysponowanie w tym celu pojazdem upoważniającego.

Takie upoważnienie jest niezbędne na wypadek zwykłej kontroli drogowej. Brak upoważnienia jest równoznaczny z uznaniem auta za skradzione. Do czasu wyjaśnienia takiej sytuacji podróżny byłby więc traktowany jako podejrzany o kradzież.

Pożyczenie auta od innej osoby – w tym nawet od rodziców czy współmałżonka, na którego zarejestrowany jest pojazd – to zawarcie umowy użyczenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, umowa ta może zostać zawarta w dowolnej formie, także w formie ustnej. Upoważnienie jest zatem potwierdzeniem zawarcia takiej umowy lub jej pisemną formą.

Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy do podróżowania po danym kraju potrzebne jest upoważnienie do dysponowania pojazdem, a także, w jakim języku powinien zostać sporządzony taki dokument. Tłumaczenia upoważnienia może dokonać tłumacz przysięgły lub notariusz.

Jeśli w kraju destynacji wymagane jest upoważnienie z podpisem poświadczonym notarialnie, z dokumentem należy udać się do kancelarii. Koszt usługi notarialnego poświadczenia pisma to zaledwie 20 zł plus VAT, czyli 24,60 zł.

Poza tym usługa wykonywana jest „od ręki”, gdyż właściciel samochodu podpisuje upoważnienie w obecności notariusza.

Jak sporządzić upoważnienie do wyjazdu za granicę cudzym samochodem?

Upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem musi przyjmować formę pisemną, a niekiedy powinno również zawierać notarialnie poświadczony podpis osoby upoważniającej. Dokument można sporządzić samodzielnie, ujmując w nim takie dane jak:

 • imię i nazwisko właściciela pojazdu, czyli osoby upoważniającej,
 • imię i nazwisko kierowcy wyjeżdżającego za granicę cudzym samochodem, czyli osoby upoważnionej do używania pojazdu,
 • miejsce zamieszkania, nazwa i numer dokumentu tożsamości upoważniającego i osoby upoważnionej,
 • dane pojazdu, którego dotyczy upoważnienie, w tym marka, model, numer VIN oraz numer rejestracyjny,
 • data i miejsce sporządzenia upoważnienia,
 • podpis właściciela pojazdu.

Upoważnienie do korzystania z samochodu za granicą powinno zostać sporządzone w języku kraju, do którego udaje się kierowca, a także po angielsku.

Co jeszcze należy zabrać jadąc za granicę cudzym autem?

Wyjeżdżając za granicę pożyczonym samochodem, kierowca musi zabrać ze sobą nie tylko upoważnienie właściciela pojazdu, ale również kilka innych ważnych dokumentów, w tym przede wszystkim:

 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny,
 • ubezpieczenie podróżne, które pokryje ewentualne koszty związane z leczeniem, hospitalizacją czy naprawą auta za granicą.

Poza tym, w pożyczonym samochodzie warto umieścić dodatkowe elementy wyposażenia pojazdu. Wymienia się wśród nich między innymi apteczkę, zapasowe żarówki czy komplet bezpieczników.

Większość krajów europejskich jest sygnatariuszami konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym, co oznacza, że jeśli kierowca podróżuje autem za granicę, w samochodzie musi mieć tylko te elementy wyposażenia, które są wymagane prawem krajowym.

Słowo końcowe

W przypadku kierowania pożyczonym pojazdem poza granicami Polski warto skorzystać z obowiązującego wzoru upoważnienia, które pobierzesz w górnej części artykułu. W różnych krajach kwestia użytkowania pojazdu należącego do innej osoby może być traktowana różnorako.

Zdarzają się przecież sytuacje, w których podczas użytkowania cudzego auta zagraniczna Policja jest pełna podejrzeń, co skutkuje różnymi komplikacjami i zatrzymaniem kierującego oraz samego auta do wnikliwej kontroli, co znacznie wydłuża podróż.

Nie inaczej może być podczas prowadzenia służbowego samochodu osobowego, tutaj też kierowcy pociągani są do dalszej wnikliwej kontroli dlatego i w tym przypadku do prowadzenia samochodu służbowego warto mieć upoważnienie.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze