Jak napisać Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu?

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu? Zrzeczenie się praw do samochodu jest równoznaczne ze zniesieniem współwłasności pojazdu. Można dokonać tego na kilka sposobów – poprzez sprzedaż udziałów w prawie własności lub ich darowiznę. Innym rozwiązaniem jest sporządzenie oświadczenia, w którym jeden z właścicieli zrzeka się swojej części udziałów w prawie własności pojazdu.

Wstęp

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-praw-do-samochodu-wzor-pdf-docJak sporządzić taki dokument? w oświadczeniu koniecznie znaleźć się musi szereg niezbędnych elementów, aby pismo spełniło wszystkie formalne wymogi, dzięki czemu oświadczenie będzie skuteczne i wywoła oczekiwane skutki prawne. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-praw-do-samochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu wzór

Na czym polega zniesienie współwłasności samochodu?

Zrzeczenie się współwłasności samochodu to rozwiązanie, na które współwłaściciele decydują się najczęściej w obliczu konfliktu, kolizji drogowej lub wypadku, a także w sytuacji, kiedy jeden ze współwłaścicieli ma długi. Jest to bowiem wyjście z sytuacji, które pozwala uchronić jednego z kierowców między innymi przed utratą wypracowanych zniżek OC. 

Często mamy do czynienia z sytuacją, w której młody kierowca decyduje się na współwłasność pojazdu po to, aby korzystać ze zniżek na ubezpieczenie starszego, bardziej doświadczonego kierowcy.

Wtedy właścicieli pojazdu jest dwóch lub więcej, a młody kierowca ma prawo korzystać ze zniżek wypracowanych przez kierowcę starszego. Zniesienie współwłasności samochodu polega więc na doprowadzeniu do sytuacji, w której właścicielem pojazdu jest już tylko jedna osoba.

Można dokonać tego na trzy sposoby:

 • poprzez zawarcie umowy kupna-sprzedaży,
 • poprzez darowiznę,
 • poprzez sporządzenie umowy zrzeczenia się praw do samochodu. 

Istnieje też czwarta, najmniej korzystna metoda zniesienia współwłasności pojazdu. Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy brak jest porozumienia pomiędzy stronami. Jeśli współwłasności nie można znieść poprzez oświadczenie woli, darowiznę lub umowę kupna-sprzedaży, sprawę należy skierować do sądu.

Wniosek o zniesienie współwłasności wiąże się z kosztami i długotrwałym postępowaniem sądowym. Z reguły należy liczyć się przy tym z opłatami rzędu nawet do 1000 zł. 

Najkorzystniejszym i najprostszym rozwiązaniem jest umowa zrzeczenia się samochodu. Taki sposób zniesienia współwłasności jest najmniej skomplikowany i nie wiąże się z kosztami finansowymi. Jak zrzec się praw do samochodu?

 

Sposoby na zrzeczenie się samochodu

Jak zrezygnować z bycia współwłaścicielem samochodu? Właściciele pojazdu mają przed sobą trzy rozwiązania, pozwalające na zniesienie współwłasności auta. Oto zasady dotyczące każdego z nich:

 1. Sprzedaż udziałów w prawie własności pojazdu, czyli sporządzenie umowy kupna-sprzedaży, której drugą stroną będzie drugi współwłaściciel. Rozwiązanie to jest o tyle niekorzystne, że wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku PCC – podatku od czynności cywilnoprawnych, który stanowi 2% wartości rynkowej samochodu. Nie ma znaczenia, czy strony są ze sobą spokrewnione – podatek trzeba zapłacić zawsze.
 2. Darowizna części udziałów współwłaściciela na rzecz drugiego współwlaściciela nie wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia podatku PCC. Jeśli takie zniesienie współwłasności dotyczy członków najbliższej rodziny, nie trzeba odprowadzać żadnego podatku do US. Zasada dotyczy pierwszej i drugiej grupy podatkowej, czyli żony, męża, córki, syna, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, pradziadków oraz macochy i ojczyma. Umowę darowizny zgłasza się do fiskusa, jeśli przedmiot darowizny przekracza wartość 9637 zł.
 3. Sporządzenie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do samochodu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Jest to po prostu dokument, w którym jeden ze współwłaścicieli pojazdu oświadcza, iż zrzeka się swoich udziałów w prawie własności pojazdu. 

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu?

W jaki sposób przekazać współwłaścicielowi samochód? Wystarczy sporządzić w tym celu umowę zawierającą oświadczenie o zrzeczeniu się praw do pojazdu. Dokument powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane współwłaścicieli pojazdu, w tym ich imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania,
 • dane pojazdu, w tym model, marka, numer VIN, numer rejestracyjny,
 • oświadczenie woli o zrzeczeniu się praw własności z określeniem wysokości udziałów w procentach (dotyczy współwłaściciela, który zrzeka się swojego prawa własności),
 • określenie kwoty równowartości udziałów zbywanych przez współwłaściciela,
 • podpisy wszystkich współwłaścicieli. 

W sporządzeniu skutecznego pisma tego typu pomocny będzie wzór oświadczenia o zrzeczeniu się praw do samochodu, który wystarczy uzupełnić niezbędnymi danymi. 

 

Jakich formalności należy dopełnić po zniesieniu współwłasności samochodu?

Wypełniony wzór umowy zrzeczenia się samochodu nie wystarczy, aby doprowadzić sprawę zniesienia współwłasności pojazdu do końca. Po zawarciu takiej umowy aktualny właściciel auta musi dopełnić szereg formalności w związku z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu. 

Oświadczenie o zrzeczeniu się samochodu stanowi załącznik, który powinien zostać dołączony do wniosku o zniesienie współwłasności. Z dokumentem należy zgłosić się do wydziału komunikacji, aby dokonać niezbędnych poprawek w dowodzie rejestracyjnym, który należy zabrać do urzędu ze sobą.

Kierowca musi okazać także kartę pojazdu i dowód ważnego ubezpieczenia OC.

Czas na dopełnienie tego obowiązku to 30 dni, licząc od daty zrzeczenia się praw własności współwłaściciela. W zależności od okoliczności sytuacji, zniesienie współwłasności może wiązać się z zaktualizowaniem danych w dowodzie rejestracyjnym poprzez:

 • wykreślenie danych drugiego współwłaściciela, jeśli dane aktualnego współwłaściciela są w dokumencie umieszczone jako pierwsze, 
 • wymianę dokumentu na nowy, jeśli dane współwłaściciela, który zrzekł się praw własności, są w nim uwzględnione jako pierwsze w kolejności. 

Zniesienie współwłasności pojazdu należy zgłosić także w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym wykupiona została polisa OC. Kierowca ma na to 14 dni, licząc od dnia zniesienia współwłasności.

Taka zmiana spowoduje rekalkulację składki, czyli ponowne przeliczenie jej wysokości. Jeżeli jedynym właścicielem pojazdu będzie młody kierowca, wysokość składki prawdopodobnie wzrośnie.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze