Umowa darowizny części samochodu – WZÓR pisma DOC PDF

Umowa-darowizny-czesci-samochodu-wzor-pdf-doc

Czy można przekazać w darowiźnie część samochodu? oczywiście, że TAK!

W dzisiejszym poradniku poinstruuję Cię jak tego dokonać, możesz też pobrać gotowy do wypełnienia wzór umowy darowizny części samochodu, dowiesz się też, jakich czynności należy dokonać po podpisaniu umowy darowizny i na co zwracać uwagę, by nie wpaść w kłopoty!

Wprowadzenie

wazneZgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, na podstawie umowy darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku – tak art. 888 kc.

Natomiast żaden przepis nie nakłada ograniczeń co do osoby obdarowanego czy darczyńcy. Nie ma również ograniczeń co do samego przedmiotu darowizny. Przyjąć więc można objąć może zarówno pieniądze jak i nieruchomości i rzeczy ruchome lub ich części.

Powyższe przekłada się na to, że dopuszczalna jest również darowizna części samochodu.

Pisemna forma umowy

wazna-informacjaUstawodawca nie przewidział żadnych ograniczeń co do przedmiotów objętych umową darowizny. Niemniej jednak dla ważności dokonanych rozporządzeń wymagane jest zawarcie umowy w określonej formie.

Przyjmuje się więc, że umowa darowizny części samochodu powinna być sporządzona w formie pisemnej. Przy czym wskazać należy, że teoretycznie umowa darowizny auta, może przybrać również formę ustną.

Niemniej jednak pisemna umowa darowizny udziału we współwłasności samochodu pozwala w prawidłowy sposób udokumentować darowiznę w urzędzie skarbowym oraz w starostwie powiatowym.

Dodać warto, że umowa nabiera mocy w momencie przekazania przedmiotu darowizny oraz przeniesienia prawa własności na obdarowanego.

wwwwGotowy wzór umowy darowizny części samochodu pobierzesz poniżej:

Umowa darowizny części samochodu wzór

Umowa-darowizny-czesci-samochodu-wzor-pdf-doc
Umowa darowizny części samochodu wzór

Umowa darowizny części samochodu – niezbędne elementy

ffUmowa darowizny części pojazdu zawarta w formie pisemnej, zawierać powinna niezbędne elementy, do których należą:

 • data
 • miejsce zawarcia umowy
 • oznaczenie stron umowy – (darczyńca i obdarowany) poprzez wskazanie ich imion, nazwisk, adresów, numerów PESEL oraz dokumentów tożsamości
 • oznaczenie przedmiotu umowy poprzez podanie marki samochodu, modelu, roku produkcji, numeru silnika, nadwozia i numerów rejestracyjnych
 • określenie procentowego udziału darowizny – darowizna może obejmować mniejszą lub większą niż połowa część
 • oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności samochodu
 • określenie strony do opłacenia kosztów umowy
 • oświadczenie darczyńcy o braku zobowiązań wobec osób trzecich
 • określenie wartości przenoszonej w drodze darowizny części samochodu
 • określenie w posiadaniu kogo znajduje się auto
 • określenie liczby sporządzonych egzemplarzy umowy
 • podpisy stron.

W treści umowy darowizny części auta strony mogą zawrzeć zapis traktujący o sposobie korzystania z samochodu, ustalić termin jego przekazania oraz określić stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.

Należy pamiętać, że umowa darowizny części samochodu powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeżeli tyle jest stron umowy lub w większej liczbie jeśli współwłaścicieli ma być więcej.

Darowizna połowy samochodu, a obowiązki podatkowe

kalkulacjaUmowa darowizny połowy samochodu powinna zostać zgłoszona do US, celem uregulowania podatku od spadków i darowizn.

Wysokość podatku będzie uzależniona od  grupy podatkowej. Obecnie wyróżnia się cztery grupy podatkowe:

 • grupę 0, do której należą małżonek, syn, córka, matka, ojciec, dziadek, babcia, pasierb, pasierbica, brat, siostra, ojczym, macocha
 • grupę I, do której należą pradziadek, prababcia, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka, teść, teściowa, zięć, synowa
 • grupę II, do której należą rodzeństwo rodziców, zstępni rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie pozostałych zstępnych
 • grupę III, do której zaliczani będą pozostali nabywcy, a dokładanie osoby niespokrewnione ze sobą w żaden sposób.

wazneWysokość naliczonego podatku uzależniona będzie od wartości części samochodu, kwoty wolnej od podatku oraz dochowania formalności zgłoszenia darowizny. W tym miejscu wskazać należy, że:

 • 0 grupa podatkowa może być całkowicie zwolniona z podatku od spadków i darowizny
 • I grupa podatkowa objęta jest kwotą wolną od podatku do 9 637 zł
 • II grupa podatkowa objęta jest kwotą wolną od podatku do 7 276 zł
 • III grupa podatkowa objęta jest kwotą wolną od podatku do 4 902 zł.

Aby zachować całkowite zwolnienie od podatku w grupie 0, należy w ciągu sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy darowizny, fakt ten zgłosić we właściwym US.

Trzeba również pamiętać, że podane kwoty wolne od podatku, stanowią sumę darowizn dokonanych pomiędzy tymi samymi osobami w okresie ostatnich 5 lat.

Darowizna połowy samochodu, a ubezpieczenie i rejestracja auta

wazneOkoliczność zawarcia umowy darowizny części samochodu, należy zgłosić w urzędzie rejestracyjnym celem dopisania współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego oraz u ubezpieczyciela.

Tu na podstawie umowy darowizny będzie mogło na nowo przeliczyć wysokość składek na ubezpieczenie OC i AC.

Instrukcja krok po kroku

Umowa darowizny części samochodu krok po kroku

Podsumowanie

Umowa darowizny części samochodu - najważniejsze informacje - infografika
Umowa darowizny części samochodu – najważniejsze informacje – infografika

Oceń nasz artykuł: