Umowa darowizny samochodu między małżonkami WZÓR

Umowa darowizny samochodu między małżonkami polega na bezpłatnym przekazaniu przez jednego z małżonków (darczyńcę), samochodu na rzecz drugiego małżonka (obdarowanego).

Co ważne, prawo nie nakłada żadnych ograniczeń co do przedmiotu darowizny (więc może to być samochód), oraz nie nakłada ograniczeń co do osoby obdarowanej.

Umowa darowizny samochodu

Osobą obdarowaną może być każda osoba, która uprawniona jest do jej otrzymania, a przedmiotem darowizny oprócz samochodu może być inna ruchomość (rzecz), nieruchomość, a nawet prawa majątkowe oraz pieniądze.

pisemna-umowa-ikonaUmowa darowizny samochodu, jak mówi Kodeks Cywilny (artykuły od  888 do 902), musi być sporządzona w formie pisemnej. Natomiast sama umowa darowizny samochodu staje się ważna w chwili przekazania samochodu na rzecz osoby obdarowanej.

Co ważne, z umową darowizny samochodu nie trzeba iść do notariusza, pod warunkiem jednak, że umowa jest sporządzona prawidłowo. W tym miejscu zachęcam Cię, aby dla ułatwienia pobrać wzór umowy darowizny samochodu między małżonkami:

Umowa darowizny samochodu między małżonkami wzór

Umowa-darowizny-samochodu-miedzy-malzonkami-wzor-doc-pdf

Umowa darowizny samochodu między małżonkami wzór

Dodatkowo załączamy gotowy do wypełnienia wzór umowy darowizny połowy samochodu:

Umowa darowizny połowy samochodu – wzór

umowa-darowizny-polowy-samochodu-wzor-pdf-doc

Umowa darowizny połowy samochodu – wzór

Wartość samochodu

wartosc-samochoduOkreślenie wartości samochodu jest bardzo ważne, ponieważ ustawa o podatku od spadków i darowizn nakazuje nabywcy samochodu opodatkować otrzymaną darowiznę, a żeby móc określić podstawę i wysokość opodatkowania, należy znać wartość samochodu.

Ponadto to na obdarowanym spoczywa obowiązek wyliczenia wysokości podatku od darowizny, złożenie zeznania w US i uiszczenia wyliczonego podatku (chyba że podatek mieści się w granicach kwoty wolnej od podatku).

Jeśli natomiast małżonek przyjął już wcześniej inną darowiznę od drugiego małżonka (w ciągu 5 ostatnich lat poprzedzających rok ostatniej darowizny), należy w takim przypadku zsumować wartość obu darowizn i obliczyć wysokość podatku.

Zwolnienie z podatku

podatek-od-darowiznyJeśli darowizna samochodu między małżonkami nie przekracza kwoty 9637 zł i została zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, to nie podlega wtedy opodatkowaniu.

Reasumując: podatkowi nie podlega nabycie samochodu w drodze darowizny o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:

 1. Dla I grupy podatkowej (małżonek, zstępny (dzieci, wnuki itd.), wstępny (rodziców, dziadków itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) 9637 zł.
 2. Dla II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki)) 7276 zł.
 3. Dla III grupy podatkowej (pozostali nabywcy) 4902 zł.

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Darowiznę samochodu zgłasza się za pomocą wniosku: SD-Z2 (formularz zgłoszenia otrzymania darowizny). To o czym należy pamiętać, to przestrzeganie terminów i prawidłowe wypełnienie formularza.

Co ciekawe: jeśli umowa darowizny samochodu między małżonkami sporządzona jest w formie aktu notarialnego, to za dopilnowanie powyższych obowiązków odpowiadać będzie wtedy notariusz.

Jeśli nie wiesz jak wypełnić formularz SD-Z2, to w internecie znajdziesz wiele instrukcji krok po kroku, które przeprowadzą Cię przez ten etap.

Formularz SD-Z2 możesz pobrać tutaj: Formularz SD Z2 zgłoszenie o darowiznę – wzór

Co powinna zawierać umowa darowizny samochodu?

Umowa jest dość obszerna i powinna zająć dwie kartki A4, oto co powinno się w niej znaleźć:

 • data oraz miejsce zawarcia umowy,
 • dane darczyńcy i obdarowanego,
 • określenie przedmiotu darowizny:
  • marka samochodu,
  • rok produkcji,
  • przebieg,
  • pojemność silnika,
  • nr rejestracyjny,
  • nr nadwozia.
 • określenie wartości samochodu,
 • oświadczenie darczyńcy, że posiada prawo własności do samochodu,
 • oświadczenie darczyńcy o braku zobowiązań wobec innych osób na darowiźnie,
 • oświadczenie o stopniu pokrewieństwa,
 • wskazanie terminu przekazania samochodu,
 • i jeszcze kilka innych ważnych informacji.

Warto też wiedzieć, że w samej umowie darowizny samochodu, darczyńca może zawrzeć tzw. polecenie, czyli zobowiązanie osoby obdarowanej do jakiegoś działania – np. przekazanie jakiejś sumy pieniędzy trzeciej stronie.

Podsumowanie

Darowizna samochodu polega na bezpłatnym jego przekazaniu przez darczyńcę na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. Przepisy w ogóle nie określają, kto może zostać obdarowanym, więc może nim być każdy, a w szczególności małżonek.

Najważniejsze do zapamiętania:

 • Umowa darowizny samochodu musi być sporządzona na piśmie.
 • Umowa może być spisana bez obecności notariusza, jeśli znajdą się w niej wszystkie niezbędne dane (zachęcam do pobrania wzoru umowy darowizny).
 • Darowizna samochodu najbliższemu członkowi rodziny (z tzw. I grupy podatkowej) nie podlega opodatkowaniu, pod warunkiem, że zgłosimy ją w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy.
 • Jako małżonek (obdarowujący) masz 14 dni na poinformowanie o tym fakcie firmy ubezpieczeniowej, w której masz wykupione OC.
 • Ponadto obdarowujący musi powiadomić jeszcze Wydział Komunikacji o przekazaniu auta.
 • Natomiast osoba obdarowana ma 30 dni, aby przerejestrować samochód na siebie, w tym celu należy udać się do Wydziału Komunikacji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.).

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 3,20 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze