Umowa kupna sprzedaży uszkodzonego samochodu WZÓR

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży uszkodzonego samochodu, aby nie mieć w przyszłości żadnych kłopotów? za chwilę podpowiem Ci, na co zwracać uwagę, pobierzesz też gotowy wzór takiej umowy!

… ale najpierw krótkie wprowadzenie:

Dla osoby posiadającej warsztat lub możliwość taniego naprawienia pojazdu zakup niesprawnego technicznie, lub widocznie uszkodzonego samochodu może okazać dobrą inwestycją. Auta tego typu mają bowiem znacznie niższą cenę niż ich sprawne odpowiedniki.

ważneW przypadku sporządzania umowy kupna-sprzedaży takiego pojazdu należy pamiętać przede wszystkim o opisaniu w niej wszystkich istotnych wad samochodu. Poza tym dokument tego typu nie odbiega swoją treścią od tradycyjnej umowy kupna-sprzedaży samochodu nieuszkodzonego.

Dlaczego nie zwykła umowa sprzedaży auta?

wzor-pismaUmowa kupna-sprzedaży uszkodzonego samochodu odbiega nieco od klasycznej umowy, jaką zawiera się przy zakupie samochodu używanego, lecz w pełni sprawnego. Jej sporządzenie wymaga od sprzedającego pełnej szczerości – powinien on wymienić w treści wszystkie wady samochodu, ponieważ dzięki temu zostaje zwolniony z odpowiedzialności za te uszkodzenia, które zostały uświadomione kupującemu przed zawarciem umowy.

Kupujący, akceptując określony stan techniczny auta i nie zgłaszając zastrzeżeń przed podpisaniem umowy, pozbawia się zaś jednocześnie prawa do reklamacji z tytułu rękojmi w zakresie wymienionych usterek.

Gotowy do pobrania wzór takiej umowy zamieszczam poniżej:

Umowa kupna sprzedaży samochodu uszkodzonego wzór

Umowa-kupna-sprzedazy-samochodu-uszkodzonego-wzor-pdf-doc

Umowa kupna sprzedaży samochodu uszkodzonego wzór

Umowa sprzedaży samochodu uszkodzonego a rękojmia

wazneUmowa kupna sprzedaży uszkodzonego samochodu może zawierać zapis o tym, że kupujący zrzeka się prawa do reklamacji z tytułu rękojmi. Prawo to przysługuje mu jednak w przypadku wykazania wady celowo zatajonej (ukrytej) przez sprzedającego.

Jeśli prawa do reklamacji z tytułu rękojmi nie zostaną ograniczone w treści umowy, sprzedający będzie odpowiedzialny za wszystkie wady, których nie ujawnił podczas sporządzania umowy kupna-sprzedaży.

Warto wiedzieć również, że prawo do rękojmi wygasa po roku od daty zawarcia transakcji, ponieważ umowa tego typu dotyczy towaru używanego. Jeżeli jednak mamy do czynienia z wadą ukrytą, obowiązuje dłużej.

Jakie elementy musi zawierać taka umowa?

wazne-informacjeUmowa kupna-sprzedaży samochodu uszkodzonego przypomina w głównej mierze zwykłą umowę kupna-sprzedaży. Zawiera więc takie dane, jak:

  • nazwa miejscowości, w której zawierana jest transakcja oraz data i godzina zakupu pojazdu,
  • wszystkie dane właściciela pojazdu, pozwalające na jego identyfikację, czyli imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, pesel, NIP, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu, z którym porównywane są dane wraz ze wskazaniem organu, który wydał dany dokument,
  • dane współwłaściciela (o ile taki widnieje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) – takie same, jak w przypadku właściciela,
  • dane kupującego – takie same, jak w przypadku właściciela,
  • dokładne dane pojazdu, który jest obiektem umowy kupna-sprzedaży, czyli marka, model, rok produkcji, numer silnika, numer rejestracyjny, numer VIN, kolor i przebieg samochodu,
  • czytelne podpisy obu stron umowy.

Po szczegółowym opisaniu sprzedawanego pojazdu należy przejść do wymienienia wszystkich jego wad i niesprawności. Konieczne jest również oszacowanie aktualnej wartości samochodu.

Warto w treści umowy zawrzeć też ustalony przez obie strony sposób płatności – gotówka, przelew na konto lub forma mieszana (zadatek gotówkowy plus przelew).

Co wpisać w uwagach?

wazna-informacjaW interesie sprzedającego uszkodzony samochód jest wymienienie i dokładne opisanie wszystkich wad sprzedawanego pojazdu. Stanowi to bowiem formę ochrony przed finansowymi konsekwencjami ewentualnej reklamacji z tytułu rękojmi, która przysługuje kupującemu.

Precyzyjne opisanie rodzaju i zakresu uszkodzeń pozwala uniknąć nieporozumień i zabezpiecza sprzedawcę przed uznaniem niedokładnie opisanych wad za wady ukryte.

Na ich podstawie kupujący może bowiem odstąpić od umowy w bezterminowym czasie, domagać się zwrotu części należności w formie zadośćuczynienia, obniżenia wartości pojazdu czy też pokrycia kosztów naprawy.

W uwagach umieszcza się także informacje o tym, czy pojazd jest zarejestrowany jako specjalistyczny lub zabytkowy.

jak-sprzedac-samochod-uszkodzony-po-wypadku

Czy taka szczegółowa umowa jest konieczna?

ffPodpisanie umowy sprzedaży pojazdu – niezależnie od tego, czy jest to samochód, motocykl, ciągnik rolniczy czy przyczepa – sprawia, że kupujący staje się w świetle prawa nowym właścicielem tegoż pojazdu i posiada dowód sfinalizowania transakcji oraz wpłacenia należnej kwoty na rzecz sprzedającego.

Umowa kupna-sprzedaży jest niezbędna do zarejestrowania pojazdu na swoje nazwisko. Ustawa przewiduje, że na dokonanie rejestracji kupujący ma 30 dni od dnia zakupu. W dobie trwającej obecnie pandemii czas ten wydłużono jednak do 180 dni (do odwołania).

Procedura rejestracji samochodu uszkodzonego przebiega tak samo, jak w przypadku zakupu auta w pełni sprawnego. Dotyczy to także konieczności zapłacenia takiego samego podatku od kupna pojazdu.

Umowa kupna-sprzedaży jest istotna również dla strony, która sprzedaje pojazd. Stanowi bowiem dowód na to, że auto będące przedmiotem umowy nie jest już własnością sprzedającego, a co za tym idzie, ten nie jest już odpowiedzialny za popełnione nim czyny (na przykład wypadek lub stłuczkę).

PS. jeśli potrzebna Ci jest umowa kupna sprzedaży samochodu z uszkodzonym silnikiem bądź umowa sprzedaży samochodu powypadkowego, to zamieszczony powyżej wzór umowy też nadaje się na taką okoliczność!

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze