Zgłoszenie budowy garażu blaszanego – WZÓR

Jak napisać zgłoszenie budowy garażu blaszanego? ze względu na wysoki koszt budowy murowanego garażu, coraz więcej osób decyduje się na postawienie wiaty garażowej, bądź na budowę garażu blaszanego. Drugie rozwiązanie stanowi najlepszy kompromis pomiędzy trwałością takiej inwestycji a jej ceną. Czy budowa garażu blaszanego wymaga uzyskania pozwolenia? jeśli spełnisz odpowiednie warunki, wystarczy jedynie pisemne zgłoszenie garażu blaszanego.

Wstęp

wazne-uwagiAby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy już do wypełnienia wzór zgłoszenia budowy garażu blaszanego, który pobierzesz poniżej:

Zgłoszenie budowy garażu blaszanego – wzór

zgloszenie-budowy-garazu-blaszanego-wzor-pdf-doc

Zgłoszenie budowy garażu blaszanego – wzór

Czy postawienie garażu blaszanego wymaga pozwolenia?

Garaż blaszany można ustawić na działce tymczasowo, np. w celu przetestowania, czy wybrana lokalizacja jest odpowiednia. Jeśli budynek ten nie będzie stał na działce dłużej niż przez 180 dni, jego postawienie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (prawo budowlane).

W przypadku, kiedy blaszany garaż ma zostać na działce na stałe (dłużej niż 180 dni), to konieczne staje się uzyskanie pozwolenia na budowę. Obiekt, który będzie spełniał określone warunki, może zostać jednak zwolniony z takiego obowiązku.

Wówczas jedyne, o co będzie musiał postarać się inwestor, to zgłoszenie budowy garażu blaszanego do właściwego organu. Wzór zgłoszenia budowy garażu blaszanego pobierzesz powyżej.

Kiedy zgłoszenie budowy garażu blaszanego, a kiedy pozwolenie na budowę?

Nie każdy garaż blaszany będzie kwalifikował się jako obiekt, którego budowa wymaga uzyskania pozwolenia. Artykuł 29 Ustawy Prawo Budowlane określa sytuacje, w których uzyskanie pozwolenia na budowę jest koniecznie. Wykaz obejmuje między innymi budowę wiat, altanek, przydomowych oczyszczalni ścieków, budynków gospodarczych itp.

Jeśli chodzi o garaże, pozwolenia na budowę nie wymagają obiekty parterowe, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2. Istotne jest także spełnienie warunku budowy maksymalnie jednego takiego obiektu na 500 m2 powierzchni działki.

Dodatkowo plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na danym terenie może zakazywać także budowy takich garaży na działkach o powierzchni poniżej 400 m2 oraz o wysokości przekraczającej 3 m. Dokument może określać także szczegółowo wielkość konstrukcji i kąt nachylenia dachu.

Chociaż pozwolenie na budowę nie zawsze jest konieczne, to obiektu spełniającego warunki zwolnienia  z takiego obowiązku nadal nie wolno postawić samowolnie – konieczne jest zgłoszenie budowy garażu blaszanego do odpowiedniego organu.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której garaż blaszany wznosi się na działce w trakcie budowy budynku mieszkalnego. W takim przypadku zgłoszenie garażu może nastąpić dopiero po zakończeniu prac budowlanych.

 

Zgłoszenie garażu blaszanego

Wniosek o pozwolenie na postawienie garażu blaszanego należy zgłosić do starosty lub prezydenta miasta. Termin na takie zgłoszenie to minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem inwestycji. Jeśli organ nie wniesie sprzeciwu, można uznać to za tak zwaną milczącą zgodę i przystąpić do realizacji budowy. Od tego czasu inwestor ma 2 lata na zakończenie prac.

Aby zgłosić planowaną inwestycję, wypełniony wniosek o postawienie garażu blaszanego należy złożyć wraz z podpisanym oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, z mapą sytuacyjną oraz planem budynku (uwaga: szkic garażu blaszanego do zgłoszenia znajdziecie w przygotowanym przez nas wzorze pisma).

Podczas dokonywania zgłoszenia konieczne jest także dokładne określenie położenia budynku, czyli oznaczenie działki (siedliskowa, rekreacyjna, budowlana, itp.) – to także zawiera nasz wzór pisma.

Co musi zawierać rysunek garażu blaszanego do zgłoszenia?

Szkic garażu blaszanego do zgłoszenia to niezbędny załącznik w procesie ubiegania się o zgodę starosty lub prezydenta miasta na taką inwestycję. Rysunki te powinny obrazować rzut i elewację budynku oraz jego usytuowanie na działce – najlepiej na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.

Szkice muszą zawierać wymiary garażu, odległości od granic działki oraz od innych charakterystycznych obiektów, czyli budynków na działce inwestora i sąsiadów.

Co wpisać w zgłoszeniu budowy garażu blaszanego?

Zgłoszenie garażu blaszanego powinno zawierać komplet informacji na temat samego budynku oraz jego położenia. W dokumencie należy podać przede wszystkim nazwę miejscowości i numer działki, na której planowana jest inwestycja. Co więcej, garaż blaszany trzeba także opisać poprzez podanie takich danych, jak:

 • powierzchnia zabudowy,
 • wysokość zabudowy,
 • kąt nachylenia dachu,
 • określenie materiałów, z których budynek zostanie wzniesiony.

Zgłoszenie powinno określać termin rozpoczęcia prac, a niekiedy – w przypadku obszarów, dla których uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z określonymi wskaźnikami budowy – dodatkowo także powierzchnię zabudowy pozostałych budynków na działce, powierzchnię terenów zielonych i utwardzonych działki, czy powierzchnię samej działki inwestora.

Dodatkowe warunki budowy garażu samochodowego

Garaż blaszany stawiany bez pozwolenia na budowę, a jedynie po zgłoszeniu do odpowiedniego organu nadal musi spełniać określone prawnie wymogi. Budynek ten – niezależnie czy samodzielny, czy stanowiący część innego obiektu, w pełni zabudowany czy otwarty – powinien charakteryzować się:

 • wysokością konstrukcji co najmniej 2,2 m
 • szerokością wjazdu co najmniej 2,3 m oraz wysokością 2 m,
 • obecnością elektrycznej instalacji oświetleniowej,
 • zapewnioną wymianą powietrza,
 • obecnością instalacji przeciwpożarowej.

 

Podsumowanie

 • Czym jest garaż? garaż w rozumieniu prawnym to pomieszczenie, które posiada dach i jest zamknięte ścianami, pomieszczenie takie ma przeznaczenie do przechowywania oraz ochrony pojazdów (nie koniecznie samochodów). Są różne rodzaje garaży: garaże murowane, omawiane właśnie garaże blasz
 • ane oraz wiaty garażowe.
 • Inwestor nie potrzebuje pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia budowy garażu blaszanego, jeśli obiekt ten nie będzie stał na działce dłużej niż 180 dni, jeśli natomiast garaż pozostanie na posesji dłużej niż 180 dni, koniecznie należy dopełnić wszystkich formalności związanych z postawieniem garażu, po co w ogóle są te okresy? służą one do stawiania garażu na próbę, lub wyboru miejsca, gdzie konkretnie postawić garaż blaszany, dysponując takimi terminami, może próbować różnych lokalizacji na działce.
 • Zgłoszenie koniecznie musi zawierać termin rozpoczęcia robót budowlanych (Prawo budowlane, rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych).
 • Jak postawić garaż blaszany bez pozwolenia? generalnie masz tylko jedno rozwiązanie:
  • jest to postawienie garażu z blachy którego powierzchnia nie jest większa niż 35 m2, natomiast obiektów takich w obszarze nie może być więcej niż 2 na każde 500 m2 powierzchni działki.

Zgłoszenie budowy wystarczy w przypadku realizacji wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m². Trzeba przy tym pamiętać, że łączna liczba tych obiektów nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m².

 • Po zgłoszeniu budowy garażu blaszanego, jeśli urząd w ciągu 21 dni nie wniesie korespondencyjnie żadnych zastrzeżeń, oznacza to milczącą zgodę na budowę garażu blaszanego i bez problemu można postawić garaż.
 • Planując postawienie garażu z blachy, trzeba też zwrócić uwagę na wytyczne znajdujące się w planie zagospodarowania przestrzennego – jeśli taki w ogóle został uchwalony. Plan zagospodarowania może mieć znaczący wpływ na wielkość, kształt oraz wygląd garażu.

Podstawa prawna: przepisy ustawy prawo budowlane art. 29. – [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę].

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Zgłoszenie budowy garażu blaszanego – WZÓR”
 1. Bogusia R.

  Witam, czyli jeśli mój garaż ma powyżej 35 kwadratowych i jest już po upływie 180 dni, to musimy starać się o pozwolenie na budowę? zapoznałam się art 29 ust 1 pkt Prawo Budowlane i nie klasyfikujemy się jedynie na zgłoszenie garażu do starosty? czy ktoś wie ile czeka się na pozwolenie na budowę? nie jest dla mnie jasne też, że skoro budowa garażu miała już miejsce, to czemu dopiero teraz mamy starać się o pozwolenie na budowę skoro garaż już stoi?

Comments are closed.