Skarga do nadzoru budowlanego wzór

Forum prawneKategoria: Wzór pismaSkarga do nadzoru budowlanego wzór
Anonm zapytał 3 lata temu

Witam, jak napisać skargę do nadzoru budowlanego? mam problem z sąsiadem, który nie robi sobie nic z przepisów budowlanych.

Chodzi dokładnie o to, że sąsiad postawił nielegalny garaż przy granicy mojej działki. Druga sprawa, to szklarnia na betonowych fundamentach, sąsiad nie ma na to żadnych papierów, a chyba trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie takiej budowli.

Jak powinno wyglądać zgłoszenie nieprawidłowości do nadzoru budowlanego? jak napisać pismo do nadzoru budowlanego? taką skargę?

15 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Jak napisać skargę do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego? skarga powinna mieć formę pisemną i zawierać musi minimum elementów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i kontroli budowlanej – wzór skargi do nadzoru budowlanego zamieszczam poniżej:

Skarga do nadzoru budowlanego wzór

…z tego co mi wiadomo, GUNB bardzo szybko reaguje na złożone skargi i szybko podejmuje działania terenowe.

Podstawa prawna działania Głównego Nadzoru Budowlanego:

Art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane:

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

Skargę wysyła się listem poleconym na adres:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

Skarga-do-nadzoru-budowlanego-co-podlega-kontroli

Warto przeczytać:

Podobne tematy:

Janik odpowiedział 3 lata temu

chcę napisać prośbę o kontrolę nadzoru budowlanego, sąsiad buduje pomieszczenia gospodarcze zapewne nie mając pozwolenia na budowę. Z tego co słyszałem, zamierza trzymać tam zwierzęta, co ze smrodem odchodów i hałasem jaki będą zwierzęta generować? czy sąsiad potrzebuje mojej zgody na trzymanie zwierząt w licznej ilości? z tego co wiem chce hodować świnie. Proszę o pomoc!

Błażej odpowiedział 3 lata temu

Witam, czy mogę złożyć anonimowy donos do nadzoru budowlanego? z oczywistych względów nie chcę podawać swoich danych żeby nie mieć później nieprzyjemności ze strony sąsiada, czy nadzór budowlany rozpatrzy taki donos? chodzi o samowolkę budowlaną.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Zgodnie z tym co mówi § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 
Wyjątkiem są tu skargi, które zahaczają o bezpieczeństwo ludzi, w takim przypadku Inspektorat nadzoru budowlanego nie ma dużego wyboru i musi skargę przyjąć i skontrolować prawdziwość doniesienia.
 

Wyobrażacie dobie, co by było, gdyby Nadzór budowlany dostał skargę i na nią nie zareagował, a komuś stałaby się krzywda?

Dawid G. odpowiedział 3 lata temu

Sąsiedzi z którymi nie żyję w dobrych relacjach złożyli na mnie skargę do PINB (Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego), o to, że postawiłem garaż i altanę bez zgody ich i urzędów. Dostałem pismo z PINB, że za 2 tygodnie mam kontrolę. Czy jest coś co mogę zrobić żeby nie dostać kary pieniężnej za samowolkę budowlaną?

KoMikke odpowiedział 3 lata temu

Czy muszę być sąsiadem, żeby zgłosić pewną osobę za samowolkę budowlaną? co jeśli jestem przechodniem i widząc, że na podwórku pewnego domostwa ktoś postawił budynek gospodarczy niezgodnie z prawem tuż na granicy z innym sąsiadem i złamał prawo, czy mogę donieść o tym do Nadzoru budowlanego? czy może to zrobić tylko sąsiad tego Pana który nie przestrzega praw?

dwe3 odpowiedział 3 lata temu

Proszę o pomoc w napisaniu skargi do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.\

pierwsze: dotyczy zniszczonych cokołów /odeszły od ściany /, uniesionych progów, zarysowań wokół futryn drzwi w przedpokoju i pokoju skutek remontu piwnicy pod moim mieszkaniem. Właściciel mieszkania, nr 3w został powiadomiony, wspólnota też. Nikt nie pojawił się. Remont piwnicy przeprowadzony był marzec-kwiecień br. Wymieniali drzwi i futryny w piwnicy pod moim pokojem, wszystko udarem wykuwali. Musiał być poruszony strop.

drugie: trwa od kilku lat, ściana wzdłuż jednego pokoju i łazienki zrobiła się bardziej akustyczna, wydaje się, że została powiększona powierzchnia lokalu obok, kosztem szybu kominowego bądź wkłucia się w ścianę dzieląca oba mieszkania. Są tam jakieś urządzenia typu terma elektryczna albo jakieś rury, przy każdym włączaniu wody w mieszkaniu obok /lok nr 41/ słychać u mnie odgłosy tych urządzeń.

W razie remontu łazienki, który planuję, zdjęcie kafelków połączy te dwa mieszkania. Jest to coraz bardziej uciążliwe. Odnosi się wrażenie, jakby ktoś prócz mnie był w mieszkaniu. Koszmar, w środku nocy raptem wydaje się, że jest ktoś w twojej łazience.

Właściciel  A.B., została powiadomiona, ale wyparła się wszystkiego, /od tego dnia unika mnie i stara się bardzo cicho poruszać po mieszkaniu/ więc jest coś na rzeczy. Chciałabym, żeby ktoś zrobił pomiar grubości tych ścian. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Adres: 00-377 Warszawa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
02-366 Warszawa
Bitwy Warszawskiej 1920r. 11

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

niestety nie mogę udzielić Pani takiej pomocy, jaką ode mnie Pani oczekuje. Przede wszystkim przez wzgląd, że nasz serwis nie zajmuje się przygotowywaniem pism na zlecenie, mogę za to przesłać Pani wzór skargi do nadzoru budowlanego.

Niemniej jednak postaram się pomóc Pani na odległość. Po zapoznaniu się z Pani problemem uważam, że najlepiej będzie jeśli dokona Pani ustnego zgłoszenia nieprawidłowości, które zauważyła.

Ma Pani prawo udać się do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości nadzoru budowlanego i tam dokonać ustnego zawiadomienie o możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej związanej z wcześniej prowadzonymi pracami remontowymi.

Należy podać m.in. możliwość naruszenia stropu budynku. Pani wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie złożony ustnie do protokołu powinien wywołać ten sam skutek, co zawiadomienie dokonane na piśmie.

Dodatkowo skoro budynek, w którym Pani mieszka został wpisany do rejestru zabytków, warto zainteresować sprawą konserwatora zabytków. I w tym przypadku należy dokonać zgłoszenia, podnosząc, że w budynku były prowadzone prace, które mogą spowodować uszczerbek dla wartości zabytku, a dodatkowo grożą katastrofą budowlaną.

Mam nadzieje, że Pani zgłoszenia wzbudzą zainteresowanie stosownych organów i w konsekwencji uzyska Pani pomoc.

Niemniej jednak w razie ewentualnych dalszych pytań, proszę pisać do nas.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Donos do nadzoru budowlanego wzór

Barbara odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry.

  1. Chciałabym się dowiedzieć czy mogę złożyć skargę na zarządcę naszej wspólnoty. W bloku naprzeciw mojego (tył tamtego bloku) odpada gzyms z pod dachu. Jest ogrodzone zwykłą taśmą która już się zrolowała, gdyż stan taki jest od zimy ubiegłego roku. Gzyms też odpada z mojego bloku, ale z przodu w samym jego środku. Bloki są dwupiętrowe. 
  2. Pomieszczenie pralni w mojej klatce (mieszkam na parterze właśnie nad nim) jest od lat zniszczone, tak że odpada tynk, woda wciąż wylewa i jest nieustanna wilgoć, powodująca osypywanie się tynków ze ścian. W tym roku zrywałam podłogi i zauważyłam, że w przedpokoju pod linoleum są ciemne plamy, przypuszczalnie z powodu wiecznie zawilgoconej pralni. Do tego rury kanalizacyjne są bardzo stare i też nie wiadomo jak długo wytrzymają.
  3.  Jeśli mogę takie skargę napisać, czy może być ona anonimowa.

 

Ania odpowiedział 3 lata temu

Jak napisać uzasadnienie do nadzoru budowlanego? Na mojej działce sąsiedzi postawili samowolę budowlaną z płyt azbestowych, po moich prośbach nie chcą jej usunąć, więc jestem zmuszona zgłosić do nadzoru budowlanego, bo poprzedni właściciel zaniedbał jak i inne działki które jeszcze tu posiada. Proszę o pomoc, gdyż nie mam pomocy ze strony naszej gminy, a muszę już działać na działce, bo mam zamówiony materiał budowlany.

Jacek W. odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry, chodzi o zgłoszenie nieprawidłowości do nadzoru budowlanego, noszę się z zamiarem skierowania wniosku do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odnośnie opuszczonej lata temu budowli, która mam wrażenie – rozpadnie się lada dzień.

Ani budowa, ani plac na którym ona stoi, nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Budowla zagraża życiu osób kręcących się w pobliżu, prawdopodobnie młodzież lub dzieci chodzą tam do środka. Porobiłem zdjęcia budynku i załączę je do wniosku.

Czy składając pismo do inspektora nadzoru budowlanego, muszę podać swój interes prawny? chciałbym tylko powiadomić PINB, że w okolicy stoi opuszczony budynek, który zagraża życiu i zdrowiu osób przebywających w jego pobliżu, jak napisać pismo do inspektora nadzoru budowlanego?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

Pana obawy na temat stanu opuszczonego budynku można zawrzeć w piśmie informacyjnym skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dlatego pismo, jakie może Pan przygotować i złożyć w urzędzie nie będzie ani wnioskiem, ani podaniem. Nie będzie Pan zmuszony podać podstawy prawnej zawiadomienia ani interesu prawnego.

Powyższe wynika m.in. z regulacji kodeksu postępowania administracyjnego. W art. 61 niniejszej ustawy przeczytać można, że postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody – postępowanie umorzyć (tak § 1 i 2).

Dodam również, że przedstawienie okoliczności, że opuszczony budynek stwarza zagrożenie, powinien determinować organ do podjęcia się wyjaśnienia sprawy.

W art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ustawodawca zastrzegł, że organ nadzoru budowlanego – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

A zgodnie z regulacją art. 66 w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo

2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym

4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia – organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Na koniec zaznaczę, że w piśmie należy wskazać, iż w okolicy widuje Pan dzieci i osoby nietrzeźwe. Być może informacja ta zmobilizuje organ nadzoru budowlanego do podjęcia szybkich i skutecznych działań.

Warto przeczytać:

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu
Mariusz R. odpowiedział 2 lata temu

Chcę złożyć skargę do głównego inspektora nadzoru budowlanego, stąd moje pytanie: czy główny inspektor nadzoru budowlanego odpowiada zadaniowo za donosy związane z samowolą budowlaną? czytałem kodeks postępowania administracyjnego ale nie jestem w stanie znaleźć przepisów które jasno mówią, gdzie taką skargę się składa. Pismo do organu administracji publicznej mam już przygotowane, tylko nie wiem gdzie dokładnie pismo wysłać… zależy mi na jak najszybszym sposobie załatwienia skargi…