Podnajem bez zgody właściciela

Forum prawneKategoria: RóżnePodnajem bez zgody właściciela
Mariusz Cz. zapytał 2 lata temu

Jakie są konsekwencje za podnajem lokalu użytkowego bez zgody wynajmującego? ewentualnie jak obejść zakaz podnajmu? mam trochę skomplikowaną sytuację, bo wynajmuję lokal użytkowy, w którym jest kilka pomieszczeń, dwa lub trzy pomieszczenia chciałbym podnająć, bo w ogóle ich nie wykorzystuję do celów prowadzonej działalności.

Niestety wynajmujący przy umowie najmu nie wspomniał nic o podnajmie, ja też o te kwestie nie pytałem, ale teraz szukając dodatkowego dochodu, chciałbym te pomieszczenia podnająć. Na jedno pomieszczenie mam już chętną panią, która chciałaby prowadzić tam stanowisko fryzjerskie.

Czy za podnajmowanie wynajmowanego lokalu bez zgody właściciela grożą mi jakieś poważne konsekwencje? i ewentualnie czy i jak obejść podnajem bez umowy i zgody wynajmującego na podnajem?

8 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Przede wszystkim należy zapoznać się z niniejszym przepisem:

Art. 6882. KC

Zgoda wynajmującego na podnajem lub bezpłatne używanie lokalu.

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

a jeśli podnajmiesz lokal bez zgody właściciela, wynajmujący może wypowiedzieć Ci umowę najmu w trybie natychmiastowym:

tutaj odsyłam Cię do art. 11 ust. 2 pkt 3 u.o.p.l., który mówi, że:

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator (…):

wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Zatem najlepiej postarać się o zgodę właściciela lokalu na podnajęcie jego części. Zgoda taka może być udzielona w umowie najmu lub nawet w trakcie trwania umowy, wtedy wynajmujący musi sporządzić pisemną zgodę na podnajem lokalu. Wzór takiej zgody pobierzesz poniżej.

Oczywiście wynajmujący może odmówić udzielenia zgody na podnajem, wszystko zależy od jego dobrych chęci i Twojej motywacji…

Podobne:

Alex odpowiedział 2 lata temu

Witam, czy umowa podnajmu zawarta bez zgody właściciela lokalu (wynajmującego) jest ważna?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

generalnie zgodnie z art. 688 KC, który mówi, że bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć – jednak gdy już taka umowa podnajmu zostanie podpisana, to żadne przepisy w obecnym stanie prawnym nie przewidują jej nieważności, oznacza to, że umowa podnajmu podpisana bez zgody właściciela lokalu będzie ważna, jednak wygasa ona, gdy wynajmujący wypowie umowę najmu głównemu najemcy.

Podpisanie przez najemcę umowy podnajmu bez wiedzy wynajmującego daje wynajmującemu prawo do rozwiązania umowy najmu bez okresu wypowiedzenia, wtedy też wygasa automatycznie umowa podnajmu.

Czyli: rozwiązanie umowy najmu powoduje automatyczne rozwiązanie umowy podnajmu.

K.L. odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry, jakieś pół roku temu wynająłem pewnej firmie lokal użytkowy do prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety niedawno okazało się, że firma ta bez mojej wiedzy podnajęła obiekt innej firmie. Nie wiem skąd ten pomysł, bo przecież w umowie najmu tego lokalu jest wyraźny zapis o zakazie podnajmu bez zgody wynajmującego. Czy w takim przypadku mam prawo żądać eksmisji firmy z tego lokalu? co z firmą która podnajęła lokal bez mojej wiedzy i zgody? czy mogą ich spotkać jakieś konsekwencje? np. finansowe? i jak zerwać umowę najmu z pierwszą firmą która jest na papierze? czy tak samo powinienem wysłać wypowiedzenie umowy najmu tej drugiej firmie?

Karolina odpowiedział 2 lata temu

Jak napisać zgodę na podnajem części lokalu? jestem wynajmującym.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

@Karolina – wzór zgody na podnajem pobierzesz poniżej:

Karolina odpowiedział 2 lata temu

Dziękuję, pobrane.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Podnajęcie mieszkania lub lokalu użytkowego bądź nawet jego części bez zgody wynajmującego stanowi podstawę do wypowiedzenia stosunku najmu.