Pisemna zgoda

zgoda-na-wydluzenie-terminu-platnosci-wzor-pdf-doc

Zgoda na wydłużenie terminu płatności WZÓR

Jak napisać zgodę na wydłużenie terminu płatności faktury? przedłużenie terminu zapłaty jest możliwe jedynie za zgodą drugiej strony. Aby dokonać prolongaty, “dłużnik” musi wcześniej złożyć wniosek w tej sprawie i poczekać na akceptację wierzyciela. Z wnioskiem tego typu może wystąpić klient lub kontrahent. Dopiero po wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu płatności przez wierzyciela i ustaleniu

zgoda-na-podnajem-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-doc

Zgoda na podnajem wzór

Jak napisać zgodę na podnajem? podnajem lokalu to sposób na dodatkowy zarobek dla najemcy, który może wynająć osobie trzeciej całość lub jedynie wydzieloną część mieszkania. Taką możliwość ma jednak tylko ten najemca, któremu wynajmujący pozwala zawrzeć umowę podnajmu. Wprowadzenie Warunkiem jest zatem zgoda właściciela na podnajem lokalu, bez której najemca nie ma prawa przekazać go

zgoda-wspolmalzonka-na-darowizne-wzor-pdf-doc

Jak napisać zgodę współmałżonka na darowiznę? WZÓR

Jak napisać zgodę współmałżonka na darowiznę? zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgoda współmałżonka na dokonanie darowizny z majątku wspólnego jest wymagana w przypadku, kiedy darowizna ta wykracza poza drobne, zwyczajowo przyjęte darowizny. Wprowadzenie Kiedy pisemna zgoda na darowiznę męża lub żony będzie konieczna i jak taką zgodę sporządzić, aby wywołała oczekiwane skutki? pismo

zgoda-rodzicow-na-wycieczke-szkolna-wzor-pdf-doc

Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną WZÓR

Jak sporządzić zgodę rodziców na wycieczkę szkolną? zgoda rodziców na taką wycieczkę jest wymagana zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Warto podkreślić jednak, że nie każde wyjście poza teren przedszkola czy szkoły jest wycieczką. Wycieczka musi mieć związek z działalnością turystyczno-krajoznawczą. Wprowadzenie Jak powinna wyglądać pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej? aby dokument

zgoda-na-wyjscie-dziecka-poza-teren-szkoly-wzor-pdf-doc

Zgoda na wyjście dziecka poza teren szkoły WZÓR

Jak napisać zgodę na wyjście dziecka poza teren szkoły? rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym często proszeni są o przygotowanie zgody na wyjście swojej pociechy poza teren szkoły, na przykład do kina, parku czy do teatru. Warto wiedzieć, że takie oświadczenie nie może zostać napisane w całkowicie dowolny sposób. Wprowadzenie Zgoda na wyjście dziecka

zgoda-wspolmalzonka-na-darowizne-wzor-pdf-doc

Zgoda współmałżonka na darowiznę WZÓR PDF

Jak napisać zgodę współmałżonka na darowiznę? zgoda współmałżonka na darowiznę jest wymagana (zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), kiedy dotyczy czynności dokonania darowizny z majątku wspólnego wykraczającej poza drobne, zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach darowizny. Wstęp Kiedy zatem niezbędna będzie zgoda małżonka na darowiznę i co powinien zawierać dokument oświadczenia o wyrażeniu

wycofanie-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-wzor-pdf-doc

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych WZÓR

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych? administratorzy danych na co dzień przetwarzają dane osobowe wielu osób w celu ich identyfikacji, w celach marketingowych czy w innych celach (np. do wykonania umowy), dopuszczonych przepisami. Każda osoba ma jednak prawo do wglądu, poprawiania czy żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych. Wstęp Kiedy możliwe jest wycofanie zgody

zgoda-sasiada-na-budowe-komina-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na budowę komina WZÓR

Jak napisać zgoda sąsiada na budowę komina? inwestor planujący budowę, remont czy nadbudowę domu, a w związku z tym budowę lub podwyższenie komina, musi ubiegać się o pozwolenie. Z reguły nie uzyska takiego pozwolenia na budowę bez zgody sąsiada na planowaną inwestycję, jeśli ma ona znaleźć się na granicy działek lub może oddziaływać na teren

zgoda-sasiada-na-ocieplenie-budynku-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na ocieplenie budynku? Aby ocieplić budynek, jego właściciel musi dokonać stosownego zgłoszenia w starostwie. Wraz z tym zgłoszeniem powinien złożyć również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Problem może pojawić się w sytuacji, kiedy w celu ocieplenia budynku inwestor musi naruszyć prawo własności nieruchomości sąsiedniej. Wstęp Jeśli

zgoda-na-wykorzystanie-zdjec-do-celow-marketingowych-wzor-pdf-doc-przyklad

Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych WZÓR

Jak napisać zgodę na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych? Aby wykorzystać zdjęcia do celów marketingowych – opublikować je na przykład w mediach społecznościowych – należy posiadać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku oraz podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Wprowadzenie Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych może przyjmować dowolną formę, nawet ustną, jednak osoba publikująca fotografie

zgoda-sasiada-na-budowe-ogrodzenia-w-granicy-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy WZÓR

Jak napisać zgodę sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy? chociaż ogrodzenie posesji może wydawać się niewiele znaczącym obiektem, to nawet zwykłego płotu nie można wybudować niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Bardzo istotna jest przede wszystkim lokalizacja ogrodzenia. Wstęp Jeśli planowana inwestycja ma przebiegać wzdłuż granicy pomiędzy dwiema działkami, konieczne okaże się uzyskanie zgody sąsiada

Zgoda-sasiada-na-przylacze-wodociagowe-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe WZÓR

Jak napisać zgodę sąsiada na przyłącze wodociągowe? w dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie korzystanie z działki, która nie jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe. Aby takie wykonać, potrzebujemy jednak zgody sąsiadów, do których podłączymy swoją część instalacji wodociągowej. Wstęp Ponieważ taka inwestycja wiąże się z koniecznością wykonania fizycznych robót ziemnych na działce sąsiada, potrzebna Ci będzie

Zgoda-sasiada-na-przylacze-gazowe-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe WZÓR do wypełnienia

Wykonanie przyłącza gazowego dla nowo powstałego budynku, lub przebudowy istniejącej instalacji gazowej często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia pewnych czynności na działce sąsiada. Wstęp Z tego właśnie względu, jednym z ważniejszych dokumentów, o jaki należy się postarać, jest zgoda sąsiada na przyłącze gazowe, aby pracownicy zakładu gazowego mogli dokonać prac podłączeniowych, jak uzyskać taką zgodę?

zgoda-na-prace-nieletniego-dziecka-wzor-doc-pdf

Zgoda na pracę nieletniego dziecka WZÓR doc pdf

Jak napisać zgodę rodzica na pracę nieletniego dziecka? Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nie może podjąć pracy bez zgody rodziców. Jest to uwarunkowane przepisami prawa, które mają na celu ochronę zdrowia młodego człowieka oraz zapewnienie mu możliwości kształcenia się. Za zgodą rodziców małoletni może jednak zostać pracownikiem zarówno w przypadku zawierania umowy o

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-wzor-po-angielsku-i-polsku-pdf-doc

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR po Angielsku i Polsku

Planujesz wysłać swoje dziecko za granicę? musisz sporządzić zgodę – najlepiej w języku polskim i angielskim. W okresie wakacyjnych wyjazdów warto pamiętać, że zagraniczna wycieczka dziecka zaliczana jest do tak zwanych spraw istotnych, wymagających zgody obojga rodziców. We wszystkich krajach zgoda tego typu musi przyjmować formę pisemną, a niekiedy nawet formę aktu notarialnego. Z oczywistych

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-wzor-ogolny

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR + Instrukcja

Wyjazdy wakacyjne dzieci bez rodziców powinny zostać odpowiednio przygotowane również pod kątem formalno-prawnym. Powierzając bowiem dziecko innej osobie – nawet najbliższemu członkowi rodziny, należy przygotować właściwe upoważnienie, którym opiekun wakacyjny będzie mógł legitymować się przed służbą graniczną, policją i innymi instytucjami, z którymi można mieć do czynienia poza granicami Polski. Zgoda rodzica na wyjazd dziecka

zgoda-wspolwlasciciela-na-wykonanie-przylacza-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza – WZÓR

Jak sporządzić zgodę współwłaściciela na wykonanie przyłącza? uzyskanie zgody właścicieli na wykonanie przyłącza gazowego, elektrycznego czy wodociągowego jest sprawą związaną z zarządem nieruchomością wspólną. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza jest niezbędna, należy więc ocenić, czy budowa przyłącza wykracza poza czynności zwykłego zarządu. Wstęp Co mówią na ten temat przepisy? przepisy

zgoda-wspolwlasciciela-na-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania – WZÓR

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wynajem mieszkania? zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeśli prawo własności nieruchomości dzielą dwie osoby (obie mają co najmniej połowę udziałów), samowolne wynajęcie lokalu przez jedną z nich jest niezgodne z prawem. W takim przypadku jeden ze współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia tej

zgoda-sasiada-na-budowe-ogrodzenia-w-granicy-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na budowę Ogrodzenia – Garażu – Domu i Wiaty w granicy – WZÓR oświadczenia

Budowa ogrodzenia, domu, garażu, czy wiaty w granicy działki to temat problematyczny, który nierzadko stanowi źródło sąsiedzkich konfliktów. Chociaż w świetle przepisów budowlanych zgoda sąsiada na budowę przy granicy działki nie jest wymagana, to nie oznacza to, iż można podjąć taką inwestycję całkowicie dowolnie. Aby uchronić się przed utrudnieniami, warto dopełnić wszelkich formalności i w

zgoda-sasiada-na-przylacze-pradu-wody-i-gazu-wzor-pisma-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze prądu, wody i gazu – WZÓR pisma

Wykonanie przyłączy to pierwszy krok, jaki należy podjąć, by przygotować działkę pod budowę domu. Niestety doprowadzenie do działki prądu, wody i gazu wymaga dopełnienia wielu czynności faktyczno-prawnych. Oprócz uzyskania pozwoleń i poniesienia kosztów, właściciel działki musi również uzyskać zgodę sąsiada na przyłącze mediów. W zależności więc od uzbrojenia działki, aby doprowadzić wodociąg, prąd bądź gaz

zgoda-sasiada-wzor-pisma-pdf-doc

Zgoda sąsiada – Wzory pism do pobrania

Kiedy zgoda sąsiada jest potrzebna? zgoda potrzebna jest w kilku sytuacjach, które dotyczą np. usytuowania budynku na działce (przykład: oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy), kiedy działka okazuje się zbyt mała. Są to więc przypadki pewnego odstępstwa od przepisów, gdzie sytuację uratować może przychylność sąsiada. Niemniej jednak wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, poniżej zamieszczamy

Zgoda pracownika na monitoring w miejscu pracy WZÓR

Czy pracodawca powinien poinformować pracownika o monitoringu w miejscu pracy? oczywiście, że Tak! a dlaczego? Ponieważ w dobie RODO żaden pracodawca nie ma prawa przetwarzać danych osobowych zatrudnionych pracowników bez ich pisemnej zgody. Wprowadzenie Przez “dane osobowe” rozumie się też wizerunek pracownika, który zostaje utrwalony na taśmie lub dysku twardym komputera. Jeśli więc pracodawca chce

historia-w-bik-partnera

Cofnięcie ZGODY na przetwarzanie danych w BIK + WZÓR

Proszę Pani, jak napisać cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w BIK-u? 11 lat temu miałem dług, który powstał z niespłaconej chwilówki w parabanku, jakimś cudem, mimo upływu tylu lat, w BIK-u znajduje się wpis o tym zadłużeniu. Nie mogę teraz wziąć kredytu na remont mieszkania, bo przeszkadza ten zły wpis w rejestrze BIK, tak mi