ALIMENTY

Czym są alimenty i kto jest zobowiązanych do ich płacenia? alimenty, to regularne świadczenia na rzecz członków rodziny, które polegają na dostarczaniu finansowej pomocy i środków wychowania.

Obowiązek alimentacyjny spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej oraz na rodzeństwie. Najczęściej jednak mamy do czynienia z obowiązkiem alimentacyjnym ojca lub matki wobec dziecka.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci reguluje art. 133 K.r.o. § 1.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Ponadto warto zaznaczyć, że prawo do świadczeń alimentacyjnych ma ten, kto znajduje się w niedostatku. Jednak rodzic może uchylić się od wypłacania alimentów, jeśli dziecko uzyska pełnoletność. W przypadku natomiast dzieci upośledzony, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, obowiązek alimentacyjny nigdy nie ustaje i alimenty są wtedy dożywotnie.

Oto najciekawsze i najczęściej szukane tematy dotyczące alimentów:

Jeśli nie znalazłaś/znalazłeś odpowiedzi na pytanie, którego szukasz, to poniżej znajduje się lista wszystkie artykułów dotyczących alimentów, przejrzyj je, aby znaleźć właściwą odpowiedź i rozwiązanie problemu.

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów WZÓR

Jak napisać zażalenie na zabezpieczenie alimentów? Zabezpieczenie alimentów to sposób na pozyskanie środków finansowych na utrzymanie dziecka lub osoby dorosłej na czas postępowania sądowego, aż do momentu wydania wyroku przez sąd. Postępowanie zabezpieczające ma również chronić roszczenia, które są lub będą dochodzone przed sądem. W takich sprawach podstawą zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Wstęp Na

oswiadczenie-o-placeniu-alimentow-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o płaceniu alimentów WZÓR

Jak napisać oświadczenie o płaceniu alimentów? jest to dokument, który powinien spełniać wszystkie formalne wymagania, a może okazać się niezbędnym załącznikiem w procesie ubiegania się o różnego typu pomoc finansową lub materialną. Takie pismo w wielu przypadkach stanowi bowiem potwierdzenie ponoszonych co miesiąc wydatków. Wstęp Oświadczenie o dobrowolnym płaceniu alimentów sporządza się wtedy, kiedy np.

odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów WZÓR

Jak przygotować odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów? Warto wiedzieć, że otrzymanie odpisu pozwu o podwyższenie alimentów nie oznacza, że sąd automatycznie przychyli się do takiego żądania powoda. Wysokość, czyli zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka uzależniona jest od uzasadnionych potrzeb uprawnionego (dziecka), a także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (pozwanego). Oznacza to, że pozwany

Wniosek-o-zmiane-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-doc-pdf

Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem WZÓR

Jak napisać wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem? Kontakty z dzieckiem mogą zostać zmodyfikowane, jeśli doszło do zmiany okoliczności. Przesłanką do zmiany kontaktów będzie wiek dziecka lub wyjazd rodzica za granicę. O kontaktach z dzieckiem mogą decydować sami rodzice, o ile potrafią w zgodzie regulować sprawy dotyczące ich wspólnego potomka. Wstęp Kiedy wypracowanie konsensusu jest

wniosek-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzor

Jak napisać wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka? WZÓR

Jak napisać wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka? Obowiązek alimentacyjny może trwać pomimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. O kontynuację obowiązku alimentacyjnego może starać się dorosłe dziecko, składając pozew o alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka, jeśli pomimo wejścia w pełnoletność nie osiągnęło samodzielności finansowej z uwagi na kontynuację nauki. Wstęp Powodem utrzymania obowiązku alimentacyjnego na

pozew-o-obnizenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o obniżenie alimentów WZÓR z wypełnieniem!

Jak napisać pozew o obniżenie alimentów? w sytuacji, kiedy osoba obciążona alimentami nie ma dostatecznych środków pieniężnych lub gdy dziecko, na które płacone są alimenty, samo zarabia więcej niż płacący alimenty rodzic, możliwe jest obniżenie zasądzonych alimentów. Pozew o obniżenie alimentów można złożyć w dowolnym czasie, nawet wielokrotnie przeciwko tej samej osobie. Aby ułatwić Ci

odpowiedz-na-pozew-o-obnizenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – WZÓR [.doc +.pdf]

W sprawie o obniżenie alimentów stroną pozwaną jest najczęściej małoletnie dziecko. Obowiązek przygotowania odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów spoczywa więc na tym z rodziców, który wykonuje pełnię władzy rodzicielskiej. Zadaniem rodzica będzie odparcie pozwu poprzez powołanie odpowiednich dowodów. Wstęp Sprawdź, jak przygotować odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów i dowiedz się, jaką przyjąć obronę,

Odpowiedz-na-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów WZÓR

Jak napisać odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma (pobierzesz go w dalszej części poradnika). Obowiązek alimentacyjny orzeczony w stosunku do dziecka małoletniego lub dziecka pełnoletniego, które nie uzyskało jeszcze samodzielności, może zostać uchylony, jeśli dojdzie do zmiany okoliczności. Wprowadzenie Nie zawsze jednak rodzic, który

Wniosek-o-zabezpieczenie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – WZÓR

Postępowanie o uregulowanie kontaktów z dziećmi może trwać wiele miesięcy. W tym czasie może dojść do zerwania lub co najmniej rozluźnienia się więzi pomiędzy rodzicem uprawnionym do kontaktu a małoletnim dzieckiem. Aby uniknąć braku relacji z dzieckiem, warto rozważyć zasadność złożenia wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego. Wniosek o zabezpieczenie

zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa-niealimentacji-wzor-pdf-doc

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – WZÓR + omówienie

Uchylanie się od obowiązku alimentacji stanowi przestępstwo niealimentacji z art. 209 kodeksu karnego. Kara za brak alimentacji jest surowa – sprawca może zostać skazany nawet na 2 lata bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w przypadku, gdy swym działaniem naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Odpowiedzialności karnej nie obawia się jednak część zobowiązanych do

Wniosek-o-umorzenie-postępowania-egzekucyjn-go-alimentów-wzór-doc-pdf

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej WZÓR

Dziś o tym, jak napisać wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej (poniżej pobierzesz gotowy wzór wniosku). Postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu ma na celu dostarczyć uprawnionemu do alimentów środków utrzymania lub wychowania, jeśli obowiązku tego zobowiązany nie wykonuje samodzielnie i dobrowolnie. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy strony dochodzą do porozumienia w sprawie płatności poszczególnych

Wniosek-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzor-pdf-doc

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka WZÓR

Czy dorosłe dziecko ma prawo do alimentów? To pytanie zadają sobie zarówno rodzice zobowiązani do alimentacji, jak i uprawnione do alimentów dzieci, które weszły w pełnoletność. Odpowiedź na pytanie, czy pełnoletniemu dziecku przysługują alimenty, nie jest jednoznaczna. Zależeć ona będzie od okoliczności danej sprawy. Wstęp W niniejszym poradniku postaram się przybliżyć sytuacje, kiedy pełnoletnie dziecko

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-doc-pdf

Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko WZÓR oświadczenia i ugody

Jak zakończyć płacenie alimentów? czy wystarczy złożyć np. oświadczenie o rezygnacji z alimentów? TAK! dorosłe dziecko może dobrowolnie zrzec się alimentów, rezygnując ze świadczeń na przyszłość, jeżeli jego sytuacja materialno-bytowa pozwala mu samodzielnie się utrzymać lub jeśli przemawia za tym sytuacja materialno-bytowa zobowiązanego do alimentacji rodzica. Co ważne: rezygnacja z alimentów za pomocą oświadczenia lub

Pozew-o-uchylenie-alimentów

Pozew / wniosek o zniesienie alimentów WZÓR i objaśnienie

Jak przygotować pozew/wniosek o zniesienie alimentów? z pewnością nie jest to pismo łatwe w przygotowaniu, dlatego wyręczyliśmy Cię z tego obowiązku i przygotowaliśmy wzór pisma, który należy jedynie pobrać, wydrukować i uzupełnić. Wiele osób uważa, że obowiązek alimentacyjny automatycznie wygasa, kiedy dziecko uzyskuje pełnoletność – niestety nie jest to prawdą. Ukończenie przez dziecko 18. roku

Wniosek-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o podwyższenie alimentów [WZÓR] + instrukcja

Zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, który stanowi, że: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego” Przesłanką do domagania się podwyższenia alimentów na dziecko będzie więc m.in. zapisanie dziecka do żłobka, przedszkola, rozpoczęcie przez dziecko

Odpowiedz-na-pozew-o-alimenty-wzor-przyklad

Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR + wypełniony przykład

Po zmianie przepisów kodeksu postępowanie cywilnego, które obowiązują od dnia 7 listopada 2019 roku, złożenie odpowiedzi na pozew jest obowiązkiem strony pozwanej. Dlatego jeśli otrzymałeś pozew o alimenty, musisz się do niego odnieść, przygotowując: odpowiedź na pozew o alimenty. Pamiętaj jednak, że odpowiedź na pozew jest nie tylko Twoim obowiązkiem narzuconym przez ustawę, ale daje

Pozew-o-zaprzeczenie-ojcostwa-wzor

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – WZÓR – termin – OPŁATA

Dziś dowiesz się jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa przez ojca jak i przez matkę, jaki jest termin, opłata i jakie dokumenty trzeba skompletować, by pozew o zaprzeczenie ojcostwa mógł zostać rozpatrzony. Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Jest to rzecz pewna, która nie podlega dyskusji. Inaczej jest z ojcostwem… Przepisy ustawy z dnia

Pozew-o-alimenty-od-dziadkow-wzor-doc-pdf-przyklad

Alimenty od dziadków – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Możliwość obciążenia dziadków obowiązkiem alimentacyjnym i przyczynia się do kosztów utrzymania wnuków, wynika wprost z ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przepis art. 132 stanowi, że: obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi

pozew-o-alimenty-wzor-doc-pdf-przyklad

Uzasadnienie pozwu o alimenty WZÓR + PRZYKŁADY

Dziś o tym, jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty, poniżej znajdziesz wzór uzasadnienia i przykłady jego zastosowania w różnych sprawach o alimenty. Po co w ogóle sądowi uzasadnienie pozwu o alimenty, skoro w pozwie przedstawiamy wszystkie potrzebne dane powoda i pozwanego? żądając spełnienia konkretnych warunków? i dołączając załączniki potwierdzające stan faktyczny stosunków między stronami? Uzasadnienie

Alimenty-na-zone-wzor-pozwu

Alimenty na żonę – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Alimenty na żonę to obowiązek, który może zostać nałożony na małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia (dożywotnie alimenty na żonę) lub małżonka, którego była żona popadła w stan niedostatku, jeśli sąd nie orzekł o jej przyczynieniu się do rozpadu związku – tak art. 60 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wysokość alimentów na żonę oraz okres ich

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych, co do zasady zabezpiecza powództwo w sprawie, która ma się dopiero odbyć lub co do której istnieją przewidywania, że przeciągnie się w czasie (sprawa o rozwód bądź sprawa o alimenty). Postanowienie sądu z wniosku o zabezpieczenie może zapaść na posiedzeniu niejawnym, zaraz po wpłynięciu pozwu do sądu, dlatego pozwany

Wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas rozprawy? Zabezpieczenie alimentów zapewnia dziecku środki do utrzymania w trakcie trwania długotrwałego procesu (np. pozew o alimenty, czy pozew o rozwód). Złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów oznacza, że dziecko w ciągu trwania postępowania, aż do momentu wydania wyroku orzekającego otrzymywać będzie od zobowiązanego oznaczoną w konkretnym

pozew-o-alimenty-wzor-doc-pdf-przyklad

Pozew o alimenty – WZÓR + instrukcja [Krok po Kroku]

Pozew o alimenty należy wnieść do sądu, gdy opiekun dziecka ma niewystarczające środki do jego utrzymania. W pozwie o alimenty żądamy zasądzenia przez sąd alimentów od byłego męża, byłego partnera, czy innej osoby, która powinna łożyć na dziecko. Wprowadzenie Jeśli natomiast obowiązek alimentacyjny został już zasądzony wyrokiem sądowym, a mimo to osoba zobowiązana do płacenia

Wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-do-rak-wspolmałzonka-wzor

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka – WZÓR

W małżeństwie czasem dochodzi do sytuacji, że jeden z małżonków uchyla się od obowiązku utrzymania rodziny, nie przeznaczając na nią pieniędzy pochodzących z jego wynagrodzenia za pracę. Natomiast zgodnie z art. 27 KRiO każdy z małżonków ma obowiązek utrzymywać swoją rodzinę adekwatnie do swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych. Jeśli natomiast jeden z małżonków

ugoda-alimentacyjna-wzor-pdf-doc

Ugoda alimentacyjna – WZÓR i 6 sposobów na jej zawarcie

Ugoda alimentacyjna jest dokumentem, dzięki któremu strona uprawniona do alimentów jak i strona zobowiązana do ich płacenia, polubownie uzgadniają wysokość alimentów na dziecko/dzieci bez konieczności składania w sądzie pozwu o alimenty i poświęcania sprawie nie tylko czasu i zaangażowania, ale i ponoszenia kosztów. Umowa między rodzicami o alimenty zakłada, że rodzice, partnerzy bądź opiekunowie dziecka

czy-fundusz-alimentacyjny-wyplaca-zalegle-alimenty

Czy fundusz alimentacyjny wypłaca zaległe alimenty?

Witam, czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty? były partner w ogóle nie płaci alimentów, a płaci je fundusz, tylko teraz co z tymi zaległymi alimentami? czy fundusz alimentacyjny spłaca zaległe alimenty? Czy powinnam raczej próbować wyegzekwować te zaległe alimenty od partnera? jego dług wynosi jakieś 15-16 tys. zł. proszę o poradę czy mogę żądać spłaty

jak-przestać-płacić-alimenty-na-dorosłe-dziecko

Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dzieci? [WZÓR POZWU]

Dzień dobry, jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko? mam trójkę dorosłych synów 26, 23 i 20 lat, wszyscy pracują i są samodzielni. Od 2012 roku płacę na nich alimenty, które są potrącane przez komornika z mojej renty. Ponieważ od 2013 roku jestem po dwóch zawałach serca. Wynagrodzenie z ZUS po potrąceniach alimentacyjnych to równe

Odsetki od alimentów – jak sprawdzić ile ich mam naliczone?

Dzień Dobry. Chcę się dowiedzieć, jaką mam kwotę do zapłacenia za odsetki od alimentów? W 2016 roku ex małżonka złożyła pismo anulujące płatności alimentacyjne do komornika i od tamtego czasu płacę alimenty z pominięciem komornika, bezpośrednio dla dziecka. Ze względu na wcześniejsze zaległości alimentacyjne, mam naliczane odsetki. Chce się dowiedzieć, jaka to jest kwota i

Jeden komornik zabiera wynagrodzenie a drugi konto bankowe

Witam, ma pytanie odnośnie zajęcia pensji z tytułu umowy o pracę. Jeden komornik zabiera wynagrodzenie a drugi z konta bankowego. Dokładnie mówiąc: mam dwóch komorników, jeden komornik zajął mi wynagrodzenie, a drugi komornik konto bankowe. Moje pytanie: czy jeżeli otrzymuje 40% wynagrodzenia na konto, bo pierwszy komornik pobrał 60% za alimenty, to czy drugi komornik

Dostałem pozew o podwyższenie alimentów – co robić?

Witam, dostałem pozew o podwyższenie alimentów z 700 zł na 2000 zł, była partnerka zwariowała, ale stwierdziła, że skoro mieszkam w Szwecji, to mam płacić i koniec, alimenty płacę od 2008 r. w wysokości 700 zł. ALE wysyłałem od około 2010 roku, alimenty 700 zł plus dobrowolne 200 zł (tak dla córki) alimenty otrzymywała regularnie