ALIMENTY

Czym są alimenty i kto jest zobowiązanych do ich płacenia? alimenty, to regularne świadczenia na rzecz członków rodziny, które polegają na dostarczaniu finansowej pomocy i środków wychowania.

Obowiązek alimentacyjny spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej oraz na rodzeństwie. Najczęściej jednak mamy do czynienia z obowiązkiem alimentacyjnym ojca lub matki wobec dziecka.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci reguluje art. 133 K.r.o. § 1.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Ponadto warto zaznaczyć, że prawo do świadczeń alimentacyjnych ma ten, kto znajduje się w niedostatku. Jednak rodzic może uchylić się od wypłacania alimentów, jeśli dziecko uzyska pełnoletność. W przypadku natomiast dzieci upośledzony, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, obowiązek alimentacyjny nigdy nie ustaje i alimenty są wtedy dożywotnie.

Oto najciekawsze i najczęściej szukane tematy dotyczące alimentów:

Jeśli nie znalazłaś/znalazłeś odpowiedzi na pytanie, którego szukasz, to poniżej znajduje się lista wszystkie artykułów dotyczących alimentów, przejrzyj je, aby znaleźć właściwą odpowiedź i rozwiązanie problemu.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie [WZÓR]

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności może domagać się udzielenia warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary. Aby sąd przychylił się do wniosku skazanego, muszą zostać spełnione pewne warunki. Sprawdź, kiedy można starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, POBIERZ gotowy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, sprawdź jakie warunki należy spełnić i jak uzasadnić wniosek. Czym jest przedterminowe

Wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy, przyspieszenie, rozpoznanie i odroczenie rozprawy

Sprawy sądowe bywają długie i skomplikowane. Jednakże na wiele terminów procesowych strona postępowania może mieć istotny wpływ, jeśli tylko złoży stosowny wniosek! Strona postępowania, której zależy na szybkim zakończeniu sprawy, może złożyć m.in. wniosek o odroczenie terminu rozprawy lub wyznaczenie rozprawy w konkretnym czasie np. w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, czy w okresie wakacji. W

Alimenty na dorosłe (pełnoletnie) dziecko [gotowe WZORY PISM]

Czy dorosłe dziecko ma prawo do alimentów? To pytanie zadają sobie zarówno rodzice zobowiązani do alimentacji, jak i uprawnione do alimentów dzieci, które weszły w pełnoletność. Odpowiedź na pytanie, czy pełnoletniemu dziecku przysługują alimenty, nie jest jednoznaczna. Zależeć ona będzie od okoliczności danej sprawy. W niniejszym poradniku postaram się przybliżyć sytuacje, kiedy pełnoletnie dziecko będzie

Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko [POZEW lub UGODA]

Jak zakończyć płacenie alimentów? Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy nie można zrzec się prawa do alimentów. Niemniej jednak dorosłe dziecko może dobrowolnie zrzec się alimentów, rezygnując ze świadczeń na przyszłość, jeżeli jego sytuacja materialno-bytowa pozwala mu samodzielnie się utrzymać lub jeśli przemawia za tym sytuacja materialno-bytowa zobowiązanego do alimentacji rodzica.

Pozew-o-uchylenie-alimentów

Pozew o uchylenie alimentów WZÓR i objaśnienie

Jak przygotować pozew o zniesienie alimentów? z pewnością nie jest to pismo łatwe w przygotowaniu, dlatego wyręczyliśmy Cię z tego obowiązku i przygotowaliśmy wzór pisma, który należy jedynie pobrać, wydrukować i uzupełnić. Wiele osób uważa, że obowiązek alimentacyjny automatycznie wygasa, kiedy dziecko uzyskuje pełnoletność – niestety nie jest to prawdą. Ukończenie przez dziecko 18. roku

Wniosek o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów [WZÓR] + instrukcja

Zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, który stanowi, że: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego” Przesłanką do domagania się podwyższenia alimentów na dziecko będzie więc m.in. zapisanie dziecka do żłobka, przedszkola, rozpoczęcie przez dziecko

Odpowiedz-na-pozew-o-alimenty-wzor-przyklad

Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR + wypełniony przykład

Po zmianie przepisów kodeksu postępowanie cywilnego, które obowiązują od dnia 7 listopada 2019 roku, złożenie odpowiedzi na pozew jest obowiązkiem strony pozwanej. Dlatego jeśli otrzymałeś pozew o alimenty, musisz się do niego odnieść, przygotowując: odpowiedź na pozew o alimenty. Pamiętaj jednak, że odpowiedź na pozew jest nie tylko Twoim obowiązkiem narzuconym przez ustawę, ale daje

Pozew-o-zaprzeczenie-ojcostwa-wzor

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – WZÓR – termin – OPŁATA

Dziś dowiesz się jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa przez ojca jak i przez matkę, jaki jest termin, opłata i jakie dokumenty trzeba skompletować, by pozew o zaprzeczenie ojcostwa mógł zostać rozpatrzony. Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Jest to rzecz pewna, która nie podlega dyskusji. Inaczej jest z ojcostwem… Przepisy ustawy z dnia

Alimenty od dziadków – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Możliwość obciążenia dziadków obowiązkiem alimentacyjnym i przyczynia się do kosztów utrzymania wnuków, wynika wprost z ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przepis art. 132 stanowi, że: obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi

Uzasadnienie pozwu o alimenty WZÓR + PRZYKŁADY

Dziś o tym, jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty, poniżej znajdziesz wzór uzasadnienia i przykłady jego zastosowania w różnych sprawach o alimenty. Po co w ogóle sądowi uzasadnienie pozwu o alimenty, skoro w pozwie przedstawiamy wszystkie potrzebne dane powoda i pozwanego? żądając spełnienia konkretnych warunków? i dołączając załączniki potwierdzające stan faktyczny stosunków między stronami? Uzasadnienie

alimenty-na-zone-wzor-pozwu

Alimenty na żonę – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Alimenty na żonę to obowiązek, który może zostać nałożony na małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia (dożywotnie alimenty na żonę) lub małżonka, którego była żona popadła w stan niedostatku, jeśli sąd nie orzekł o jej przyczynieniu się do rozpadu związku – tak art. 60 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wysokość alimentów na żonę oraz okres ich

Zazalenie-na-postanowienie-o-zabezpieczeniu-wzor

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych, co do zasady zabezpiecza powództwo w sprawie, która ma się dopiero odbyć lub co do której istnieją przewidywania, że przeciągnie się w czasie (sprawa o rozwód bądź sprawa o alimenty). Postanowienie sądu z wniosku o zabezpieczenie może zapaść na posiedzeniu niejawnym, zaraz po wpłynięciu pozwu do sądu, dlatego pozwany

Wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Zabezpieczenie alimentów zapewnia dziecku środki do utrzymania w czasie długotrwałego procesu (np. pozew o alimenty, czy pozew o rozwód). Złożony wniosek o zabezpieczenie alimentów oznacza, że dziecko w ciągu trwania procesu, aż do momentu wydania wyroku orzekającego otrzymywać będzie od zobowiązanego oznaczoną w konkretnym czasie kwotę alimentów. W przypadku np. pozwu o alimenty, pozwany, wobec

Pozew o alimenty – WZÓR + instrukcja [Krok po Kroku]

Pozew o alimenty należy wnieść do sądu, gdy opiekun dziecka ma niewystarczające środki do jego utrzymania. W pozwie o alimenty żądamy zasądzenia przez sąd alimentów od byłego męża, byłego partnera, czy innej osoby, która powinna łożyć na dziecko. Wprowadzenie Jeśli natomiast obowiązek alimentacyjny został już zasądzony wyrokiem sądowym, a mimo to osoba zobowiązana do płacenia

Wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-do-rak-wspolmałzonka-wzor-wniosku

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka – WZÓR

W małżeństwie czasem dochodzi do sytuacji, że jeden z małżonków uchyla się od obowiązku utrzymania rodziny, nie przeznaczając na nią pieniędzy pochodzących z jego wynagrodzenia za pracę. Natomiast zgodnie z art. 27 KRiO każdy z małżonków ma obowiązek utrzymywać swoją rodzinę adekwatnie do swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych. Jeśli natomiast jeden z małżonków

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – WZÓR + omówienie

Uchylanie się od obowiązku alimentacji stanowi przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego. Kara za brak alimentacji jest surowa – sprawca może zostać skazany nawet na 2 lata bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w przypadku, gdy swym działaniem naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Odpowiedzialności karnej nie obawia się jednak część zobowiązanych do alimentacji.

Ugoda alimentacyjna – WZÓR i 6 sposobów na jej zawarcie

Ugoda alimentacyjna jest dokumentem, dzięki któremu strona uprawniona do alimentów jak i strona zobowiązana, polubownie uzgadniają wysokość alimentów na dziecko/dzieci bez konieczności składania w sądzie pozwu o alimenty. Umowa między rodzicami o alimenty zakłada, że rodzice, partnerzy bądź opiekunowie dziecka pójdą względem siebie na wzajemne ustępstwa. Ugoda alimentacyjna powinna być sporządzona tak, aby chronić obie

czy-fundusz-alimentacyjny-wyplaca-zalegle-alimenty

Czy fundusz alimentacyjny wypłaca zaległe alimenty?

Witam, czy fundusz alimentacyjny wypłaca zaległe alimenty? były partner w ogóle nie płaci alimentów, a płaci je fundusz, tylko teraz co z tymi zaległymi alimentami? czy fundusz alimentacyjny spłaca zaległe alimenty? Czy powinnam raczej próbować wyegzekwować te zaległe alimenty od partnera? jego dług wynosi jakieś 15-16 tys. zł. proszę o poradę czy mogę żądać spłaty

jak-przestać-płacić-alimenty-na-dorosłe-dziecko

Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dzieci? [WZÓR POZWU]

Dzień dobry, jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko? mam trójkę dorosłych synów 26, 23 i 20 lat, wszyscy pracują i są samodzielni. Od 2012 roku płacę na nich alimenty, które są potrącane przez komornika z mojej renty. Ponieważ od 2013 roku jestem po dwóch zawałach serca. Wynagrodzenie z ZUS po potrąceniach alimentacyjnych to równe

Odsetki od alimentów – jak sprawdzić ile ich mam naliczone?

Dzień Dobry. Chcę się dowiedzieć, jaką mam kwotę do zapłacenia za odsetki od alimentów? W 2016 roku ex małżonka złożyła pismo anulujące płatności alimentacyjne do komornika i od tamtego czasu płacę alimenty z pominięciem komornika, bezpośrednio dla dziecka. Ze względu na wcześniejsze zaległości alimentacyjne, mam naliczane odsetki. Chce się dowiedzieć, jaka to jest kwota i

Jeden komornik zabiera wynagrodzenie a drugi konto bankowe

Witam, ma pytanie odnośnie zajęcia pensji z tytułu umowy o pracę. Jeden komornik zabiera wynagrodzenie a drugi z konta bankowego. Dokładnie mówiąc: mam dwóch komorników, jeden komornik zajął mi wynagrodzenie, a drugi komornik konto bankowe. Moje pytanie: czy jeżeli otrzymuje 40% wynagrodzenia na konto, bo pierwszy komornik pobrał 60% za alimenty, to czy drugi komornik

Dostałem pozew o podwyższenie alimentów – co robić?

Witam, dostałem pozew o podwyższenie alimentów z 700 zł na 2000 zł, była partnerka zwariowała, ale stwierdziła, że skoro mieszkam w Szwecji, to mam płacić i koniec, alimenty płacę od 2008 r. w wysokości 700 zł. ALE wysyłałem od około 2010 roku, alimenty 700 zł plus dobrowolne 200 zł (tak dla córki) alimenty otrzymywała regularnie

Alimenty na teściową – czy będziemy musieli jej coś płacić?

Chodzi o alimenty na rodzica mojego męża. Teściowa ma pełno długów, mieszkamy za granicą, ale chcemy wrócić do Polski i budować dom, obawiam się, że przez jej długi i to, co ona może wymyślić np. że będziemy musieli jej płacić alimenty, będziemy w złej sytuacji. Czy da się udowodnić, że teściowa sama jest sobie winna,

Jak pozbyć się komornika za alimenty?

Witam, jak pozbyć się komornika za alimenty? mam dwójkę dzieci, była partnerka odeszła z dziećmi, złożyła w sądzie wniosek o zabezpieczenie alimentów. Sąd jej to podbił, że mam płacić na dzieci po 1500 zł na jedno dziecko, to w sumie 3 tys. Nie było mnie stać na płacenie takich alimentów, bo to wszystko, co napisała

Jak ściągnąć alimenty ze Szkocji? [PORADNIK] krok po kroku

Dzień Dobry. Ja w sprawie alimentów, tzn. ojciec mojego syna, nie chce płacić alimentów, które ma zasądzone. Miałam drugą sprawę 4.02 i kwota alimentów to 800 zł, wcześniej była 450 zł. Ojciec dziecka jest od 6 lat za granicą w Szkocji i czy komornik może zająć jego konto bankowe jak on tam przebywa i pracuje?

Zmiana komornika – alimenty (nie jestem zadowolona z jego usług) + [WZÓR]

Jak zmienić komornika, który prowadzi egzekucję alimentów na byłym mężu? jak mogę przenieść się do innego komornika? potrzebuję złożyć taki wniosek u obecnego komornika, bo nie jestem zadowolona z jego osiągnięć. Mam wrażenie, że mój wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów leży sobie na biurku, a komornik nic nie robi… Jak napisać wniosek o zmianę komornika?

Pozew o uchylenie alimentów i umorzenie długu alimentacyjnego [WZÓR]

Witam, mam córkę, która ma obecnie 20 lat, nie uczy się i pracuje dorywczo jak nie w Biedronce, to jakąś inną ma pracę, mam tak samo drugie dziecko, syna, na które tak samo płacę alimenty, a ma orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga dużo większej opieki. Mam pytanie, jaką mam szansę, żeby nie płacić alimentów na

Tytuł wykonawczy zamiast utraconego – co oznacza? +wzór

Dzień Dobry. Nie wiem czy na dobrym blogu piszę, ale przejdę do rzeczy. Mianowicie, mam wezwanie na rozprawę o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego i tu mam pytanie, pomimo obowiązkowego stawiennictwa, czy muszę uczestniczyć w tej sprawie? gdyż jest to dla mnie problem finansowy jak również limit urlopowy. Po drugie mieszkam i żyję za

Potrącenia alimentacyjne z 1/4 etatu [ile zajmie komornik?]

Przedmiotem mojego zapytania są potrącenia alimentacyjne z 1/4 etatu, komornik zabiera mi z 1/4 etatu kwotę, którą potrzebuję na przeżycie. Dlaczego nie chroni mnie kwota wolna od zajęcia alimentacyjnego? z tego, co wyczytałem, minimalna krajowa jest chroniona przed zajęciem i komornik nie powinien je zajmować. Proszę o wyjaśnienie mi tych zawiłych wg mnie kwestii. Tomek.