Czy fundusz alimentacyjny wypłaca zaległe alimenty?

Witam, czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty? były partner w ogóle nie płaci alimentów, a płaci je fundusz, tylko teraz co z tymi zaległymi alimentami? czy fundusz alimentacyjny spłaca zaległe alimenty?

Czy powinnam raczej próbować wyegzekwować te zaległe alimenty od partnera? jego dług wynosi jakieś 15-16 tys. zł. proszę o poradę czy mogę żądać spłaty zaległych alimentów od FA? nie wiem jak się za to zabrać…


Czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty?

czy-fundusz-alimentacyjny-wyplaca-zalegle-alimenty

Kwestię, o którą pytasz, reguluje ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Przedmiotowa ustawa określa m.in. warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, czyli alimentów z tzw. funduszu alimentacyjnego.

I jak wynika z przepisów ustawy osoba, która spełnia ustawowe przesłanki do korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego (bezskuteczna egzekucja, właściwy wiek, kryterium dochodowe), nie otrzyma alimentów z urzędu.

Aby pobierać alimenty „zastępcze”, należy złożyć właściwy wniosek, załączając zaświadczenie wydane przez prowadzącego postępowanie egzekucyjne komornika w przedmiocie bezskuteczności egzekucji.

Zaświadczenie komornika powinno zawierać informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego, za jaki okres?

Zgodnie z zapisem art. 18. 1 ustawy, organ rozpoznający wniosek uprawnionego do alimentów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Jak wskazuje ustawowa definicja, okresem świadczeniowym jest okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Z powyższego jednoznacznie wynika, że ustawodawca nie przewidział prawa do alimentów socjalnych sprzed daty złożenia wniosku o ich przyznanie.

Jeśli zatem w okresie wcześniejszym spełniłaś przesłanki do otrzymania na dziecko alimentów z funduszu alimentacyjnego, jednak nie złożyłaś wniosku o ich przyznanie, to w tym momencie fundusz ci ich już nie wypłaci.

Jak zmusić dłużnika alimentacyjnego do spłaty długu?

Jednakże dług alimentacyjny istnieje, zaległość jest już spora, a w sprawę zaangażowany jest komornik – wniosek o egzekucję musiałaś złożyć, by otrzymać alimenty od państwa. Możesz więc spróbować odzyskać pieniądze należne twojemu dziecku od ojca (dłużnika alimentacyjnego).

Uważam za ważne, by przypomnieć byłemu partnerowi o jego obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka. Masz pewne narzędzie, które możesz użyć.

Po pierwsze motywuj komornika w dalszym działaniu. Złóż wniosek o zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do wyjawienia majątku. Rozszerz egzekucję o nieruchomości (zobacz: jak złożyć wniosek o egzekucję z nieruchomości). Zastanów się, czy były partner nie posiada majątku, który komornik mógłby zająć. Przeprowadź własny wywiad i spróbuj ustalić, czy ojciec dziecka gdzieś pracuje (chociażby na czarno).

Po drugie pamiętaj, że uporczywe uchylanie się przed alimentacją stanowi przestępstwo. Możesz więc złożyć wniosek o ściganie na Policji, wskazują, że na skutek braku alimentacji dziecko nie ma zapewnionych wszystkich niezbędnych mu potrzeb.

Pozwoliłam sobie w taki sposób odnieść się do twojej sytuacji finansowej, bowiem zdaje sobie sprawę, że skoro spełniasz kryterium dochodowe, aby otrzymać alimenty na dziecko z funduszu alimentacyjnego, to nie jest ci łatwo, a sytuacja finansowa nie wygląda ciekawie.

Po trzecie z prośbą o pomoc w zmotywowaniu ojca dziecka do uregulowania zaległych alimentów możesz zwrócić się do organu, który alimenty zastępcze ci przyznał. Jak wynika z przepisów ustawy alimentacyjnej, organ ten może złożyć  wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy kodeks karny.

Może również po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny ma uprawnienie do kierowania pojazdami, skierować wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Podsumowując

Odpowiadając na Twoje pytanie raz jeszcze: czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty? obecne przepisy prawne nie przewidują możliwości skorzystania z alimentów z funduszu alimentacyjnego za okres przed złożeniem wniosku o ich przyznanie.

Nie masz więc możliwości odzyskania niezapłaconych alimentów przez ojca dziecka z funduszu alimentacyjnego. Możesz jednak podjąć kroki, których skutki mogą zmotywować dłużnika alimentacyjnego do zapłaty zaległych alimentów i regulowanie bieżących w przewidzianym terminie.

Sprawą tą warto się zająć nie tylko z uwagi na fakt, że dług alimentacyjny jest spory, ale przede wszystkim dlatego, że jeśli twoja sytuacja materialna ulegnie poprawie, możesz stracić prawo do alimentów od państwa. Wystarczy, że przekroczysz próg dochodowy (około 700 zł na osobę), aby gmina przestała ci wypłacać alimenty z funduszu.

Działaj więc, a twoje kroki wierzę, że przyniosą oczekiwany skutek. Trzymam kciuki!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze