Jak ściągnąć alimenty ze Szkocji? [PORADNIK] krok po kroku

Dzień Dobry. Ja w sprawie alimentów, tzn. ojciec mojego syna, nie chce płacić alimentów, które ma zasądzone. Miałam drugą sprawę 4.02 i kwota alimentów to 800 zł, wcześniej była 450 zł. Ojciec dziecka jest od 6 lat za granicą w Szkocji i czy komornik może zająć jego konto bankowe jak on tam przebywa i pracuje? Pozdrawiam.


Ściąganie alimentów ze Szkocji

Jak ściągnąć alimenty ze Szkocji? to wcale nie takie trudne jak może Ci się wydawać, szczególnie, że wiesz w jakim kraju przebywa niepłacący alimentów ojciec dziecka.

Jeśli chodzi o polskiego komornika, to niestety ma on związane ręce i nie jest w stanie zdziałać czegokolwiek poza granicami Polski, ponieważ obszar działań komornika nie może wykroczyć poza granice Polski.

Jasno o tym mówi:

art. 1110(4) k.p.c.

§ 1. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

§ 3. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na szczęście jest to ostatnia zła wiadomość jaką zamierzam Ci dziś przekazać. Ściąganie alimentów zza granicy jest jak najbardziej możliwe, do tego celu posłuży Ci Europejski Nakaz Zabezpieczenia (ENZ).

Europejski Nakaz Zabezpieczenia

ENZ został wprowadzony w Polsce 18 stycznia 2018 roku, dzięki Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 roku ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.

A więc dzięki temu rozporządzeniu, wszelkiego rodzaju roszczenia w transgranicznych sprawach handlowych oraz cywilnych (w tym długi alimentacyjne), można dochodzić od dłużnika mieszkającego poza granicami Polski.

W prostych słowach: ENZ działa w ten sposób, że wierzyciel (czyli Ty) znający kraj w którym znajduje się jego dłużnik (ojciec dziecka), jest w stanie zablokować zagraniczny rachunek bankowy dłużnika bez jego wiedzy.

Dłużnik dowiaduje się o zablokowanym koncie bankowym, dopiero gdy będzie chciał z niego skorzystać, lub podjąć pieniądze z bankomatu.

Nie ma tutaj nawet potrzeby, abyś znała nazwę banku w jakim dłużnik alimentacyjny ma otwarte konto bankowe, nie musisz znać też jego numeru rachunku bankowego, jedyne co musisz wiedzieć, to kraj w jakim dłużnik przebywa.

Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia

Przede wszystkim potrzebujesz wyrok alimentacyjny, który już masz, opłata jaką poniesiesz za złożenie wniosku o wydanie ENZ to 100 zł.

We wniosku tym musisz napisać o bezskuteczności egzekucji alimentów, ponieważ ojciec dziecka ukrywa się w Szkocji i nie płaci zasądzonych alimentów. Najlepiej jakby komornik wydał Ci pisemne zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji z alimentów.

Dołączając do wniosku zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów udowodnisz, że bez uzyskania nakazu zabezpieczenia istnieje realne ryzyko, że nigdy te zaległe alimenty nie będą przez dłużnika alimentacyjnego uregulowane – to bardzo ważne, bo ENZ wydaje się tylko w uzasadnionych przypadkach, gdzie istnieje ryzyko nie spełnienia świadczenia przez dłużnika.

Świadome uchylanie i ukrywanie się przed spłatą alimentów, jest jak najbardziej taką przesłanką.

To co jeszcze warto wspomnieć, to fakt, że dzięki Europejskiemu Nakazowi Zapłaty możesz także dochodzić odsetek za niepłacone alimenty.

Nie znam nr. konta bankowego ani nazwy banku dłużnika za granicą

To co już wcześniej pisałam, tych danych nie musisz znać, ponieważ możesz zwrócić się do sądu w którym składasz wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia, o to, by sąd poprosił organ do spraw informacji państwa członkowskiego, o uzyskanie niezbędnych informacji potrzebnych do znalezienia konta bankowego dłużnika w zagranicznym banku.

Europejski nakaz zapłaty – podstawa prawna

Art. 1144(4). § 1. W postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym właściwy jest sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonany europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, a z braku tej podstawy lub w przypadku, w którym europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym miałby być wykonany w okręgach różnych sądów – sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym zgłoszony w toku postępowania lub po jego zakończeniu rozpoznaje sąd pierwszej instancji.

§ 2. W razie zawarcia ugody przed sądem albo zatwierdzenia ugody przez sąd właściwy jest sąd, który rozpoznawał sprawę w pierwszej instancji, a jeżeli sprawa nie była rozpoznawana przez sąd – sąd, który był właściwy do zatwierdzenia ugody w pierwszej instancji.

§ 3. W pozostałych wypadkach właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł egzekucyjny został sporządzony.

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Jeśli masz już wyrok alimentacyjny, to wniosek o wydanie nakazu zabezpieczenia składasz w tym samym sądzie.

Podsumowując:

Mam nadzieje, że wiesz już jak ściągnąć alimenty ze Szkocji. W dzisiejszych czasach fakt, że ojciec dziecka ucieka do innego kraju, by uchylić się od płacenia alimentów nie jest już wystarczający, by rzeczywiście tych alimentów nie musieć płacić.

Dzięki Europejskiemu Nakazowi Zabezpieczenia jesteś w stanie (znając kraj przybywania dłużnika), zablokować jego konto bankowe na kwotę na jaką opiewa dług alimentacyjny, mało tego, możesz także dochodzić spłaty odsetek za niepłacone alimenty.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze