Pisma sądowe

wniosek-o-demoralizacje-nieletniego-wzor-pdf-doc

Wniosek o demoralizację nieletniego WZÓR

Jak napisać wniosek o demoralizację nieletniego? Demoralizacja nieletniego ma miejsce w przypadku, kiedy jego rozprężenie moralne prowadzi do dopuszczania się różnego typu czynów zabronionych. Wniosek o demoralizację nieletniego mogą złożyć zarówno jego opiekunowie, jak i organy ścigania czy dyrektor szkoły. Sprawa o demoralizację bywa wszczynana również z urzędu, jeśli małoletni popełni czyn ścigany. Wstęp Jak

odmowa-mediacji-wzor-pisma-pdf-doc-przyklad

Odmowa mediacji WZÓR do wypełnienia

Jak napisać odmowę mediacji? mediacje mają na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów. Zawsze bierze w nich udział bezstronny mediator, który pomaga skonfliktowanym dojść do porozumienia. Mediacje są dobrowolne, dlatego każda ze stron może w dowolnym momencie zrezygnować z takiej formy prowadzenia negocjacji. Najczęściej powodem wycofania się z mediacji jest stwierdzenie braku szans na zawarcie ugody. Wstęp

skarga-na-bezczynnosc-organu-wzor-pdf-doc

Skarga na bezczynność organu WZÓR

Jak napisać skargę na bezczynność organu? w teorii – zgodnie z przepisami załatwienie sprawy sądowej lub administracyjnej powinno następować „bez zbędnej zwłoki”, czyli w możliwie jak najszybszym terminie. W praktyce często jednak nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, a sprawy sądowe, urzędowe i administracyjne prowadzone są miesiącami, jeśli nie latami. Wstęp Mimo to istnieje sposób

testament-z-wydziedziczeniem-wzor-pdf-doc

Testament z wydziedziczeniem WZÓR

Jak sporządzić testament z wydziedziczeniem? tzw. testament negatywny? Nie wystarczy pominąć jednego ze spadkobierców w testamencie, aby go wydziedziczyć. Osoby z kręgu spadkobierców niewymienione w testamencie nadal mają prawo do zachowku od osób, które spadek otrzymały. Aby kogoś wydziedziczyć i odebrać mu prawo do zachowku, należy sporządzić testament z wydziedziczeniem. Wstęp Jak wygląda taki dokument

wniosek-o-zatwierdzenie-ugody-przez-sad-wzor-pdf-doc

Wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd WZÓR

Jak napisać wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd? Wniosek o zatwierdzenie ugody w zwykłej formie pisemnej, ugody notarialnej czy ugody mediacyjnej przez sąd to dokument, który pozwala na sądową akceptację ugody i jej wykonanie (egzekucję). Skutek zawarcia ugody jest wtedy taki sam, jak gdyby zawarto porozumienie przed sądem. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ ułatwia realizację

wniosek-o-naprawienie-szkody-wzor-pdf-doc

Wniosek o naprawienie szkody WZÓR

Jak napisać wniosek o naprawienie szkody? prawo karne ma na celu nie tylko nieść sprawiedliwość, ale również wynagradzać krzywdy. W postępowaniu karnym pokrzywdzony może więc zaspokoić zarówno poczucie sprawiedliwości, jak i swój interes majątkowy. Jest to możliwe za sprawą wniosku o naprawienie szkody. Obowiązek naprawienia szkody to jeden ze środków kompensacyjnych, orzekanych wobec sprawcy w

ugoda-pozasadowa-wzor-pdf-doc

Ugoda pozasądowa – wzór do wypełnienia

Jak napisać ugodę pozasądową? ugoda pozasądowa to alternatywny sposób na rozwiązanie sporu, polegający na zawarciu umowy cywilnoprawnej, która ustala prawa i obowiązki stron danego stosunku prawnego. Zawarcie ugody pozasądowej ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy stronami. Dzięki niej można oszczędzić sobie nerwów i stresu, a także szybciej dojść do porozumienia. Poza tym ugoda pozasądowa nie

pismo-przewodnie-do-sadu-wzor-pdf-doc

Pismo przewodnie do sądu WZÓR

Jak napisać pismo przewodnie do sądu? po złożeniu w sądzie pozwu lub wniosku sprawa zostaje zarejestrowana we właściwym repertorium, przez co otrzymuje sygnaturę. Jest to numer, którym należy posługiwać się w kontakcie z sądem. Każde kolejne pisma sądowe trzeba już składać ze wskazaniem sygnatury akt sprawy oraz innych niezbędnych informacji. Wstęp Dokumenty, zobowiązania oraz dowody

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów WZÓR

Jak napisać zażalenie na zabezpieczenie alimentów? Zabezpieczenie alimentów to sposób na pozyskanie środków finansowych na utrzymanie dziecka lub osoby dorosłej na czas postępowania sądowego, aż do momentu wydania wyroku przez sąd. Postępowanie zabezpieczające ma również chronić roszczenia, które są lub będą dochodzone przed sądem. W takich sprawach podstawą zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Wstęp Na

wniosek-o-ukaranie-grzywna-za-niewykonywanie-kontaktow-wzor-doc-pdf

Jak napisać wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów?

Jak napisać wniosek o ukaranie za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem lub dziećmi? Zasady wykonywania kontaktów z dzieckiem określone przez sąd lub ustalone przez rodziców w ramach ugody zatwierdzonej przez sąd są dla obojga rodziców bezwzględnie obowiązujące. Oznacza to, że karze podlega zarówno utrudnianie kontaktów z dzieckiem, jak i ich niewykonywanie przez rodzica uprawnionego. Jak zmobilizować

odpowiedz-na-skarge-na-pracownika-urzedu-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na skargę na pracownika urzędu WZÓR

Jak napisać odpowiedź na skargę na pracownika urzędu? Konstytucyjnym prawem każdego obywatela jest możliwość wniesienia skargi na pracownika organu administracji publicznej. Chociaż za kiepską obsługę w urzędach odpowiedzialny jest przede wszystkim źle skonstruowany system i zawiłe przepisy, to nie można powiedzieć, że urzędnicy są całkowicie bezkarni i niestety czasem zdarza się, że niepoważnie podchodzą oni

wniosek-o-wstrzymanie-eksmisji-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie eksmisji WZÓR

Jak napisać wniosek o wstrzymanie eksmisji? Eksmisja z lokalu może zostać przeprowadzona tylko na mocy wyroku lub postanowienia sądu. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których lokator poddał się eksmisji dobrowolnie w akcie notarialnym. Najczęściej przyczyną eksmisji są problemy związane z terminowym opłacaniem czynszu i powstałe z tego tytułu zadłużenie. Wstęp W takich okolicznościach

wniosek-o-zasiedzenie-wzor-pdf-doc

Wniosek o zasiedzenie WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wniosek o zasiedzenie? Zgodnie z wolą ustawodawcy na podstawie zasiedzenia może dojść do przejęcia własności cudzej rzeczy – bez zgody właściciela. Zasiedzenie musi jednak zostać potwierdzone postanowieniem sądu poprzez stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości. I co ważne, aby sąd orzekł o zasiedzeniu, zainteresowany złożyć musi właściwie przygotowany pozew o zasiedzenie nieruchomości. Wstęp Użyte we

odpowiedz-na-wniosek-o-zasiedzenie-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o zasiedzenie WZÓR

Osoba składająca wniosek o stwierdzenie przez sąd zasiedzenia chce stać się prawnym właścicielem nieruchomości, która formalnie do niej nie należy. Objęcie prawem własności cudzej nieruchomości jest zachęcające, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie koszty postępowania. Jednakże właściciel nieruchomości może podjąć starania, by sąd oddalił wniosek o zasiedzenie, w takiej sytuacji kluczowe staje się sporządzenie przez obecnego

wniosek-o-przymusowe-leczenie-alkoholika-wzor

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika WZÓR

Jak sporządzić wniosek o przymusowe leczenie alkoholika? Co do zasady, odwykowe leczenie alkoholizmu jest dobrowolne. To uzależniony powinien zdecydować, czy chce poddać się takiej terapii. Istnieją jednak sytuacje, w których o konieczności przymusowego leczenia może zadecydować sąd. Wstęp Ma to miejsce między innymi wtedy, kiedy choroba przyczynia się do demoralizacji małoletnich czy też do zakłócania

wniosek-o-przymusowe-leczenie-alkoholika-bez-jego-zgody-wzor-pdf-doc

Wniosek o przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody WZÓR

Jak napisać wniosek o przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody? Chociaż leczenie alkoholizmu jest czymś zasadniczo dobrowolnym, to w przypadku, kiedy choroba ma negatywny wpływ na otoczenie osoby uzależnionej, możliwe jest zobowiązanie alkoholika do poddania się terapii. Zgłoszenie alkoholika na przymusowe leczenie wymaga spełnienia pewnych przesłanek. Wstęp Bezpośredni wniosek w tej sprawie do sądu mogą

odwolanie-od-kary-grzywny-za-niestawiennictwo-w-sadzie-wzor-pdf-doc

Odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie WZÓR

Jak napisać odwołanie od kary grzywny za niestawiennictwo w sądzie? Kwestie dotyczące karania świadków za niestawiennictwo w sądzie regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zgodnie z nimi, nieusprawiedliwione niestawiennictwo karane jest grzywną. Wstęp Nieobecność na rozprawie można więc usprawiedliwić na przykład chorobą, lub zdarzeniem losowym a na otrzymaną karę grzywny złożyć zażalenie. Jak sporządzić zatem takie pismo,

oswiadczenie-czlonka-zarzadu-o-adresie-do-doreczen-wzor-pdf-doc

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń WZÓR pdf doc

Jak napisać oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń? Od 15 marca 2018 r. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym członkowie zarządu spółki z o.o. zobowiązani są do poinformowania KRS o swoim adresie do doręczeń. Dotyczy to również zmiany tego adresu – w takim przypadku członek zarządu dokonuje aktualizacji w KRS,

wniosek-o-alimenty-natychmiastowe-wzor-pdf-doc

Wniosek o alimenty natychmiastowe WZÓR

Jak napisać wniosek o alimenty natychmiastowe? Alimenty natychmiastowe zostały wprowadzone w celu usprawnienia orzekania świadczeń alimentacyjnych i wydawania nakazów zapłaty. Wysokość takich alimentów jest określona z góry i zależna między innymi od ilości dzieci. Alimenty natychmiastowe są zasądzane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Takie postępowanie rodzic inicjuje poprzez pozew o alimenty natychmiastowe. Wstęp Jak zatem sporządzić

pozew-o-rozwod-z-winy-meza-wzor-pdf-doc

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża? WZÓR

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża? Życie z alkoholikiem, hazardzistą, czy tyranem nie jest proste, ale równie trudna do podjęcia może okazać się decyzja o zakończeniu małżeństwa. Jednakże obawa przeciągającej się sprawy rozwodowej może okazać się nieuzasadniona. Szansą na szybki rozwód z orzeczeniem o winie jest właściwie przygotowanie się do sprawy – znaczenie

pozew-o-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-wzor

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie WZÓR

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem o winie? Orzeczenie o winie w sprawie rozwodowej może wywołać skutki na przyszłość m.in. w postaci prawa do alimentów. Dlatego małżonek niewinny rozpadu związku może, a nawet powinien zawalczyć o swoje prawa, składając pozew z wnioskiem o ustalenie winny. Wstęp Jak sporządzić taki pozew, aby spełniał on nie

wniosek-o-adwokata-z-urzedu-wzor-pdf-doc

Wniosek o adwokata z urzędu WZÓR

Jak napisać wniosek o adwokata z urzędu? Pomoc prawną z urzędu w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Zgodnie z jej zapisami, strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych (w części lub w całości) może domagać się ustanowienia radcy prawnego

wniosek-o-ustanowienie-pelnomocnika-z-urzedu-wzor-pdf-doc

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu wzór

Jak napisać wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu? Stronę w sądzie może reprezentować profesjonalny pełnomocnik: adwokat lub radca prawny. Ustanowienie takiej osoby z wyboru wymaga opłacenia jej wynagrodzenia. Jeśli strony nie stać na poniesienie takich kosztów, może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W takim przypadku koszt wynagrodzenia zostanie przeniesiony na Skarb Państwa. Wstęp Kto

rezygnacja-z-funkcji-kuratora-spolecznego-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z funkcji kuratora społecznego WZÓR

Jak napisać rezygnację z funkcji kuratora społecznego? Powołanie osoby fizycznej na funkcję kuratora społecznego wbrew jej woli stanowi ważny powód do zwolnienia jej z tej funkcji przez sąd rejestrowy. Kurator może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, a jego odwołanie możliwe jest pod warunkiem podania „ważnych powodów”. Wstęp Jak zrezygnować z funkcji kuratora społecznego? Najważniejszym krokiem

oswiadczenie-o-objeciu-udzialow-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o objęciu udziałów WZÓR

Jak napisać oświadczenie o objęciu udziałów? Podniesienie kapitału zakładowego wiąże się z koniecznością złożenia oświadczenia o objęciu nowych udziałów lub o objęciu wyższej wartości nominalnej udziałów już istniejących. Takie oświadczenie wydać musi zarówno wspólnik dotychczasowy, jak i nowy, czyli dopiero przystępujący do spółki. Wstęp Jak powinno wyglądać oświadczenie dotyczące objęcia udziałów? z pewnością dokument powinien

wniosek-o-przysposobienie-dziecka-zony-wzor-pdf-doc

Wniosek o przysposobienie dziecka żony WZÓR

Jak napisać wniosek o przysposobienie dziecka żony? Przysposobienie, inaczej adopcja dziecka, to ściśle regulowana przez prawo procedura. Przepisy dokładnie określają kryteria i wymogi, jakie musi spełniać kandydat, chcący przysposobić dziecko. Adopcja z ośrodka jest długotrwała i skomplikowana, ale adopcja dziecka spowinowaconego nie wymaga już dopełnienia tak wielu formalności. Wstęp Jak wygląda adopcja dziecka żony i

skarga-na-radce-prawnego-do-izby-wzor-pdf-doc

Skarga na radcę prawnego do Izby – WZÓR

Jak napisać skargę na radcę prawnego do Izby Adwokackiej? Zgodnie z zasadami etyki radców prawnych, osoby pełniące takie funkcje podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie, które jest sprzeczne z prawem lub z godnością zawodu, a także za naruszenie obowiązków zawodowych. Wstęp Skarga na działanie radcy prawnego może dotyczyć zarówno sfery zawodowej, jak i życia prywatnego, ponieważ

Wniosek-o-kontakt-telefoniczny-z-tymczasowo-aresztowanym-wzor-pdf-doc

Wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym wzór

Jak napisać wniosek o kontakt telefoniczny z tymczasowo aresztowanym? Taką pisemną prośbę przygotowuje sam aresztowany, który podczas pobytu w areszcie śledczym pragnie utrzymywać kontakt z osobami bliskimi. Wniosek w tej sprawie dotyczy również kontaktu aresztowanego z obrońcą czy radcą prawnym. Poza możliwością wykonywania połączeń telefonicznych aresztowanemu przysługuje także prawo do widzeń z osobami bliskimi, jednak

wniosek-o-zwrot-kaucji-sadowej-wzor-pdf-doc

Wniosek o zwrot kaucji sądowej WZÓR

Kto może złożyć wniosek o zwrot kaucji sądowej? Kaucja, inaczej poręczenie majątkowe, pozwala oskarżonemu lub podejrzanemu opuścić areszt i odpowiadać przed sądem z tak zwanej wolnej stopy. W polskim procesie karnym kaucja jest środkiem zapobiegawczym, który gwarantuje stawiennictwo na każde wezwanie organu i zabezpiecza postępowanie przed utrudnianiem go w jakikolwiek sposób niedozwolony. Wstęp Poręczenia majątkowego

wniosek-o-zwolnienie-z-bycia-swiadkiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o zwolnienie z bycia świadkiem WZÓR

Jak napisać wniosek o zwolnienie z bycia świadkiem w sądzie? Osoba wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka ma obowiązek stawienia się w sądzie lub w siedzibie innego organu prowadzącego postępowanie karne. Nieusprawiedliwiona nieobecność świadka wiąże się z wysoką grzywną, a nawet karą aresztu do 30 dni. Wstęp W niektórych przypadkach możliwe jest jednak zastosowanie zwolnienia