Wniosek o alimenty natychmiastowe WZÓR

Jak napisać wniosek o alimenty natychmiastowe? Alimenty natychmiastowe zostały wprowadzone w celu usprawnienia orzekania świadczeń alimentacyjnych i wydawania nakazów zapłaty. Wysokość takich alimentów jest określona z góry i zależna między innymi od ilości dzieci. Alimenty natychmiastowe są zasądzane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Takie postępowanie rodzic inicjuje poprzez pozew o alimenty natychmiastowe.

Wstęp

wniosek-o-alimenty-natychmiastowe-wzor-pdf-docJak zatem sporządzić pismo spełniające wszystkie formalne wymogi? aby sąd uznał prośbę o przyznanie natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, w treści pisma powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje wymagane przez prawo. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o alimenty natychmiastowe pdf wzór

wniosek-o-alimenty-natychmiastowe-wzor-pdf-doc

Wniosek o alimenty natychmiastowe pdf wzór

Czym są alimenty natychmiastowe?

Osoby szukające odpowiedzi na pytanie „Jak szybko uzyskać alimenty?” powinny zainteresować się tematem alimentów natychmiastowych, które jak sama nazwa wskazuje, sprowadzają się do wypłaty świadczenia w krótkim czasie po rozpatrzeniu sprawy.

Instytucja ta została wprowadzona w celu usprawnienia procedury alimentacyjnej, związanej z długotrwałym postępowaniem sądowym.

Alimenty natychmiastowe to rozwiązanie skierowane do tych osób, które:

 • nie występowały wcześniej z podobnym podaniem,
 • nie starały się o pieniądze dla dziecka w standardowej procedurze.

Wniosek o alimenty natychmiastowe nie dotyczy też osób, które złożyły już pozew o rozwód lub separację.

Celem instytucji alimentów natychmiastowych jest wypłacenie środków dla małoletniego bez długotrwałego oczekiwania na rozstrzygnięcie postępowania sądowego po to, aby nie pogorszyły się warunki życia dziecka.

Kto płaci alimenty natychmiastowe?

Podmiotem zobowiązanym do płacenia alimentów jest rodzic dziecka, niezależnie od tego, czy ma do czynienia ze zwykłym postępowaniem alimentacyjnym, czy z alimentami natychmiastowymi. Wniosek o alimenty natychmiastowe rozpatrywany jest w ciągu 14 dni.

Oznacza to, że po dwóch tygodniach pozwany-alimenciarz otrzymuje nakaz zapłaty alimentów, który musi wykonać natychmiast.

Co więcej, orzeczenie w sprawie skutkuje zobowiązaniem do płacenia alimentów cyklicznie (również na przyszłość). Alimenciarz ponosi też koszty postępowania sądowego.

Komu przysługują alimenty natychmiastowe?

Wzór wniosku o alimenty natychmiastowe nie przyda się każdemu, bowiem prawo do skorzystania z takiej możliwości mają tylko rodzice dzieci, wobec których nie wytoczono wcześniej powództwa o alimenty. Jak zostało wspomniane, rozwiązanie to jest niedostępne także dla tych, którzy złożyli już pozew o rozwód lub separację

Poza tym warto wiedzieć, że alimenty natychmiastowe przysługują:

 • do momentu zasądzenia alimentów w innej wysokości,
 • do osiągnięcia przez dziecko 25. roku życia.

Jak złożyć wniosek o alimenty natychmiastowe?

Alimenty natychmiastowe zasądzane są na wniosek – pozew rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Uzyskanie świadczenia jest uproszczone przede wszystkim w takim zakresie, że osoba wnosząca pozew nie jest zobowiązana do wskazywania wartości przedmiotu sporu. Wysokość należnych alimentów jest bowiem ustalona i zależna od liczby uprawnionych (wspólne małoletnie dzieci).

Do wniosku o alimenty natychmiastowe rodzic dołącza jedynie akt urodzenia dziecka. Pozostałe dokumenty, które służą jako dowody w celu ustalenia wysokości należnych alimentów (kosztów utrzymania małoletniego) w zwykłej procedurze alimentacyjnej, w przypadku alimentów natychmiastowych podawane są jedynie w formie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokładna treść oświadczenia powinna zawierać deklarację:

 • o uzyskiwanych dochodach;
 • o kosztach utrzymania;
 • o liczbie dzieci, pochodzących od tych samych rodziców i uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych;
 • o niewywiązywaniu się przez pozwanego z obowiązku dostarczania środków utrzymania na rzecz powoda;
 • o  braku wszczęcia przez rodziców małoletniego powoda sprawy o rozwód, bądź separację.

Ile wynoszą alimenty natychmiastowe?

Wysokość alimentów natychmiastowych uzależniona jest od dwóch czynników:

 • minimalnego wynagrodzenia ustalanego na następny rok;
 • liczby dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Kwota alimentów natychmiastowych, które alimenciarz ma obowiązek płacić co miesiąc, wynosi zatem:

 • 21% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku jednego dziecka;
 • 19% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku dwójki dzieci (na każde),
 • 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku trójki dzieci (na każde),
 • 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku czworga dzieci (na każde),
 • 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku pięciorga dzieci (na każde).

Wysokość alimentów natychmiastowych jest więc ustalona z góry, ale zależna od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na następny rok, co oznacza, że kwota powinna co roku wzrastać.

Co ważne, jeśli koszty utrzymania uprawnionego do alimentów dziecka znacząco się zwiększą, rodzic będzie mógł wnieść zwykłe powództwo, oparte o dotychczasowe kryteria, aby uzyskać wyższe świadczenie.

Jak przygotować pozew o alimenty natychmiastowe?

Jeśli chodzi o alimenty natychmiastowe wniosek, czy inaczej pozew, rodzic składa na specjalnym formularzu. Ten oznaczony jest symbolem PAN i powinien być dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w wersji online oraz w wersji papierowej w budynkach sądów.

Warto wiedzieć, że rodzic ubiegający się o alimenty na kilkoro dzieci, składa tylko jeden pozew. Świadczenia są zasądzane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym.

Alimentacyjny nakaz zapłaty staje się wykonalny natomiast po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Jeśli wniesione zostaną zarzuty, sąd może wstrzymać wykonanie nakazu na wniosek pozwanego.

Pozwany również ma prawo do wniesienia zarzutów, ale jeżeli tego skutecznie nie zrobi, to nakaz zapłaty będzie miał skutki prawomocnego wyroku.

Czy warto złożyć wniosek o alimenty natychmiastowe?

Rozwiązanie w postaci alimentów natychmiastowych wpływa korzystnie na przebieg postępowania alimentacyjnego, skraca go do maksymalnie dwóch tygodni i ogranicza do minimum formalności, a tym samym pozwala uniknąć wydatków na pomoc prawną.

Należy pamiętać też, że przy alimentach natychmiastowych, można nadal starać się o zmianę wysokości świadczenia, a więc nikt nie zamyka nam drogi do domagania się w przyszłości wyższej kwoty alimentów i śmiało można złożyć wniosek o podwyższenie alimentów.

Decyzja sądu w tej sprawie nie jest więc ostateczna. Korzysta również sam wymiar sprawiedliwości, który za sprawą instytucji alimentów natychmiastowych zostaje zdecydowanie odciążony.

Podsumowanie

Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje zmienić przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, żeby usprawnić proces ubiegania się świadczenie alimentacyjne. Obecnie sprawa o alimenty może trwać wiele miesięcy, jednak świetną alternatywą dla takiego procesu może okazać się uzyskanie alimentów natychmiastowych lub alimentacyjnego nakazu zapłaty.

Jeśli natomiast chodzi o wysokość natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, to kształtują się one następująco:

 • 21 proc. pensji minimalnej na pierwsze dziecko, na chwilę obecną alimenty natychmiastowe wynosiłyby około 460 zł.
 • 19 proc. na każde z dwojga wspólnych dzieci,
 • 17 proc. na każde z trojga dzieci,
 • 15 proc. na każde z czworga dzieci,
 • oraz 13 proc. na każde z pięciorga bądź więcej dzieci.

Co ważne, poza odpisem aktu urodzenia dziecka nie trzeba dołączać żadnych innych dowodów.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze