Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas rozprawy? Zabezpieczenie alimentów zapewnia dziecku środki do utrzymania w trakcie trwania długotrwałego procesu (np. pozew o alimenty, czy pozew o rozwód).

Złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów oznacza, że dziecko w ciągu trwania postępowania, aż do momentu wydania wyroku orzekającego otrzymywać będzie od zobowiązanego oznaczoną w konkretnym czasie kwotę alimentów, która posłuży na koszty utrzymania dziecka lub powoda.

W przypadku np. pozwu o alimenty, pozwany, wobec którego został złożony pozew, zobowiązany będzie łożyć na dziecko jeszcze zanim sąd wyda orzeczenie o wysokości alimentów.

wazneWe wniosku o zabezpieczenie należy określić, czy świadczenie ma być jednorazowe (zobowiązanie pozwanego do zapłaty jednorazowo określonej kwoty), czy wypłacane ma być okresowo we wskazanym przez powoda dniu, czyli np. do dnia 15-go każdego miesiąca.

Podstawa prawna:

Art. 753 Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

§ 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Zabezpieczenie alimentów

wzor-pismaWzór wniosku o zabezpieczenie alimentów, który znajduje się poniżej, jest tak skonstruowany, że wystarczy jedynie wprowadzić podstawowe dane pozwanego i powoda, wysokość alimentów, jakich się domagasz na czas trwania procesu oraz adres sądu, w którym toczyć się będzie postępowanie.

Po uzupełnieniu danych, wniosek dotyczący zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych gotowy będzie do złożenia w sądzie. Pobierz więc poniższy wzór wniosku, wydrukuj go i uzupełnij dnymi – gotowe!

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Postanowienie o zabezpieczeniu

Sądy bardzo często obłożone są taką ilością postępowań, że zanim dojdzie do Twojej sprawy, spokojnie może minąć kilka miesięcy.

Dlatego zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w trakcie trwania długotrwałego postępowania, czy procesu rozwodowego znacznie ułatwia utrzymanie się i funkcjonowanie osobie uprawnionej do ich otrzymywania.

ffNa udzielenie zabezpieczenia w sprawie cywilnej pozwala Kodeks Postępowania Cywilnego. Z przepisów prawa jasno wynika, że sąd może udzielić zabezpieczenia jeszcze przed rozpoczęciem postępowania lub nawet w jego trakcie.

O zabezpieczenie alimentacyjne może wnioskować każda strona bądź uczestnik postępowania. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia oraz ważny interes prawny w jego udzieleniu.

Chodzi tu więc o wskazanie, że pozwany ma dziecko, na które nie łoży żadnych pieniędzy lub suma pieniędzy, którą łoży, jest niewystarczająca. Zabezpieczenia udziela sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.

O zabezpieczenie alimentów powód może wnioskować:

 • jednocześnie w pozwie o alimenty,
 • jako osobny wniosek.

Jeśli wniosek dotyczący zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych złożysz przed złożeniem pozwu, musisz krótko, lecz dokładnie opisać sytuację.

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 730 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Art. 730(1). Uprawnienie do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia

§ 1. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

§ 3. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Podsumowanie

Wiesz już jak napisać i gdzie złożyć wniosek o zabezpieczenie, a w zasadzie to masz do dyspozycji gotowy wzór wniosku o zabezpieczenie, który wystarczy jedynie pobrać i wydrukować, a następnie wypełnić danymi.

Co istotne, postanowienie dotyczące udzielenia zabezpieczenia Sąd wyda na posiedzeniu niejawnym, a wniosek składa się bez konieczności ponoszenia opłat sądowych. Odpis postanowienia o zabezpieczeniu sąd doręcza stronom z urzędu.

wedIle trwa zabezpieczenie alimentów? ile się czeka? twój wniosek Sąd rozpatrzy bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia alimentacyjnego sąd doręczy obu stronom postępowania. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia stronie przysługuje zażalenie, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, koszt zażalenia to opłata sądowa w wysokości 100 zł.

wedweW sprawach o alimenty złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów nie wstrzyma wykonalności tego postanowienia. A więc osoba zobowiązana będzie płacić alimenty do czasu rozpatrzenia zażalenia przez sąd.

Oznacza to, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów na czas trwania procesu musi je płacić, pomimo że złożyła na postanowienie zażalenie i czeka na jego rozpatrzenie, albowiem pieniądze te zapewnią drugiej stronie środki na utrzymanie na czas trwania sprawy.

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Koniecznie przeczytaj: Zażalenie na zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Jeśli chodzi o zwrot zabezpieczenia alimentów, to należy wykazać się pewną aktywnością. Pozwany musi złożyć pozew, w którym domagać się będzie zwrotu zapłaconych kwot.

edCo bardzo ważne: roszczenie o zwrot wypłaconych pieniędzy będzie przysługiwał płacącemu przeciwko uprawnionemu. W sprawach o alimenty powództwo należy wytoczyć przeciwko dziecku. Natomiast w przypadku, gdy alimenty zasądzono współmałżonkowi, powództwo wytaczamy przeciwko małżonkowi.

Ważne przepisy:

Art. 731. Zakres zabezpieczenia

Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

wazneZabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oznacza jednocześnie zaspokojenie kosztów utrzymania osoby uprawnionej w trakcie trwania postępowania o alimenty. Ważne jest również udokumentowanie wszystkich głównych kosztów utrzymania dziecka, które zostały wymienione w pozwie o alimenty, bądź w pozwie o rozwód.

wazneWarto jeszcze dodać, że strona dochodząca alimentów na drodze sądowej jest z mocy ustawy zwolniona od obowiązku uiszczania kosztów sądowych zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]”
 1. Ja także chcę złożyć wniosek w celu zabezpieczenia roszczenia, jestem w trakcie rozwodu i wiem już, że sprawa rozwodowa będzie ciągnąć się miesiącami. Wyprowadziłam się od męża i obecnie nie mam z czego żyć, mam tylko 500+ i inne świadczenia na dziecko.

  Większość mojego comiesięcznego budżetu przepalana jest na czynsz (1100 zł/msc). Myślałam, że może zajmie się moją sprawą jakaś kancelaria adwokacka, ale jak się dowiedział koszty prowadzenia procesu, to musiałam zrezygnować, wszystko ogarniam sama.

  Dzięki Wam mogę złożyć wniosek w przedmiocie zabezpieczenia alimentów, pobrał wzór wniosku i wszystko jest jasne. Mam nadzieję, że sąd zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego mi przyzna bez większych problemów… jeszcze raz dziękują za wzór wniosku i serdecznie pozdrawiam z Łodzi!

  1. Grzegorz Szwaciński

   Dzięki Kaja, cieszymy się bardzo, że mogliśmy Ci pomóc!

 2. Czy mogę wystąpić o zabezpieczenie alimentacyjne dorosłego i pełnoletniego syna? kto poinformuje byłego męża jeśli sąd przyzna zabezpieczenie na czas procesu o alimenty? i czy można sprawę oddać do komornika jak były mąż nie będzie chciał płacić tych alimentów zabezpieczających?

Comments are closed.