Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas rozprawy? Zabezpieczenie alimentów zapewnia dziecku środki do utrzymania w trakcie trwania długotrwałego procesu (np. pozew o alimenty, czy pozew o rozwód).

Złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów oznacza, że dziecko w ciągu trwania postępowania, aż do momentu wydania wyroku orzekającego otrzymywać będzie od zobowiązanego oznaczoną w konkretnym czasie kwotę alimentów, która posłuży na koszty utrzymania dziecka lub powoda.

W przypadku np. pozwu o alimenty, pozwany, wobec którego został złożony pozew, zobowiązany będzie łożyć na dziecko jeszcze zanim sąd wyda orzeczenie o wysokości alimentów.

wazneWe wniosku o zabezpieczenie należy określić, czy świadczenie ma być jednorazowe, czy wypłacane ma być okresowo we wskazanym przez powoda dniu.

Podstawa prawna:

Art. 753 Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

§ 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Zabezpieczenie alimentów

wzor-pismaWzór wniosku o zabezpieczenie alimentów, który znajduje się poniżej, jest tak skonstruowany, że wystarczy jedynie wprowadzić podstawowe dane pozwanego i powoda, wysokość alimentów, jakich się domagasz na czas trwania procesu oraz adres sądu, w którym toczyć się będzie postępowanie.

Po uzupełnieniu danych, wniosek dotyczący zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych gotowy będzie do złożenia w sądzie. Pobierz więc poniższy wzór wniosku, wydrukuj go i uzupełnij dnymi – gotowe!

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor
Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Postanowienie o zabezpieczeniu

Sądy bardzo często obłożone są taką ilością postępowań, że zanim dojdzie do Twojej sprawy, spokojnie może minąć kilka miesięcy.

Dlatego zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w trakcie trwania długotrwałego postępowania, czy procesu rozwodowego znacznie ułatwia utrzymanie się i funkcjonowanie osobie uprawnionej do ich otrzymywania.

ffNa udzielenie zabezpieczenia w sprawie cywilnej pozwala Kodeks Postępowania Cywilnego. Z przepisów prawa jasno wynika, że sąd może udzielić zabezpieczenia jeszcze przed rozpoczęciem postępowania lub nawet w jego trakcie.

O zabezpieczenie alimentacyjne może wnioskować każda strona bądź uczestnik postępowania. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia oraz ważny interes prawny w jego udzieleniu.

Chodzi tu więc o wskazanie, że pozwany ma dziecko, na które nie łoży żadnych pieniędzy lub suma pieniędzy, którą łoży, jest niewystarczająca. Zabezpieczenia udziela sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.

O zabezpieczenie alimentów powód może wnioskować:

 • jednocześnie w pozwie o alimenty,
 • jako osobny wniosek.

Jeśli wniosek dotyczący zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych złożysz przed złożeniem pozwu, musisz krótko, lecz dokładnie opisać sytuację.

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 730 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Art. 730(1). Uprawnienie do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia

§ 1. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

§ 3. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Podsumowanie

Wiesz już jak napisać wniosek o zabezpieczenie, a w zasadzie to masz do dyspozycji gotowy wzór wniosku o zabezpieczenie, który wystarczy jedynie pobrać i wydrukować, a następnie wypełnić danymi.

Co istotne, postanowienie dotyczące udzielenia zabezpieczenia Sąd wyda na posiedzeniu niejawnym, a wniosek składa się bez konieczności ponoszenia opłat sądowych. Odpis postanowienia o zabezpieczeniu sąd doręcza stronom z urzędu.

wedIle trwa zabezpieczenie alimentów? ile się czeka? twój wniosek Sąd rozpatrzy bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia alimentacyjnego sąd doręczy obu stronom postępowania. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia stronie przysługuje zażalenie, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, koszt zażalenia to opłata sądowa w wysokości 100 zł.

wedweW sprawach o alimenty złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów nie wstrzyma wykonalności tego postanowienia. A więc osoba zobowiązana będzie płacić alimenty do czasu rozpatrzenia zażalenia przez sąd.

Oznacza to, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów musi je płacić, pomimo że złożyła na postanowienie zażalenie i czeka na jego rozpatrzenie, albowiem pieniądze te zapewnią drugiej stronie środki na utrzymanie na czas trwania sprawy.

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor
Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Koniecznie przeczytaj: Zażalenie na zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Jeśli chodzi o zwrot zabezpieczenia alimentów, to należy wykazać się pewną aktywnością. Pozwany musi złożyć pozew, w którym domagać się będzie zwrotu zapłaconych kwot.

edCo bardzo ważne: roszczenie o zwrot wypłaconych pieniędzy będzie przysługiwał płacącemu przeciwko uprawnionemu. W sprawach o alimenty powództwo należy wytoczyć przeciwko dziecku. Natomiast w przypadku, gdy alimenty zasądzono współmałżonkowi, powództwo wytaczamy przeciwko małżonkowi.

Ważne przepisy:

Art. 731. Zakres zabezpieczenia

Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

3 komentarzy w “Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]”
 1. Ja także chcę złożyć wniosek w celu zabezpieczenia roszczenia, jestem w trakcie rozwodu i wiem już, że sprawa rozwodowa będzie ciągnąć się miesiącami. Wyprowadziłam się od męża i obecnie nie mam z czego żyć, mam tylko 500+ i inne świadczenia na dziecko.

  Większość mojego comiesięcznego budżetu przepalana jest na czynsz (1100 zł/msc). Myślałam, że może zajmie się moją sprawą jakaś kancelaria adwokacka, ale jak się dowiedział koszty prowadzenia procesu, to musiałam zrezygnować, wszystko ogarniam sama.

  Dzięki Wam mogę złożyć wniosek w przedmiocie zabezpieczenia alimentów, pobrał wzór wniosku i wszystko jest jasne. Mam nadzieję, że sąd zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego mi przyzna bez większych problemów… jeszcze raz dziękują za wzór wniosku i serdecznie pozdrawiam z Łodzi!

  1. Grzegorz Szwaciński

   Dzięki Kaja, cieszymy się bardzo, że mogliśmy Ci pomóc!

 2. Czy mogę wystąpić o zabezpieczenie alimentacyjne dorosłego i pełnoletniego syna? kto poinformuje byłego męża jeśli sąd przyzna zabezpieczenie na czas procesu o alimenty? i czy można sprawę oddać do komornika jak były mąż nie będzie chciał płacić tych alimentów zabezpieczających?

Comments are closed.