Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? Zabezpieczenie alimentów zapewnia dziecku środki do utrzymania w czasie długotrwałego procesu (np. pozew o alimenty, czy pozew o rozwód).

Złożony wniosek o zabezpieczenie alimentów oznacza, że dziecko w ciągu trwania procesu, aż do momentu wydania wyroku orzekającego otrzymywać będzie od zobowiązanego oznaczoną w konkretnym czasie kwotę alimentów.

W przypadku np. pozwu o alimenty, pozwany, wobec którego został złożony pozew, zobowiązany będzie łożyć na dziecko jeszcze zanim sąd wyda orzeczenie o wysokości alimentów.

We wniosku należy określić, czy świadczenie ma być jednorazowe, czy wypłacane ma być okresowo we wskazanym przez powoda dniu.

Podstawa prawna:

Art. 753. Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

§ 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Zabezpieczenie alimentów

Wzór wniosku o zabezpieczenie alimentów, który znajduje się poniżej, jest tak skonstruowany, że wystarczy jedynie wprowadzić podstawowe dane pozwanego i powoda, wysokość alimentów, jakich się domagasz na czas trwania procesu oraz adres sądu, w którym toczyć się będzie postępowanie.

Po uzupełnieniu danych, wniosek o zabezpieczenie alimentów gotowy będzie do złożenia w sądzie. Pobierz więc poniższy wzór wniosku, wydrukuj go i uzupełnij dnymi – gotowe!

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor
Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Postanowienie o zabezpieczeniu

Sądy bardzo często obłożone są taką ilością postępowań, że zanim dojdzie do Twojej sprawy, spokojnie może minąć kilka miesięcy.

Dlatego zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych w trakcie trwania długotrwałego postępowania, czy procesu rozwodowego znacznie ułatwia utrzymanie się i funkcjonowanie osobie uprawnionej do ich otrzymywania.

Na udzielenie zabezpieczenia w sprawie cywilnej pozwala Kodeks Postępowania Cywilnego. Z przepisów prawa jasno wynika, że sąd może udzielić zabezpieczenia jeszcze przed rozpoczęciem postępowania lub nawet w jego trakcie.

O zabezpieczenie alimentacyjne może wnioskować każda strona bądź uczestnik postępowania. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia oraz ważny interes prawny w jego udzieleniu.

Chodzi tu więc o wskazanie, że pozwany ma dziecko, na które nie łoży żadnych pieniędzy lub suma pieniędzy, którą łoży, jest niewystarczająca. Zabezpieczenia udziela sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.

O zabezpieczenie alimentów powód może wnioskować:

 • jednocześnie w pozwie o alimenty,
 • jako osobny wniosek.

Jeśli wniosek o zabezpieczenie złożysz przed złożeniem pozwu, musisz krótko, lecz dokładnie opisać sytuację.

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 730 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Art. 730(1). Uprawnienie do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia

§ 1. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

§ 3. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Podsumowanie

Wiesz już jak napisać wniosek o zabezpieczeniu alimentów, a w zasadzie to masz do dyspozycji wzór wniosku, który wystarczy jedynie pobrać i wydrukować, a następnie wypełnić danymi.

Co istotne, postanowienie o zabezpieczeniu Sąd wyda na posiedzeniu niejawnym, a wniosek o zabezpieczenie alimentów składa się bez konieczności ponoszenia opłat sądowych.

Ile trwa zabezpieczenie alimentów? ile się czeka? twój wniosek Sąd rozpatrzy bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia alimentacyjnego sąd doręczy obu stronom postępowania. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia stronie przysługuje zażalenie, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, koszt zażalenia to opłata sądowa w wysokości 100 zł.

Złożenie zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów nie wstrzyma wykonalności tego postanowienia. A więc osoba zobowiązana będzie płacić alimenty do czasu rozpatrzenia zażalenia przez sąd.

Oznacza to, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów musi je płacić, pomimo że złożyła na postanowienie zażalenie i czeka na jego rozpatrzenie.

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor
Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Koniecznie przeczytaj: Zażalenie na zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Jeśli chodzi o zwrot zabezpieczenia alimentów, to należy wykazać się pewną aktywnością. Pozwany musi złożyć pozew, w którym domagać się będzie zwrotu zapłaconych kwot.

Co bardzo ważne: roszczenie o zwrot zapłaconych pieniędzy będzie przysługiwał płacącemu przeciwko uprawnionemu. Jeśli były to alimenty na dziecko, to w takim przypadku powództwo należy wytoczyć przeciwko dziecku. Natomiast w przypadku, gdy alimenty zasądzono współmałżonkowi, powództwo wytaczamy przeciwko małżonkowi itd.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń nasz artykuł:
3 komentarzy w “Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]”
 1. Avatar

  Ja także chcę złożyć wniosek w celu zabezpieczenia roszczenia, jestem w trakcie rozwodu i wiem już, że sprawa rozwodowa będzie ciągnąć się miesiącami. Wyprowadziłam się od męża i obecnie nie mam z czego żyć, mam tylko 500+ i inne świadczenia na dziecko.

  Większość mojego comiesięcznego budżetu przepalana jest na czynsz (1100 zł/msc). Myślałam, że może zajmie się moją sprawą jakaś kancelaria adwokacka, ale jak się dowiedział koszty prowadzenia procesu, to musiałam zrezygnować, wszystko ogarniam sama.

  Dzięki Wam mogę złożyć wniosek w przedmiocie zabezpieczenia alimentów, pobrał wzór wniosku i wszystko jest jasne. Mam nadzieję, że sąd zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego mi przyzna bez większych problemów… jeszcze raz dziękują za wzór wniosku i serdecznie pozdrawiam z Łodzi!

  1. Grzegorz Szwaciński
   Grzegorz Szwaciński

   Dzięki Kaja, cieszymy się bardzo, że mogliśmy Ci pomóc!

 2. Avatar

  Czy mogę wystąpić o zabezpieczenie alimentacyjne dorosłego i pełnoletniego syna? kto poinformuje byłego męża jeśli sąd przyzna zabezpieczenie na czas procesu o alimenty? i czy można sprawę oddać do komornika jak były mąż nie będzie chciał płacić tych alimentów zabezpieczających?

Comments are closed.