Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów WZÓR

Forum prawneKategoria: AlimentyOdpowiedź na pozew o obniżenie alimentów WZÓR
Karina K. zapytał 2 lata temu

Witam, jak napisać odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów? dostałam dziś wspomniany pozew o obniżenie świadczenia alimentacyjnego na moje dziecko, byłego męża ponoć nie stać na alimenty w obecnej wysokości (800 zł).

Z tego co czytałam, to muszę wystosować w ciągu 14 dni pozew oddalenie roszczenia lub powództwo wzajemne.

Czy muszę teraz udowodnić przed sądem jakie ponoszę koszty w związku z wychowaniem dziecka? mam wszystko udokumentować? korepetycje, zakup podręczników, hobby, wyjazdy jakieś + podstawowe koszty utrzymania dziecka? czy mogę prosić o wzór odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów?

9 odpowiedzi
Gosia odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam. Mam pytanie, dostałam pismo z sądu w sprawie obniżenia alimentów na dziecko. Jaką odpowiedź muszę złożyć w sądzie i jak ją napisać, co muszę uwzględnić. Może są gotowe wzory, ale gdzie je znajdę? Czy sygnaturę piszę się tą, co była podana na kopercie? Mam 14 dni na odpowiedź (czy ta są dni robocze, czy nie). Dziękuję i pozdrawiam.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jako matka i pełnomocnik ustawowy dziecka (strony pozwanej) została Pani zobowiązana przez sąd do złożenia tzw. odpowiedzi na pozew o zmniejszenie alimentów. Zatem dobrze Pani trafiła, bowiem na naszej stronie można znaleźć gotowe wzory. Jeśli będzie Pani zainteresowana, należy pobrać fachowo przygotowany wzór odpowiedzi na pozew, a następnie uzupełnić go (dostosować) do danej sprawy.

Wzór odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów zamieszczam poniżej:

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-obnizenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór

Aby jeszcze bardziej ułatwić Pani przygotowanie odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów, dodam, że w treści pisma należy wskazać, czy przychyla się Pani do pozwu (zgadza się na obniżenie miesięcznych rat alimentacyjnych), czy raczej wnosi o oddalenie powództwa (nie zgadza się Pani z wnioskiem ojca dziecka i chce, aby alimenty zostały w tej samej kwocie jak dotychczas).

Może Pani również złożyć oświadczenie o częściowym uznaniu pozwu, zgadzając się na obniżenie alimentów, jednak nie w takiej wysokości jak tego chce ojciec dziecka. Innym rozwiązaniem jest złożenie wniosku, który może zaskoczyć zobowiązanego do alimentacji, będzie to wniosek o podwyższenie alimentów.

Poza wnioskiem w treści pisma należy zawrzeć krótkie uzasadnienie – krótkie bowiem w czasie rozprawy sąd i tak przesłucha Panią na okoliczność kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Warto również zadbać o odpowiedni materiał dowodowy. Do pisma można załączyć zestawienie wydatków/kosztów utrzymania dziecka i domu. Będą to m.in. faktury za media, czynsz za mieszkanie oraz inne stałe koszty, jeśli takowe Pani ponosi.

Odnośnie sygnatury akt to faktycznie jest ona ujawniona na kopercie. Jest to sygnatura przypisana do danej sprawy, którą będzie się Pani posługiwać w czasie trwania postępowania oraz po jego zakończeniu np. składając do sądu wniosek o wydanie odpisu wyroku.

Pytała Pani również o termin na złożenie odpowiedzi – ten należy liczyć, dodając po sobie kolejno dni 14, poczynając od dnia następnego po tym, jak przesyłka z sądu została odebrana. Zatem pod uwagę brane są również dni wolne od pracy – niedziele i święta.

Koniecznie przeczytaj: Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów wzór

Gosia odpowiedział 10 miesięcy temu

Dziękuję za odpowiedź, pobrałam wzór odpowiedzi na pozew, pozdrawiam!

Tomasz odpowiedział 10 miesięcy temu

Mieszkam za granicą i płacę alimenty na swoje dziecko, które mieszka z matką w Polsce, niedawno okazało się, że całkiem dobrze im wszystkim się wiedzie, nigdy nie unikałem obowiązku alimentacyjnego, ale będę składać wniosek o obniżenie alimentów, dziecko ma 16 lat.

Zgodnie z tym przepisem:

Art. 135. [Zakres świadczeń alimentacyjnych]

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Między czasie kiedy ja klepię biedę i żyję z miesiąca na miesiąc płacą kilka lat temu zasądzone alimenty, była żona i dzieci oraz ich nowy ojczym świetnie sobie radzą w Polsce, to wielce niesprawiedliwe!

Moje możliwości zarobkowe są naprawdę mierne, panuje koronawirus i ciężko z pracą… mam 50 lat i wiele już się w życiu napracowałem… myślę, że tutaj z pomocą przychodzi mi kolejny przepis:

art. 138 k.r.o.:

w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie modyfikacje w statusie ekonomicznym stron mające wpływ zarówno na zwiększenie, jak i na zmniejszenie, zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zwiększenie lub zmniejszenie zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Dodam tylko jeszcze, że była żona co jakiś czas odgraża się, gdy spóźniam się z alimentami, że będzie żądać podwyższenia alimentów o kilkaset złotych, dacie wiarę?

Ilona P. odpowiedział 10 miesięcy temu

Ojciec dzieci złożył pozew o obniżenie alimentów, sąd nakazał mi napisanie odpowiedzi na ten pozew, zamierzam zrobić powództwo wzajemne i zażądać podwyższenia alimentów. Ich wysokość to 500 zł i zasądzone były przez sąd 7 lat temu, wiele od tamtego czasu się zmieniło, ale jakoś nie mogła się zebrać by żądać ich podwyższenia. Pobrałam już Państwa wzór odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów. Zamierzam walczyć!

Teresa odpowiedział 10 miesięcy temu

Też otrzymałam pismo z sądu, że były partner wniósł o obniżenie alimentów, będę żądać oddalenie powództwa w całości. Usprawiedliwione potrzeby mojego syna rosną wraz z wiekiem, a nie maleją. Ojciec dziecka z pewnością sam nigdy nie wychowywał i nie utrzymywał dziecka, nie wie więc jak to jest.

Chciałabym jeszcze zapytać, czy w odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów można złożyć pozew wzajemny o podwyższenie alimentów? dostaję co miesiąc 600 zł, to chyba nie dużo? zwłaszcza teraz kiedy ceny wszystkiego (jedzenie i rachunki) idą w górę?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Możesz w odpowiedzi na obniżenie alimentów wnieść powództwo wzajemne, jasno o tym mówi:

Art. 204. KPC

§ 1. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć nie później niż w odpowiedzi na pozew, a jeżeli jej nie złożono – w sprzeciwie od wyroku zaocznego albo przy rozpoczęciu pierwszego posiedzenia, o którym zawiadomiono albo na które wezwano pozwanego.

§ 2. Pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu głównego. Jeżeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie rejonowym, sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego.

§ 3. Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego.

odpowiedz-na-pozew-o-obnizenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór

P. odpowiedział 6 miesięcy temu

Otrzymuję alimenty na małoletnie dziecko, były mąż złożył pozew o obniżenie alimentów, pozew otrzymałam i zamiast dziecka pozwaną osobą jestem ja – matka. Czy taki pozew jest prawidłowy, czy odrzucić go w całości ze względu na błąd, czy odpowiedzieć na pozew w takiej formie jak mam sporządzony, boję się, aby nie zrobić błędu.

K.G. odpowiedział 4 miesiące temu

Witam

Jak napisać odpowiedz na pozew o obniżenie alimentów? Dostałam POZEW O OBNIŻENIE ALIMENTÓW od byłego partnera – mam przyznane alimenty na 2 dzieci od Października 2017 po 500 zł na każde mój były partner wniósł o obniżenie po 100 zł lub zwolnienie. Pozew o obniżenie alimentów uzasadnił:

Że od 12 stycznia 2021 jest osobą bezdomną jest w schronisku dla bezdomny

Posiada: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Lekarz Orzecznika ZUS – jest całkowicie niezdolny do pracy od 23.03.2021 do 31.12.2023

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym od 12.03.2021 do 30.04.2024

Jego dochody to:

Zasiłek stały 485,16 przyznany do 30.04.2024
Zasiłek pielęgnacyjnych 215,84 do 30.04.2024
Zaznaczę, że alimenty mam wypłacane z fundusz alimentacyjnego od początku

Twoja odpowiedź

14 + 10 =