Szkoła

ocena-pracy-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Przykładowa OCENA pracy nauczyciela WZÓR

Jak napisać opinię o nauczycielu? Praca nauczyciela – poza pracą nauczyciela stażysty – podlega ocenie. Oceny tej można dokonać w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny. Ocena pracy nauczyciela przygotowywana jest z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek, na przykład rady rodziców. Wstęp Aby ułatwić Ci sporządzenie oceny

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela może okazać się przydatny na każdym etapie edukacji. W klasach 1-3 jest to kwestia przede wszystkim przywiązania i dobrych relacji między pedagogiem a małymi uczniami, natomiast później podstawą takiego wniosku często są zazwyczaj wyjątkowe umiejętności nauczyciela, który potrafi dobrze wpłynąć zarówno na zachowanie uczniów, jak i na ich wyniki w

zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu-pierwszej-pomocy-wzor-pdf-doc

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy WZÓR

Jak powinno wyglądać zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy? Osoby, które odbyły szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, na zakończenie kursu otrzymują imienne zaświadczenie, potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Okres ważności takiego certyfikatu uzależniony jest od tego, dla kogo prowadzone było szkolenie i jaki zakres tematyczny obejmowało. Wstęp Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie

rezygnacja-z-funkcji-dyrektora-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły WZÓR

Jak napisać rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora szkoły? Kiedy współpraca z organem prowadzącym placówkę nie układa się najlepiej, nie dopisuje zdrowie, lub gdy czas odejść na emeryturę, dyrektor może zgłosić chęć rezygnacji z funkcji kierowniczej. Podobne prawo przysługuje też wicedyrektorowi i innym pracownikom szkoły, zatrudnionym na kierowniczym stanowisku. Wstęp Jak przebiega taka rezygnacja i co

rezygnacja-z-funkcji-wicedyrektora-szkoly-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły WZÓR

Jak napisać rezygnację z funkcji wicedyrektora szkoły? Oświadczenie o rezygnacji wicedyrektor, dyrektor szkoły, oraz każdy inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą może złożyć do organu, który go na takie stanowisko powołał. Odwołanie wicedyrektora następuje po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na jakich warunkach odbywa się rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły i jak sporządzić taki dokument? Wstęp Aby

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia? Agresja w szkole powinna spotkać się z szybką i zdecydowaną reakcją ze strony rodziców. Jeśli w klasie/szkole dziecka obecny jest inny zachowujący się agresywnie uczeń, pierwszym krokiem powinno być złożenie na niego oficjalnej skargi. Jest to o tyle ważne, że ignorowanie problemu może doprowadzić do

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela WZÓR

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela? Dobry nauczyciel, który ma świetny kontakt z uczniami, to prawdziwy skarb. Czy rodzice mogą mieć wpływ na to, aby pozostał on pedagogiem danej klasy? Jeśli zarówno dzieciom, jak i rodzicom zależy na pozostawieniu nauczyciela, powinni wystąpić z wnioskiem o jego niezmienianie. Wstęp Do kogo zaadresować takie pismo i

podanie-o-umieszczenie-dzieci-w-jednej-klasie-wzor-pdf-doc

Podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie WZÓR

Jak napisać podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie? Umieszczenie dzieci w jednej klasie to bardzo praktyczne rozwiązanie dla rodzin, przyjaciół czy znajomych, których pociechy są w tym samym wieku. Niestety, w większości przypadków uczniowie przyjmowani się do klas zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Wstęp Warto zatem przed rozpoczęciem roku szkolnego złożyć podanie o umieszczenie dzieci

skarga-do-kuratorium-oswiaty-wzor-pdf-doc-przyklad

Skarga do kuratorium oświaty WZÓR z omówieniem

Skarga do kuratorium oświaty powinna być ostatecznością. W pierwszej kolejności, skargi na zachowanie uczniów czy nauczycieli składa się bowiem na ręce dyrektora, a skargi na kierującego placówką do Rady Gminy. Dopiero kiedy te okazują się nieskuteczne, warto skierować się ze swoim problemem właśnie do Kuratorium Oświaty. Wstęp Czego najczęściej dotyczą takie skargi i jak sporządzić

skarga-do-dyrektora-szkoly-na-ucznia-wzor-pdf-doc-przyklad

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia WZÓR

Skarga na ucznia powinna być skierowana bezpośrednio do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dany uczeń. Skargę może złożyć każdy, jednak najczęściej skargę składają rodzice innych uczniów. Oprócz rodziców skargę może także złożyć inny uczeń, czy nawet osoba zupełnie postronna, która była świadkiem jakiegoś niewłaściwego zachowania ze strony ucznia (np. bijatyka po lekcjach między uczniami, czy

petycja-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Petycja o zmianę nauczyciela WZÓR + omówienie

Jak napisać petycję o zmianę nauczyciela w szkole? chęć zmiany nauczyciela bardzo często spowodowana jest niewłaściwym zachowaniem pracownika szkoły lub brakiem umiejętności przekazania uczniom wiedzy. Petycję o zmianę nauczyciela składa się do dyrektora szkoły. Pod pismem muszą podpisać się rodzice dzieci niepełnoletnich. Wstęp Aby wniosek skutkował pożądanymi działaniami, należy zadbać o jego odpowiednie uzasadnienie. Dla

wniosek-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę nauczyciela WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wniosek o zmianę nauczyciela? w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę nauczyciela, który nie wypełnia należycie swoich obowiązków. Pismo tego typu nie zawsze skutkuje faktyczną zmianą pedagoga na innego pracownika szkoły. W praktyce, po przyjęciu wniosku dyrektor placówki podejmuje zwykle kroki, które mają na celu wyjaśnienie sytuacji i naprawę

podanie-nauczyciela-o-przeniesienie-wzor-pdf-doc

Podanie nauczyciela o przeniesienie WZÓR

Jak napisać podanie nauczyciela o przeniesienie? do 31 sierpnia 2019 roku przeniesienie możliwe było zarówno w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, bez względu na wymiar zajęć. Obecnie na przeniesienie może liczyć wyłącznie pedagog zatrudniony na podstawie mianowania. Wstęp Niezbędna do przeniesienia jest zgoda

wypisanie-dziecka-z-religii-w-szkole-wzor-pdf-doc

Wypisanie dziecka z religii w szkole WZÓR

Jak wypisać dziecko z religii? religia w szkołach to temat dość kontrowersyjny. Wbrew powszechnej opinii nie jest to przedmiot obowiązkowy i można bez większych konsekwencji wypisać się z takich zajęć, choć tak naprawdę żaden wypis nie powinien być konieczny – to szkoły powinny zbierać oświadczenia od rodziców uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko chodziło na

podanie-o-przywrocenie-na-liste-studentow-wzor-pdf-doc

Podanie o przywrócenie na listę studentów WZÓR

Jak napisać podanie o przywrócenie na listę studentów? podanie o przywrócenie na studia to inaczej wniosek o reaktywację czy podanie o wznowienie studiów. Wstęp Pismo tego typu znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach, bowiem student może zrezygnować z nauki samodzielnie lub zostać wykreślonym z listy na skutek niedopełnienia swoich obowiązków, na przykład przez niezaliczenie semestru. Kiedy

pismo-do-kuratorium-oswiaty-wzor-pdf-doc

Pismo do kuratorium oświaty WZÓR z omówieniem

Jak napisać pismo do kuratorium oświaty? jeśli zawiodły inne możliwości współpracy ze szkołą (skarga do dyrektora na ucznia lub skarga na nauczyciela), a dziecko nadal narzeka na złe traktowanie ze strony pedagoga czy rówieśnika, rodzic może zwrócić się o pomoc do kuratorium. Wstęp Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

skarga-na-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Skarga na nauczyciela WZÓR + omówienie

Jak napisać skargę na nauczyciela? problemy w szkole z nauczycielem mogą dotyczyć różnych zachowań ze strony pedagoga. Najczęściej dzieci skarżą się na niesprawiedliwy sposób oceniania, łagodniejsze traktowanie jednych uczniów i surowsze podejście do innych. Zdarzają się jednak również poważniejsze problemy, takie jak agresja słowna czy fałszowanie dokumentacji szkolnej. Wstęp Rodzic nigdy nie powinien więc bagatelizować

skarga-na-ucznia-wzor-pdf-doc

Skarga na ucznia WZÓR pisma + instrukcja

Jak napisać skuteczną skargę na ucznia? pisemna skarga na ucznia do dyrektora szkoły to rozwiązanie zalecane rodzicom, którzy martwią się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Skargi tego typu dotyczą przede wszystkim uczniów agresywnych, którzy zagrażają innym lub mogą wywrzeć na nich zły wpływ. Wstęp Jeśli dotychczasowe metody stosowane przez wychowawcę i innych nauczycieli nie są skuteczne,

wniosek-o-zaswiadczenie-o-studiowaniu-wzor-pdf-doc

Wniosek o zaświadczenie o studiowaniu WZÓR

Jak napisać wniosek o zaświadczenie o studiowaniu? zaświadczenie o studiowaniu wydawane jest na wniosek studenta danej uczelni. Dokument potwierdza fakt posiadania statusu studenta przez wnioskującą o takie pismo osobę. Zaświadczenie tego typu może być niezbędne na przykład dla pracodawcy zatrudniającego osoby uczące się na specjalnych warunkach oraz w wielu innych przypadkach. Wstęp Jak sporządzić pisemny

podanie-o-przyjecie-do-przedszkola-wzor-pdf-doc

Podanie o przyjęcie do przedszkola WZÓR do pobrania!

Jak napisać podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola? rekrutacja do przedszkola odbywa się z reguły w sposób tradycyjny, czyli poprzez wypełnienie gotowego wniosku lub przy użyciu specjalnej platformy internetowej (rekrutacja elektroniczna). W niektórych przypadkach rodzic musi jednak sporządzić podanie o przyjęcie do przedszkola samodzielnie. Wstęp Jak je napisać? problem sporządzenia skutecznego podania rozwiązaliśmy za Ciebie,

podanie-o-wznowienie-studiow-wzor-pdf-doc

Podanie o wznowienie studiów WZÓR pdf i doc

Jak napisać podanie o wznowienie studiów? reaktywacja studiów – ich wznowienie po wykreśleniu studenta z listy studentów – jest możliwe, jeśli student został usunięty z listy po zaliczeniu przynajmniej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich. W przypadku studiów drugiego stopnia musi to być przynajmniej jeden (pierwszy semestr). Aby kontynuować naukę lub przystąpić

rezygnacja-ze-szkoly-jazdy-wzor-pdf-doc

Rezygnacja ze Szkoły Jazdy WZÓR + omówienie

Jak napisać rezygnację z kursu nauki prawa jazdy? Kurs nauki jazdy ma na celu wykształcić kierowcę, który będzie w stanie samodzielnie, bezpiecznie, sprawnie i zgodnie z przepisami poruszać się po drodze. Aby nauka przebiegała pomyślnie i zakończyła się pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego, instruktor zatrudniony przez ośrodek szkolenia powinien mieć nie tylko ogromną wiedzę, ale również

podanie-do-rektora-wzor-pdf-doc

Podanie do rektora WZÓR + omówienie!

Podanie do rektora – choć składane jest stosunkowo rzadko – dotyczy najczęściej prośby o wyznaczenie godzin rektorskich, przywrócenia na listę studentów, odwołania się od decyzji związanej ze stypendium naukowym (stypendium rektora), przedłużenie zatrudnienia itd. Korespondencję z rektorem uczelni należy prowadzić w sposób formalny, składając odpowiednie pismo. Wstęp W jakiej sprawie trzeba kontaktować się właśnie z

podanie-do-dziekana-wzor-pdf-doc

Podanie do dziekana WZÓR + instrukcja

Jak napisać pismo do dziekana, aby nie wylądowało w koszu na śmieci? wniosek o egzamin poprawkowy, umorzenie opłat, przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej itp. należy złożyć na ręce dziekana danego wydziału w formie pisemnej. Prośby tego typu powinny mieć formę oficjalnego podania. Jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone pismo do dziekana? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego

przykladowy-wzor-odwolania-od-wynikow-rekrutacji-do-liceum-pdf-doc

Przykładowy WZÓR odwołania od wyników rekrutacji do liceum

Osoba, która nie dostanie się do szkoły średniej (liceum lub technikum) ma prawo złożyć odwołanie od wyników rekrutacji do liceum bądź do technikum – najpierw do dyrektora placówki, a później również do sądu. W jaki sposób należy tego dokonać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji

rezygnacja-ze-szkoly-policealnej-wzor-pdf-doc

POBIERZ WZÓR: Rezygnacja ze szkoły policealnej i muzycznej

Jak napisać podanie o rezygnację ze szkoły? podjęcie nauki w szkole muzycznej czy szkole policealnej nie jest obowiązkowe, w związku z czym każdy uczeń takiej placówki ma możliwość złożenia rezygnacji ze szkoły w dowolnym terminie. Regulaminy szkół mogą szczegółowo określać proces takiej rezygnacji, dlatego warto zapoznać się z odpowiednimi paragrafami przed złożeniem wypowiedzenia umowy o

podanie-o-zastepstwo-kolezenskie-wzor-doc-pdf

Podanie o zastępstwo koleżeńskie – WZÓR

Jak napisać podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole? nauczyciel, który nie może już skorzystać z urlopu, ma niekiedy możliwość skorzystania z nieformalnie panującego zwyczaju zastępstwa koleżeńskiego. Jego istotą jest złożenie prośby o poprowadzenie lekcji przez kolegę. Wstęp Jeśli dyrektor szkoły zezwala na takie rozwiązania, nauczyciele mogą wzajemnie zastępować się w pracy, kiedy nie przysługują im

Podanie-do-dyrektora-szkoly-wzor-pdf-doc

Pismo / podanie do dyrektora szkoły WZÓR + omówienie

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły? Prośba o zmianę klasy, prośba o wyrażenie zgody na edukację domową, nauczanie indywidualne, wniosek o nauczyciela wspomagającego, czy też prośba o zwolnienie z zajęć WF – to tylko niektóre motywy pism, składanych na ręce dyrektora szkoły. Podania tego typu powinny zachowywać określoną formę i w sposób rzeczowy odnosić się

Podanie-o-przeniesienie-do-innej-klasy-wzor-doc-pdf

Podanie o przeniesienie do innej klasy lub szkoły WZÓR z omówieniem!

Przeniesienie dziecka do innej klasy lub szkoły może być dla niego formą kary, wystosowanej przez dyrektora na wniosek wychowawcy. Istnieją jednak również okoliczności, które uprawniają do takiego działania rodziców lub samego ucznia (zupełnie jak w przypadku podania o umieszczenie dzieci w jednej klasie). Wstęp Jeśli dziecko jest dręczone przez rówieśników, chce zmienić profil czy po

podanie-o-skreslenie-z-listy-studentow-wzor-pdf-doc-przyklad

WZÓR: Podanie o skreślenie z listy studentów + omówienie

Jak napisać podanie o skreślenie z listy studentów? Samo zaprzestanie uczęszczania na zajęcia, to zbyt mało, by mówić o oficjalnej rezygnacji ze studiów! Wielu byłych studentów i słuchaczy prywatnych uczelni doznało bowiem zdziwienia, kiedy po kilku miesiącach, a nawet latach od zaprzestania nauki otrzymało wezwanie do zapłaty sporej kwoty wynikającej z nieuregulowanych opłat za studia.