Szkoła

pismo-do-rektora-wzor-przyklad-pdf-doc

Pismo do rektora WZÓR do wypełnienia!

Jak napisać pismo do rektora, które spełni wszystkie formalne wymagania? Z pismem do rektora przeciętny student występuje dosyć rzadko. Wnioski czy podania w trakcie roku akademickiego wystosowuje się z reguły w sprawach dotyczących wyznaczenia godzin rektorskich. Natomiast po sesji czy na początku nowego semestru pismo do rektora uczelni dotyczy najczęściej przywrócenia na listę studentów lub

skierowanie-na-badania-lekarskie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Skierowanie na badania lekarskie nauczyciela wzór

Jak napisać skierowanie dla nauczyciela na badania lekarskie? Skierowanie na badanie lekarskie nauczyciela może zostać wystawione profilaktycznie lub w związku z procedurą ubiegania się o urlop na poratowanie zdrowia. W każdym przypadku dokument musi zawierać określone elementy, w tym przede wszystkim dokładny opis warunków pracy pedagoga. Wstęp Jak wygląda prawidłowo sporządzone skierowanie na badania lekarskie

odwolanie-do-szkoly-sredniej-od-wynikow-rekrutacji-wzor-pdf-doc

Odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji WZÓR

Jak napisać odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji? Nawet najzdolniejszych uczniów może spotkać rozczarowanie w postaci odrzucenia ich kandydatury w procesie rekrutacji do wybranego liceum. Bardzo często jest to kwestia zwykłego ludzkiego błędu, dlatego od decyzji komisji rekrutacyjnej warto się odwołać! Wstęp Procedura odwoławcza nie jest szczególnie skomplikowana, jednak wymaga przestrzegania ściśle określonych terminów.

przykladowy-wzor-odwolania-od-wynikow-rekrutacji-do-liceum-pdf-doc

Przykładowy WZÓR odwołania od wyników rekrutacji do liceum

Osoba, która nie dostanie się do szkoły średniej (liceum lub technikum) ma prawo złożyć odwołanie od wyników rekrutacji do liceum bądź do technikum – najpierw do dyrektora placówki, a później również do sądu. W jaki sposób należy tego dokonać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji

podanie-o-przeniesienie-do-innego-przedszkola-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do innego przedszkola wzór

Jak napisać podanie o przeniesienie do innego przedszkola? Przepisy prawa oświatowego nie odnoszą się szczegółowo do tematu przeniesienia dziecka z jednego przedszkola do drugiego. Jedyną obowiązującą regulacją, która odnosi się do tego zagadnienia – jest art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-dyplomowanego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego WZÓR

Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego? Przepisy Karty Nauczyciela nie określają dokładnie, jakie elementy powinna zawierać ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Ustawa mówi jedynie o konieczności sporządzenia opinii w formie pisemnej i o zawarciu w treści pisma sformułowania: ocena pozytywna lub ocena negatywna.  Wstęp Wiadomo również, że ocena dorobku zawodowego powinna zostać uzasadniona, oraz

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego WZÓR

Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego? Zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się z koniecznością dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Dyrektor dokonuje takiej oceny nie później niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania ze stażu. Co powinna zawierać opinia o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego? Wstęp W dokumencie

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego WZÓR

Jak sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego? Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel ma obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu. W sprawozdaniu tym uwzględnia efekty realizacji tego planu dla

wniosek-o-przerwanie-stazu-na-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-doc

Wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego WZÓR

Jak napisać wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego? W trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego może dojść do sytuacji, w której staż nauczyciela musi zostać przerwany. Czy nauczyciel stażysta może przerwać staż z własnej woli? Oczywiście, że tak! Wstęp W takim przypadku nauczyciel powinien złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek. Aby ułatwić

oswiadczenie-o-szczepieniach-do-przedszkola-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o szczepieniach do przedszkola WZÓR

Jak napisać oświadczenie o szczepieniach do przedszkola? Samorządy coraz częściej decydują się na przyjęcie uchwały, która premiuje dzieci zaszczepione w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli i żłobków publicznych. W niektórych placówkach dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom otrzymują dodatkowe punkty, a co za tym idzie, mają większe szanse na przyjęcie do konkretnego przedszkola. Wstęp W celu udowodnienia

podanie-o-warunkowe-przejscie-do-nastepnej-klasy-wzor-pdf-doc

Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy WZÓR

Jak napisać podanie o warunkowe przejście do następnej klasy? Warunkowe przejście do następnej klasy określane jest mianem promocji warunkowej. Procedury takiej promocji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Wstęp Aby

wniosek-o-udzial-policjanta-w-spotkaniu-wzor-pdf-doc

Wniosek o udział policjanta w spotkaniu WZÓR

Jak napisać wniosek o udział policjanta w spotkaniu z dziećmi? Szkoły i przedszkola mają możliwość zgłaszania wniosków o udział policjanta w spotkaniu profilaktycznym. Taka pogadanka może dotyczyć przestrzegania zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa w sieci, używek i narkotyków oraz wielu innych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Wstęp Wniosek o udział policjanta w spotkaniu należy składać na komendzie,

podanie-do-mops-o-dozywienie-wzor-pdf-doc

Jak napisać podanie do MOPS o dożywienie WZÓR do wypełnienia

Jak napisać podanie do MOPS o dożywienie? Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach czy żłobkach to jedno z zadań własnych MOPS. Aby ubiegać się o taką pomoc, rodzic musi przygotować wniosek i wymaganą dokumentację. Dofinansowanie obiadów w szkole przyznawane jest rodzinom, które spełniają określone kryteria. Wstęp Jak napisać podanie o obiady szkolne? aby pismo o przyznanie

zwolnienie-z-basenu-wzor-pdf-doc-przyklad

Zwolnienie z basenu WZÓR do wypełnienia

Jak napisać zwolnienie z basenu? Zajęcia na basenie odbywają się w szkołach i na uczelniach w ramach zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienie z takich zajęć uzyskuje się zatem na takich samych zasadach, a katalog przyczyn uzasadniających zwolnienie jest nawet większy niż przy zajęciach wychowania fizycznego i zwolnienia z WF-u w szkole. Wstęp Jak napisać zwolnienie z

podanie-o-zwolnienie-z-wf-do-dyrektora-wzor-pdf-doc

Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora WZÓR

Jak napisać podanie o zwolnienie z WF do dyrektora szkoły? Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego może być jednorazowe, na przykład w sytuacji, kiedy uczeń źle się czuje lub gdy musi opuścić zajęcia z innych przyczyn. Często jednak mamy do czynienia także z długotrwałym zwolnieniem z WF, spowodowanym przez chorobę przewlekłą lub uraz (kontuzję). Wstęp

wniosek-do-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-wzor-pdf-doc

Jak napisać wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej? WZÓR!

Jak napisać wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej? Wniosek do poradni składa się najczęściej w celu wydania opinii, czyli w celu zdiagnozowania dziecka. Taka opinia jest potrzebna między innymi po to, aby można było objąć ucznia szczególną opieką, ustalić indywidualny tok zajęć czy też uzyskać zwolnienie z konkretnych przedmiotów nauczanych w szkole. Wstęp Jak napisać taki

opinia-o-dziecku-przedszkole-przyklady

Opinia wychowawcy o uczniu – WZÓR

Jak napisać opinię wychowawcy o uczniu? Opinię o uczniu przygotowywać może pedagog, psycholog szkolny, a także wychowawca, lub pracownik przedszkola. Dokument z reguły sporządza się na prośbę – rodziców lub opiekunów prawnych, poradni psychologiczno pedagogicznej, innej poradni specjalistycznej, sądu, bądź instytucji wspomagających, na przykład Policji czy MOPS-u. Wstęp Jak powinna wyglądać opinia wychowawcy o uczniu?

sprawozdanie-z-przebiegu-stazu-pracownik-biurowy-wzor-pdf-doc

Sprawozdanie z przebiegu stażu pracownik biurowy WZÓR

Jak napisać sprawozdanie z przebiegu stażu dla pracownika biurowego? aby ułatwić to zadanie, poniżej pobierzesz gotowy do pobrania wzór, który znacznie ułatwi Ci to zadanie! Staż to najlepsza okazja, aby poszerzyć umiejętności, zdobyć doświadczenie i przygotować się do wykonywania danego zawodu w przyszłości. Wiele firm proponuje swoim stażystom zatrudnienie po zakończeniu stażu, dlatego warto zainteresować

ocena-pracy-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Przykładowa OCENA pracy nauczyciela WZÓR

Jak napisać opinię o nauczycielu? Praca nauczyciela – poza pracą nauczyciela stażysty – podlega ocenie. Oceny tej można dokonać w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny. Ocena pracy nauczyciela przygotowywana jest z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek, na przykład rady rodziców. Wstęp Aby ułatwić Ci sporządzenie oceny

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela może okazać się przydatny na każdym etapie edukacji. W klasach 1-3 jest to kwestia przede wszystkim przywiązania i dobrych relacji między pedagogiem a małymi uczniami, natomiast później podstawą takiego wniosku często są zazwyczaj wyjątkowe umiejętności nauczyciela, który potrafi dobrze wpłynąć zarówno na zachowanie uczniów, jak i na ich wyniki w

zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu-pierwszej-pomocy-wzor-pdf-doc

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy WZÓR

Jak powinno wyglądać zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy? Osoby, które odbyły szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, na zakończenie kursu otrzymują imienne zaświadczenie, potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Okres ważności takiego certyfikatu uzależniony jest od tego, dla kogo prowadzone było szkolenie i jaki zakres tematyczny obejmowało. Wstęp Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie

rezygnacja-z-funkcji-dyrektora-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły WZÓR

Jak napisać rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora szkoły? Kiedy współpraca z organem prowadzącym placówkę nie układa się najlepiej, nie dopisuje zdrowie, lub gdy czas odejść na emeryturę, dyrektor może zgłosić chęć rezygnacji z funkcji kierowniczej. Podobne prawo przysługuje też wicedyrektorowi i innym pracownikom szkoły, zatrudnionym na kierowniczym stanowisku. Wstęp Jak przebiega taka rezygnacja i co

rezygnacja-z-funkcji-wicedyrektora-szkoly-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły WZÓR

Jak napisać rezygnację z funkcji wicedyrektora szkoły? Oświadczenie o rezygnacji wicedyrektor, dyrektor szkoły, oraz każdy inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą może złożyć do organu, który go na takie stanowisko powołał. Odwołanie wicedyrektora następuje po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na jakich warunkach odbywa się rezygnacja z funkcji wicedyrektora szkoły i jak sporządzić taki dokument? Wstęp Aby

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia? Agresja w szkole powinna spotkać się z szybką i zdecydowaną reakcją ze strony rodziców. Jeśli w klasie/szkole dziecka obecny jest inny zachowujący się agresywnie uczeń, pierwszym krokiem powinno być złożenie na niego oficjalnej skargi. Jest to o tyle ważne, że ignorowanie problemu może doprowadzić do

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela WZÓR

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela? Dobry nauczyciel, który ma świetny kontakt z uczniami, to prawdziwy skarb. Czy rodzice mogą mieć wpływ na to, aby pozostał on pedagogiem danej klasy? Jeśli zarówno dzieciom, jak i rodzicom zależy na pozostawieniu nauczyciela, powinni wystąpić z wnioskiem o jego niezmienianie. Wstęp Do kogo zaadresować takie pismo i

podanie-o-umieszczenie-dzieci-w-jednej-klasie-wzor-pdf-doc

Podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie WZÓR

Jak napisać podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie? Umieszczenie dzieci w jednej klasie to bardzo praktyczne rozwiązanie dla rodzin, przyjaciół czy znajomych, których pociechy są w tym samym wieku. Niestety, w większości przypadków uczniowie przyjmowani się do klas zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Wstęp Warto zatem przed rozpoczęciem roku szkolnego złożyć podanie o umieszczenie dzieci

skarga-do-kuratorium-oswiaty-wzor-pdf-doc-przyklad

Skarga do kuratorium oświaty WZÓR z omówieniem

Skarga do kuratorium oświaty powinna być ostatecznością. W pierwszej kolejności, skargi na zachowanie uczniów czy nauczycieli składa się bowiem na ręce dyrektora, a skargi na kierującego placówką do Rady Gminy. Dopiero kiedy te okazują się nieskuteczne, warto skierować się ze swoim problemem właśnie do Kuratorium Oświaty. Wstęp Czego najczęściej dotyczą takie skargi i jak sporządzić

skarga-do-dyrektora-szkoly-na-ucznia-wzor-pdf-doc-przyklad

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia WZÓR

Skarga na ucznia powinna być skierowana bezpośrednio do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dany uczeń. Skargę może złożyć każdy, jednak najczęściej skargę składają rodzice innych uczniów. Oprócz rodziców skargę może także złożyć inny uczeń, czy nawet osoba zupełnie postronna, która była świadkiem jakiegoś niewłaściwego zachowania ze strony ucznia (np. bijatyka po lekcjach między uczniami, czy

petycja-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Petycja o zmianę nauczyciela WZÓR + omówienie

Jak napisać petycję o zmianę nauczyciela w szkole? chęć zmiany nauczyciela bardzo często spowodowana jest niewłaściwym zachowaniem pracownika szkoły lub brakiem umiejętności przekazania uczniom wiedzy. Petycję o zmianę nauczyciela składa się do dyrektora szkoły. Pod pismem muszą podpisać się rodzice dzieci niepełnoletnich. Wstęp Aby wniosek skutkował pożądanymi działaniami, należy zadbać o jego odpowiednie uzasadnienie. Dla

wniosek-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę nauczyciela WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wniosek o zmianę nauczyciela? w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę nauczyciela, który nie wypełnia należycie swoich obowiązków. Pismo tego typu nie zawsze skutkuje faktyczną zmianą pedagoga na innego pracownika szkoły. W praktyce, po przyjęciu wniosku dyrektor placówki podejmuje zwykle kroki, które mają na celu wyjaśnienie sytuacji i naprawę