Szkoła

opinia-o-dziecku-wydana-na-prosbe-rodzica-wzor

Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica – wzór

Szkoła i przedszkole mają obowiązek udzielania rodzicom informacji na temat rozwoju i zachowania ich dziecka. Takie informacje może zawierać również opinia o dziecku, wydana w celu przedstawienia jej w MOPS-ie, sądzie rodzinnym czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jakie elementy powinna zawierać opinia o dziecku? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej opinii o dziecku przygotowaliśmy przykładowy wzór, na

przykladowa-opinia-mentora-o-nauczycielu-wzor

Przykładowa opinia mentora o nauczycielu – wzór

Opinia mentora o nauczycielu jest subiektywna, zawiera jego obserwacje na temat efektywności prowadzenia zajęć przez nauczyciela, a także wspierania przez nauczyciela rozwoju jego uczniów. Dokument powinien obejmować między innymi takie aspekty, jak umiejętności pedagogiczne nauczyciela, a także różnorodność stosowanych przez niego metod nauczania, sposób planowania i organizacji lekcji, czy proces doskonalenia zawodowego. Jak napisać opinię

petycja-o-usuniecie-ucznia-z-klasy-wzor-pdf-doc

Petycja o usunięcie ucznia z klasy WZÓR

Jak napisać petycję o usunięcie ucznia z klasy? petycja o usunięcie ucznia z klasy dotyczy najczęściej przypadków agresji, czyli zachowania, które zagraża bezpieczeństwu innych uczniów. Zaniepokojeni, często rozczarowani bezsilnością pedagogów rodzice, chcą doprowadzić do usunięcia zagrożenia z klasy ich dzieci, czyli do usunięcia agresora z danej grupy, a niekiedy nawet z danej szkoły. Wprowadzenie Kiedy

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc

Agresywne dziecko w szkole – co robić i gdzie zgłosić?

Problem agresji w szkołach to zjawisko wręcz pospolite. Warto pamiętać jednak, że w takich sytuacjach pomocy potrzebują nie tylko ofiary, ale i agresor, który często na skutek swojego postępowania czuje się odrzucony przez grupę, napiętnowany, a to prowadzi zwykle jedynie do pogorszenia jego zachowania. Nie oznacza to oczywiście, że problem agresji w szkole czy klasie

przykladowa-opinia-o-uczniu-do-mops-wzor-pdf-doc

Przykładowa opinia o uczniu do MOPS wzór

Jak napisać przykładową opinię o uczniu do MOPS? opinię o uczniu do MOPS przygotowuje wychowawca na wniosek pracownika ośrodka pomocy społecznej. Na podstawie takiej opinii ośrodek podejmuje decyzję o ewentualnym przydzieleniu tak zwanego Asystenta Rodziny. Na wydanie opinii o uczniu pedagog ma trzy dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Wprowadzenie Dokument powinien zostać

notatka-sluzbowa-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Notatka służbowa nauczyciela WZÓR

Jak sporządzić notatkę służbową nauczyciela? notatka służbowa w szkole może dotyczyć wszelkich spraw szkolnych: zarządczych, pedagogicznych czy kadrowo-płacowych. Nauczyciel najczęściej sporządza notatkę służbową na temat ucznia. Jakimi zasadami rządzą się szkolne notatki służbowe? Wprowadzenie Jak napisać taką notatkę by spełniała wszelkie formalne wymogi? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór notatki

wypowiedzenie-umowy-o-praktyki-przez-ucznia-wzor-pdf-doc

Jak napisać wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia?

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia jest dopuszczalne z uwagi na fakt, że umowa zawierana z młodocianym w celu przygotowania zawodowego to – z punktu widzenia przepisów prawa – nic innego jak umowa o pracę na czas nieokreślony. Wprowadzenie Oznacza to, że umowę o praktyki może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i uczeń. Jak powinno wyglądać

zgoda-rodzicow-na-wycieczke-szkolna-wzor-pdf-doc

Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną WZÓR

Jak sporządzić zgodę rodziców na wycieczkę szkolną? zgoda rodziców na taką wycieczkę jest wymagana zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Warto podkreślić jednak, że nie każde wyjście poza teren przedszkola czy szkoły jest wycieczką. Wycieczka musi mieć związek z działalnością turystyczno-krajoznawczą. Wprowadzenie Jak powinna wyglądać pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej? aby dokument

zgoda-na-wyjscie-dziecka-poza-teren-szkoly-wzor-pdf-doc

Zgoda na wyjście dziecka poza teren szkoły WZÓR

Jak napisać zgodę na wyjście dziecka poza teren szkoły? rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym często proszeni są o przygotowanie zgody na wyjście swojej pociechy poza teren szkoły, na przykład do kina, parku czy do teatru. Warto wiedzieć, że takie oświadczenie nie może zostać napisane w całkowicie dowolny sposób. Wprowadzenie Zgoda na wyjście dziecka

przykladowa-opinia-o-nauczycielu-do-nagrody-wzor

Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody WZÓR

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody? opinia rady pedagogicznej (lub rady szkoły) wymagana jest w przypadku, kiedy kandydatem do nagrody jest nauczyciel. Nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznaje się ze specjalnych funduszy, tworzonych w budżetach organów prowadzących. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 VIII 2009

ocena-pracy-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela WZÓR

Jakie informacje powinien zawierać przykładowy opis oceny pracy nauczyciela? zgodnie z przepisami, praca każdego nauczyciela – poza pracą nauczyciela stażysty – podlega ocenie. Takiej oceny dokonuje się po upływie co najmniej jednego roku od dokonania poprzedniej oceny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek, najczęściej rady rodziców. Wstęp Jakie kryteria przyjmuje się przy dokonywaniu oceny

wniosek-o-przeniesienie-dziecka-do-innej-grupy-przedszkolnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej WZÓR

Jak napisać podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej? Chociaż w większości przedszkoli publicznych tworzone są jednorodne wiekowo oddziały, nie oznacza to, że trzylatek musi uczęszczać do grupy 3-latków, a pięciolatek do grupy 5-latków. Dyrektor może przenieść dziecko z własnej inicjatywy, za zgodą rodziców lub na ich wniosek. Zasady tworzenia pododdziałów przedszkolnych i dokonywania zmian

podanie-o-przeniesienie-do-innej-grupy-przedszkolnej-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej WZÓR

Jak napisać podanie o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej? w przedszkolach z reguły tworzone są oddziały jednorodne wiekowo, na przykład 3-latki, 4-latki, 5-latki. Jeśli dziecko ma zostać przeniesione do innej grupy, powinno to nastąpić z uzasadnionych powodów. Przeniesienia może dokonać dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub za ich zgodą. Przed złożeniem podania o przeniesienie

podanie-o-przeniesienie-do-innego-przedszkola-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do innego przedszkola wzór

Jak napisać podanie o przeniesienie do innego przedszkola? Przepisy prawa oświatowego nie odnoszą się szczegółowo do tematu przeniesienia dziecka z jednego przedszkola do drugiego. Jedyną obowiązującą regulacją, która odnosi się do tego zagadnienia – jest art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje

podanie-nauczyciela-o-przeniesienie-wzor-pdf-doc

Podanie nauczyciela o przeniesienie WZÓR

Jak napisać podanie nauczyciela o przeniesienie? do 31 sierpnia 2019 roku przeniesienie możliwe było zarówno w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, bez względu na wymiar zajęć. Obecnie na przeniesienie może liczyć wyłącznie pedagog zatrudniony na podstawie mianowania. Wstęp Niezbędna do przeniesienia jest zgoda

podanie-do-dziekana-o-powtarzanie-semestru-wzor-pdf-doc

Jak napisać podanie do dziekana o powtarzanie semestru? WZÓR podania

Jak napisać podanie do dziekana o powtarzanie semestru? podanie do dziekana to pismo o charakterze oficjalnym. Taki dokument musi zostać odpowiednio sformułowany, dlatego uczelnie często narzucają swoim studentom odgórnie obowiązujący wzór wniosku do dziekana. Wstęp Jeśli jednak nie mamy dostępu do takiego druku, musimy przygotować pismo samodzielnie. Jak w takim razie napisać podanie do dziekana

podanie-o-prace-nauczyciela-wspomagajacego-wzor-pdf-doc

Podanie o pracę nauczyciela wspomagającego WZÓR

Jak napisać podanie o pracę nauczyciela wspomagającego? nauczyciel wspomagający ma za zadanie pomagać uczniom w dostosowaniu się do otaczającego je środowiska oraz w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Jest to stosunkowo nowy zawód w systemie szkolnictwa i występuje najczęściej w placówkach integracyjnych, czyli w szkołach i przedszkolach, w których uczy się większa liczba dzieci ze specjalnymi

rezygnacja-teb-edukacja-wzor-pdf-doc

Rezygnacja TEB Edukacja wzór

Jak zrezygnować ze szkoły TEB Edukacja? Rezygnacja z dalszej nauki w szkole prywatnej to nic innego jak odstąpienie od umowy o kształcenie. Zasadą jest, że taką umowę wypowiada się szkole na piśmie. Nie inaczej jest w przypadku rezygnacji ze szkoły policealnej TEB Edukacja. Niezależnie od przyczyny, z reguły odstąpienie od umowy TEB Edukacja możliwe jest

rezygnacja-ze-studiow-wsb-wzor-pdf-doc

Rezygnacja ze studiów WSB wzór

Jak napisać rezygnację ze studiów WSB? Wyższe Szkoły Bankowe (WSB) to grupa prywatnych (czyli niepublicznych) uczelni wyższych, które pobierają od swoich studentów opłaty za udział w zajęciach, a niekiedy również za udział w sesjach egzaminacyjnych. Rezygnacja z odbywania studiów WSB polega się na wypowiedzeniu szkole umowy. Złożenie takiego wypowiedzenia jest bardzo ważne, jeśli student nie

pismo-do-rektora-wzor-przyklad-pdf-doc

Pismo do rektora WZÓR do wypełnienia!

Jak napisać pismo do rektora, które spełni wszystkie formalne wymagania? Z pismem do rektora przeciętny student występuje dosyć rzadko. Wnioski czy podania w trakcie roku akademickiego wystosowuje się z reguły w sprawach dotyczących wyznaczenia godzin rektorskich. Natomiast po sesji czy na początku nowego semestru pismo do rektora uczelni dotyczy najczęściej przywrócenia na listę studentów lub

skierowanie-na-badania-lekarskie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Skierowanie na badania lekarskie nauczyciela wzór

Jak napisać skierowanie dla nauczyciela na badania lekarskie? Skierowanie na badanie lekarskie nauczyciela może zostać wystawione profilaktycznie lub w związku z procedurą ubiegania się o urlop na poratowanie zdrowia. W każdym przypadku dokument musi zawierać określone elementy, w tym przede wszystkim dokładny opis warunków pracy pedagoga. Wstęp Jak wygląda prawidłowo sporządzone skierowanie na badania lekarskie

wniosek-o-sporzadzenie-uzasadnienia-odmowy-przyjecia-wzor-pdf-doc

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum WZÓR

Jak napisać wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum? Absolwent szkoły podstawowej powinien pamiętać, że może odwołać się decyzji komisji rekrutacyjnej do szkoły średniej, jednak przedtem musi złożyć wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum. Jest to niezbędny krok w procedurze odwoławczej, w trakcie której kandydata obowiązują również ściśle określone terminy. Wstęp Kiedy warto odwołać

odwolanie-do-szkoly-sredniej-od-wynikow-rekrutacji-wzor-pdf-doc

Odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji WZÓR

Jak napisać odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji? Nawet najzdolniejszych uczniów może spotkać rozczarowanie w postaci odrzucenia ich kandydatury w procesie rekrutacji do wybranego liceum. Bardzo często jest to kwestia zwykłego ludzkiego błędu, dlatego od decyzji komisji rekrutacyjnej warto się odwołać! Wstęp Procedura odwoławcza nie jest szczególnie skomplikowana, jednak wymaga przestrzegania ściśle określonych terminów.

przykladowy-wzor-odwolania-od-wynikow-rekrutacji-do-liceum-pdf-doc

Przykładowy WZÓR odwołania od wyników rekrutacji do liceum

Osoba, która nie dostanie się do szkoły średniej (liceum lub technikum) ma prawo złożyć odwołanie od wyników rekrutacji do liceum bądź do technikum – najpierw do dyrektora placówki, a później również do sądu. W jaki sposób należy tego dokonać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-dyplomowanego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego WZÓR

Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego? Przepisy Karty Nauczyciela nie określają dokładnie, jakie elementy powinna zawierać ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Ustawa mówi jedynie o konieczności sporządzenia opinii w formie pisemnej i o zawarciu w treści pisma sformułowania: ocena pozytywna lub ocena negatywna.  Wstęp Wiadomo również, że ocena dorobku zawodowego powinna zostać uzasadniona, oraz

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego WZÓR

Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego? Zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się z koniecznością dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Dyrektor dokonuje takiej oceny nie później niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania ze stażu. Co powinna zawierać opinia o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego? Wstęp W dokumencie

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego WZÓR

Jak sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego? Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel ma obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu. W sprawozdaniu tym uwzględnia efekty realizacji tego planu dla

wniosek-o-przerwanie-stazu-na-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-doc

Wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego WZÓR

Jak napisać wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego? W trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego może dojść do sytuacji, w której staż nauczyciela musi zostać przerwany. Czy nauczyciel stażysta może przerwać staż z własnej woli? Oczywiście, że tak! Wstęp W takim przypadku nauczyciel powinien złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek. Aby ułatwić

oswiadczenie-o-szczepieniach-do-przedszkola-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o szczepieniach do przedszkola WZÓR

Jak napisać oświadczenie o szczepieniach do przedszkola? Samorządy coraz częściej decydują się na przyjęcie uchwały, która premiuje dzieci zaszczepione w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli i żłobków publicznych. W niektórych placówkach dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom otrzymują dodatkowe punkty, a co za tym idzie, mają większe szanse na przyjęcie do konkretnego przedszkola. Wstęp W celu udowodnienia

podanie-o-warunkowe-przejscie-do-nastepnej-klasy-wzor-pdf-doc

Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy WZÓR

Jak napisać podanie o warunkowe przejście do następnej klasy? Warunkowe przejście do następnej klasy określane jest mianem promocji warunkowej. Procedury takiej promocji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Wstęp Aby