Jak napisać podanie do dziekana o powtarzanie semestru? WZÓR podania

Jak napisać podanie do dziekana o powtarzanie semestru? podanie do dziekana to pismo o charakterze oficjalnym. Taki dokument musi zostać odpowiednio sformułowany, dlatego uczelnie często narzucają swoim studentom odgórnie obowiązujący wzór wniosku do dziekana.

Wstęp

podanie-do-dziekana-o-powtarzanie-semestru-wzor-pdf-docJeśli jednak nie mamy dostępu do takiego druku, musimy przygotować pismo samodzielnie. Jak w takim razie napisać podanie do dziekana o powtarzanie semestru? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie do dziekana o powtarzanie semestru wzór

podanie-do-dziekana-o-powtarzanie-semestru-wzor-pdf-doc

Podanie do dziekana o powtarzanie semestru wzór

Gdzie szukać wzoru pisma do dziekana?

Wzór podania o powtarzanie semestru znacząco ułatwia każdemu studentowi przygotowanie stosownego dokumentu w tak kłopotliwej sprawie. Osoby, które nigdy przedtem nie musiały sporządzać żadnego wniosku ani podania do dziekana, często zwyczajnie nie wiedzą, od czego zacząć i co obowiązkowo należy zawrzeć w takim dokumencie.

Gotowego wzoru wniosku można szukać zatem na stronie internetowej uczelni, na profilu studenta czy też w dziekanacie. Uczelnie często udostępniają taki wzór, aby ułatwić zadanie nie tylko studentom, ale również sobie – jednolite podania, które zawierają wszystkie niezbędne elementy formalne, rozpatruje się po prostu sprawniej.

Jeśli jednak nigdzie nie znajdziemy gotowego do wypełnienia wzoru wniosku, musimy przygotować dokument samodzielnie lub pobrać uniwersalny wzór z internetu. Warto dowiedzieć się wcześniej, jakie dane musi zawierać podanie do dziekana o powtarzanie semestru.

Jak sporządzić podanie do dziekana o powtarzanie semestru?

Wniosek do dziekana o powtarzanie semestru musi prezentować się schludnie, jak każde oficjalne pismo. Najlepiej jest więc wydrukować go na arkuszu A4, a potem jedynie podpisać. Konieczne jest też ujęcie w piśmie wszystkich danych osobowych wnioskodawcy, które pozwolą na jego identyfikację. Istotnym elementem podania jest również określenie celu jego sporządzenia.

Co ważne, wniosek o powtarzanie semestru nie może zawierać żadnych błędów ortograficznych, językowych czy interpunkcyjnych. Należy też właściwie edytować tekst, aby finalnie sporządzony był neutralną czcionką w czarnym kolorze i w optymalnym rozmiarze.

Podanie do dziekana o powtarzanie semestru powinno zawierać kolejno:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane wnioskodawcy, w tym: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, dane kontaktowe,
 • dane adresata wniosku, czyli Sz.P. Dziekan ds. … Wydziału….na Uniwersytecie…oraz tytuły naukowe, imię i nazwisko dziekana,
 • odpowiedni tytuł pisma: np. podanie o powtarzanie semestru zimowego roku akademickiego ……../…….. r.
 • oznaczenie celu podania – np. prośba o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru szóstego,
 • treść podania z uzasadnieniem (np. z powodu niezaliczenia następujących przedmiotów),
 • zwrot z prośbą o wyrażenie zgody i pozytywne rozpatrzenie wniosku (np. proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego pisma),
 • podpis.

Co napisać w uzasadnieniu wniosku o powtarzanie semestru? Tak naprawdę podanie wystarczy uzasadnić stwierdzeniem niezaliczenia przedmiotów, jednak niekiedy warto dodatkowo usprawiedliwić ten fakt za pomocą takich argumentów, jak brak czasu spowodowany podjęciem pracy zarobkowej czy też złym stanem zdrowia.

 

Jak złożyć podanie do dziekana?

Podanie do dziekana o powtarzanie semestru musi przyjmować formę pisemną. Dokument można dostarczyć osobiście, ale najlepiej przygotować wtedy osobną kopię, na której uzyskamy potwierdzenie przyjęcia pisma w dziekanacie.

Wygodniejszym rozwiązaniem jest przesłanie podania listem poleconym za poświadczeniem odbioru. W takim przypadku potwierdzenie doręczenia będzie pełniło rolę dowodową na wypadek, gdyby pismo „przepadło”, a student został skreślony z listy studentów.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie podania do dziekana?

Pismo do dziekana w sprawie powtarzania semestru trafia w pierwszej kolejności do dziekanatu. Należy złożyć je przy tym w odpowiednim terminie, wynikającym z regulaminu uczelni. Najczęściej na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze.

Na rozpatrzenie pisma oczekuje się zwykle nie dłużej niż dwa tygodnie. O dokładny termin można zapytać jednak pracowników dziekanatu. Niekiedy terminy tego typu określane są w regulaminie uczelni lub udostępnione na stronie internetowej wydziału. Po odpowiedź najczęściej trzeba zgłosić się samodzielnie do dziekanatu, w którym składane było podanie.

W jakich sprawach sporządza się pismo do dziekana?

Korespondencja z dziekanem danego wydziału zawsze przyjmuje formę pisemną. Z pismem do dziekana prędzej czy później musi wystąpić każdy student – i ten trójkowy, i ten wzorowy.

Niezależnie od powodu, do przygotowania stosownego dokumentu można wykorzystać wzór podania do dziekana, odpowiednio dostosowując go do okoliczności sprawy.

W jakich przypadkach składa się podanie/wniosek do dziekana? Pismo tego typu może dotyczyć problemów studenta lub wręcz przeciwnie – kwestii związanych z inwestycjami w rozwój uczelni.

Tematem podania do dziekana jest najczęściej:

 • prośba o zgodę na powtarzanie semestru lub roku,
 • prośba o anulowanie decyzji o skreśleniu z listy studentów,
 • prośba o indywidualny tok nauczania,
 • prośba o urlop dziekański,
 • prośba o przywrócenie terminu egzaminu,
 • prośba o przedłużenie terminu na odbycie praktyk,
 • prośba o umorzenie opłat,
 • prośba o wpis warunkowy,
 • prośba o skreślenie z listy studentów,
 • prośba o przedłużenie terminu na złożenie pracy dyplomowej,
 • prośba o dostęp do materiałów (do pracy dyplomowej),
 • prośba o kolejny termin egzaminu.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze