Podanie do dziekana WZÓR + instrukcja

podanie-do-dziekana-wzor-pdf-docJak napisać pismo do dziekana, aby nie wylądowało w koszu na śmieci? wniosek o egzamin poprawkowy, umorzenie opłat, przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej itp. należy złożyć na ręce dziekana danego wydziału w formie pisemnej. Prośby tego typu powinny mieć formę oficjalnego podania. Jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone pismo do dziekana? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz w dalszej części artykułu!

Po co składa się podanie do dziekana?

wazneKonieczność złożenia podania do dziekanatu czeka każdego studenta – zarówno tego trójkowego, jak i wzorowego. Pismo jest bowiem elementem oficjalnej drogi załatwiania wszelkich spraw, o których decyduje dziekan danego wydziału.

Podanie do dziekanatu może dotyczyć więc zarówno problemów studenta związanych na przykład z niezaliczeniem egzaminu w pierwszym terminie, jak i kwestii związanych z rozwojem, np. podanie o dofinansowanie konferencji.

Podanie do dziekana sprowadza się więc najczęściej do:

 • prośby o zgodę na powtarzanie semestru/roku,
 • prośby o anulowanie decyzji o skreśleniu z listy studentów,
 • prośby o przyjęcie na drugą specjalność,
 • prośby o przejście na indywidualny tok nauczania,
 • prośby  przedłużenie terminu odbycia praktyk zawodowych,
 • prośby o przywrócenie pierwszego terminu egzaminu,
 • prośby o udzielenie urlopu dziekańskiego,
 • prośby o umorzenie opłat,
 • prośby o udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej,
 • prośby o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,
 • prośby o wpis warunkowy,
 • prośby o skreślenie z listy studentów,
 • prośby o kolejny termin egzaminu poprawkowego.

aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do uzupełnienia wzór podania do dziekana, który pobierzesz poniżej:

Podanie do dziekana wzór

Skąd wziąć wzór podania do dziekana?

waznePodanie do dziekana to bardzo popularne pismo, dlatego przed przystąpieniem do samodzielnego sporządzenia takiego dokumentu, warto sprawdzić, czy dany wydział uczelni nie udostępnia na swojej stronie internetowej gotowego druku. Może okazać się bowiem, że przyjmowane są wyłącznie podania napisane na bazie narzuconego odgórnie wzoru.

Jeśli jednak uczelnia nie publikuje gotowych druków na swojej witrynie, student powinien sporządzić pismo samodzielnie, pamiętając o przestrzeganiu wszystkich zasad formalnych i zamieszczeniu w dokumencie informacji niezbędnych do rozpatrzenia jego wniosku.

Jak napisać podanie do dziekana?

waznePrawidłowo sporządzony przykład podania do dziekana powinien zachowywać oficjalną formę przyjętą dla wszystkich typów podań, a także zawierać niezbędne dane do weryfikacji osoby wnioskującej o wpis warunkowy, dodatkowy termin egzaminu czy indywidualny tok nauczania.

Dokument najlepiej wydrukować przy wykorzystaniu jednej z najczęściej stosowanych klasycznych czcionek w optymalnym rozmiarze (12). Należy pamiętać także o bezwzględnym unikaniu wszelkiego typu błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz literówek.

Podanie do dziekana powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane studenta składającego pismo, czyli imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, dane kontaktowe,
 • dane adresata rozpoczynające się od zwrotu Sz.P. Dziekan ds. … Wydziału….na Uniwersytecie…, a także tytuły naukowe, imię i nazwisko dziekana,
 • tytuł pisma, czyli „Podanie”,
 • określenie celu podania, czyli streszczenie treści w maksymalnie jednym zdaniu,
 • treść podania ze szczegółowym opisem sprawy,
 • zwrot zawierający prośbę o pozytywne rozpatrzenie podania,
 • podpis studenta.

 

Warto pamiętać również, że prawidłowo sporządzone podanie należy złożyć w dziekanacie w odpowiednim terminie. Przykładowo, podanie o wpis warunkowy musi zostać złożone do dziekana najpóźniej do 30 września. Jak długo należy czekać na rozpatrzenie takiego pisma?

O termin odpowiedzi na podanie można zapytać pracowników dziekanatu.

Najczęściej są to dwa tygodnie od dnia złożenia pisma. Informacje na ten temat można znaleźć niekiedy na stronach internetowych danego wydziału. W celu uzyskania odpowiedzi na podanie często należy bowiem udać się ponownie do dziekanatu, w którym składało się dokument.

Jak złożyć pismo do dziekana?

waznePodanie do dziekana zawsze składa się w formie pisemnej, która pełni rolę dowodową. Jeśli student pragnie dostarczyć taki dokument osobiście, powinien przygotować jego kopię, na której otrzyma potwierdzenie przyjęcia pisma wraz z pieczątką dziekanatu i podpisem pracownika, który przyjął podanie.

W przypadku wysyłania pisma pocztą najlepiej zrobić to listem poleconym za poświadczeniem odbioru.

Posiadanie dowodu na złożenie podania do dziekanatu będzie szczególnie ważne na przykład w przypadku wnioskowania o skreślenie z listy studentów.

Podanie o skreślenie z listy studentów

wazneStudenci, którzy rezygnują ze studiów, najczęściej po prostu przestają uczęszczać na zajęcia, wiedząc, że uczelnia sama skreśli ich z listy studentów, jeśli nie zaliczą danego semestru. Dlaczego student może zrezygnować z edukacji?

Powody są różne – od zdarzeń losowych, przez trudną sytuację rodzinną czy finansową, aż po racjonalną, dobrze przemyślaną decyzję samego studenta.

 

Należy pamiętać jednak, że w przypadku studiów niestacjonarnych, student, który rezygnuje z dalszej edukacji i przestaje uczęszczać na zajęcia, lecz nie składa formalnego podania o skreślenie z listy, może zostać obciążony wysokimi kosztami, czyli opłatą za czesne, którego naliczanie nie zostało wstrzymane, a także odsetkami od zaległych opłat.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze