Podanie o przeniesienie do innej klasy lub szkoły WZÓR z omówieniem!

Przeniesienie dziecka do innej klasy lub szkoły może być dla niego formą kary, wystosowanej przez dyrektora na wniosek wychowawcy. Istnieją jednak również okoliczności, które uprawniają do takiego działania rodziców lub samego ucznia (zupełnie jak w przypadku podania o umieszczenie dzieci w jednej klasie).

Wstęp

Jeśli dziecko jest dręczone przez rówieśników, chce zmienić profil czy po prostu przeprowadza się do innej miejscowości, może złożyć podanie o przeniesienie do innej szkoły lub klasy. Jak je napisać, aby zostało zaakceptowane? aby pomóc Ci w sporządzeniu takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Podanie o przeniesienie do innej klasy wzór

Podanie-o-przeniesienie-do-innej-klasy-wzor-doc-pdf

Podanie o przeniesienie do innej klasy wzór

Podanie o przeniesienie do innej szkoły wzór

Podanie-o-przeniesienie-do-innej-szkoly-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do innej szkoły wzór

Przeniesienie dziecka do innej szkoły lub klasy a prawo

edWielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich dziecko ma możliwość przeniesienia się do dowolnie wybranej szkoły czy klasy, jeśli zaistnieją ku temu ważne okoliczności. Prawo Oświatowe pozwala podejmować taką decyzję dyrektorowi placówki na wniosek opiekuna prawnego lub wychowawcy. Wątek ten reguluje dodatkowo statut danej szkoły.

To w nim znajdują się szczegółowe informacje na temat całej procedury oraz uwarunkowań, które pozwalają na przeniesienie ucznia do innej szkoły lub klasy. Niekiedy dostęp do uwarunkowań i wymogów znajdziemy na stronie internetowej placówki. W przeciwnym razie możemy poprosić o nie wychowawcę lub sekretarkę szkolną.

podsumowanie

Aby maksymalnie ułatwić Ci całą procedurę, zamieszczam powyżej gotowy wzór podania o przeniesienie do innej klasy i szkoły.

Przeniesienie do innej klasy lub szkoły jako forma kary

uzasadnienie-przeniesienia-dziecka-do-innej-szkolyNa wniosek wychowawcy dyrektor szkoły ma prawo zadecydować o przeniesieniu ucznia do innej klasy lub szkoły. Tego typu kara stosowana jest zazwyczaj w przypadku dzieci, które sprawiają jakieś problemy wychowawcze, np. zachowują się agresywnie wobec innych uczniów i/lub nauczycieli, stale przeszkadzają w trakcie lekcji czy też ciągle pogarszają się w nauce.

Ze względu na konsekwencje takiego przeniesienia decyzję o nim poprzedzają zawsze liczne konsultacje z pedagogiem szkolnym. Mają one na celu ustalenie przyczyny problemów (złe zachowanie może mieć charakter przejściowy spowodowany np. problemami rodzinnymi).

Ponadto, rodzicom przysługuje w takim przypadku prawo do odwołania się od decyzji dyrektora o przeniesieniu dziecka do innej placówki.

Uzasadnienie przeniesienia dziecka do innej szkoły

wazna-informacjaPrzeniesienie ucznia do innej szkoły lub klasy może odbyć się również po złożeniu podania przez opiekuna prawnego, lub samego ucznia, który ukończył już 18 rok życia. W takim przypadku istotne jest odpowiednie uzasadnienie chęci zmiany klasy czy placówki. Dobre argumenty o przeniesienie do innej szkoły lub klasy to między innymi:

 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • prześladowanie/brak porozumienia lub akceptacji ze strony innych uczniów,
 • zła adaptacja do warunków, które panują w danej klasie/szkole,
 • chęć zmiany profilu nauczania (np. w celu zdawania innych przedmiotów na maturze),
 • chęć dołączenia do kolegów z innej klasy,
 • odstawanie od grupy pod względem poziomu nauczania (zarówno wyższym, jak i niższym).

W przypadku wystosowania takiej argumentacji dyrektor szkoły powinien przystać na prośbę ucznia lub opiekuna prawnego i przenieść dziecko do wybranej klasy czy szkoły, jeśli tylko dysponuje wolnymi miejscami. Decyzję tego typu warto jednak dokładnie przedyskutować uprzednio z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

Problemy z rówieśnikami bardzo często udaje się bowiem rozwiązać poprzez zastosowanie odpowiednich technik socjoterapeutycznych. Ponadto, transfer do innej klasy lub szkoły może niekiedy dodatkowo pogłębić problemy dziecka wywołane przez strach czy stres związany z rozpoczęciem nauki w innej grupie, lub placówce oświatowej.

Przeniesienie ucznia do innej szkoły nie zawsze stanowi więc najlepsze rozwiązanie!

Podanie o zmianę klasy lub szkoły – informacje ogólne

waznePodanie do dyrektora szkoły sporządzone w celu wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły lub klasy może napisać samodzielnie pełnoletni uczeń, lub (w przypadku młodszych dzieci) jego opiekun prawny.

Terminy składania tego typu dokumentów nie są ściśle określone, dlatego przyjmuje się, że można występować z nimi na każdym etapie nauczania, w ciągu całego roku szkolnego, a nawet w trakcie rekrutacji.

Podanie o przeniesienie do innej klasy lub szkoły, które pobierzesz powyżej, można wydrukować, lecz należy złożyć na nim podpis odręczny. Gotowy dokument zanosimy osobiście do sekretariatu szkoły lub wysyłamy listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Można dołączyć do niego również wyniki egzaminacyjne oraz świadectwo ukończenia poprzedniej klasy – w przypadku szkół ponadpodstawowych ma to nierzadko istotny wpływ na spełnienie kryteriów przyjęcia do danej placówki.

Co musi znaleźć się w podaniu?

wazne-informacjePodanie o przeniesienie do innej klasy bądź szkoły musi zawierać przede wszystkim takie informacje jak:

 • dane ucznia,
 • w tym rok nauki,
 • nazwę szkoły,
 • dane szkoły (do której dziecko chce się przenieść lub w ramach której pragnie zmienić klasę),
 • wyrażenie woli przeniesienia ucznia.

Ponadto, dokument tego typu musi zawierać argumentację chęci, bądź konieczności transferu oraz dokładne określenie tego, czy dziecko chce zmienić szkołę, czy klasę.

Jak napisać podanie o przeniesienie krok po kroku

ważnePodanie o przeniesienie do innej klasy lub szkoły to dokument, który warto napisać według ustalonego schematu. W prawym górnym rogu należy umieścić nazwę miejscowości oraz datę.

Poniżej, po lewej stronie wpisuje się z kolei dane prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Linijkę niżej po przeciwnej stronie umieszcza się natomiast dane adresata, w tym przypadku rozpoczynające się od tytułu „Dyrektor Szkoły…”.

Podanie o przeniesienie do innej klasy lub szkoły musi być odpowiednio zatytułowane. Dokument najlepiej opisać wielkimi literami, umieszczając na środku tytuł „Podanie o przeniesienie do innej szkoły/klasy”.

W treści należy zawrzeć takie informacje, jak imię i nazwisko ucznia oraz rok i profil lub numer klasy, do której aktualnie uczęszcza dziecko. Muszą tam znaleźć się również dane klasy lub placówki, do której uczeń ma zostać przeniesiony.

Niezbędne jest także podanie argumentów, których zadaniem jest przekonanie dyrektora placówki, że transfer nie jest bezpodstawny. Tak przygotowane podanie o przeniesienie do innej klasy lub szkoły należy podpisać czytelnie imieniem oraz nazwiskiem.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze