WZÓR: Podanie o skreślenie z listy studentów + omówienie

Jak napisać podanie o skreślenie z listy studentów? Samo zaprzestanie uczęszczania na zajęcia, to zbyt mało, by mówić o oficjalnej rezygnacji ze studiów!

Wielu byłych studentów i słuchaczy prywatnych uczelni doznało bowiem zdziwienia, kiedy po kilku miesiącach, a nawet latach od zaprzestania nauki otrzymało wezwanie do zapłaty sporej kwoty wynikającej z nieuregulowanych opłat za studia.

Wprowadzenie

wazneZobacz przypadek pewnej Pani, która przestała uczęszczać na zajęcia bez wysłania prośby o skreślenie z listy studentów, po kilku latach otrzymała pismo od komornika-> Niezapłacone czesne za studia – sankcje.

Aby uniknąć naliczenia przez byłą uczelnię czesnego z odsetkami, które znacznie zwiększają zadłużenie, warto złożyć odpowiednio przygotowane podanie o skreślenie z listy studentów. Wzór takiego gotowego i sprawdzonego pisma załączam poniżej:

Podanie o skreślenie z listy studentów wzór

podanie-o-skreslenie-z-listy-studentow-wzor-pdf-doc-przyklad

Podanie o skreślenie z listy studentów wzór

Obowiązek zapłaty czesnego

wedweNauka w szkołach prywatnych oraz w trybie niestacjonarnym wiąże się najczęściej z obowiązkiem uregulowania tzw. czesnego. Wysokość częstego powinna być dokładnie określona w zawartej pomiędzy uczelnią a studentem umową.

Wysokość czesnego może być również ujawniona w innych ogólnie dostępnych dokumentach m.in. w statucie uczelni.

Co do zasady obowiązek zapłaty czesnego utrzymuje się do czasu obowiązywania umowy o naukę. Może więc ustać dopiero po złożeniu przez studenta rezygnacji z dalszej nauki i wykreśleniu go z listy studentów.

Wniosek o skreślenie z listy studentów

wzor-pismaTak jak zapis na studia, tak samo rezygnacja z nauki to szereg formalności, których warto dopełnić. Przede wszystkim należy złożyć odpowiednie podanie i zwrócić uczelni żądane przez nią dokumenty, a przede wszystkim dokonać rozliczenia należnych opłat.

Natomiast samo podanie o wykreślenie z listy studentów powinno zawierać krótkie uzasadnienie rezygnacji z nauki. Przy czym zaznaczyć należy, że uczelnia nie ma żadnych podstaw, aby odmówić studentowi skreślenia go z listy studentów.

Jego status na uczelni nie powinien być bowiem wiązany z roszczeniami szkoły tj. zapłata nieuregulowanego czesnego, czy obowiązek uiszczenia innych opłat.

Jako uzasadnienie decyzji o przerwaniu nauki wskazać można:

  • niemożność połączenia nauki z obowiązkami zawodowymi lub rodzinnymi
  • trudności finansowe, które nie pozwalają na ponoszenie kosztów związanych ze studiami
  • wyjazd za granicę
  • przyczyny losowe
  • inne plany zawodowe.

Warto dodać, że istnieje odsetek osób, które rozpoczynają naukę w wybranej szkole tylko po to, by otrzymać zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, na podstawie którego będą mogły korzystać z pewnych świadczeń np. pobierać rentę rodzinną.

I właśnie takie osoby, w sposób szczególny powinny zapoznać się z zasadami rezygnacji ze studiów, tak by w przyszłości w odpowiednim czasie złożyć podanie o skreślenie z listy studentów.

 

Kiedy złożyć wniosek?

wedPismo do dziekana o rezygnację ze studiów należy złożyć w odpowiednim czasie. Najlepiej w trakcie opłaconego już okresu rozliczeniowego, tak by opłaty za kolejny okres – miesiąc, kwartał, semestr lub rok nie zostały naliczone.

Wziąć pod uwagę należy również opłaty za sesję egzaminacyjną. Niektóre uczelnie nakładają bowiem na swoich studentów obowiązek pokrycia kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminów.

Aby uniknąć opłaty za egzaminy, w treści wniosku należy podnieść, że student nie planuje do egzaminów przystąpić.

Jak napisać podanie do dziekana?

wzor-umowy-najmu-mieszkania-na-cele-mieszkaniowe-firmieNatomiast w sytuacji, kiedy doszło już do zaprzestania nauki, a uczelnia nalicza dodatkowe opłaty, zasadne będzie złożenie odpowiedniej prośby do dziekana.

Pismo do dziekana o anulowanie naliczonej opłaty można oprzeć brakiem zasadności ponoszenia kosztów związanym z nieodbytą nauką, czy egzaminami. Jednakże pismo może przybrać formę indywidualnej prośby, w której były student będzie powoływać się na trudności natury finansowej, bytowej lub zdrowotnej.

Wskazać bowiem należy, że decyzja dziekana o anulowaniu naliczonych opłat za studia jest w pewnym sensie decyzją uznaniową, czyli uzależnioną od dobrej woli dziekana.

Choć niestety przez wiele uczelni i szkół prośby i wnioski byłych studentów rozpatrywane są jedynie pod kątem wywiązania z warunków zawartej wcześniej umowy.

Usunięcie studenta z uczelni

edWarto dodać, że usunięcie studenta z uczelni może być decyzją wydaną przez samego dziekana. Do najczęstszych powodów, kiedy dochodzi do skreślenia danej osoby z listy studentów, zalicza się zaległości w zapłacie czesnego.

I w takim przypadku były student musi liczyć się z obowiązkiem uregulowania czesnego za okres sprzed skreślenia go z listy studentów, nawet jeśli znacznie wcześniej zaprzestał on uczestnictwa w zajęcia.

 

Potwierdzenie rezygnacji ze studiów

pisemna-umowa-ikonaW ostatnich latach wiele uczelni odsprzedało swoje wierzytelności względem byłych studentów firmom windykacyjnych, które na ich egzekucji dorobiło się milionów. Byli studenci mieli bowiem znaczne trudności w wykazaniu, że dochodzona należność nie jest zasadna.

Dlatego, aby uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami na przyszłość, rezygnując ze studiów, należy domagać się od uczelni dokumentów potwierdzających wykreślenie z listy studentów w postaci decyzji dziekana.

Jeśli dana uczelnie nie prowadzi takich praktyk, należy żądać, chociażby potwierdzenia przyjęcia wniosku o wykreślenie z listy studentów poprzez umieszczeniu na duplikacie wniosku pieczęci uczelni oraz podpisu pracownika dziekanatu, który wniosek przyjął.

Podsumowanie

Podanie o skreślenie z listy studentów najważniejsze informacje infografika
Infografika

Inne przydatne wzory pism:

Podanie o nie skreślenie z listy studentów

Podanie o nie skreślenie z listy studentów

Podanie o umorzenie długu na uczelni

Podanie-o-umorzenie-długu-za-czesne-na-uczelni

Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze