Witam, w dniu 20.10.2020 zapadł niekorzystny dla mnie wyrok sądowy o treści: zasądza od pozwanej X na rzecz powoda Y kwotę 9 002,95 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonymi od kwot: – od 4.308,01 zł od dnia 3 września 2019 r. do dnia zapłaty – od 2.279,54 zł od dnia 25 września 2019 r. do dnia zapłaty; – od 2.299,52 zł od dnia 25 października 2019 r. do dnia zapłaty; – od 115,80 zł od dnia 27 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty; zasądza od pozwanej X na rzecz powoda Y kwotę 2.300 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W międzyczasie broniłam się przed egzekucją komorniczą poprzez złożenie apelacji osobistej zażalenia itd., niestety sąd okręgowy wydał ostateczne postanowienie i zostało mi jeszcze ok. 3,5 tys. do spłaty. W dniu 5 lipca powód skierował wniosek egzekucyjny. Wystąpiłam do powoda o ustalenie salda na dzień 05 lipca br., podali 5600 zł do spłaty jeszcze, wg moich wyliczeń z kalkulatorem to saldo powinno być mniejsze o ok. 900 zł.

Zwróciłam się z zapytaniem do powoda… napisali, iż dodatkowo doliczyli koszty za etap egzekucyjny: klauzula wykonalności, koszty zastępstwa oraz zaliczka komornicza. Czy na etapie wniosku egzekucyjnego mogli doliczyć takie koszty, czy tylko za klauzule wykonalności? wpłat dokonywałam kilkanaście, zawsze w tytule pisałam należność główna z tytułu wyroku sygn akt … Moje wpłaty:

15.01- 2308,01 zł,
01.02-1000 zł,
18.02 -1000 zł
02.03- 500 zł
31.03- 500 zł
08.04- 500 zł
29.04 – 1500 zł
31.05 – 300 zł
08.06.-500 zł
18.06.- 500 zł
30.06-1000 zł
05.07 – 200 zł
06.07.- 500 zł
08.07-700 zł

Chciałabym prosić o pomoc w wyliczeniu należności jaka mi pozostała na dzień 12.07 do zapłaty, jakie zasady obowiązują przy naliczaniu odsetek? Kiedy zwrócić się do komornika o przeliczenie należności i kosztów egzekucji?