Dwóch komorników do jednego wynagrodzenia?

Forum prawneKategoria: KomornikDwóch komorników do jednego wynagrodzenia?
Użytkownik zapytał 5 lat temu

Witam. Czy dwóch komorników może zająć wynagrodzenie? Pracodawca poinformował mnie, że mam pensję zajętą przez dwóch różnych komorników, tylko że ja nie dostałam żadnego pisma a tym bardziej żadnego wyroku sądu czy też pism od żadnych firm, że chcą jakieś zapłaty.

Teraz moje pytanie, czy pracodawca każdemu komornikowi po równo będzie wysyłał moją pensję, czy jak to działa? Pewnie, zanim sobie wytłumaczę z danymi firmami sprawę to komornik i tak będzie pobierał pieniądze z pensji? ilu komorników może zająć pensję jednocześnie?

7 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Witaj,

w sytuacji, kiedy dłużnik ma wątpliwości co do zasadności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, powinien w pierwszej kolejności sięgnąć po odpis tytułu wykonawczego.

To na jego podstawie komornik może egzekwować kwoty, których zaspokojenia żąda wierzyciel. Odpis tytułu wykonawczego winnaś otrzymać w pierwszej korespondencji od komornika – wraz z postanowieniem o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela.

Na wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego masz jedynie miesiąc. Zatem radzę szybko wyjaśnić sprawę egzekwowanych przez obu komorników długów.

Odnośnie zajęcia wynagrodzenia za pracę przez dwóch komorników muszę napisać, że nie jest to sytuacja nowa, czy nawet rzadko spotykana.

To któremu komornikowi należy przekazywać zajęte środki, powinien wyjaśnić pracodawca. Przede wszystkim pracodawca zobowiązany jest powiadomić komorników o zbiegu egzekucji do wynagrodzenia za pracę.

Następnie pracodawca powinien sam określić, który komornik będzie właściwy do prowadzenia egzekucji łącznej na podstawie przepisów art. 773 kpc.

Jeżeli pracodawca nie będzie w stanie ustalić, który komornik powinien prowadzić dalsze postępowanie może złożyć pisemny wniosek do obu komornikiem z zapytaniem o tok dalszego postępowania.

Do rozstrzygnięcia zbiegu pracodawca może przetrzymać potrąconą część wynagrodzenia np. na koncie firmowym lub koncie depozytowym.

Zatem, jak widzisz niebawem obie sprawy egzekucyjne przejmie jeden komornik i to na wskazane przez niego konto pracodawca będzie przekazywał potrąconą część wynagrodzenia za pracę. Organ egzekucyjny natomiast, będzie dzielił potrącone pieniądze pomiędzy wierzycieli proporcjonalnie do wysokości zadłużenia.

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Warto przeczytać: DWÓCH komorników a wynagrodzenie [czy obaj zajmą wynagrodzenie?]

Kuki odpowiedział 4 lata temu

Mam komornika, ale drugi komornik domaga się zapłaty za swoje usługi… część zapłaciłem, zostało 100 zł, muszę płacić? grozi wejściem do domu, ale tam nic nie jest moje, pierwszy komornik odciąga mi z pensji. Czy mogę mieć dwóch komorników? zarabiam ok. 2200 zł na rękę, na konto 1638 zł reszta komornik, proszę o poradę.

Agata odpowiedział 3 lata temu

Mam od stycznia komornika nr 1 – zajął wynagrodzenie i spokojnie pobiera sobie z pensji. W lutym otrzymałam od komornika nr 2 pismo o zajęciu między innymi wynagrodzenia. Rozmawiałam z pierwszym komornikiem dzisiaj i on dostał informację o zbiegu egzekucji, ale ten drugi nie przekazał sprawy do prowadzenia temu pierwszemu. Czy on musi teraz przekazać tę sprawę do pierwszego, czy musi egzekwować dług z innego majątku?

Komornik nr 2 zajął również konta w banku (nic na nich nie ma), oraz napisał do mnie pismo pt. zajęcie nieruchomości i tu żąda informacji czy jestem płatnikiem VAT (w ciągu 7 dni – pismo odebrałam w piątek), czy muszę udzielać tej informacji? oraz kolejne pismo o zajęciu nieruchomości, że jeżeli nie wpłacę w ciągu 14 dni długu (dług ze wszystkimi kosztami około 24000), to dojdzie do wyceny przez biegłego nieruchomości.

Jest to moim zdaniem sprzeczne z tytułem wykonawczym, ponieważ w tytule mam informację o zajęciu wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego, z innych wierzytelności, z innych praw majątkowych, z ruchomości.

Kolejna sprawa otrzymałam również od komornika nr 2 i w tym jednym przypadku listem zwykłym (niepoleconym za potwierdzeniem odbioru) wezwanie do osobistego dostarczenia pojazdów w ciągu 7 dni (pismo było w skrzynce w piątek).

Jestem właścicielką samochodu, który obecnie jest za granicą, mąż na początku marca wyjechał do pracy, by szybciej spłacić nasz długi, nie ma możliwości przyjechania do Polski ze względu na COVID i fakt, że po powrocie do pracy musiałby przechodzić kwarantannę, a na początku swojej pracy tam nie może sobie na to pozwolić, bo już nie miałby gdzie wracać. Oprócz tego jestem współwłaścicielka jeszcze jednego samochodu, który użytkuję, mieszkam na wsi i jest mi on potrzebny na dojazdy do pracy, odwożenie dzieci do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, zakupy.

Jestem sama, mąż za granicą i mieszkając na wsi, nie wyobrażam sobie, jak mogłabym funkcjonować bez samochodu. Co mogę zrobić? Czytałam, że jest coś takiego jak nadmierna egzekucja (ale w sumie ten komornik na razie ruchomości mi jeszcze nie zajął, póki co bardzo straszy również, że jeżeli będę utrudniała, to przyjedzie z policją, a ja po nocach spać nie mogę).

Czy powinnam pisać w tym momencie jakieś pismo do komornika, rozmawiać z nim czy do wierzyciela o zwolnienie z części majątku? Podejrzewam, że komornik nr 2 jest bardzo zdesperowany, że nic na mojej sprawie nie zarobił i straszy. Jestem w stanie zaproponować dodatkową spłatę po 1000 zł co miesiąc. Ale czy powinnam to proponować komornikowi, czy wierzycielowi? Proszę o pomoc. Jestem bezradna

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

po pierwsze wydaje mi się, że na chwilę obecną nie mamy do czynienia ze zbiegiem egzekucji. Drugi z komorników odstąpił bowiem od zajęcia wynagrodzenia za pracę i szuka innych składników majątku (jeszcze niezajętych), z których mógłby prowadzić dalej egzekucję. W tym momencie chce dokonać zajęcia Pani ruchomości w postaci wspomnianego samochodu.

Niemniej jednak pismo wrzucone do skrzynki bez pokwitowania odbioru trudno nazwać pismem urzędowym, można więc próbować je pominąć i uznać jako niedoręczone. Co nie oznacza jednak, że nie ma Pani obowiązku odpowiadać na pisma ze zobowiązaniami do złożenia wykazu majątku. Jest Pani dłużnikiem i spoczywa na Pani taki obowiązek, dlatego należy przygotować i doręczyć komornikowi pismo z odpowiedziami na zadawane pytania, w tym pytanie o podatku VAT.

Odnośnie zajęcia nieruchomości to komornik może podjąć taki krok na wniosek wierzyciela. Wspomina Pani, że w pierwotnym wniosku egzekucyjnym nazwanym przez Panią błędnie tytułem wykonawczym taki wniosek nie figurował. Należy więc ustalić, czy zakres egzekucji został przez wierzyciela rozszerzony. Jeśli tak to komornik zobowiązany jest dokonać zajęcia nieruchomości dłużnika.

Pani dług nie jest jednak duży, a przynajmniej nie na tyle, by godzić się na kolejne wydatki związane z wyceną nieruchomości. Uważam więc, że należy podjąć kontakt z wierzycielem  i zaproponować mu zawarcie ugody, zobowiązując się do uiszczania miesięcznych wpłat po 1000 zł.

Dodam jeszcze, że moim zdaniem żadne pisma, czy skargi na ten moment nie będą zasadne, bo jak Pani sama zauważyła, nie ma mowy o łamaniu prawa, czy nadmiernej egzekucji. Radzę więc dążyć do ugody, ewentualnie do przeniesienia drugiej egzekucji do pierwszego komornika.

Agata odpowiedział 3 lata temu

Dziękuję za informację czy pisząc pismo do wierzyciela z propozycją ugody muszę o tym informować komornika? I czy sama mogę się starać o przeniesienie tej sprawy do pierwszego komornika?

ms2 odpowiedział 2 lata temu

W tym samym dniu 2 różnych komorników z dwóch różnych tytułów dokonało zajęcia moich kont oraz wynagrodzenia. O obu zajęciach dowiedziałam się z informacji przy stanie konta. Nie dotarła jeszcze do moich rąk korespondencja.

Proszę o informację:

  1. Jak wystąpić o skuteczne zwolnienie kont z zajęcia, skoro zajmują mi wynagrodzenie.
  2. Od czego zależy przy takim zbiegu kolejność zajęć (czy po kolei, czy równolegle, czy mogę wystąpić o przejęcie obu spraw przez jednego z komorników).
  3. Jedno z zajęć dotyczy kwoty, która została częściowo uregulowana na konto wierzyciela (ścisłej mówiąc firmy, która ów dług nabyła), a zajęcie dotyczy całej kwoty. Co w tej sytuacji zrobić?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

odpowiadając po kolei na Twoje pytania, muszę wyjaśnić, że organy egzekucyjne mają prawo do zajęcia majątku dłużnika, m.in. wynagrodzenia do pracy, renty, emerytury, ruchomości i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Co więcej, możliwe jest jednoczesne zajęcie tych składników majątku, dlatego Twój wniosek o zwolnienie konta może zostać pozytywnie rozpoznany jedynie wówczas, kiedy wykażesz, że na zajęte konto nie wpływają inne środki, niż potrącone już wynagrodzenie za pracę.

Jeśli więc chcesz złożyć wniosek o zwolnienie konta bankowego spod zajęcia, w piśmie należy wskazać, że potrącenia są już dokonywane przez pracodawcę na rzecz tego samego postępowania egzekucyjnego. Natomiast na poparcie wniosku, należy złożyć wydruk z konta za okres ostatnich trzech lub sześciu miesięcy.

Co do drugiego pytania to mogę napisać, że zbieg egzekucji do tego samego składnika majątku rozstrzyga się w oparciu o kolejność zajęcia. Jeśli do zajęcia doszło tego samego dnia i nie da się ustalić, który komornik był pierwszy (choć liczy się wysłanie do banku i pracodawcy informacji o zajęciu) bierze się pod uwagę wysokość dochodzonej należności.

Należy pamiętać, że rozpoznanie zbiegu leży w geście samych komorników. Warto również zwrócić uwagę na okoliczność, że jeśli jeden z komorników zwolni wynagrodzenie za pracę, a drugi konto bankowe zbieg zostanie uchylony.

Natomiast w sytuacji utrzymywania się zbiegu, masz prawo wystąpić do komornika, na którego „niekorzyść” jest zbieg, by dokonał przekazania akt postępowania drugiemu komornikowi do łącznego prowadzenia egzekucji.

Muszę jeszcze dodać, że po rozpoznaniu zbiegu, drugi komornik będzie musiał szukać innych składników majątku do zajęcia np. ruchomości. Jeśli takowych nie znajdzie, może dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Co do trzeciego pytania, to o fakcie częściowej spłaty zadłużenia, należy poinformować komornika, który posiadając taką informację, będzie mógł zweryfikować kwotę należności wymagalnej, a tym samym kosztów postępowania.

Należy przygotować i doręczyć komornikowi pismo wyjaśniające wraz z dowodem zapłaty. W tym samym czasie należy podjąć kontakt z wierzycielem, domagając się modyfikacji wniosku egzekucyjnego.