Witam, pracuję na umowę zlecenie i mam dwóch komorników, pierwszy komornik pobiera mi 50% wynagrodzenia i moje pytanie brzmi: czy ten drugi komornik może zabrać te drugie 50% wynagrodzenia? Jak już pierwszy zabiera połowę? i jak jest to moje jedyne źródło dochodu?


Nie dostarczyłaś mi wystarczających szczegółów. Dlaczego komornik zabiera Ci aż 50% wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia? czyżby Twoje zarobki dochodziły do 3.000 zł miesięcznie?

Bo tylko wtedy komornik może zająć połowę wynagrodzenia. Jeśli Twoje zarobki są mniejsze, to komornik powinien przy umowie zlecenie zastosować kwotę wolną od zajęcia komorniczego, tak jak przy umowie o pracę i na 2018 rok, kwota wolna od zajęcia wynosi 1530 zł.

Dwóch komorników a wynagrodzenie

Jeśli masz drugiego komornika, to o nic się nie martw, prawo zabrania dwóch egzekucji z tego samego wynagrodzenia lub prawa majątkowego. Jeśli dołączył drugi komornik z egzekucją komorniczą, to pierwszeństwo w egzekwowaniu należności dla wierzyciela, będzie miał pierwszy komornik, który zajął Twoją pensję z tytułu umowy zlecenie.

Wiedz jednak, że skoro jeden komornik zajmuje Twoją pensję, to drugi komornik będzie miał prawo, aby zająć Twoje konto bankowe (o ile nie zostało jeszcze zajęte przez pierwszego komornika).

Generalnie, gdy do dłużnika zgłasza się dwóch komorników lub więcej, to dochodzi wtedy do zbiegu egzekucji. W takiej sytuacji, to na pracodawcy będzie spoczywać obowiązek powiadomienia drugiego komornika, że jest już jeden komornik. Resztę między sobą załatwią obaj komornicy.

Jeśli z jakichś powodów, ustalenie który komornik pierwszy zgłosił się do dłużnika okaże się niemożliwe, zbieg egzekucji komorniczej rozstrzygany jest na rzecz komornika, który egzekwuje wyższą kwotę dla wierzyciela. Mówi tak art. 62 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

§ 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie sądowy organ egzekucyjny albo organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organ, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

… oraz art. 773 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu. § 2. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

… podsumowując:

Jeśli zarabiasz około 3.000 zł miesięcznie, to komornik może zająć Ci 50% wynagrodzenia, jeśli zarabiasz mniej, to komornik może zająć Ci jedynie kwotę powyżej minimalnego wynagrodzenia, które jednocześnie jest kwotą wolną od zajęcia komorniczego.

Jeśli natomiast masz dwóch komorników, to nie mają oni prawa równocześnie zajmować Twojego wynagrodzenia, jest to niezgodne z prawem.

Gdy dołącza drugi komornik chcący egzekwować dług z tego samego prawa majątkowego, wynagrodzenia czy świadczenia co pierwszy komornik, to drugi komornik musi zaczekać aż spłacisz pierwszego komornika, dopiero wtedy drugi komornik może zająć Ci wynagrodzenia.

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma – 2018

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę - wzór10 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

 

Przeczytaj także:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień