Informacje o danych osobowych (RODO)

Klauzule informacyjne dla klientów serwisu Jakwyjsczdlugow.pl

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Grzegorz Szwaciński, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin wpisana do rejestru CEiDG, NIP 665-259-59-85, REGON 369166329, dalej jako Administrator.

2. Inspektorem Ochrony Danych w firmie Grzegorz Szwaciński, jest Grzegorz Szwaciński: adres e-mail:

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); (podanie nazwiska jest zbędne i nieobowiązkowe).
 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • analitycznym, czyli analiza danych, które zbierane są automatycznie (Google Analytics) lub cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

4. W dowolnym momencie klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. Dane, które Pan/Pani podaje w obrębie serwisu Jakwyjsczdlugow.pl, jest dobrowolne, przy czym:

 • podanie imienia oraz adresu e-mail jest konieczne do wykonania usługi.

6. Pana/Pani dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także do profilowania.

7. Dane, które Pan/Pani poda, mogą być ujawnione prawnikowi, by mógł udzielić porady, firmie obsługującej płatności (DotPay), firmie hostingowej.

8. W obrębie serwisu Jakwyjsczdlugow.pl korzystamy z Facebooka i Google, dlatego Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r.

9. Dane, które Pan/Pani podała, będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy
 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności

10. Ma Pan/Pani prawo by zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ma Pan/Pani prawo by dane osobowe zmieniać, usunąć, przenieść i wnieść sprzeciw.

11. Może Pan/Pani wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).