Ugoda frankowa: Wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Ugoda frankowa stała się jednym z gorących tematów w świecie finansów od momentu, gdy Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wezwała banki do rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich poprzez porozumienia z kredytobiorcami.

W tym artykule przyjrzymy się, na czym polega ugoda frankowa, jakie są jej zalety i wady, oraz jakie kroki należy podjąć, aby taką ugodę zawrzeć.

Na czym polega ugoda frankowa?

Ugoda frankowa to forma porozumienia między bankiem a kredytobiorcą, mająca na celu przewalutowanie kredytu frankowego na kredyt w złotówkach. W praktyce oznacza to, że kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich zostaje przeliczony na złotówki, a jego oprocentowanie jest ustalane na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę banku.

Ugoda frankowa

Głównym celem ugody frankowej jest wyeliminowanie ryzyka walutowego, które dotyka kredytobiorców posiadających zobowiązania w obcej walucie. Kredytobiorca nie musi już martwić się o wahania kursu franka szwajcarskiego, co zapewnia większą stabilność finansową.

Jak wygląda proces zawierania ugody frankowej?

 1. Złożenie wniosku o mediację: Kredytobiorca może złożyć wniosek o mediację za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub bezpośrednio w oddziale banku. Wniosek jest następnie przekazywany do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.
 2. Przydzielenie mediatora: Mediator zapoznaje się ze sprawą i weryfikuje wszystkie okoliczności. Proces mediacyjny może być prowadzony online lub telefonicznie.
 3. Kontakt mediatora z uczestnikami mediacji: Mediator kontaktuje się z przedstawicielem banku oraz kredytobiorcą, aby ustalić przebieg mediacji i przeprowadzić indywidualne rozmowy.
 4. Rozmowa mediacyjna: Podczas wspólnej rozmowy mediacyjnej omawiane są sporne kwestie, a celem jest osiągnięcie porozumienia akceptowalnego dla obu stron.
 5. Propozycja ugody: Bank przedstawia propozycję ugody, na którą kredytobiorca może się zgodzić lub przedstawić swoje warunki. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie, podpisywana jest ugoda.
 6. Protokół z mediacji: Po zakończeniu mediacji mediator sporządza protokół, który trafia do obu stron. Na jego podstawie postępowanie mediacyjne zostaje zakończone.
 7. Zatwierdzenie ugody przez sąd: Obie strony mogą złożyć wniosek do sądu o zatwierdzenie ugody, co nadaje jej moc prawną równą ugodzie zawartej przed sądem.

Zalety i wady ugody frankowej

Zalety
 1. Eliminacja ryzyka walutowego: Kredytobiorca nie musi już obawiać się wahań kursu franka szwajcarskiego, co daje większą stabilność finansową.
 2. Obniżenie salda zadłużenia: W niektórych przypadkach ugoda może prowadzić do obniżenia salda zadłużenia, co zmniejsza całkowite koszty kredytu.
 3. Szybsze rozwiązanie: Proces mediacji jest zazwyczaj krótszy niż postępowanie sądowe, co pozwala na szybsze osiągnięcie porozumienia.
Wady
 1. Wyższe oprocentowanie: Przewalutowanie kredytu na złotówki może wiązać się z wyższym oprocentowaniem, opartym na stawce WIBOR, która może rosnąć w przyszłości.
 2. Ograniczone korzyści: Ugoda frankowa może oferować mniejsze korzyści finansowe w porównaniu do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu na drodze sądowej.
 3. Brak możliwości dalszych roszczeń: Zawarcie ugody często wiąże się z rezygnacją z dalszych roszczeń wobec banku, co może być niekorzystne w przypadku wykrycia późniejszych nieprawidłowości.

Przykłady ugód frankowych w polskich bankach

PKO BP

PKO BP był jednym z pierwszych banków, które zaproponowały ugody frankowe. Bank oferuje przewalutowanie kredytu na złotówki, traktując go jak kredyt złotówkowy od samego początku. Oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR zamiast LIBOR/SARON. Mediacje są prowadzone przy Komisji Nadzoru Finansowego, a koszty ponosi bank.

Santander

Santander nie prowadzi masowego programu ugód, jednak testuje różne rozwiązania. Niektórzy klienci otrzymują indywidualne propozycje ugód. Bank posiada znaczną liczbę kredytów we frankach, co może wpływać na jego podejście do ugód.

mBank

mBank rozpoczął pilotażowy program ugód pod nazwą „Spotkajmy się w połowie drogi”, który obejmuje przewalutowanie kredytu na złotówki i umorzenie części zadłużenia. Program jest testowany i stopniowo rozszerzany na większą liczbę kredytobiorców.

Bank Millennium

Bank Millennium nie przystąpił do programu ugód proponowanego przez KNF, jednak zawiera indywidualne ugody z kredytobiorcami. Warunki ugód są negocjowane indywidualnie, a przewalutowanie kredytu odbywa się po kursie ustalonym z klientem.

Czy warto zawrzeć ugodę frankową?

Decyzja o zawarciu ugody frankowej powinna być poprzedzona dokładną analizą. Choć ugoda może przynieść korzyści w postaci eliminacji ryzyka walutowego i obniżenia salda zadłużenia, może także wiązać się z wyższym oprocentowaniem i rezygnacją z dalszych roszczeń.

Korzyści, jakie można uzyskać na drodze sądowej poprzez unieważnienie lub odfrankowienie umowy kredytowej, mogą być znacznie większe. Unieważnienie umowy może oznaczać całkowite pozbycie się zadłużenia, a odfrankowienie prowadzi do znacznego obniżenia salda zadłużenia i zwrotu nadpłaconych rat.

Podsumowanie

Ugoda frankowa jest jednym z rozwiązań problemu kredytów we frankach szwajcarskich, oferując kredytobiorcom możliwość przewalutowania kredytu na złotówki i eliminacji ryzyka walutowego. Proces zawierania ugody obejmuje mediacje i może być krótszy niż postępowanie sądowe. Jednakże przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody, warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty i skonsultować się z ekspertem, aby upewnić się, że jest to najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze