Grzegorz Szwaciński

Cześć, mam na imię Grzegorz i jestem właścicielem niniejszego serwisu. Jako legalnie działająca firma, dostarczamy wyłącznie najwyższej jakości produktów cyfrowych z późniejszą obsługą posprzedażową. W social media można mnie znaleźć tutaj: LinkedIn, oraz Facebook

opinia-o-rodzicach-adopcyjnych-przyklad-wzor-pdf-doc

Opinia o rodzicach adopcyjnych WZÓR

Jak napisać opinie o rodzicach adopcyjnych? proces adopcyjny to procedura długotrwała, mająca na celu znalezienie najlepszych rodziców dla dziecka, a nie najlepszego dziecka dla rodziców. To właśnie dobro małoletniego jest najważniejsze, dlatego w procedurze adopcyjnej kandydaci na rodziców przechodzą przez wiele etapów postępowania i są opiniowani zarówno przez psychologia i ośrodek adopcyjny, jak i przez

przykladowa-opinia-o-nauczycielu-do-nagrody-wzor

Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody WZÓR

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody? opinia rady pedagogicznej (lub rady szkoły) wymagana jest w przypadku, kiedy kandydatem do nagrody jest nauczyciel. Nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznaje się ze specjalnych funduszy, tworzonych w budżetach organów prowadzących. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 VIII 2009

ocena-pracy-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela WZÓR

Jakie informacje powinien zawierać przykładowy opis oceny pracy nauczyciela? zgodnie z przepisami, praca każdego nauczyciela – poza pracą nauczyciela stażysty – podlega ocenie. Takiej oceny dokonuje się po upływie co najmniej jednego roku od dokonania poprzedniej oceny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek, najczęściej rady rodziców. Wstęp Jakie kryteria przyjmuje się przy dokonywaniu oceny

uzasadnienie-wniosku-o-pozwolenie-na-bron-kolekcjonerska-wzor-pdf-doc

Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską WZÓR

Jak napisać uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską? pozwolenie na broń kolekcjonerską uzyskuje się w najkrótszym czasie. Co więcej, na takie pozwolenie można kupić później właściwie każdą broń – od pistoletu kieszonkowego, po karabin snajperski. Posiadacz pozwolenia na broń kolekcjonerską może nabywać do niej amunicję, a nawet strzelać w stanie wyższej konieczności czy obrony

uzasadnienie-wniosku-o-pozwolenie-na-bron-sportowa-wzor-pdf-doc

Uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń sportową WZÓR

Jak napisać uzasadnienie wniosku o pozwolenie na broń sportową? zgodnie z treścią ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, broń sportową może posiadać w naszym kraju każdy pełnoletni, zdrowy i niekarany obywatel. Podstawą ubiegania się o pozwolenie jest również zaliczenie egzaminu w części teoretycznej oraz praktycznej, a także spełnienie warunków, które uzasadniają

wniosek-o-pozwolenie-na-bron-mysliwska-wzor-uzasadnienie

Wzór wniosku o pozwolenie na broń myśliwską – przykład jak wypełnić

Jak napisać i jak wypełnić wniosek o pozwolenie na broń myśliwską? Warto zacząć od tego, że o broń tego typu mogą ubiegać się wyłącznie osoby spełniające określone kryteria. Najważniejsze z nich to: ukończony 21. rok życia, (lub 18 lat – w przypadku broni do celów łowieckich, jeśli z wnioskiem wystąpi PZŁ), stałe miejsce zamieszkania na

pismo-do-prokuratury-o-udzielenie-informacji-wzor-pdf-doc

Pismo do prokuratury o udzielenie informacji WZÓR

Pismo do prokuratury o udzielenie informacji to nic innego, jak wniosek o udostępnienie akt stronom postępowania przygotowawczego, ewentualnie ich przedstawicielom procesowym. Takie pismo składa się na podstawie zasady jawności wewnętrznej postępowania przygotowawczego. Aby uzyskać akta sprawy na tym etapie postępowania, należy otrzymać zgodę prowadzącego postępowanie. Prokurator ma prawo odmówić udostępnienia akt postępowania, jeśli przemawia za

wniosek-o-przeniesienie-dziecka-do-innej-grupy-przedszkolnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej WZÓR

Jak napisać podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej? Chociaż w większości przedszkoli publicznych tworzone są jednorodne wiekowo oddziały, nie oznacza to, że trzylatek musi uczęszczać do grupy 3-latków, a pięciolatek do grupy 5-latków. Dyrektor może przenieść dziecko z własnej inicjatywy, za zgodą rodziców lub na ich wniosek. Zasady tworzenia pododdziałów przedszkolnych i dokonywania zmian

podanie-o-przeniesienie-do-innej-grupy-przedszkolnej-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do innej grupy przedszkolnej WZÓR

Jak napisać podanie o przeniesienie dziecka do innej grupy przedszkolnej? w przedszkolach z reguły tworzone są oddziały jednorodne wiekowo, na przykład 3-latki, 4-latki, 5-latki. Jeśli dziecko ma zostać przeniesione do innej grupy, powinno to nastąpić z uzasadnionych powodów. Przeniesienia może dokonać dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub za ich zgodą. Przed złożeniem podania o przeniesienie

odmowa-zatrudnienia-po-stazu-wzor-pisma-pdf-doc

Odmowa zatrudnienia po stażu WZÓR pisma

Jak napisać odmowę zatrudnienia po stażu? odmowa zatrudnienia po ukończeniu stażu a rezygnacja z pracy po stażu to dwie zupełnie inne sytuacje – o czym powinien pamiętać każdy stażysta. Co do zasady jednak – jeśli istnieją uzasadnione przeszkody do tego, by podjąć zatrudnienie u danego pracodawcy po odbyciu stażu z urzędu pracy, to wcale nie

podanie-o-przeniesienie-do-innego-przedszkola-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do innego przedszkola wzór

Jak napisać podanie o przeniesienie do innego przedszkola? Przepisy prawa oświatowego nie odnoszą się szczegółowo do tematu przeniesienia dziecka z jednego przedszkola do drugiego. Jedyną obowiązującą regulacją, która odnosi się do tego zagadnienia – jest art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje

pozew-o-rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-meza-alkoholika-wzor-pdf-doc

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika WZÓR

Jak napisać pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża alkoholika? małżeństwa rozpadają się z różnych powodów, a najczęstsze przyczyny rozwodu to przemoc domowa, czasem niewierność, a niekiedy uzależnienie – najczęściej od alkoholu. Czy można rozwieść się z mężem z powodu alkoholizmu? Wprowadzenie Jak napisać pozew o rozwód z powodu nadużywania alkoholu przez męża? pozew, aby

podanie-nauczyciela-o-przeniesienie-wzor-pdf-doc

Podanie nauczyciela o przeniesienie WZÓR

Jak napisać podanie nauczyciela o przeniesienie? do 31 sierpnia 2019 roku przeniesienie możliwe było zarówno w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, bez względu na wymiar zajęć. Obecnie na przeniesienie może liczyć wyłącznie pedagog zatrudniony na podstawie mianowania. Wstęp Niezbędna do przeniesienia jest zgoda

rezygnacja-z-kursu-prawa-jazdy-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z kursu prawa jazdy WZÓR

Jak napisać rezygnację z kursu prawa jazdy? rezygnacja z prawa jazdy a rezygnacja z kursu na prawo jazdy to niekoniecznie to samo. Niektóre osoby przerywają kurs na prawo jazdy w wybranym ośrodku szkolenia kierowców tylko po to, by zmienić go na inny. Inni rezygnują z kursu na prawo jazdy całkowicie, zdemotywowani swoimi niepowodzeniami. Wstęp Czy

Donos-do-urzędu-skarbowego-na-nielegalną-działalność-wzor-pdf-doc

Jak złożyć donos do Urzędu Skarbowego na nielegalną działalność?

Jak zgłosić nielegalną działalność do urzędu skarbowego? nielegalna działalność gospodarcza to działalność niezarejestrowana. Za nielegalną zostanie uznana także działalność, która jest nieprawidłowo prowadzona. Wiedzę na temat takiej działalności można zgłosić w formie donosu do odpowiedniego urzędu skarbowego. Wstęp Gdzie zgłosić nielegalną firmę i jak napisać taki donos, aby przyniósł on faktyczne skutki? aby Urząd Skarbowy

umowa-zaliczki-na-samochod-wzor-pdf-doc

Umowa zaliczki na samochód WZÓR do wypełnienia

Jak napisać umowę zaliczki na samochód? czasami zdarza się, że z jakichś powodów nie możemy w danym terminie sfinalizować transakcji kupna-sprzedaży samochodu, mimo to jednak nie chcemy stracić okazji. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji staje się zawarcie umowy rezerwacyjnej i wpłata zaliczki na poczet przyszłego zakupu pojazdu. Wstęp Aby zarezerwować samochód, należy sporządzić umowę zaliczki

umowa-najmu-pomieszczenia-gospodarczego-wzor-pdf-doc

Umowa najmu pomieszczenia gospodarczego WZÓR

Jak napisać umowę najmu pomieszczenia gospodarczego? dowolność zawierania umów umożliwia najem całości lub części budynku, bądź lokalu. Możliwe jest wynajęcie pokoju, a nawet korytarza czy pojedynczej ściany. Nic nie stoi więc na przeszkodzie wynajęcia pomieszczenia gospodarczego. Wprowadzenie Umowa najmu pomieszczenia gospodarczego powinna precyzyjnie określać jednak przedmiot i warunki najmu oraz wysokość i zasady płatności czynszu

umowa-uzyczenia-pomieszczenia-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia pomieszczenia WZÓR

Jak sporządzić umowę użyczenia pomieszczenia? umowa użyczenia pomieszczenia polega na oddaniu do bezpłatnego używania lokalu osobie biorącej na czas określony lub nieokreślony. W umowie użyczenia występują dwa podmioty: użyczający, czyli ten, który oddaje pomieszczenie oraz biorący, czyli ten, który korzysta z pomieszczenia w celu określonym w umowie. Żaden przepis nie określa szczególnej formy prawnej takiej

zgoda-wspolmalzonka-na-darowizne-wzor-pdf-doc

Zgoda współmałżonka na darowiznę WZÓR PDF

Jak napisać zgodę współmałżonka na darowiznę? zgoda współmałżonka na darowiznę jest wymagana (zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), kiedy dotyczy czynności dokonania darowizny z majątku wspólnego wykraczającej poza drobne, zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach darowizny. Wstęp Kiedy zatem niezbędna będzie zgoda małżonka na darowiznę i co powinien zawierać dokument oświadczenia o wyrażeniu

podanie-do-dziekana-o-powtarzanie-semestru-wzor-pdf-doc

Jak napisać podanie do dziekana o powtarzanie semestru? WZÓR podania

Jak napisać podanie do dziekana o powtarzanie semestru? podanie do dziekana to pismo o charakterze oficjalnym. Taki dokument musi zostać odpowiednio sformułowany, dlatego uczelnie często narzucają swoim studentom odgórnie obowiązujący wzór wniosku do dziekana. Wstęp Jeśli jednak nie mamy dostępu do takiego druku, musimy przygotować pismo samodzielnie. Jak w takim razie napisać podanie do dziekana

umowa-o-podwykonawstwo-wzor-pdf-doc

Umowa o podwykonawstwo WZÓR

Jak napisać umowę o podwykonawstwo, która spełni wszystkie formalne wymagania?podwykonawstwo to wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia przez podmiot inny niż wykonawca. Podwykonawca jest zatem podmiotem realizującym samodzielnie dającą się wyodrębnić część zamówienia. Wprowadzenie Warunki zawierania umów o podwykonawstwo regulują przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Co warto wiedzieć na ten temat i jak powinna wyglądać

umowa-podwykonawstwa-wzor-pdf-doc

Umowa podwykonawstwa WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić umowę podwykonawstwa? umowa podwykonawstwa to – do pewnego stopnia – kalka umowy o roboty budowlane, którą zawiera inwestor z wykonawcą. Zgodnie z przepisami, podwykonawstwem nazywamy wykonanie części lub całości przedmiotu zamówienia przez podmiot inny niż wykonawca. Dokładną definicję umowy podwykonawstwa zawiera ustawa o zamówieniach publicznych. Wstęp Co powinna zawierać umowa współpracy z podwykonawcą?

podnajem-stanowiska-kosmetycznego-wzor-pdf-doc

Podnajem stanowiska kosmetycznego umowa – WZÓR

Jak powinna wyglądać umowa o podnajem stanowiska kosmetycznego? podnajem stanowiska kosmetycznego polega na podnajmie części lokalu użytkowego, na przykład w galerii handlowej, ale może to być też gabinet kosmetyczny lub salon kosmetyczny. Osoby, które zastanawiają się, jak podnająć stanowisko kosmetyczne, powinny zawrzeć więc umowę podnajmu z najemcą wybranego lokalu użytkowego. Wstęp Należy podkreślić przy tym,

kosztorys-naprawy-blacharsko-lakierniczej-wzor-pdf-doc

Kosztorys naprawy blacharsko lakierniczej WZÓR

Jak sporządzić kosztorys naprawy blacharsko lakierniczej samochodu? kosztorys naprawy blacharsko lakierniczej przydaje się w kilku przypadkach. Po pierwsze, warto przygotować go przy zakupie pojazdu używanego, aby odpowiednio negocjować jego cenę jeśli auto jest po stłuczce lub posiada wgniecenia bądź zadrapania na lakierze. Po drugie, korzystnie jest sporządzić kosztorys w przypadku drobnej kolizji, do której nie

wniosek-o-zmniejszenie-etatu-po-macierzynskim-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim WZÓR

Jak napisać wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim? zmniejszenie etatu po macierzyńskim to rozwiązanie, które chroni pracownicę przed zwolnieniem, a także jest szansą na pogodzenie wychowywania dziecka z pracą zarobkową. Co istotne, pracodawca ma obowiązek zmniejszyć wymiar czasu pracy osobie zatrudnionej na jej pisemny wniosek. Dotyczy to osób uprawnionych do skorzystania z urlopu wychowawczego, a

oswiadczenie-czy-spolka-jest-cudzoziemcem-wzor-pdf-doc

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem WZÓR

Jak napisać oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem? podczas wypełniania wniosku o rejestrację spółki lub wpis zmiany w KRS pojawia się pytanie, czy spółka jest cudzoziemcem. Jeśli w jej skład wchodzą jedynie polskie spółki lub polscy obywatele, odpowiedź jest prosta. Wstęp Problem pojawia się wtedy, kiedy skład spółki jest mieszany oraz gdy wspólnikami są cudzoziemcy. Czy

umowa-podnajmu-lokalu-wzor-pdf-doc

Umowa podnajmu lokalu WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić umowę podnajmu lokalu? podnajem lokalu jest zgodny z przepisami Kodeksu cywilnego, o ile najemcy (w związku z podpisaną pierwotną umową najmu) nie zabrania tego właściciel lokalu. W przypadku podnajmu lub oddania lokalu osobie trzeciej, zarówno ona, jak i najemca są odpowiedzialni względem wynajmującego. Muszą zatem użytkować nieruchomość zgodnie z założeniami zawartej umowy. Zapis

podnajem-stanowiska-kosmetycznego-wzor-pdf-doc

Podnajem stanowiska kosmetycznego WZÓR

Jak napisać umowę o podnajem stanowiska kosmetycznego? podnajem stanowiska kosmetycznego to nic innego, jak podnajem części lokalu użytkowego. Aby podnajmować stanowisko kosmetyczne, należy zawrzeć więc umowę podnajmu z najemcą lokalu użytkowego. Co ważne, można zawrzeć taką umowę wyłącznie za zgodą pierwotnego wynajmującego, najczęściej właściciela lokalu. Wstęp Warunki najmu i podnajmu regulują przepisy Kodeksu cywilnego –

polecenie-wyjazdu-sluzbowego-wzor-pdf-doc

Polecenie wyjazdu służbowego WZÓR do wypełnienia

Jak napisać polecenie wyjazdu służbowego dla pracownika? polecenie wyjazdu służbowego to dokument, który potwierdza odbycie podróży służbowej – delegacji. Na podstawie takiego dokumentu i innych załączników poniesienia przez pracownika określonych kosztów – pracodawca rozlicza koszty delegacji. Polecenie wyjazdu służbowego powinno zostać wystawione najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd służbowy. Wstęp Jak przygotować taki dokument, aby spełniał

pozew-o-wydanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Pozew o wydanie nieruchomości WZÓR

Jak napisać pozew o wydanie nieruchomości? pozew o wydanie nieruchomości znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy osoba nieuprawniona włada rzeczą, która do niej nie należy. Pozew o wydanie rzeczy jest środkiem prawnym, który służy ochronie praw właściciela do posiadania rzeczy. Wstęp Jego istotą jest wezwanie osoby, która włada cudzą nieruchomością (lub inną rzeczą) do jej wydania,