Najważniejsze wskazówki, dotyczące ubezpieczenia OC

Każdy właściciel samochodu zobowiązany jest do zakupu ubezpieczenia OC, które gwarantuje podstawową ochronę w przypadku szkód spowodowanych z winy kierującego. Co warto wiedzieć na temat podstawowej polisy komunikacyjnej? Czy opłaca się zakup dodatkowych ubezpieczeń?

Ubezpieczenie OC – zakres ochrony

OC to podstawowa polisa komunikacyjna regulowana Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przeciwieństwie do dobrowolnych świadczeń zakres przysługującej kierującemu pojazdem ochrony jest zawsze taki sam. Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu OC gwarantuje wypłatę środków na pokrycie szkód spowodowanych przez użytkownika pojazdu osobom trzecim. Polisa komunikacyjna nie obejmuje natomiast strat, których doznał winowajca zdarzenia.

W umowie ubezpieczenia zawarta jest również informacja, iż towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli kierujący znajdował się w stanie odurzenia alkoholem lub zabronionymi środkami. W celu uzyskania środków na pokrycie strat należy posiadać wszystkie wymagane dokumenty.

Najważniejsze wskazówki, dotyczące ubezpieczenia OC

Wiele osób uważa, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przypisane jest do właściciela pojazdu mechanicznego. Jest to błąd. Polisa OC obejmuje ochroną konkretne auto, w związku z czym po sprzedaży samochodu to nowy nabywca przejmuje OC. Oczywiście, ma on prawo to zrezygnowania z ubezpieczenia pojazdu i zakupu świadczenia w innym towarzystwie.

Czy ubezpieczenie OC obowiązuje za granicą?

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, a ponadto Norwegii, Szwajcarii oraz Islandii i nosi nazwę Zielonej Karty.

Polisa, gwarantująca ochronę na wypadek szkód powstałych z winy kierującego za granicą, wydawana jest na 15 dni. Ubezpieczenie auta OC wymagane jest m.in. w Izraelu, Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowinie oraz Maroko.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC – wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC samochodu następuje nie później niż dzień przed upływem roku obowiązywania umowy podpisanej z towarzystwem ubezpieczeniowym. W przypadku sprzedaży auta to nowy nabywca ma prawo do korzystania z ochrony objętej polisą. Może on również dobrowolnie zrezygnować z polisy OC przypisanej do pojazdu mechanicznego.

Kolejnym powodem wypowiedzenia jest posiadanie OC w dwóch lub więcej towarzystwach ubezpieczeniowych. Ile wynosi kara za brak ważnej polisy komunikacyjnej? Jeśli kierujący nie ma obowiązkowego ubezpieczenia samochodu, grozi mu mandat w wysokości, odpowiadającej płacy minimalnej.

Dodatkowe ubezpieczenie samochodu – Autocasco

Zakres ubezpieczenia OC obejmuje jedynie podstawowe szkody, dlatego wielu właścicieli pojazdów mechanicznych decyduje się na zakup dodatkowych polis komunikacyjnych. Jedną z nich jest Autocasco. Czym różni się OC i AC?

Ubezpieczenie Autocasco pokrywa szkody powstałe z winy kierującego, a ponadto gwarantuje wypłatę środków, gdy pojazd został uszkodzony przez wiatr, grad lub silne opady. Na wsparcie towarzystwa można również liczyć w przypadku kradzieży auta albo jego wyposażenia. Warto wiedzieć, że dodatkowe ubezpieczenie samochodu nie jest objęte żadną ustawą. Zakup polisy i jej cena zależy zatem od warunków umowy podpisanej z towarzystwem. Alternatywą dla standardowego Autocasco jest mini AC.

Ubezpieczenie nie kosztuje tyle, co normalne AC, co ma wpływ na wysokość odszkodowania oraz zakres ochrony. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia samochodu OC, istnieją okoliczności, w których zakład może odmówić wypłaty pieniędzy, np. wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a Assistance i NNW

Dobrowolną polisą komunikacyjną jest również Assistance. Kiedy można liczyć na wypłatę pieniędzy na pokrycie strat? Ubezpieczenie Assistance jest zazwyczaj wsparciem technicznym, a nie finansowym. Gwarantuje ono pomoc w wymianie opon, holowaniu, dostarczeniu paliwa, zakwaterowaniu kierowcy i pasażerów.

Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie Assistance ma wiele ograniczeń, dotyczących np. dopuszczalnej liczby noclegów lub odległości holowania. Przed zakupem polisy należy zatem dokładnie zapoznać się z warunkami umowy.

Kolejną, dodatkową polisą komunikacyjną, uzupełniającą ubezpieczenie OC jest NNW. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje ochroną życie i zdrowie kierującego oraz jego pasażerów.

Pieniądze z NNW wypłacane są również w celu pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji niezbędnych do odzyskania stanu przed zajściem zdarzenia – wypadku, stłuczki itp. Polisa dotyczy ponadto szkód powstałych przy wysiadaniu z auta, załadunku bagażu itp. Na wypłatę odszkodowania mogą liczyć bliscy kierowcy, którzy w wyniku wypadku doznał obrażeń śmiertelnych.

Ubezpieczenie OC to podstawowe wsparcie dla kierowcy, który spowodował wypadek drogowy i doprowadził do szkód osób trzecich. Dla zwiększenia ochrony w trakcie jazdy warto zdecydować się na zakup dobrowolnych polis komunikacyjnych. Cena każdego, dodatkowego ubezpieczenia zależy od zakresu umowy, rodzaju pojazdu, doświadczenia kierowcy itp.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze