PIT 11 – czym jest i jak go rozliczyć?

Jak rozliczyć PIT-11? Czy należy to robić tylko wówczas, kiedy w grę wchodzi pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, czy dotyczy to również osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

Sprawdź czym jest PIT-11 i jakie obowiązki związane z jego rozliczeniem spoczywają na pracodawcy, a jakie na pracowniku.

PIT 11 – informacje o pobranych zaliczkach i nie tylko

Obowiązek poboru zaliczek ciąży na każdym z nas. Niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy, jak również czy mówimy o umowie o pracę czy też jesteśmy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenie (chociaż w tym wypadku jest wyjątek od reguły, o którym dowiesz się w dalszej części artykułu). Koszty uzyskania przychodów muszą być częścią zeznania podatkowego. PIT-11 jest dokumentem zawierającym informacje o uzyskanych przez nas przychodach.

PIT-11-czym-jest-i-jak-go-rozliczyc

Znajdują się na nim również rubryki dotyczące dochodów oraz kosztów uzyskania przychodu. Ponadto mowa także o zaliczkach na podatek dochodowy, jak również pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 następuje rozliczenie z właściwym dla naszego miejsca zamieszkania Urzędem Skarbowym. Następuje to w rocznym zeznaniu podatkowym. Pracodawca ma obowiązek wysłania PIT-11 zarówno do wspomnianego organu, jak również do swoich pracowników. Formularze PIT (Personal Income Tax) są składane do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.

Zastanawiasz się kto musi wypełnić PIT 11? Tutaj obowiązek spoczywa na pracodawcy. W rachubę wchodzą zarówno osoby fizyczne, jak również inni płatnicy, który płacą podatek dochodowy od osób fizycznych. Istnieje tutaj jednak wyjątek od reguły. Mowa o sytuacji w której pracodawca zatrudnia pracownika w oparciu o umowę o dzieło, zlecenie, bądź też innych umów, które rozliczane są w ramach działalności, którą dany pracownik wykonuje osobiście. W takiej sytuacji, jeśli jego dochód nie brutto nie przekracza 200 zł, wówczas na pracodawcy nie spoczywa już obowiązek wystawiania PIT-11.

Tutaj w grę wchodzi natomiast zryczałtowany podatek dochodowy. W praktyce mowa o 17 procentach przychodu – jednak w tym przypadku nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu. Tutaj mowa o rozliczeniu PIT-8A. Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, w ilu egzemplarzach należy sporządzić PIT-11. W praktyce mowa o tym, że z reguły pracodawca sporządza trzy egzemplarze. Są one dedykowane pracownikowi, jak również Urzędowi Skarbowemu (odpowiedniemu dla miejsca jego zamieszkania). Należy również zostawić egzemplarz dla siebie. Konieczne jest posiadanie go w dokumentacji księgowej.

PIT 11 – do kiedy płatnik musi go przesłać do urzędu skarbowego?

Każdy płatnik, czyli pracodawca, ma obowiązek przesłać formularze PIT 11 do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do ostatniego dnia stycznia roku następującego po roku, za który się rozliczamy. W druku PIT zawarte są wszelkie niezbędne informacje o podatku dochodowym i zaliczek pobranych na jego poczet, jak również kosztach.

Data ta jest obowiązująca nie tylko dla PIT-11, ale również PIT-4R, PIT-40A, PIT-11A (o ile nie występuje brak zaliczek na podatek dochodowy wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Mowa również o PIT-8C, PIT-8AR. Warto pamiętać o tym, że nieco więcej czasu mamy na złożenie IFT-1R, który można wystawić i przekazać do US najpóźniej do końca lutego.

Każdy płatnik powinien pamiętać o tym, że informacja na temat rocznego zeznania podatkowego osób fizycznych musi być przekazana tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Dokumentu nie można przedstawić w formie papierowej.

Wielu podatników zastanawia się, do kiedy jego pracodawca ma obowiązek przekazać mu PIT-11. Według obowiązujących przepisów musi zrobić to do końca lutego następnego roku po tym, którego dotyczy rozliczenie podatku. Niezwykle istotne jest to, że płatnik musi wystawić dokument każdej osobie, która była zatrudniona w jego firmie – niezależnie od tego, o jakim rodzaju zatrudnienia jest mowa. Nie ma również znaczenia to, przez jaki okres obowiązywała umowa.

Co ważne, w przeciwieństwie do obowiązku płatnika względem przekazania deklaracji PIT-11 drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, może on przekazać dokument pracownikowi zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W tym ostatnim przypadku powinien być opatrzony podpisem elektronicznym.

Podatek dochodowy – otrzymałeś PIT-11 – co dalej zrobić?

Warto upewnić się, że otrzymaliśmy wszystkie druki PIT-11 – jeśli świadczyliśmy pracę na rzecz kilku pracodawców. Rodzaj zatrudnienia nie ma żadnego znaczenia. Jest to o tyle ważne, że pominięcie nawet jednego z zarobków w rocznym zeznaniu podatkowym może mieć poważne konsekwencje w postaci np. grzywny.

W przypadku gdy chcemy skorzystać z ulg lub odliczeń, należy mieć pod ręką wszelkie dokumenty, które potwierdzają możliwość skorzystania z nich. Trzeba również przygotować informacje o innych źródłach zarobków, np. zagranicznych. PIT-11 będzie nam niezbędny do wypełnienia formularza PIT-37 lub PIT-36, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą.

Warto pamiętać o tym, że dokument możemy wypełnić elektronicznie. Im szybciej go złożymy, tym szybciej możemy liczyć za zwrot podatku przez urząd skarbowy.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze