Dziś o tym czym jest ZBIEG EGZEKUCJI KOMORNICZEJ. Powiedzmy, że w pewnym dniu otrzymujesz list, otwierasz go, a tam… zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym. Oczywiście, chodzi o komornika. Wszystko nabiera ciemnych barw, ale choć jest ci ciężej, jakoś sobie z tym radzisz. Szkoda tylko, że następnie dostajesz drugie zajęcie komornicze od drugiego komornika, później trzecie i czwarte… jest i strasznie i śmiesznie, bo zwykle w takiej sytuacji rzecz rozbija się o ten sam dług (przeważnie rzekomy), lecz sprzedany nie tylko jednej firmie windykacyjnej.

Takie szaleństwo jest możliwe, ale żeby nie oszalał dłużnik, musi podjąć on pewne kroki. Zbieg egzekucji komorniczych (bo tak to się nazywa) nie jest igraszką.

zbieg-egzekucji-komorniczej

Zbieg egzekucji komorniczej – zbieg przykrych okoliczności

Zbieg egzekucji komorniczych ma miejsce wówczas, kiedy wobec tego samego przedmiotu bądź tego samego prawa kieruje się więcej niż jedną egzekucję sądową bądź administracyjną (mogą być obie jednocześnie).

W skrócie: mowa o sytuacji, gdy na jednej wypłacie zamierza się rozgościć nie tylko jeden komornik. Trzeba pamiętać, że nie istnieje coś takiego jak egzekucja administracyjna z zabezpieczeniem sądowym albo sądowa z zabezpieczeniem administracyjnym.

Do wyjątków należą rzeczy, które stanowią przedmiot zabezpieczenia i podatne na szybkie zepsucie. W takich okolicznościach sprzedaż owego przedmiotu zabezpieczenia musi zajść jak najszybciej.

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Zanim weszła w życie ważna nowelizacja KPC (8 września 2016 r.), trzeba było przesyłać akta sprawy do odpowiedniego sądu rejonowego, by rozstrzygnąć, jaki organ ma kontynuować prowadzenie sprawy – sądowy czy też administracyjny. Decyzja ta zapadała w oparciu o jedną z takich oto przesłanek.

Pierwszeństwo zajęcia przypadało temu organowi, który po prostu w pierwszej kolejności dokonał zajęcia. Sytuacja się komplikowała, gdy dwa organy zrobiły to tego samego dnia. Wówczas „wygrywał” ten podmiot, który uskutecznił zajęcie na poczet zadłużenia w wyższej kwocie.

Obecny stan prawny

Po 8 września 2016 roku doszło jednak do bardzo ważnej zmiany. Zgodnie z nią, zbieg egzekucji nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych.

KPC zobowiązuje wszystkie strony (i uczestników) do powiadamiania organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji odnośnie do tej samej rzeczy bądź prawa majątkowego, a przy tym do wskazania terminu zaistnienia każdego z zajęć oraz wysokości zadłużenia, odnosząc się w ten sposób do każdego z zajęć osobno.

Trochę tego jest, ale co grozi zobowiązanym, jeśli na żądanie danego organu nie przedłożą takich koniecznych danych?

Jeśli otóż odmówimy odpowiedzi i będzie to nieuzasadnione albo celowo udzielimy nieprawdziwych informacji, może spotkać nas grzywna w wysokości nawet do 2.000 złotych.

Zbieg egzekucji sądowych

Art. 773 (1) §1 mówi, że zbieg egzekucji komorniczej nastąpi, gdy zbiegną się egzekucje dotyczące identycznych wierzytelności, rzeczy albo praw. Dalsza egzekucja spocznie w rękach komornika właściwego wedle Kodeksu Postępowania Cywilnego.

A co jeżeli według KPC żaden komornik właściwy nie jest, lub vice versa, kiedy KPC wskazuje na kilku właściwych (tak, to możliwe)? Wtedy komornik, który zajęcia dokonał później, musi niezwłocznie przekazać sprawę komornikowi, który był pierwszy, a także powiadomić o tym wszystkim wierzyciela.

Ponadto, komornik przekazujący sprawę jest zobligowany do rozliczenia kosztów egzekucji.

Wyjątkowo trudny temat

Tutaj zaczyna się całe pasmo niuansów, które głównie załatwiają między sobą sami komornicy.

Jak widać już jednak tylko po tej garści faktów, zbieg egzekucji komorniczych to temat niezwykle skomplikowany, więc jeśli dotknie on któregokolwiek z nas, lepiej nie szamotać się z nim na własną rękę, bo jest duże ryzyko pogorszenia i tak bardzo trudnej sytuacji.

W tej materii – pełnej pułapek i niejasności – lepiej zdać się na pomoc prawników, i to nie pierwszych lepszych, ale mających za sobą bagaż doświadczeń i sukcesów. Egzekucje komornicze są jedną z najbardziej złożonych dyscyplin prawnych, a ich zbieg to już naprawdę najwyższa szkoła jazdy.