Dzień dobry. Mam problem – 23.02 wpłynęło do firmy zajęcie na kwotę około 4.000 zł dla pracownika, komornik z innej miejscowości, pan X. 28.03 wpłynęło następne zajęcie na około 1800 zł , z miejscowości , w której pracownik mieszka, pan Y. Kasę przelałam już wcześniej panu X, a pan Y pisze w drugim piśmie, że jest właściwy do prowadzenia egzekucji. Co mam dalej robić?


Kiedyś to sąd rozpatrywał zbieg egzekucji, jeśli dochodziło do zajęcia tej samej rzeczy, lub tego samego świadczenia przez więcej niż jednego komornika.

Akta sprawy komornicy przekazywali właściwemu sądowi rejonowemu, aby ten podjął decyzję, który z nich ma dalej prowadzić egzekucję w trybie dla siebie właściwym.

Rozstrzygnięcie zależało zasadniczo od stanu każdego z postępowań egzekucyjnych, a samo postanowienie w tej sprawie, sąd musiał wydać w ciągu 14 dni.

Zbieg egzekucji – nowe przepisy

Nowe zasady, które obowiązują od 8 września 2016 roku, jasno mówią, że prowadzenie egzekucji przejmuje ten komornik, który jak pierwszy zgłosił się do dłużnika i dokonał zajęcia.

W sytuacji kiedy ciężko określić, który komornik jako pierwszy dokonał zajęcia, lub gdy jest to nie możliwe, to wtedy decyduje wysokość dochodzonej kwoty. Wtedy do zajęcia komorniczego ma prawo komornik, który dochodzi wyższej kwoty.

Tak mówią art. 62 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 773 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik poucza pracodawcę, dokonując zajęcia.

Odpowiadając zatem komornikowi, który jako drugi zgłosił się do Ciebie, w odpowiedzi na jego pismo, wspomnij o ww przepisie i dołącz dowód potwierdzający datę zgłoszenia się pierwszego komornika. Po takim piśmie, komornik ten powinien dać Ci święty spokój.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień