Zbieg egzekucji komorniczych – który komornik ma prawo do zajęcia w 2020?

Dzień dobry. Chodzi o zbieg egzekucji komorniczych z wynagrodzenia za pracę. Mam problem – 23.02 wpłynęło do firmy zajęcie na kwotę około 4.000 zł dla pracownika, komornik z innej miejscowości, pan X. 28.03 wpłynęło następne zajęcie na około 1800 zł, z miejscowości, w której pracownik mieszka, pan Y.

Kasę przelałam już wcześniej komornikowi X, a komornik Y pisze w drugim piśmie, że jest właściwy do prowadzenia egzekucji. Co mam dalej robić?


Kiedyś to sąd rozpatrywał zbieg egzekucji komorniczych, jeśli dochodziło do zajęcia tej samej rzeczy, lub tego samego świadczenia przez więcej niż jednego komornika.

Akta sprawy komornicy przekazywali właściwemu sądowi rejonowemu, aby ten podjął decyzję, który z nich ma dalej prowadzić egzekucję w trybie dla siebie właściwym.

Rozstrzygnięcie zależało zasadniczo od stanu każdego z postępowań egzekucyjnych, a samo postanowienie w tej sprawie, sąd musiał wydać w ciągu 14 dni.

Zbieg egzekucji komorniczych – nowe przepisy

zbieg-egzekucji-komorniczych

Nowe zasady, które obowiązują od 8 września 2016 roku, jasno mówią, że prowadzenie egzekucji przejmuje ten komornik, który jak pierwszy zgłosił się do dłużnika i dokonał zajęcia.

W sytuacji, kiedy ciężko określić, który komornik jako pierwszy dokonał zajęcia, lub gdy jest to nie możliwe, to wtedy decyduje wysokość dochodzonej kwoty. Wtedy do zajęcia komorniczego ma prawo komornik, który dochodzi wyższej kwoty.

Tak mówią art. 62 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 773 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę

W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik poucza pracodawcę, dokonując zajęcia.

Odpowiadając zatem komornikowi, który jako drugi zgłosił się do Ciebie, w odpowiedzi na jego pismo, wspomnij o ww. przepisie i dołącz dowód potwierdzający datę zgłoszenia się pierwszego komornika. Po takim piśmie komornik ten powinien dać Ci święty spokój.

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

3 komentarzy w “Zbieg egzekucji komorniczych – który komornik ma prawo do zajęcia w 2020?”
  1. A czy ja jako dłużnik, mam podejmować jakieś działania w momencie otrzymania informacji o zajęciu rachunków od kolejnego komornika ? Nie mam dochodów i nie spłacam żadnych zobowiązań.

    1. Janina Gołębiecka

      Nie masz dochodów więc nie masz nad czym rozmyślać. Komornik nic Ci nie zajmie z pustego konta bankowego, po 2-3 miesiącach komornik prawdopodobnie umorzy egzekucję komorniczą ze względu na bark możliwości ściągnięcia od dłużnika jakichkolwiek środków pieniężnych.

  2. czy przy zbiegu egzekucji komorniczej zakład pracy przekazuje komornikowi cześć mojego zasiłku rehabilitacyjnego bez żadnej informacji o zbiegu zajęć? ani nie informując ZUSu o drugim zajęciu.Czy komornik może tak zrobić? czy musi zwrócić pieniądze?

Comments are closed.