Jeden komornik zabiera wynagrodzenie a drugi konto bankowe

Witam, ma pytanie odnośnie zajęcia pensji z tytułu umowy o pracę. Jeden komornik zabiera wynagrodzenie a drugi z konta bankowego. Dokładnie mówiąc: mam dwóch komorników, jeden komornik zajął mi wynagrodzenie, a drugi komornik konto bankowe.

Moje pytanie: czy jeżeli otrzymuje 40% wynagrodzenia na konto, bo pierwszy komornik pobrał 60% za alimenty, to czy drugi komornik może zabrać mi też kwotę? jeżeli 40% jest wyższe niż kwota wolna od zajęć?


Dług alimentacyjny – wysokość potrąceń

Witaj, postępowanie egzekucyjne z wniosku wierzyciela alimentacyjnego prowadzone jest nieco inaczej niż postępowanie mające na celu ściągnięcie długów innego pochodzenia.

Podstawową różnicą jest już sama wysokość zajęcia pensji dłużnika. Przy egzekucji prowadzonej z wynagrodzenia za pracę zastosowanie znajdują przepisy kodeksu pracy.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – wysokość potrąceń

I tak zgodnie z art. 87 § 1 kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Dokładnie na rok 2019 jest to kwota 1 634 zł netto.

Natomiast zgodnie z zapisem art. 87 § 3 kp w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane do wysokości trzech piątych, czyli do 60% wynagrodzenia, tak jak to ma miejsce w twoim przypadku.

Egzekucja z rachunku bankowego – wysokość potrąceń

Przy egzekucji z rachunku bankowego zastosowanie znajdują natomiast przepisy prawa bankowego (art. 54 ustawy), zgodnie z którym środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli jednak egzekucja z rachunku bankowego dotyczy długów alimentacyjnych, to w myśl zasadzie przewidzianej w art. 1083 §2 kpc. środki znajdujące się na rachunku bankowym dłużnika podlegają egzekucji w pełnej wysokości – nie występuje tu kwota wolna od zajęcia.

Jak widzisz, z powyższego jednoznacznie wynika, że pozycja dłużnika alimentacyjnego jest znacznie trudniejsza niż dłużnika, przeciwko któremu komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia innych długów niż alimentacyjne.

Ty doświadczasz tego na własnej skórze, kiedy komornik pozostawia ci na życie jedynie 40% pensji, choć piszesz, że jest to i tak suma wyższa niż kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego.

Zbieg egzekucji – dług alimentacyjny i niealimentacyjny – wysokość potrąceń

U ciebie doszło do zbiegu dwóch egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej. Taka sytuacja nie powinna jedynak wpłynąć na wysokość dokonywanych potrąceń, zarówno z pensji, jak i z rachunku bankowego, na który wpływa wolna od zajęcia egzekucyjnego część twojego wynagrodzenia, bo są one już i tak maksymalne.

Wiedz, że w pierwszej kolejności dokonywane są potrącenia alimentacyjne, jak już napisałam w wyższych niż przy innych długach wysokościach i dopiero po nich, jeżeli będzie to możliwe, dokonywane są kolejne potrącenia.

U ciebie potrącenie jest maksymalne – wynosi 60% wynagrodzenia, dlatego bezwzględnie z tej samej pensji pracodawca nie może dokonać dalszych potrącenia nawet dla kolejnego komornika.

Potrącona już pensja, choć w kwocie przekraczającej kwotę wolną od zajęcia z rachunku bankowego nie może być również kolejny raz potrącona przy egzekucji z rachunku bankowego prowadzonej przez drugiego komornika.

 Dwóch komorników, jak ratować się przed kolejnym potrąceniem?

Jednak ani drugi komornik, ani tym bardziej bank, na którym leży ustawowy obowiązek przekazywania komornikom środków z rachunków dłużników nie wie, że kwota wynagrodzenia, która trafia na twoje konto, jest kwotą wolną od zajęcia.

Dlatego, jeżeli chcesz ustrzec się przed kolejnym zajęciem, musisz wystosować do komornik pismo z żądaniem zdjęcia zajęcia z rachunku bankowego, powołując się na prowadzone wcześniej postępowanie egzekucyjne, podając sygnaturę akt i dane komornika zajmującego się egzekucją długu alimentacyjnego.

Do pisma warto załączyć również wydruk z rachunku (komornik nie posiada informacji, jakie kwoty wpływają na zajęty rachunek, oraz kto dokonuje wpłat) wraz z pismem od pracodawcy o dokonywanych potrąceniach, może to być pasek z wypłaty lub po prostu zaświadczenie.

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego, gdy komornik już zajmuje wynagrodzenie – wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Po uzyskaniu takich informacji komornik w krótkim czasie powinien zwolnić rachunek od zajęcia.

Ale jeżeli boisz się, że do czasu zwolnienia konta mogą zostać przez komornika pobrane jakieś kwoty, radzę podjąć kontakt z bankiem.

Jeżeli w banku przekażesz informację, że kwota, która wpływa na rachunek, jest wolną od zajęcia i przedstawisz dowody, o których pisałam wyżej, m.in. zaświadczenie od pracodawcy, to myślę, że bank również udostępni ci całe saldo, odsyłając komornikowi informacje o niemożliwości realizacji zajęcia z uwagi na kwotę wolną od zajęcia.

Podsumowując

Jeżeli doszło do zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej z pensji dłużnika, to limit łączny potrącenia wynosi 60% wynagrodzenia po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy, bez względu na to czy potrącenie dokonywane jest przez pracodawcę, czy przez bank.

Podwójne potrącenia są niezgodne z prawem i dłużnikowi w takiej sytuacji przysługuje prawo złożenia skargi na czynności komornika, jeśli komornik nie zareaguje na wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego, gdy komornik już zajmuje wynagrodzenie.

Sprawę wtedy najłatwiej rozwiązać wysyłając komornikowi prośbę o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego, na które trafia potrącone w toku innego postępowania egzekucyjnego wynagrodzenie za pracę, a jeśli to nie pomoże, to wnieść na komornika skargę.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze