Chodzi o zwrot pieniędzy zajętych przez komornika + WZÓR pisma

Komornik ściągnął z mego konta pewną sumę pieniędzy, a ja spłaciłem całą zaległość wierzycielowi. Po prostu nasze pieniądze się minęły. Od miesiąca próbuje odzyskać pieniądze od komornika, a on zwleka z przelaniem ich. Co mogę zrobić? Gdy dzwonię do komornika, mówi mi od tygodnia że jutro się tym zajmie…


Zwrot pieniędzy zajętych przez komornika

Witaj, tak, niestety nasi komornicy sądowi bywają bardzo zajęci, a przeważnie ci zarządzający wielkimi kancelariami prowadząc tysiące spraw rocznie. Jednak taki argument nie może usprawiedliwiać komornika, który zwodzi cię od pewnego już czasu, obiecując zwrot nadpłaconej sumy.

Żądanie zwrotu nadpłaty egzekucyjnej

Zasada postępowania egzekucyjnego jest taka, że po ściągnięciu całej należności lub uzyskaniu zaspokojenia przez wierzyciela komornik umarza postępowanie egzekucyjne, orzekając jednocześnie o kosztach egzekucji oraz wydając zarządzenie w przedmiocie zwrotu nadpłaconych przez dłużnika pieniędzy.

Zwrot nadwyżki od komornika może być dokonany wcześniej, jeśli z prowadzonych przez komornika (w każdej sprawie) wyliczeń wynika, że dłużnikowi została zajęta zbyt wysoka kwota.

Jednakże pomimo tego, że „twój” komornik o obowiązku swym wie, do dnia dzisiejszego zwodzi cię w rozmowach telefonicznych, zwrotu pieniążków jednak nie dokonując.

Dlatego uważam, że nie pozostaje ci nic innego, niż wystosowanie do komornika oficjalnego pisma z żądaniem natychmiastowego zwrotu pieniędzy z tzw. nadwyżki i rozliczenie egzekucji pod rygorem skierowania skargi do Prezesa Sądu Rejonowego przy której komornik działa.

Pismo do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Zwrot zajętych przez komornika pieniędzy, w jakim terminie?

Niestety przepisy kodeksowe oraz przepisy ustaw regulujących prace komornika sądowego nie nakładają na komorników wiążących terminów, w których powinny być dokonywane takie czynności jak zwrot nadwyżki egzekucyjnej.

Jadnak pomimo braku regulacji, komornik nie może działać na szkodę stron postępowania, a tak ewidentnie się dzieje skoro zostałeś pozbawiony prawa obrotu pewną sumą pieniędzy.

Mam nadzieje, że oficjalne pismo którego wzór zamieściłam z żądaniem zwrotu nadpłaty przyśpieszy w działaniach zapracowanego komornika.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Jeżeli jednak tak się nie stanie pamiętaj, że masz prawo złożyć skargę do Prezesa Sądu – ustnie lub na piśmie.

A także „skargę na przewlekłość postępowanie egzekucyjnego” podnosząc niewykonanie obowiązku zwrotu pieniędzy przez komornika pomimo upływu miesiąca, przyjmując że kwestia ta powinna być rozwiązana w toku zwykłych czynności kancelaryjnych, czyli na przestrzeni kilku dni.

Wierze jednak, że oficjalne pismo pomoże i na dniach otrzymasz zwrot wszystkich pieniędzy zajętych przez komornika. Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze