Czy komornik zawiadamia o swojej wizycie? żyję w strachu…

Mam kilku komorników na koncie, moje pytanie: czy któryś komornik może w końcu wejść do domu i zabrać wszystko? co wtedy? czy komornik zawiadamia o wizycie? jak na razie żyję w ciągłym strachu… proszę o pomoc co z tym dalej robić. Dwóm komornikom spłacam też na konto, dodam, że zajętą mam pensje i emeryturę.


Komornik powiadamia dłużnika, iż istnieje możliwość, że wizyta komornika w domu dłużnika może mieć miejsce, ale o samym terminie przybycia komornik nie informuje.

Czynności terenowe komornika 12 rzeczy, o których musisz wiedzieć!

czy-komornik-zawiadamia-o-wizycie

 • Czynności terenowe (a więc wizyta w domu dłużnika) mogą być przeprowadzone przez samego komornika, bądź asesora komorniczego, lub aplikanta komorniczego.
 • Ponieważ każdy komornik prowadzący kancelarię komorniczą jest bardzo zajęty, to na czynności terenowe najczęściej jeżdżą właśnie asesorzy lub aplikant na komornika.
 • Czynności terenowe komornik może przeprowadzać w dni od poniedziałku do soboty, od godziny 9:00 do 21:00.
 • Komornik zawsze pojawia się pod adresem dłużnika, który we wniosku o wszczęcie egzekucji wskazał wierzyciel. Komornik ma także możliwość, aby sprawdzić adres dłużnika przy pomocy systemu: PESEL-NET, w ZUS-ie, lub US.
 • Jeśli dłużnik sobie tego zażyczy, to podczas wizyty komornika, ma on obowiązek wylegitymować się, obowiązek ten również dotyczy asesora i aplikanta. Na żądanie dłużnika powinien również być okazany tytuł wykonawczy, na podstawie którego toczy się egzekucja z ruchomości.
 • Wizyta komornika najczęściej owocuje zajęciem ruchomości z domu dłużnika, oraz przeprowadzeniem wywiadu na dłużniku, czy posiada on jeszcze jakieś inne ruchomości, które komornik mógłby zająć.
 • Komornik ma prawo przeszukać dłużnika, ale nie osoby trzecie znajdujące się w domu (chyba że komornik był świadkiem, jak dłużnik przekazuje pieniądze osobie trzeciej).
 • Komornik nie ma obowiązku, aby sprawdzać, czy przedmiot, który znajduje się we władaniu dłużnika, jest jego własnością.
 • Dłużnik musi wpuścić komornika do domu, w innym przypadku komornik ma prawo wezwać ślusarza, oraz Policję, aby ślusarz w eskorcie Policji otworzył drzwi. Dłużnik wtedy zostanie dodatkowo obciążony kosztami usługi ślusarza, oraz kosztami interwencji Policji.
  • Art. 814. § 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

 • Komornik może wejść do domu dłużnika, nawet pod jego nieobecność!
 • W czasie wizyty w domu dłużnika, komornika ma prawo zająć nie tylko przedmioty będące we władaniu dłużnika, ale też i gotówkę, którą komornik znajdzie przy dłużniku.
 • Podczas wizyty komornika, dłużnik może dokonać wpłaty na poczet długu.

Jak się zachować w czasie wizyty komornika?

Przede wszystkim nie ma sensu udawać, że nie ma Cię w domu, komornika należy wpuścić do środka, zachować spokój, poprosić o wylegitymowanie się, a następnie współpracować z komornikiem, odpowiadając na jego pytania.

Czego nie wolno podczas wizyty komornika?

Komornika nie wolno obrażać, wyzywać i być wobec niego agresywnym, pamiętaj, że komornik wykonuje tylko swoją pracę, to nie komornik winien jest ciężkiej sytuacji w jakiej znalazł się dłużnik! Za niewspółpracowanie z komornikiem grozi kara grzywny:

Art. 762. Kara grzywny za odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji albo udzielenie informacji fałszywych

§ 1. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.

Jak przebiega egzekucja z ruchomości?

 1. Komornik zajmuje rzecz znajdującą się w domu dłużnika.
 2. Następnie komornik oznacza wartość zajętego przedmiotu lub powołuje biegłego, aby wycenił przedmiot i wpisuje informacje do protokołu zajęcia.
 3. Komornik nie zabiera zajętego przedmiotu, lecz oddaje go pod dozór osobisty dłużnika.
 4. Ostatni etap to licytacja komornicza zajętych przedmiotów.
  1. Komornik ma prawo sprzedać zajęty przedmiot na licytacji komorniczej, z wolnej ręki, lub przez sprzedaż komisową. Cena wywołania to 3/4 wartości oszacowania przedmiotu na pierwszej licytacji, i 1/2 wartości oszacowania na drugiej licytacji nieruchomości.

W tym miejscu zapraszam Cię do przeczytania bardzo ważnego wpisu: co może zabrać komornik a czego nie. Z tego materiału dowiesz się, czego powinnaś się spodziewać, że zostanie zajęte przez komornika, a czego komornik zająć nie może. Takie informacje trzeba posiadać, aby nie doszło do zajęcia rzeczy, których komornik zajmować nie powinien, musisz stać na straży!

Co jeśli komornik zajął rzeczy nienależące do dłużnika?

Niestety komornik ma prawo zająć przedmioty, które nie należą do dłużnika, wystarczy bowiem, że są w jego władaniu. Jasno tym mówi:

Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

Przykład z życia wzięty:

Dłużnik mieszka z rodzicami, pojawia się komornik w mieszkaniu i przez to, że dłużnik razem z rodzicami ogląda telewizję w salonie, komornik ma prawo ten telewizor zająć.

Innym przykładem jest sytuacja, w której dłużnik pożycza laptop, i w tym samym czasie w mieszkaniu pojawia się komornik. Komornik laptop również może zająć, ponieważ jest on w jego władaniu.

Źródło: Kodeks postępowania cywilnego

Co jeszcze bardziej budzi kontrowersje, to fakt, że komornik nie musi badać i dochodzić, czy zajmowana przez niego rzecz jest własnością dłużnika.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Osoba trzecia, która znalazła się w którejś z powyżej opisanych sytuacji, powinna wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne, jeśli zajęte przez komornika rzeczy chce odzyskać.

Podstawa prawna:

Art. 841. § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Jaki jest termin na wniesienie powództwa? termin wynosi miesiąc od dnia, w którym osoba trzecia dowiedziała się o zajęciu jej rzeczy przez komornika.

Co ważne: uchybienie terminu wniesienia powództwa spowoduje jego oddalenie przez sąd, a niestety termin nie podlega przywróceniu.

Wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego jest więc jedynym sposobem dla osoby trzeciej niebędącej dłużnikiem na odzyskanie zajętej przez komornika rzeczy, która była we władaniu dłużnika podczas wizyty komornika. Nie ma sensu w takiej sytuacji składać skargi na czynności komornika!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze