Egzekucja z ruchomości z udziałem wierzyciela?

Witam. Czy komornik może przyjść na oględziny, aby zająć sprzęt razem z wierzycielem? Jest na to jakaś podstawa prawna? Czy może zająć auto które jest wzięte na kredyt w banku? i czy jak zobowiązuję się do spłaty długu, to komornik weźmie sprzęt? czy dopiero wtedy jak nie będę wywiązał się ze spłaty?

Na jaką sumę muszę się zadeklarować skoro jestem jedynym żywicielem rodziny? I czy komornik może zająć sprzęt, skoro jest on osoby od której wynajmuje mieszkanie? Proszę o szczegółowe odpowiedzi.


Udział wierzyciela w zajęciu ruchomości dłużnika

Witam, w myśl zasadzie przewidzianej w art. 850 kpc wierzyciel może żądać, aby zajęcie ruchomości nastąpiło w jego obecności.

Art. 850. Wierzyciel może żądać, aby zajęcie nastąpiło w jego obecności. W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w którym zajęcie ma być dokonane. Jeżeli wierzyciel nie stawi się w wyznaczonym terminie, komornik dokona zajęcia w jego nieobecności. Jeżeli komornik bez zawiadomienia wierzyciela dokonał zajęcia w jego nieobecności, wierzyciel może żądać sprawdzenia zajęcia z jego udziałem.

W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w którym zajęcie ma być dokonane. Jeżeli wierzyciel nie stawi się w wyznaczonym terminie, komornik dokona zajęcia w jego nieobecności.

Jeżeli komornik bez zawiadomienia wierzyciela dokonał zajęcia w jego nieobecności, wierzyciel może żądać sprawdzenia zajęcia z jego udziałem.

Zatem jak widzisz, wierzyciel ma prawo uczestniczyć w zajęciu ruchomości dłużnika, a obowiązkiem komornika jest zawiadomienie wierzyciela o terminie “wizytacji w miejscu zamieszkania dłużnika”.

Dokonując zajęcia ruchomości dłużnika, komornik sporządza protokół, w którym sporządza listę zajętych rzeczy ruchomych, mebli, sprzętu.

W praktyce zajęte ruchomości pozostają nadal we władaniu dłużnika. Jednakże jeżeli ten dokona zbycia zajętych przez komornika przedmiotów postępowanie egzekucyjne może być prowadzone przeciwko nabywcy tych przedmiotów.

Egzekucja samochodu zakupionego w kredycie

Komornik może również dokonać zajęcia samochodu dłużnika, który został zakupiony w kredycie. Jeżeli bank udzielający pożyczki na zakup zajętego auta jest również jego współwłaścicielem może zażądać od wierzyciela zwolnienia zajęcia.

Ugoda z wierzycielem, a zatrzymanie egzekucji

Jeśli chcesz “uspokoić” postępowanie egzekucyjne najlepszym wyjściem będzie zawarcie ugody z wierzycielem w przedmiocie spłaty długu w stałych miesięcznych ratach.

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Piszesz, że jesteś jedynym żywicielem rodziny – zastanów się więc jaką kwotę możesz przeznaczyć na spłatę długu, po czym spróbuj skontaktować się z wierzycielem. Poprosić o wstrzymanie egzekucji.

Wzór wniosku o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Oczywiście w przedmiocie dokonywania własnych wpłat możesz rozmawiać również z komornikiem, jednak ten działa na wniosek wierzyciela i bez jego zgody nie może zatrzymać sprzedaży zajętych przedmiotów.

Dlatego nawet regularne wpłaty do komornika nie zatrzymają sprzedaży zajętych przedmiotów jeśli nie będzie na to odpowiedniego wniosku wierzyciela.

Zajęcie przez komornika ruchomości osób trzecich

Odnośnie zajęcia przedmiotów należących do osób trzecich, to w myśl zasadzie przewidzianej w art. 845 kpc nie podlegają zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią własności dłużnika.

Jeżeli w toku prowadzonej egzekucji komornik będzie chciał dokonać zajęcia urządzeń czy innych przedmiotów należących do właściciela wynajmowanego mieszkania, to należy poinformować go o tym, że przedmioty te nie stanowią własności dłużnika.

Fakt ten może zostać udowodniony poprzez umowę najmu, w której zawarto opis znajdującego się w mieszkaniu wyposażenia.

Jeżeli doszłoby do zajęcia przedmiotów należących do innych osób niż dłużnik, to osobie tej przysługuje prawo złożenia skargi na zajęcie, a w przypadku oddalenia skargi na zajęcie prawo do złożenia pozwu o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.

Podsumowując:

Komornik dokonuje zajęcia ruchomości dłużnika wykonując czynności terenowych, w których uczestniczyć może wierzyciel – uprawnienie wierzyciela wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

W razie zajęcia przedmiotów nie należących do dłużnika, właścicielowi zajętych rzeczy przysługuje skarga na zajęcia, a w przypadku jej oddalenie powództwo osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji.

W toku egzekucji komornik może zająć samochód dłużnika zakupiony na kredyt.
Dłużnik, który chce uchronić swój majątek od licytacji komorniczej powinien dążyć do wycofania przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego, proponując zawarcie ugody w przedmiocie spłaty długu w ratach.

Wysokość proponowanych rat powinna dawać realną szansę spłaty zadłużenia oraz możliwość wywiązania się z zawartej umowy.

Zawieranie ugody, z której dłużnik od początku wie, że nie jest w stanie się wywiązać nie jest właściwe i celowe.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze