Co może zająć komornik? [SPIS jego możliwości] – ZOBACZ!

Witam, co może mi zająć komornik? jakie ma uprawnienia? dostałem pismo od komornika, że toczy się wobec mnie egzekucja komornicza za długi których kiedyś narobiłem, nie wiem jakich działań mogę się po komorniku spodziewać, proszę o pomoc.


Co może zająć komornik?

Komornik musi prowadzić postępowanie egzekucyjne w taki sposób, żeby skutecznie ściągnąć z dłużnika jak najwięcej należności by przekazać je później wierzycielowi.

Komornik głównie zarabia na zasadzie prowizji od wyegzekwowanej od dłużnika kwoty. Warto zaznaczyć, że komornik zawsze działa na podstawie wydanego przez sąd tytułu wykonawczego i wniosku o wszczęcie egzekucji, który złożył u komornika wierzyciel.

Komornik nie ma prawa, by samemu podejmować działania o których nie ma mowy w tych dwóch pismach. Oba te pisma [tytuł wykonawczy i wniosek o wszczęcie egzekucji] sztywno określają zakres działań komornika jakie ten może podjąć egzekwując od dłużnika należności.

Co dokładnie może zająć komornik?

 • Komornik ma prawo zająć ruchomości (samochód, telewizor, laptop, tablet).
 • Komornik może zająć także nieruchomość należącą do dłużnika (dom, działkę czy grunty).
 • Może także dojść do zajęcia kont bankowych w tym konta oszczędnościowego dłużnika (egzekucja z rachunku bankowego).
 • Komornik może zająć zwrot podatku z Urzędu Skarbowego.
 • Co jeszcze może zająć komornik? na pewno będzie to renta czy emerytura, oraz inne świadczenia jakie podlegają egzekucji komorniczej.
 • Komornik może także zająć część wynagrodzenia, a także pieniądze za nadgodziny!
 • Komornik może również zająć ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
 • Komornik ma jeszcze prawo aby:
  • nałożyć na dłużnika grzywnę, jeśli ten uchyla się od współpracy z komornikiem i ignoruje zapytania komornika o aktualny adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia czy złożenie wykazu majątku,
  • dać upomnienie dłużnikowi, gdy ten zachowuje nie się niewłaściwie w czasie przeprowadzania czynności terenowych,
  • nakazać dłużnikowi by ten opuścił miejsce postępowania egzekucyjnego,
  • dokonać przymusowego otwarcia domu/mieszkania i przeszukać je,
  • przeszukać ubrania dłużnika które dłużnik ma na sobie,
  • zastosować środki przymusu bezpośredniego (wezwanie Policji na miejsce).

Jak widać gołym okiem, komornik może zająć bardzo wiele składników majątku dłużnika. Ale tak jak pisałam, komornik musi prowadzić egzekucję ze składników majątku dłużnika które zostały wymienione we wniosku o wszczęcie egzekucji który złożył u komornika wierzyciel.

Czy komornik może zająć przedmioty osoby trzeciej?

Bardzo często pytacie, co może zabrać komornik z mieszkania rodziców, co może komornik zabrać z domu, czy komornik może zająć lodówkę, czy komornik może zająć telewizor itd.

Najczęściej dochodzi do problemów, gdy dłużnik mieszka z rodzicami lub wynajmuje mieszkanie wspólnie z innymi osobami (np. studenci).

Teoria mówi, że komornik może zająć jedynie przedmioty należące do dłużnika, lub przedmioty którymi dłużnik włada. Na nieszczęście dłużników i osób które z nim mieszkają, komornik niestety nie ma obowiązku badać, czy przedmiot który znajduje się we władania dłużnika jest jego własnością, czy nie…

Podstawa prawna

Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

Jeśli więc dla przykładu weźmiemy sytuację, w której dłużnik wynajmując mieszkanie z innymi osobami ogląda w salonie telewizję na sprzęcie należącym do współlokatora, to komornik może wtedy ten telewizor chcieć zająć.

Tak samo uprawnienia komornika wyglądają przy egzekucji z nieruchomości, gdzie dłużnik mieszka z rodzicami i po części korzysta z ich przedmiotów w postaci choćby sprzętu AGD czy RTV.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Jedynym sposobem na odzyskanie zajętych przez komornika przedmiotów które nie należą do dłużnika, jest złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego. Wzór powództwa przeciwegzekucyjnego zamieszczam poniżej:

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Jak złożyć powództwo przeciwegzekucyjne? jeśli właściciel rzeczy zajętej przez komornika niebędący dłużnikiem żąda zwolnienia jej spod zajęcia, to musi złożyć powództwo w terminie 30 dni od daty zajęcia rzeczy.

Podstawa prawna

Art. 841. Powództwo osoby trzeciej o zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji

§ 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Pozew wtedy składa się przeciwko wierzycielowi i trzeba przed sądem udowodnić, że zajęty przez komornika przedmiot należy do osoby trzeciej, a nie do dłużnika.

Przydają się wtedy dowody zakupu zajętego przedmiotu lub zeznania świadków, które potwierdzą, że przedmiot należy do osoby nie będącej dłużnikiem.

Czy komornik może zająć majątek rodziców za długi dziecka?

Tak! komornik ma prawo zająć ruchomości rodziców za długi dziecka, ale tylko w sytuacji, gdy dziecko jest niepełnoletnie, a rodzice są prawnym opiekunem dziecka które narobiło długów.

Co innego jeśli dziecko (dłużnik) jest osobą pełnoletnią. Wtedy mając pełną zdolność prawną dziecko odpowiada za swoje długi tylko swoim majątkiem i zajmowanie majątku rodziców jest wtedy bezpodstawne.

Co może zająć komornik w mieszkaniu? (podsumowanie)

 • Telewizor
 • Laptop
 • Komputer
 • Drukarkę
 • Konsolę do gier (Playstation czy Xbox)
 • Smartfon
 • Lodówkę
 • Ekspres do kawy
 • Sprzęt audio
 • odtwarzacz DVD i BlueRay
 • Pralkę
 • Pianino
 • Meble
 • Klimatyzator
 • Kamerę
 • Słuchawki
 • Zmywarkę
 • Aparat fotograficzny
 • Biżuterię
 • Zegarki
 • Rower
 • Sprzęt sportowy

czy-komornik-może-zająć-agd-rtv

Czego komornik nie może zająć?

Warto przywołać tutaj “art. 829. Ograniczenia przedmiotowe egzekucji”, który jasno mówi, że egzekucji nie podlegają:

 1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 3. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 4. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 5. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 6. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 7. (uchylony)
 8. produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 650);
 9. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wzory pism komorniczych które mogą Ci się przydać:

Jeśli potrzebujesz któryś z poniższych wzorów, to wystarczy, że go pobierzesz, wydrukujesz i uzupełnisz swoimi danymi, by następnie wniosek doręczyć komornikowi osobiście lub drogą listowną (listem poleconym).

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia renty lub emerytury

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek-do-wierzyciela-o-zawieszenie-odstąpienie-od-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-swiadczenia-swiadczen-nieobjetych-egzekucja

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

 

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze

3 komentarzy w “Co może zająć komornik? [SPIS jego możliwości] – ZOBACZ!”
 1. Do tej pory wydawało mi się, że lodówka i pralka są wyłączone spod zajęć komorniczych. Przecież to w sumie podstawowe wyposażenie gospodarstwa domowego.

  1. Janina Gołębiecka

   Jako podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego pralka i lodówka wyłączone są spod egzekucji i komornik nie “powinien” ich zajmować, chyba że lodówka lub pralka jest bardzo drogim luksusowym wyposażeniem domostwa. W takich przypadkach komornicy bardzo często zajmują takie sprzęty. Na dowód tego zerknij proszę na zdjęcie które zostało dołączone do wpisu, gdzie widać gołym okiem, że np. lodówki znajdują się na liści aukcji komorniczych. Pozdrawiam.

   1. Już teraz rozumiem. No o tym nie pomyślałem. Jest to jak najbardziej logiczne. Pozdrawiam.

Comments are closed.