Czy komornik może zająć konto firmowe i pieniądze na zakup towaru?

Czy komornik może zająć konto firmowe i pieniądze na zakup towaru? Bez towaru nie można wykonać pracy, de facto pieniądze na koncie dłużnika nie należały do dłużnika, tylko inwestora.

Dłużnik tylko pośredniczył w zakupie, a komornik zajął wszystko, dodatkowo robiąc saldo na minusie w banku na koncie firmowy na sumę ponad 5 tysięcy złotych. Ostatnie pytanie: czy istnieje jakieś konto firmowe bez komornika? czyli takie, którego komornik nie zajmie?


Sytuacja, którą opisujesz, to zajęcie egzekucyjne rachunku firmowego. Zaraz ci wyjaśnię, ile komornik może zabrać z konta firmowego i czy występuje tu kwota wolna od zajęcia. Napiszę również, co zrobić, by komornik zwolnił środki niezbędne do prowadzenia firmy.

Czy komornik może zająć konto firmowe?

czy-komornik-moze-zajac-konto-firmowe

W myśl przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe w brzmieniu art. 54 pkt. 1 wynika, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 2017 r. poz. 847), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Na chwilę obecną kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego innych należności niż alimentacyjne wynosi 1 575 zł. Niestety w powyżej cytowanym przepisie ustawodawca nie ujął tzw. rachunków firmowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Jeżeli jako osoba prowadząca działalność gospodarczą jesteś posiadaczem rachunku firmowego, to komornik, dokonując zajęcia, miał prawo zająć wszystkie środki na nim zgromadzone.

Na rachunku firmowym nie występuje kwota wolna od zajęcia. Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunek firmowy są od razu zajmowane i trafiają na konto komornika.

Egzekucja z salda ujemnego, czy jest możliwa?

Jednakże pomimo tego, że na rachunku firmowym nie występuje kwota wolna od zajęcia, to komornik nie może prowadzić egzekucji z salda ujemnego, a także nie może dojść do takiej sytuacji, że na skutek zajęcia rachunku doszło do powstania salda ujemnego.

Zatem, jeżeli rzeczywiście w twoim przypadku doszło do powstania zadłużenia w wysokości 5 000 zł, to powinieneś sprawę tę zbadać i ewentualnie zaskarżyć ową czynność komornika oraz złożyć do banku reklamację.

Zajęcie konta firmowego, a kwoty na pokrycie bieżących wypłat

Po dokonaniu przez komornika zajęcia rachunku firmowego wszelkie znajdujące się na koncie środki zostają przez bank zablokowane, a następnie przekazane na rachunek wskazany przez komornika.

Jedynym wyjątkiem, kiedy przedsiębiorca może podjąć pieniądze, jest potrzeba dokonania bieżących wypłata pracownikom firmy.

Pieniądze w wysokości potrzebnej na pokrycie wynagrodzeń za pracę wraz z kosztami podatków oraz składek społecznych będą zwolnione posiadaczowi rachunku dopiero wówczas, gdy przedłoży on w banku listę płac.

Bank zobowiązany jest również zwolnić kwoty potrzebne na pokrycie rent i alimentów orzeczonych lub zatwierdzonych przez sąd po przedłożeniu właściwego wyroku, lub postanowienia sądu.

Czego komornik nie może zająć przedsiębiorcy – składniki majątku wolne od zajęcia

Piszesz, że zajęte przez komornika środki po pierwsze były ci niezbędne do dokonania zakupu towaru, a po drugie nie należały do ciebie, lecz do inwestora.

Muszę ci wyjaśnić, że dokonując zajęcia rachunku bankowego, komornik nie sprawdza, z jakiego tytułu środki trafiają na rachunek dłużnika.

Nie sprawdza, bowiem nie ma nawet takiego narzędzia prawnego, którego mógłby użyć.

Zatem w pewnej mierze to na banku leży obowiązek czuwania nad prawidłowym przebiegiem egzekucji z rachunku (m.in. zwolnienie środków wolnych od zajęcia), a po części na posiadaczu zajętego rachunku, który musi czuwać nad tym, by jego prawa nie zostały nadużyte.

Powództwo o zwolnienie zajętych środków spod egzekucji

Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że zajęte środki nie należały do ciebie, lecz do twojego kontrahenta, ten może złożyć powództwo przeciwegzekucyjne o zwolnienie zajętych środków spod egzekucji, o którym mówi art. 841 kpc.

Niniejszy pozew należy złożyć w terminie trzydziestu dni od dnia naruszenia prawa – tak zapis §3 art. 841 kpc.

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Aby uniknąć w przyszłość problemów finansowych, które wyłożą twoją firmę na kolana, radzę ci złożyć wniosek o zwolnienie środków niezbędnych do prowadzenia firmy na pokrycie takich należności, jak opłaty skarbowe, czy ubezpieczenie ZUS.

A jeśli ponosisz koszty związane z wynajmem lokalu, leasingiem samochodów, czy sprzętu, to je również możesz umieścić we wniosku.

O powyższym uprawnieniu mówi art. 1061 § 1 kpc.:

…dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną.

Konto firmowe bez komornika

Istnieją takie konta bankowe, do których komornik się nie dobierze, jeśli więc zależy Ci na takim właśnie koncie, to odeślę Cię do artykułu, z którego dowiesz się nieco więcej na ten temat, oto link: jakie jest najlepsze konto bankowe bez komornika?

Podsumowując

Czy komornik może zająć konto firmowe? tak, komornik może zająć wszystkie środki zgromadzone na rachunku firmowym i to w gestii dłużnika leży podjęcie starań, by choć część środków m.in. te przeznaczone na pokrycie wypłat pracowniczych została zwolniona spod zajęcia.

Z uwagi na brak limitu zajęcia przy egzekucji z rachunku firmowego, najlepszą opcją dla dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą jest zawarcie z komornikiem ugody w przedmiocie dobrowolnych wpłat oraz złożenie wniosku o zwolnienie rachunku.

W przypadku, kiedy komornik nie cofnie zajęcia rachunku firmowego, dłużnik – przedsiębiorca ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie składników majątku/rzeczy/środków od zajęcia.

Jeżeli zajęcie rachunku i powstanie salda ujemnego miało miejsce z naruszeniem prawa, możesz złożyć skargę na czynność komornika, a twój kontrahent może wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym o zwrot zajętych środków – powództwo o zwolnienie zajętych środków spod egzekucji.

Jak więc już wiesz – zajęcie konta firmowego przez komornika jest jak najbardziej możliwe, a kwota wolna od zajęcia na rachunku firmowym nie istnieje.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

5 komentarzy w “Czy komornik może zająć konto firmowe i pieniądze na zakup towaru?”
  1. A podobno można używać jako konta firmowego konta osobistego… jest to legalne?

  2. Witam serdecznie, dziś komornik z mojego konta firmowego zajął pewną sumę. Problem jest taki, że nie zalegam z płatnościami, nie dostałam żadnego wezwania do zapłaty. W tytule zapisany jest tylko numer, nie ma sygnatury. Jak można zabrać pieniądze z konta, gdzie osoba nie została o niczym wcześniej poinformowana? Nie biorę kredytów, sprzętu na raty …jestem czysta.

  3. Witam, poszukuję konto firmowe bez komornika, nic mi jeszcze nie zabrał, ale wiem, że lada dzień to się stanie. Zastanawiam się jeszcze, czy komornik może zająć konto firmowe za prywatne długi? czy będzie to zgodne z prawem? długi pochodzą w ogóle z niespłaconych pożyczek, które nie mają styczności z prowadzoną przeze mnie firmą.

  4. Komornik zajął mi konto firmowe. Wpłynęło mi 3000 zł i wszystko zniknęło. Czy może zabrać wszytko? Czy znikło wszytko i później komornik zwróci mi jakiś procent z tej kwoty ? Bo chyba nie ma prawa zabrać wszystkiego?

  5. Łukasz P.

    Witam, ile komornik może zabrać z konta firmowego? obecnie z tego co widzę, także zostało zajęte mi 7900 zł, czyli całość jaka znajdowała się na moim koncie firmowym, nie wiem za co wypłacę pracownikowi pensję. Proszę o pomoc i wskazówki jak rozmawiać z komornikiem.

Comments are closed.