Upadłość firmy – o czym musisz wiedzieć? [PORADNIK] 2022

Dziś opowiem o tym, czym jest upadłość firmy i co trzeba wiedzieć na jej temat! W styczniu 2018 roku zaczęło funkcjonowanie aż 36 409 firm. Obecnie w naszym kraju działa około 2 miliony 300 tysięcy firm różnego typu.

Jest to bardzo duża liczba, a szacuje się, że w przyszłym roku może ich być nawet jeszcze więcej, ponieważ mają zmienić się przepisy prawne na jeszcze przyjaźniejsze przedsiębiorcy.

Jednak przy takiej ilości funkcjonujących firm w pewnych gałęziach biznesu jest bardzo duża konkurencja, a to z kolei prowadzi do tego, że wiele firm jest stratnych, nie ma kontrahentów czy też przez kontrahentów dłużników sama popada w długi.

upadłość-firmy

Niestety z roku na rok tak jak powstaje coraz więcej firm, tak też coraz więcej jednostek upada. Jak wygląda upadłość firmy?

Upadłość firmy – podstawa prawna

Każda firma musi działać zgodnie z prawem. Dlatego też nikogo nie powinien dziwić fakt, że żeby ogłosić upadłość firmy musi być do tego prawna przesłanka. W tym wypadku podstawą prawną jest Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Wymieniono w niej warunki upadłości przedsiębiorstwa, tryb postępowania oraz jego skutki.

Zapisy tej ustawy odnoszą się do wielu rodzajów firm. Może to być duże przedsiębiorstwo, jak i jednoosobowa działalność, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców, których definicję podano w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, chyba że ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze stanowi inaczej.

Zatem przepisy tej ustawy można stosować także w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Również do wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń oraz do wspólników spółki partnerskiej.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Nie zawsze można ogłosić upadłość, nawet jeśli firma nie ma żadnych przychodów, a jej długi rosną. Przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność firmy. Przede wszystkim ważna jest cała działalność firmy, jej charakter oraz co najważniejsze, z czego ta niewypłacalność firmy wynika.

Jeśli jest to tzw. niewypłacalność bieżąca, czyli opóźnienie zapłaty przez kontrahenta i brak możliwości zapłaty dostawy, ale na kolejne miesiące prognozowane są przychody, to upadłość nie będzie ani potrzebna, ani uznana przez sąd w większości wypadków za zasadną.

Artykuł 12 ustęp 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze mówi, że sąd może oddalić wniosek, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynosi mniej niż 3 miesiące, a suma niewykonanych zobowiązań jest poniżej 10% bilansowej wartości przedsiębiorstwa dłużnika.

Dopiero licząc od 3 miesięcy, mówimy o niewypłacalności długoterminowej, która ma trwały charakter i ma negatywne skutki dla firmy. I to jest najczęściej uznawane za przesłankę do ogłoszenia upadłości firmy.

Likwidacja firmy czy postępowanie naprawcze?

Ogłoszenie upadłości może też skutkować tak zwanym postępowaniem w drodze układu naprawczego. Sąd na podstawie wykazanego prawdopodobieństwa, że dalej działające przedsiębiorstwo zaspokoi wierzycieli lepiej niż po ogłoszeniu jego likwidacji, zgadza się na ogłoszenie układu.

Taką opcję może zaproponować dłużnik, czyli przedsiębiorstwo lub wierzyciel – zależy to od tego, kto wystąpił do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Z tym, że jeśli sąd zgodzi się na postępowanie naprawcze, to zarządzanie majątkiem pozostaje w rękach właściciela firmy, ale jest to kontrolowane przez nadzorcę sądowego. Gdy jednak dokonuje się upadłości likwidacyjnej, wtedy majątkiem gospodaruje syndyk.

Jak złożyć wniosek o upadłość firmy?

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy składa się we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym.

Ustawowym terminem jest według artykułu 21 ustęp 1 ustawy Prawo upadłościowe dwa tygodnie, ponieważ dłużnik, czyli właściciel niewypłacalnej firmy jest zobowiązany nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia, w jakim nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości złożyć w sądzie wniosek. Wniosek o upadłość może też wnieść wierzyciel.

Wniosek musi zawierać:

 • informacje o dłużniku: imię i nazwisko, nazwę firmy, miejsce zamieszkania albo siedzibę firmy,
 • w wypadku spółek osobowych i osób prawnych: dane reprezentantów spółki lub osoby prawnej, a także likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni oraz informacje o wspólnikach odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczeń,
 • opis majątku firmy i majątku dłużnika, wraz z oznaczeniem miejsca, gdzie się znajduje firma,
 • wskazania okoliczności uzasadniających wniosek i przedstawienie dowodów na uprawdopodobnienie,
 • informacje czy dłużnik – właściciel firmy jest uczestnikiem czy nie jest uczestnikiem podlegającym prawu polskiemu albo innemu państwu członkowskiemu systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych (Ustawa z dnia 24.08.2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunków papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami).
 • informację czy dłużnik jest spółką publiczną wg. Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej (…),
 • wykaz majątku z szacunkową wyceną składników,
 • bilans sporządzony dla postępowania z datą na maksymalnie 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • spis wierzycieli wraz z ich danymi oraz wysokością i datami wierzytelności, oraz listą zabezpieczeń wraz z datami ustanowionymi na majątku przez wierzycieli,
 • oświadczenie o spłatach wierzycieli i innych długach w terminie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika: daty, kwoty i terminy zapłaty,
 • wykaz tytułów egzekucyjnych,
 • inne ważne w toku postępowania informacje, które mogą być ważne dla rozpatrzenia wniosku.

Oprócz wniosku trzeba też złożyć pisemne oświadczenie o prawdziwości danych podanych we wniosku. Jeśli wniosek składa dłużnik, to musi też określić, czy wnosi o:

 • upadłość z możliwością zawarcia układu naprawczego,
 • upadłość z likwidacją majątku.

Załączenie dodatkowych dokumentów do wniosku nie jest obowiązkowe, ale dłużnik musi podać przyczynę ich niedołączenia i uprawdopodobnić je.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości firmy

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się postępowanie sądowe, podczas którego dłużnik ma prawo kontynuować prowadzenie działalności oraz musi się wywiązywać z obowiązków mających tzw. charakter niepubliczny, czyli płacenia składek ZUS i odprowadzania podatków do US.

Po ogłoszeniu upadłości wierzyciele dochodzą swoich roszczeń w trybie postępowania upadłościowego. Majątek dłużnika nazywa się masą upadłościową, z której zaspokaja się wierzycieli, jednak może to być zarówno majątek firmy, jak i prywatny majątek dłużnika.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

13 komentarzy w “Upadłość firmy – o czym musisz wiedzieć? [PORADNIK] 2022”
 1. Witam serdecznie, dostałem z ZUS-u zapłatę zaległości z wszczęcia postępowania z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, zaległość sięga od 2005 roku a nie prowadziłem żadnej działalności gospodarczej w Polsce, większość czasu nie pracowałem a dług wynosi razem z odsetkami 14 tysięcy, proszę wasz o pomoc.

 2. Mam chwilówki na już do spłaty. Żaden bank nie udzieli mi kredytu – jestem w Bik. Spłacam alimenty i kredyt bankowy. Szukam pomocy w wyjściu z sytuacji. Chwilówki są wypowiedziane i mam przedsądowe nakazy zapłaty. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarcza. Każda firma widzi tylko upadłość konsumencką. Może jednak jest inne rozwiązanie?

 3. Dzień dobry. Prowadzę firmę. Mam spore zaległości w ZUS i US. Około dwumiesięczne opóźnienia w wpłatach kredytów. Z wynagrodzeniami jeszcze sobie radzę. Potrzebuje pilnej pomocy.

  Mam nowe kontrakty, ale niestety kilka prac które wykonałem w tym roku nie zostały zapłacone. Dowiadywałem się już i nie mam szans na odzyskanie tych pieniędzy. Rokowania na nowe zlecenia mam dobre, ale nie chciałbym być zmuszony do zamknięcia firmy. Sam nie jestem w stanie już sobie z tym poradzić i boję się, że ucierpi na tym moja rodzina.

 4. W takim razie ogłoszenie upadłości firmy nie jest takie proste jakby się na początku mogło wydawać, mam firmę transportową i pomału zaczynam działać w kierunku ogłoszenia bankructwa. Co z pracownikami? co ze zobowiązaniami firmy które wciąż ponoszę?

 5. Mam bardzo spore zadłużenie ok 120 tys złotych. Większość w firmach windykacyjnych i u komorników. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Zarabiam ok 7 tyś złotych miesięcznie. Nie wiem jak się za to zabrać… Mam kilku wierzycieli i nie jestem w stanie spłacać wszystkich na raz. Potrzebuje porady, pomocy.

 6. Mam zadłużenie w banku na 44 000 zł, w drugim banku na ok 20 000, do tego dojdą opłaty za księgową około 500zl, ZUS również ok 500 zl, zaległe ubezpieczenie samochodu 1500 zł… Raty wychodzą mnie bardzo dużo, nie jestem w stanie spłacić wszystkiego, straciłam pracę miesiąc temu, a do tego za 3 miesiące rodzę dziecko… Prowadziłam działalność gospodarczą luty-czerwiec 2018 roku, aktualnie jest ona zawieszona. Bardzo proszę o pomoc, czy mam szansę ubiegać się o upadłość konsumencka?

 7. Witam mam ogromny problem prowadziłam firmę finansową. Firma jest na skraju bankructwa. Brałam kredyty żeby ratować firmę, mój dług to 500 tyś. Nie mam na siebie żadnej nieruchomości ani lokalu. Wszystko rozpadło się przez pracowników którzy doprowadzili firmę na dno. Mój miesięczny przychód to od 30-40 tys. Mam pytanie czy jest możliwość ogłoszenia upadłości firmy?

 8. gry terenowe dla firm

  No, no za taki materiał powinni przyznać złote medale. A tak serio, to ogromne dzięki za wyczerpujące rozwinięcie tematu i objaśnienie kilku spraw.

 9. Witam, mąż prowadził firmę i popadł w długi. Ma niepospłacane zobowiązania u osób cywilnych. Niepopłacone faktury są z datą rok wstecz. Ludzie upominają się telefonicznie o swoje pieniądze. Jakie kroki najlepiej podjąć? Mąż ma firmę na siebie zarejestrowaną i wyjechał za granicę w celach zarobkowych.

  Czy komornik odszuka jego konto za granicą? Mąż chce spłacić te długi, jednak potrzebuje czasu na popłacenie zaległości na początku w instytucjach państwowych. W naszej sytuacji, gdy komornik przejmie tę sprawę, nie będziemy w stanie spłacić tej kwoty przez odsetki. Nie wiem, czy w ogóle jest sens podejmowania próby spłaty, ponieważ kwota jest zbyt wysoka. Co, jeśli mąż nie spłaci tych ludzi?

 10. Witam.

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mam duże zobowiązania w Ideabank i mBank, których nie jestem już w stanie spłacać od kilku miesięcy. Myślę o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, bo nie mam już żadnych perspektyw na spłatę tych zobowiązań. Chciałbym zapytać jakie są koszty Państwa pomocy i czy można to zrobić teraz czy poczekać na nowe przepisy ( 01.2020r) ? Na chwile obecną żaden z wierzycieli nie wystąpił jeszcze do sądu, wszystko odbywa się jeszcze na poziomie windykacji.

  Pozdrawiam

 11. Najdokładniej wygląda to tak. Kredyty na 250 000 zł i raty dobijają mnie do dna, prowadzę działalność jednoosobową od 2014 r. Chciałbym ją prowadzić dalej, ale firmy wokół się zamykają albo bankrutują, brak nowych zleceń przynajmniej tych poważnych. Ogólnie nie jest ciekawie. Kolejny kredyt będzie wysoce nierozsądny. Upadłość? Bankructwo? sam nie wiem. Tak naprawdę wystarczyłyby trzy sensowne firmy, żeby pociągnąć to dalej…

 12. Chodzi o zwrot pieniędzy z zakładu pracy, który nie ogłosił upadłości, a nie ma z czego zapłacić wynagrodzeń. Aktualnie mam dokonany wpis do „Księgi Wieczystej” zakładu, który jest mi winien za 6 miesięcy pracy. Mam postanowienie sądowe. Obecnie komornik będzie prowadził sprzedaż działek zakładu, aby wypłacić zobowiązania wobec banku.

  Mam pytanie, czy mam napisać jakiś wniosek do komornika o uwzględnienie moich należności, czy komornik poprowadzi tę sprawę sam. Nadmieniam, że komornik informuje mnie cały czas o czynnościach, jakie wykonuje. Poproszę o wycenę porady i co ona będzie zawierała.

Comments are closed.