WIERZYCIEL – kto to jest – PRZYKŁADY- rodzaje

Kto to jest wierzyciel? – jest to osoba fizyczna lub prawna, mająca prawo do otrzymania pieniędzy lub jakiejś rzeczy od drugiej osoby fizycznej, lub podmiotu prawnego, a więc od dłużnika. Uprawnienie do otrzymania pieniędzy nazwa się wierzytelność lub należność, natomiast dla dłużnika  jest to dług.

Wierzyciel uważa zatem, że pieniądze, które mu się należą, będą wypłacone we wcześniej ustalonym terminie, na podstawie umowy ustnej lub pisemnej, którą obie strony między sobą w przeszłości zawarły.


Niestety Kodeks cywilny nie definiuje wprost terminu: wierzyciel (explicite); natomiast kodeks definiuje tylko termin zobowiązanie. Zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego:

§ 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

§ 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Wierzyciel – przykład

Wierzycielem może być:

 • Firma pożyczkowa – która na podstawie umowy pożyczkowej ma prawo domagać się spłaty pożyczonych pieniędzy.
 • Bank – który na podstawie umowy kredytowej ma prawo żądać zwrotu pieniędzy udzielonych na podstawie umowy kredytowej.
 • Operator telefoniczny – który na podstawie umowy o świadczenie usług telefonicznych ma prawo oczekiwać zapłaty za abonament za telefon komórkowy.
 • Ktoś z rodziny – od kogo pożyczyliśmy pieniądze na podstawie umowy ustnej lub pisemnej.
 • Itd.

Wierzyciel zatem to podmiot, z którym wiąże nas świadczenie pieniężne i obowiązek spełnienia tego świadczenia. Tak jak pisałam, wierzycielem może być każdy, z kim wiąże nas umowa ustna lub pisemna, której przedmiotem jest spełnienie świadczenia pieniężnego.

Egzekwowanie pieniędzy przez wierzyciela

Co jeszcze warto wspomnieć, to wierzyciel ma prawo wysłać dłużnikowi ostateczne wezwanie do zapłaty, następnie zlecić egzekwowanie długu w firmie windykacyjnej, a jeśli działania windykacji nie przynoszą rezultatów, wierzyciel może skierować sprawę do sądu, by uzyskać nakaz zapłaty i przekazać sprawę komornikowi.

Po tym, jak wyrok sądu uprawomocni się, wierzyciel otrzyma tytuł egzekucyjny i może wtedy składając u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, zlecić komornikowi wyegzekwowanie od dłużnika należności.

Jakie prawa ma wierzyciel?

 1. Wierzyciel ma prawo zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
 2. Wierzyciel ma prawo, aby wszcząć wobec dłużnika egzekucję komorniczą, sądową lub administracyjną.
 3. Wierzyciel może wybrać komornika z dowolnego rejonu Polski.
 4. Wierzyciel ma prawo, by naliczać karne odsetki za niewywiązanie się dłużnika z wcześniej zawartej umowy.
 5. Wierzyciel może zgodzić się na podpisanie ugody dłużnik – wierzyciel.

Uprawnienia wierzyciela są pod ochroną, termin ten nosi nazwę: sankcja przymusu państwowego.

Rodzaje wierzycieli

Wierzyciel rzeczowy – ma prawo dochodzić spłaty długu z majątku dłużnika przed jego wierzycielami osobistymi. Zabezpieczeniem dla wierzyciela jest wtedy majątek dłużnika.

Wierzyciel hipoteczny – jest to osoba uprzywilejowana do zrealizowania przez dłużnika żądań przed innymi wierzycielami. Dłużnik jest wtedy nazywany dłużnikiem hipotecznym, a zabezpieczeniem wierzytelności jest nieruchomość.

Wierzyciel alimentacyjny – jest to osoba, na której rzecz sąd zasądził alimenty w określonej kwocie. Przykładem wierzyciela alimentacyjnego jest:

 • syn,
 • córka,
 • żona,
 • mąż.

Dla tych osób, które mają otrzymać alimenty, żona lub mąż, który nie płaci alimentów, staje się dłużnikiem alimentacyjnym, a o tym, jak odzyskać niepłacone alimenty <— pisaliśmy w tym poradniku.

Wzory pism dla wierzyciela

Poniżej zamieszczam kilka wzorów pism, które mogą Ci się przydać jako wierzycielowi. Wzór wniosku należy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać listem poleconym.

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

wniosek-o-wyjawienie-majątku-wzór

Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od dłużnika

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Umorzenie długu przez wierzyciela – wzór

umorzenie-dlugu-przez-wierzyciela-wzor-pdf-doc

Umorzenie długu przez wierzyciela – wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności - wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Resztę wzorów pism dla wierzyciela znajdziesz w dziale wzory pism (sekcja 11).

Artykuły, które powinny Cię zainteresować:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

3 komentarzy w “WIERZYCIEL – kto to jest – PRZYKŁADY- rodzaje”
 1. Daniel - kancelaria

  Ja jeszcze chciałem dodać, kim jest wierzyciel wtórny, bo o tym nic nie piszecie, otóż wierzyciel wtórny to osoba która stała się naszym wierzycielem mimo tego, że dłużnik nie zawarł z ta osobą umowy pisemnej czy ustnej.

  Wtedy nabywcą wierzytelności może być np. jakaś firma windykacyjna lub fundusz sekurytyzacyjny, który kupił dług na giełdzie wierzytelności. Cała operacja kupna i sprzedaży długu, to z kolei cesja wierzytelności.

  Trzeba zawsze pamiętać, że wierzyciel ma prawo, by wybrać sposób egzekucji (czyli: egzekucja z ruchomości, egz. z wynagrodzenia, egz. z rachunku bankowego itd.), wybrać komornika, zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, zabezpieczyć roszczenie (postępowanie zabezpieczające).

 2. Czyli jeśli nie znam adresu dłużnika ani składników jego majątku, to mogę w takim razie zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika? domyślam się, że czynności komornika będą odpłatne, czy ktoś mógłby wskazać cennik dla wierzyciela?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Adrian, tak, nie znając składników majątku dłużnika, możesz zlecić komornikowi ich poszukiwanie jasno o tym mówi:

   Art.797. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy.

   Art. 797(1). Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

   Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika składa się z dwóch części:

   Pierwsza część opłaty to opłata stała, niezależna od wyniku pracy jaką komornik przeprowadzi i jest to 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

   Drugą część komornik pobierze, gdy odnajdzie majątek dłużnika i będzie to 5% od szacowanej wartości znalezionego majątku. Opłata druga nie możesz przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

   Ta druga opłata zostanie zmniejszona o kwotę opłaty już pobranej pierwszej stałej opłaty. Oczywiście to wierzyciel pokrywa koszty komornicze w formie usługi poszukiwania majątku dłużnika.

Comments are closed.