Umowa ugody DŁUŻNIK WIERZYCIEL – wzór + omówienie!

Jak napisać wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem lub dłużnikiem? Umowa ugody to dokument, dzięki któremu i wierzyciel i dłużnik przeleją na papier porozumienie, do którego wspólnie doszli i które wspólnie wypracowali.

porozumieniePrzedmiotem porozumienia dłużnika i wierzyciela jest obustronne zobowiązanie się do polubownego załatwienia sprawy. Propozycja ugody z wierzycielem powinna zawierać kilka kluczowych informacji, aby miała moc.

Umowa ugody dłużnik wierzyciel

wwwwDłużnik oraz wierzyciel mogą zawrzeć między sobą tzw. umowę ugody/porozumienie, w ramach którego obydwie strony pójdą na wzajemnie określone ustępstwa. Umowa ugody dłużnik – wierzyciel ma na celu polubowne rozstrzygnięcie kwestii zadłużenia. Ugoda powinna być zawarta w formie zatwierdzonej prawnie, a więc w formie pisemnej!

umowa-ugody-dluznik-wierzyciel

Dłużnik i wierzyciel mogą np. dojść do porozumienia w kwestii spłacenia należności, bądź rozwiązać dotychczasowy spór w inny sposób. Kiedy obie strony ustalą już warunki ugody podczas rozmowy w cztery oczy, pozostanie im przypieczętować je na piśmie.

Temu właśnie służy wzór ugody dłużnik – wierzyciel, którą zamieszczam poniżej:

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Co daje ugoda między dłużnikiem a wierzycielem? Na ogół, umowa ugody dłużnik wierzyciel przewiduje rozłożenie zadłużenia na raty. Zdarza się jednak i tak, że z pomocą takiej ugody, wierzyciel zwalnia dłużnika ze sporej części długu, (lub chociażby odsetek) po spłaceniu przez niego jakiejś części należności.

Szczere przedstawienie swojej sytuacji wierzycielowi jest w stanie skłonić go do tak łaskawego gestu, jak właśnie umorzenie odsetek, lub części zadłużenia. Warto naprawdę spróbować ugrać coś w negocjacjach z wierzycielem.

Umowa ugody i jej zawartość

Sam wstęp ugody powinien zawierać jej rodzaj, a także datę i miejsce jej podpisania. Wbrew pozorom, jest to szalenie istotne, ponieważ takie dane są podstawą prawną w razie niedopełnienia warunków umowy przez którąś ze stron.

Niemniej ważne jest właściwe określenie stron umowy ugody. Należy precyzyjnie udokumentować fakt, kto jest zobowiązany do spłaty, a kto tej spłaty się domaga, czemu musi służyć zastosowanie terminów “dłużnik” oraz “wierzyciel”.

Nie zaszkodzi wspomnieć, że dokonywaniu takiego oznaczenia musi towarzyszyć wzmożona ostrożność. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do trudności w dochodzeniu roszczeń, gdyby jedna ze stron nie wywiązała się z warunków nakreślonych w umowie ugody.

wzor-pismaSporządzając ugodę, musisz mieć gwarancję, iż druga strona ma za sobą właściwą reprezentację. Kiedy zasada reprezentacji zostanie naruszona, umowa ugody – mimo jej zawarcia – okaże się nieważna. Dlatego trzeba pamiętać, aby mieć pewność, że podpisujemy ugodę z właściwą osobą lub jej pełnomocnikiem.

Oświadczenie dłużnika

wazneWierzyciel musi natomiast bezwzględnie zadbać o to, aby umowa ugody zawierała oświadczenie dłużnika, iż ten uznaje faktyczność swojego zadłużenia – innymi słowy, że jego dług rzeczywiście ma miejsce.

Wiemy już z poprzednich wpisów, jak ważna jest taka osobista deklaracja, wyrażona nawet podczas telefonicznej rozmowy z komornikiem czy firmą windykacyjną. A zatem umowa ugody/porozumienia musi zawierać takie oświadczenie, które może brzmieć następująco:

“Dłużnik deklaruje, iż przysługuje w stosunku do niego bezsporna i zasadna wierzytelność z tytułu ………….., która to wynosi X.XXX zł.”

Jak pośrednio wynika z powyższego, nie wolno pominąć dokładnego określenia wierzytelności, o którą chodzi w całym porozumiewawczym dokumencie.

Wskazany wyżej przykład oświadczenia pokazuje, iż niezbędne jest wskazanie podstawy wierzytelności (np. trzy okresy rozliczeniowe za czynsz, umowa pożyczki nr.), a także wskazanie jej pieniężnej wartości.

Kiedy jest tego więcej…

wazneJeśli jednak w grę wchodzi cała „kumulacja” podstaw do dochodzenia wierzytelności (choćby kilkanaście niezapłaconych faktur), można obyć się bez ich szczegółowego wyliczania w treści umowy ugody.

Można wtedy bardziej komfortowo i przejrzyście posiłkować się załącznikiem do umowy – takim załącznikiem może być choćby wykaz wierzytelności w postaci tabeli. W podobnej sytuacji sama treść ugody powinna zawierać tylko łączną sumę wszelkich wierzytelności, jednakże wraz z odsetkami (jeśli są naliczane).

Ugoda na rozłożenie długu na raty

wazneKiedy celem umowy ugody jest rozłożenie należności na raty, musi się w niej znaleźć zarówno termin spłaty wierzytelności, jak i metoda spłaty.

Wszystkie te niuanse są w znacznej mierze kwestią umowną między wierzycielem i dłużnikiem, choć co do sposobu spłaty, przeważnie ustala się po prostu przelew bankowy na konto wierzyciela.

Sposób spłaty rat

Jest sprawą priorytetową, by sposób i harmonogram spłaty kolejnych rat, wynikał jednoznacznie z tego, co ustalono w umowie ugody. A co takiego się ustala? Przede wszystkim, jasno określona musi być liczba rat.

Równie ważne jest określenie częstotliwości ich spłaty – czy mają odbywać się co tydzień, co miesiąc, co rok itd.

Poza tym wskazana mysi być wartość pieniężna ustalonych rat. Można ustalić jedną wartość, można też raty zróżnicować. Tak czy inaczej, ugoda musi pomieścić również terminy zapłat poszczególnych rat.

W sytuacji zróżnicowania rat co do ich terminu zapłaty lub docelowej kwoty każdej z takich rat należy zadedykować osobny opis. Dajmy na to:

Rata w kwocie 500 zł, płatna do 12.04.20__ r.

Rata w kwocie 350 zł, płatna do 14.05.20__ r.

Ugoda z wierzycielem i „happy end”

wazneKiedy wierzyciel dobrodusznie idzie nam na rękę i zamiast rozbijać dług na raty, postanawia umorzyć jego część, musi wówczas uzasadnić, jakie to konkretnie warunki stoją za tak łaskawą decyzją.

Jest to w zasadzie tożsame z określeniem kwoty oraz terminu, w którym zadłużona osoba zobowiązana jest uiścić kwotę będącą częścią wierzytelności. Jest to warunek, po którego spełnieniu dłużnik przestaje być dłużnikiem i jest zwolniony z pozostałej części długu.

Wierzyciel musi mieć się na baczności, ponieważ jeśli takie zwolnienie dłużnika będzie natychmiastowe i bezwarunkowe (poprzedzające spłacenie części długu), może już nie zobaczyć ani grosza. Wierzyciel straci bowiem prawo do dochodzenia jakiejkolwiek kwoty od dłużnika.

Wierzyciele często są jeszcze bardziej przewidujący, toteż zawierają w umowie ugody zapis, iż w razie, gdyby dłużnik w wyznaczonym terminie nie uiścił przewidzianej w ugodzie kwoty, zostanie on automatycznie ukarany obowiązkiem zapłacenia całego długu łącznie z odsetkami, do czego dojdzie też postępowanie sądowe w tej sprawie.

A na koniec…

Trudno byłoby wyobrazić sobie jakąkolwiek ugodę pozbawioną podpisów. Niby banał, ale trzeba na koniec dodać, że umowa ugody dłużnik – wierzyciel nie stanowi tu wyjątku.

Pod całą treścią ugody muszą znaleźć się podpisy stron, wraz z ponownym oznaczeniem, gdzie podpisuje się wierzyciel, a gdzie dłużnik.

Ugoda winna zostać sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron po jednym.

A czy Ty podpisujesz się pod stwierdzeniem, że umowa ugody może być świetnym rozwiązaniem? negocjuj z wierzycielem, wtedy wyrobisz sobie własny pogląd w tej sprawie.

Ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej

Czy w ogóle możliwa jest ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej? oczywiście, że tak! Jednak sprawa staje się nieco bardziej skomplikowana, bo jako dłużnik musisz zadbać o to, aby wierzyciel po podpisaniu z Tobą ugody na spłatę długu we wspólnie ustalonych ratach, zawiesił toczącą się przeciwko Tobie egzekucję komorniczą.

Warto pamiętać, że tylko i wyłącznie wierzyciel ma prawo zawiesić postępowanie egzekucyjne, dlatego to na wierzycielu należy wywrzeć odpowiednią presję.

Warto nawet zawrzeć w ugodzie, która jest jakby efektem toczącego się postępowania egzekucyjnego na dłużniku paragraf „§”, w którym zamieścisz zdanie:

Wierzyciel zobowiązuje się do wstrzymania toczącej się egzekucji komorniczej.

Wadliwa ugoda

Jeśli jesteś wierzycielem, to wiedz, że wierzyciele bardzo często bagatelizują powagę ugody z dłużnikiem. Często sporządza się ugodę w mało rzetelny sposób, a przecież taki prawny dokument może ściągnąć na wierzyciela sporo konsekwencji prawnych.

Problemy wierzycielowi może przynieść np. niedopełnienie kwestii formalnych jak np.:

 • zawarcie ugody z niewłaściwą osobą,
 • pominięcie terminów spłat,
 • pominięcie wysokości rat,
 • itd.

Warto też pamiętać, że wadliwa umowa ugody dłużnik wierzyciel nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia. Jeśli jesteś wierzycielem i nie posiadasz doświadczenia i wiedzy prawnej w kwestii sporządzania umowy ugody, to warto skorzystać z załączonego wzoru ugody.

Już teraz bez względu na to, czy jesteś wierzycielem, czy dłużnikiem, aby zabezpieczyć w 100% swoje interesy, podejdź do sporządzenia, a później podpisania rzetelnie przygotowanej i bardzo precyzyjnej ugody!

Koniecznie przeczytaj o:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

27 komentarzy w “Umowa ugody DŁUŻNIK WIERZYCIEL – wzór + omówienie!”
 1. Witam mam problem, mam u Państwa zadłużenie prawie 5 tysiecy wysyłaliście mi Państwo wnioski o ugodę, jednak bagatelizowałam ta sprawę i chciałabym zacząć to spłacać, co mam zrobić?

  1. Janina Gołębiecka

   Droga Agnieszko, chyba zaszła jakaś pomyłka :-) my prowadzimy blog, nie natomiast firmę pożyczkową. Nie wysyłaliśmy Ci żadnej ugody, sprawdź dobrze skąd otrzymywałaś korespondencję i zwróć się do jej nadawcy.

 2. Boję się, że po podpisaniu ugody, wierzyciel wezwie mnie do zapłaty reszty zobowiązań.

  1. Janina Gołębiecka

   Myślę, że nie ma czego się bać, spójrz na wzór prośby o ugodę z wierzycielem i zobacz, czy jest tam jakiś zapis, który budzi Twoje wątpliwości.

 3. Czyli, że jeżeli dostałem już pismo od komornika o postępowaniu egzekucyjnym z powodu mojego zadłużenia i naliczeniu “opłaty egzekucyjnej” mogę jeszcze starać się o ugodę z wierzycielem i nie płacić komornikowi jego opłat?

  1. Janina Gołębiecka

   Pierwsze co komornik robi, to przed pierwszą czynnością jaką podejmie, to komornik żąda zaliczki od wierzyciela na konkretnie wskazane wydatki, czyli np. komornik żąda zaliczki poszukiwanie majątku dłużnika bądź też na koszty doręczenia korespondencji dłużnikowi, komornik też ustala odpowiednią opłatę egzekucyjną. Opłata egzekucyjna pobierana jest przez komornika jedynie od dłużnika, a nie od wierzyciela. Opłata egzekucyjna potrącana jest przez komornika wprost z wyegzekwowanych od dłużnika kwot. Opłata ustalana jest na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jeśli komornik naliczył Ci już opłatę, to musiał on ponieść jakiś wkład pracy w wyegzekwowanie od Ciebie należności. Oczywiście możesz jeszcze zawrzeć ugodę z wierzycielem i gdy się dogadacie, to komornik na wniosek wierzyciela będzie musiał tą egzekucję umorzyć. Z tego co mi się wydaje, to będziesz musiał zapłacić komornikowi opłaty, który już naliczył i których od Ciebie żąda.

   1. Nie bardzo tą część rozumiem.. Jeśli komornik naliczył 15% od całości, a do spłaty została ok 1/2 to komornik i tak pobierze to co naliczył na początku, czy ta druga część umniejszy do 5%?

    Proszę tez o informacje czy firma windykacyjna ma prawo odmówić podpisania ugody tłumacząc się zajęciem przez komornika? I skąd wiadomo ze kwota którą wyliczy komornik z tytułu umorzenia, będzie uczciwa i zgodna z prawdą? czy i tak komornik sobie naliczy ile mu się podoba? jak to sprawdzić… komornik tak pododaje ze wyjdzie na swoje..

 4. Witam.

  A co w sytuacji kiedy to wierzyciel nie dotrzymał warunków ugody? Ugoda została podpisana, warunki ugody spełnione przez dłużnika z posiedzeniem wpłaty a wierzyciel nie wycofał sprawy od komornika i komornik zabrał pieniądze z konta. Jednocześnie pozostawiając dłużnika bez środków do życia. Czy dłużnik też może dochodzić swoich praw w związku ze złamaniem warunków ugody przez wierzyciela? Pozdrawiam

 5. Mam problem. Spłaciłem zaległy czynsz wraz z odsetkami w 36 ratach. Żona wymeldowała się, zrzekła się tego mieszkania. Jest to mieszkanie komunalne. Obecnie po spłaceniu rat z odsetkami Administracja żąda 2 tysiące za naliczone po raz drugi dziwne odsetki. Od 5 miesięcy nie mogę złożyć pisma o przywróceniu najmu. Mam pytanie co do meldunku osób kiedy otrzymam nową decyzje?

  1. Mam problem. Spłaciłem zaległy czynsz wraz z odsetkami w 36 ratach. Żona wymeldowała się, zrzekła się tego mieszkania. Jest to mieszkanie komunalne. Obecnie po spłaceniu rat z odsetkami ADM utrudnia mi w sprawie przywróceniu mieszkania.Raty spłacone nie mam zadłużenia.

 6. witam, mamy podpisać ugodę na 7500 ale w ugodzie pisze kwota 9600 ze jest do zapłaty, czy tak powinno być? czy powinna być ta kwota co się ugadaliśmy? pozdrawiam, proszę o szybką odpowiedź, dzisiaj mam podpisać tą ugodę.

  1. Janina Gołębiecka

   Ugoda z wierzycielem powinna odnosić się do kwoty jaką wspólnie uzgodniliście, nie podpisuj się skoro kwota różni się od tej która miała się tam znaleźć, porozum się z wierzycielem by uzgodnić powstałe nieporozumienie.

 7. Pożyczka dla Sp. Zoo. Wierzyciel nie ustalił metody spłaty. Wierzyciel uwierzył w pomysł został udziałowcem. Termin z umowy minął. Wierzyciel poszedł do komornika. Chce egzekwować nieruchomość nie chce żadnego systemu ratalnego. Komornik zabiera wszystkie dochody z konta. Czy jest jakikolwiek sposób na ustalenie rat?

 8. Mam wypowiedziany kredyt w Alior Bank, w maju dostałam nakaz zapłaty z Sądu w postępowaniu upominawczym, teraz doszedł jeszcze komornik, na razie na koncie staram się wpłacać jakieś sumy ale nie mogę spłacić wszystkiego, potrzebuję kogoś kto pomoże mi popisać ugodę z wierzycielem by uniknąć komornika i w jakiś sensownych ratach spłacić zadłużenie ok 50.000 PLN.

 9. Witajcie, jak działa ten wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem? mam dług a nie chcę aby wplątywała się w to firma windykacyjna czy komornik, bo z tego co wiem poniosę dość duże koszty i windykacji i egzekucyjne. Chcę uniknąć tego, dlatego zdecydowałam się na podpisanie z wierzycielem ugody, nie wiem tylko czy się zgodzi, mogę zobowiązać się, że będę wpłacać co miesiąc na konto wierzyciela powiedzmy 400-500 zł, dług wynosi 5700 zł, jak myślicie? wierzyciel zgodzi się na ugodę?

  1. Janina Gołębiecka

   Myślę, że nie masz nad czym się zastanawiać Leokadio, jeśli chcesz podpisać z wierzycielem ugodę, to działaj bardzo szybko, aby wierzyciel nie zdążył oddać sprawy wyegzekwowania długu do windykacji czy komornika. Czy wierzyciel zgodzi się na podpisanie ugody z Tobą? tego nikt nie wie, wszystko zależy od tego jakie warunki spłaty zadłużenia wierzycielowi zaoferujesz i czy będziesz się z nich sumiennie wywiązywać, bo pamiętaj, że podpisana przez wierzyciela ugoda może zostać zerwana, jeśli dłużnik nie wywiązuje się z warunków ugody. Działaj zanim sprawa trafi do windykacji lub do komornika! powodzenia!

 10. jeżeli nie można dojść do porozumienia z wierzycielem co do ugody, czy wpłacać pieniądze co miesiąc tyle ile stać? posiadam zadłużenie w firmie Zaplo lecz nie stać mnie na raty które proponują, a ja jestem osobą bezrobotną, czy wpłacać minimalne kwoty czy nic z tym nie robić? proszę o poradę co powinnam zrobić w takiej sytuacji? bo w ewentualnej sprawie sądowej nie chcę sobie tym jakoś zaszkodzić…

  1. Janina Gołębiecka

   Ja na Twoim miejscu wpłacałabym tyle na ile mnie stać, zachowując przy tym wszystkie dowody spłat pomniejszających Twoje zadłużenie. Jeśli nie ustalicie między sobą ugody, to sprawa na pewno trafi do sądu po nakaz zapłaty, a później do komornika. Nie ma tu znaczenia fakt, że chciałaś dług spłacać, sąd i tak będzie musiał wydać tytuł egzekucyjny, bo tego domaga się wierzyciel. Żadne więc Twoje działania Ci nie zaszkodzą, sprawa i tak pójdzie swoim torem. Będziesz jeszcze miała okazję zawrzeć ugodę z wierzycielem przed sądem. Sądy bardzo często sugerują takie właśnie rozwiązanie, życzę Ci powodzenia!

 11. Witam proszę o rade, syn dostał już papiery z sądu o nadanie klauzuli wykonalności zapłaty zadłużenia, co mogę zrobić chcąc to spłacać samemu w kwocie 500 zl miesięcznie? żeby komornik nie siadł mi na konto? proszę o pomoc.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Irenko, dlaczego myślisz, że będziesz musiała spłacać długi swojego syna? przecież jeśli syn jest osobą dorosłą (ukończone 18 lat), to mając pełną zdolność prawną, tylko on jest odpowiedzialny za długi których narobił. Nie będziesz musiała więc długów syna spłacać, jeśli komornik będzie mimo wszystko chciał zająć Twoje konto za długi syna, to musisz się temu sprzeciwić, daj mi wtedy znać a poczynimy odpowiednie kroki. Pozdrawiam!

 12. Witam, chciałabym zapytać jak to jest możliwe, gdy spłaca się dług do wierzyciela. Komornik upomina się w piśmie o spłatę. Ugoda została zawarta z firmą par group po to, aby komornik już mnie nie nękał. Długu zostało 1 tyś zł. a komornik upomina się o 4 tyś. Dług dotyczy mojego męża. Czy można to jakoś wyjaśnić i uniknąć ponownej spłaty tego samego długu.

 13. Dzień dobry. Zwracam się do Państwa z prośbą pomocy. Chodzi o dług na około 45 tys. złotych, jest to zadłużenie u jednego wierzyciela ale dzieli się na 4 sprawy: dwa kredyty gotówkowe i dwie karty kredytowe. Jedno zadłużenie z karty kredytowej jest u Komornika, który potrąca mi z wypłaty około 170 zł, wiem że z tego część zostaje u komornika.

  Drugie większe zadłużenie kredytu gotówkowego jest również u komornika, ale innego, ten zajął mój rachunek bankowy, na który nie ma żadnych wpływów i dwie sprawy w KRUK S.A. które są w trakcie postępowania sądowego.Proszę o pomoc co mogę zrobić? Czy zwrócić się bezpośrednio do wierzyciela żeby się dogadać?

  Komornik nie ma czego zająć, ponieważ nie mam własnego majątku, dostaję minimalnie wyższe wynagrodzenie od średniej krajowej, w sumie bank za mój dług dostaje jedynie tyle ile komornik jest w stanie potrącić z wypłaty. Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej sprawy. Pozdrawiam. Monika

 14. Podpisała ugodę z bankiem, ale sprawa i tak trafiła do komornika, tylko terminy się nie zgadzają, ugoda z bankiem była w maju, a do w sądu poszło niby w kwietniu, poniosłam koszty ugody, jak również wpłaciłam około 400 zł na tą kwotę, a jest to mi nieodjęte od rachunku i suma ciągle jest taka sama, co mam zrobić jak zatrzymać egzekucje komorniczą skoro była ugoda z wierzycielem?

 15. Zdzisława

  mam długi komornik już zajął mi konto. Chciałabym się dogadać z wierzycielem i spłacać bez komornika długi. Bardzo proszę o pomoc. Dług na razie jest na 15 000 złotych. Szukam pomocy jak się pozbyć komornika. Na razie jest jeden, ale sądzę, że będzie następny komornik. 10 lat jestem po rozwodzie, a długi ciągną się za mną w nieskończoność. Nie mam gdzie mieszkać, wynajmuje mieszkanie, za które muszę płacić. Komornik zabiera mi polowe wynagrodzenia. Jestem nauczycielka. Błagam o pomoc.

 16. W dniu 04.09.2019 r. podpisałem ugodę z wierzycielem, ponieważ wierzyciel był również moim dłużnikiem. Komornik sądowy najpierw jeden, a później drugi w tej samej sprawie ściąga 5% opłaty stosunkowej ode mnie jako dłużnika. Komornik już ściągał wierzytelności przez co najmniej 1,5 roku i wyegzekwował należności egzekucyjne dla siebie i wierzyciela. Wyrok Sądu był z 2015 r., a komornik podjął czynności w lutym 2019 r. Według prawa było niecelowe działanie komornika sądowego, który powinien według prawa odstąpić od egzekucji komorniczej do mojej renty inwalidzkiej bądź skierować ją wobec wierzyciela.

  Czy komornicy postąpili słusznie i skierowali wniosek egzekucyjny do mojego świadczenia rentowego, czy nie przekroczyli własnych uprawnień z powodu umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela!!!

 17. Mam zajęcie komornicze na 15 tysięcy jedna sprawa Profi credit, jeśli podpisałam deklaracje spłaty po 500 zł, czy ma prawo komornik, tak czy siak, zabrać moją nieruchomości? którą posiadam na pół z siostrą? jest to budynek gospodarczy. Właśnie wysłałam pismo o ugodę z wierzycielem, ale pytanie: czy mogą zająć nieruchomość, nawet jeśli będę płacić raty z ugody?

 18. Popadłem w spore długi. Po rozstaniu z żoną coraz ciężej było mi podołać ze spłatą zobowiązań. Wyjechałem za granicę do pracy. Cześć kredytów spłacam systematycznie (są to kredyty bankowe, ratalne) z kilkoma wierzycielami udało mi się porozumieć i podpisać ugodę, zgodzili się rozłożyć dług na raty (chwilówki), ale niestety nie ze wszystkimi udało się porozumieć, niektórzy nie odpowiadają na pisma i e-maile.

  Nie mam żadnego majątku, żadnej nieruchomości. Chcę spłacić zadłużenie, ale nie wiem w jaki sposób. Skoro druga strona nie zawsze jest chętna do ugody. Mam zajęcie na koncie i też nie wiem jak spłacić to ratalnie, bo w odpowiedzi, gdy zapytałem, czy mogę jakoś w ratach oddawać, dostałem wiadomość o wysokości całego zadłużenia. Dodam, że nie wpływają środki na moje polskie konto.

Comments are closed.