Ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej (WZÓR)

Mam u wierzyciela dług, który egzekwuje ode mnie komornik, czy propozycja ugody z wierzycielem jest teraz możliwa? Gdyby porozumienie z wierzycielem doszło do skutku, to szybciej spłaciłbym ten dług z pominięciem komornika, bo komornik pobiera duże koszty egzekucyjne i długu wcale nie ubywa…

Wierzycielowi też byłoby to na rękę, bo zamiast otrzymywać od komornika 100 zł co miesiąc, mógłbym wpłacać na konto wierzyciela nawet i 400 zł miesięcznie. Tylko, czy w ogóle możliwa jest w obecnej sytuacji umowa spłaty długu?

Gdzieś na forum czytałem, że ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej nie jest już realna, u Was na blogu czytałem, że wierzyciel może wstrzymać egzekucję komorniczą na swój wniosek, co jest prawdą? Czy propozycja ugody z wierzycielem to dobry pomysł?


Propozycja ugody z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej

propozycja-ugody-z-wierzycielem

Witaj, już na samym początku pragnę ci napisać, iż postępowanie egzekucyjne dotyczące długów prywatnych nie jest prowadzone z urzędu.

Komornik wszczyna postępowanie w celu ściągnięcia należności na wniosek wierzyciela legitymującego się odpowiednim tytułem wykonawczym, najczęściej wyrokiem, nakazem zapłaty, postanowieniem sądu, bądź ugodą opatrzoną klauzulą wykonalności — tak art. 796 [Dz.U.2018.0.1360] t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego i następne. Zatem bez wniosku egzekucyjnego komornik nie ma prawa ani możliwości podjęcia żadnych działań przeciwko dłużnikowi.

Wniosek wierzyciela o wstrzymanie egzekucji — ugoda z dłużnikiem

I zmierzając do kwestii, która cię interesuje — tak jak wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, tak posiada również możliwość złożenia do komornika wniosku o zawieszenie egzekucji, a nawet jej umorzenie.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego może być pokłosiem zawartej z dłużnikiem ugody.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku przepisem art. 820 kpc. organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

Natomiast w myśl zasadzie przewidzianej w art. 825 pkt 1 organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek, jeżeli tego zażąda wierzyciel, jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu, lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji.

Jeśli więc uda ci się dogadać z wierzycielem i podpisać ugodę, i wierzyciel zgodzi się na dokonywanie przez ciebie samodzielnych wpłat na poczet spłaty długu, to twój wierzyciel będzie mógł również złożyć do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego lub o jego zawieszenie.

Ponowny wniosek egzekucyjny

Musisz jednak pamiętać, że do czasu całkowitej spłaty należności, wierzyciel po cofnięciu wniosku egzekucyjnego nie traci uprawnienia, by w kolejnym czasie składać dalsze wnioski egzekucyjne.

Twój wierzyciel, jeśli nie wywiążesz się z postanowień ugody, będzie miał prawo dochodzić przymusowej zapłaty należności, angażując znów komornika, stanowi o tym art. 826 kpc., zgodnie z którym: umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Powyższe ma ogromne znaczenie, dlatego ja zastrzegam zawsze, by zawierać tylko takie umowy/ugody dłużnik-wierzyciel, z których będziemy w stanie się wywiązać. Bo kiedy sprawa trafia już do komornika, to generuje znaczne koszty komornicze. Zresztą sam o tym piszesz.

Jeśli więc wierzyciel wykazuje chęć zawarcia porozumienia w sprawie spłaty długu, to z możliwości tej najlepiej skorzystać. Jednak pamiętać należy, że jest to ogromna szansa, która drugi raz może się nie powtórzyć.

Ile kosztuje dłużnika postępowanie egzekucyjne — opłaty egzekucyjne

I na koniec dodam jeszcze, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, to nie tylko koszt w postaci straconych nerwów, wstydu i skrępowania przed pracodawcą i współpracownikami, kiedy dochodzi do zajęcia wynagrodzenia za pracę, ale również rzeczywiste koszty.

Obecnie o kosztach komorniczych stanowi nowa ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku, która co prawa obniżyła wysokość opłat egzekucyjnych naliczanych przez komornika, ale które, tak czy inaczej, przy słusznej egzekucji ponosi dłużnik.

Dla przybliżenia kosztów egzekucji komorniczej po stronie dłużnika wskaże tylko zapis art. 28 niniejszej ustawy, zgodnie z którym w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Czyli za każde ściągnięte 100 zł płacisz 10 zł tytułem opłaty stosunkowej, a to nie jedyne opłaty naliczane przez komornika.

Podsumowanie

Ugoda dłużnik — wierzyciel w trakcie postępowania egzekucyjnego jest możliwa i może pozwolić dłużnikowi szybciej spłacić dług oraz zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy.

Dążenie przez dłużnika do porozumienia z wierzycielem powinno być zatem jego priorytetem. Należy jednak zadbać o to, by w treści ugody znalazły się jednak tylko takie postanowienia umowne, z których obie strony chcą i mogą się wywiązać.

Dłużnik powinien zgodzić się na miesięczne raty w takiej wysokości, na jakie go stać, natomiast wierzyciel powinien zobowiązać się, wstrzymać postępowanie egzekucyjne, cofając wniosek egzekucyjny, lub wnosząc o zawieszenie egzekucji na określony czas.

Do zapamiętania: warto, aby znalazł się zapis, że podpisana przez obie strony ugoda dłużnik-wierzyciel, oznaczać będzie natychmiastowe umorzenie toczącej się egzekucji, jeśli rzeczywiście ta egzekucja wobec dłużnika już się toczy!

Propozycja ugody z wierzycielem wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze