Jak napisać wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego? [WZÓR]

Witam, potrzebuję wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, posiadam już tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności i jak rozumiem, muszę teraz skierować sprawę do komornika tak? o co mogę prosić komornika, by zajął dłużnikowi i czy poniosę jakieś koszty związane z wszczęciem egzekucji?


Wszczęcie egzekucji komorniczej

Niestety egzekucja komornicza przeciwko dłużnikowi nie jest wszczynana z urzędu (z automatu), czyli po uzyskaniu tytułu wykonawczego, trzeba samemu złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji u komornika, którego się wybrało, aby prowadził egzekucję, oczywiście później podczas trwania egzekucji jest możliwość zmiany komornika <– więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Wracając jednak do tematu wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi, należy rozróżnić dwa pojęcia często ze sobą mylone:

 1. Tytuł egzekucyjny – czyli nakaz zapłaty lub wyrok sądu.
 2. Tytuł wykonawczy – czyli „tytuł egzekucyjny” zaopatrzony w klauzulę wykonalności, dzięki której dopiero można wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.

Art. 803. Zakres egzekucji komorniczej

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

Skoro jednak uzyskałeś już klauzulę wykonalności dla swojego nakazu zapłaty czy wyroku sądowego, to możesz bez problemu udać się teraz do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wzór wniosku zamieszczam poniżej (wybierz ten, który potrzebujesz):

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej z nieruchomości

Wniosek-o-wszczęcie-egzekucji-z-nieruchomości-wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Co może zająć komornik?

Pytasz: jakie składniki majątku dłużnika zająć może komornik, a więc w treści wniosku o wszczęcie egzekucji możesz żądać, aby komornik zajął dłużnikowi:

 • Wynagrodzenie za pracę – komornik zwraca się do zakładu pracy dłużnika z pismem o zajęcie części wynagrodzenia dłużnika.
 • Rachunek bankowy – komornik przesyła do banku pismo o zajęcie wierzytelności przysługujących dłużnikowi z tytułu prowadzonego rachunku bankowego.
 • Świadczenia, które dłużnik otrzymuje – komornik zwraca się do podmiotów, które wypłacają dłużnikowi świadczenie podlegające egzekucji komorniczej i zajmują jego część, np. zajęcie emerytury.
 • Wierzytelność z Urzędu Skarbowego – komornik zwraca się do Urzędu Skarbowego o zajęcie zwrotu podatku przysługującego dłużnikowi.
 • Ruchomości (samochód, sprzęt AGD RTV, wyposażenie domu, komputery, rower itd.) – komornik odwiedza dłużnika w miejscu zamieszkania i przeprowadza czynności terenowe mające na celu znalezienie ruchomości (przedmiotów), które komornik może zająć i sprzedać na licytacji komorniczej.
 • Nieruchomość – (o tym jak wszcząć egzekucję z nieruchomości <– pisałam tutaj). Nadmienię jeszcze, że w przypadku egzekucji z nieruchomości, postępowanie egzekucyjne musi być prowadzone przez komornika, który piastuje swoje stanowisko w obrębie terenu, w którym ta nieruchomość jest położona.
 • Inne prawa majątkowe (np. akcje, udziały).

Wskazówki dla wierzyciela

Skoro wiesz już co dłużnikowi zająć może komornik i masz w ręku pobrany wzór wniosku o wszczęcie egzekucji, to czas, abyś dowiedział się o kilku ważnych rzeczach, oto one:

 1. Ty jako wierzyciel jesteś gospodarzem toczącego się postępowania egzekucyjnego, a komornik musi mieć jasno określony zakres czynności, jakie podejmie wobec dłużnika. Komornik działa na podstawie oraz w granicach złożonego przez Ciebie wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego. A więc wszystko, co chcesz, aby komornik zajął dłużnikowi – musi być wymienione we wniosku o wszczęciu egzekucji!
 2. Jeśli nie masz pojęcia, co posiada dłużnik i jakim majątkiem dysponuje, to możesz, a nawet powinieneś zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika <– tutaj znajdziesz wzór wniosku z szerokim omówieniem. Podstawa prawna: art. 797(1). Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.
 3. Jeśli zlecisz komornikowi przeprowadzenie egzekucji z wynagrodzenia, to pamiętaj, że komornik nie ma prawa zająć dłużnikowi całego wynagrodzenia, a jedynie jego część, przy zachowaniu kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.
 4. Gdy natomiast chodzi o egzekucję ze świadczeń, to wiedz, że są takie świadczenia, których komornik zająć nie ma prawa i są to np:
  1. dodatki rodzinne,
  2. świadczenia wychowawcze (np. 500+),
  3. alimenty,
  4. oraz świadczenia przyznane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887].
 5. W trakcie egzekucji z ruchomości komornik nie ma prawa zająć dłużnikowi przedmiotów potrzebnych do życia i funkcjonowania, listę tych rzeczy określa art. 829. KPC – Ograniczenia przedmiotowe egzekucji:  i są to np.:
  1. zapasy żywności,
  2. niezbędne sprzęty AGD,
  3. bielizna,
  4. pościel,
  5. narzędzia do wykonywania pracy.

Jakie i kiedy wierzyciel ponosi koszty egzekucji?

Samo złożenie u komornika wniosku o wszczęcie egzekucji nie wiąże się z żadnymi opłatami… natomiast koszty pojawią się, gdy komornik zacznie “działać”, dobra jednak wiadomość jest taka, że koszty komornicze finalnie przerzucone zostaną na dłużnika.

O jakich kosztach mowa?

 1. Opłata egzekucyjna (stała oraz stosunkowa)
 2. Zwrot wydatków, które poniósł komornik
 3. Koszty zastępstwa prawnego wierzyciela (gdy w postępowanie egzekucyjne zaangażowany jest adwokat, lub radca prawny).

Ty jako wierzyciel będziesz musiał ponieść jedynie:

 • koszty, które poniesie komornik w trakcie prowadzonej egzekucji,
 • opłatę za poszukiwanie majątku dłużnika:
  • 2% wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
  • a później 5% od wartości majątku, jaki komornik odnajdzie, jeśli komornik nie znajdzie nic, to nic nie zapłacisz.

Jak wybrać dobrego komornika?

Komornika wierzyciel wybiera samodzielnie, można poszukać komornika przez internet, wpisując zapytanie: „Komornik Warszawa”, „Komornik Poznań” itd.

Bez znaczenia jest rewir do którego przypisany jest dany komornik, chyba, że mowa o egzekucji z nieruchomości, gdzie właściwym komornikiem będzie komornik znajdujący się w rewirze w którym położona jest nieruchomość.

Jeśli znajdziesz już komornika, z którego usług chcesz skorzystać, to wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, należy złożyć oświadczenie na piśmie, że korzystasz z prawa wyboru komornika!

Oświadczenie o wyborze komornika – wzór

Wskazówka:

Jeśli zlecisz komornikowi zajęcie jedynie rachunków bankowych dłużnika, to możesz wybrać dowolnego komornika z dowolnego rewiru, jeśli jednak zlecisz zajęcie ruchomości dłużnika (a więc w grę wchodzą czynności terenowe), to lepiej wybierz komornika z właściwego rewiru – ponieważ komornik pobiera zaliczki na dojazd do dłużnika, a żeby zmniejszyć koszty egzekucji, warto by komornik miał jak najbliżej do dłużnika, by zaliczki, które płaci wierzyciel były jak najmniejsze…

Jak napisać wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Zachęcam Cię do pobrania wzoru wniosku o wszczęcie egzekucji, który u góry zamieściłam, bo niewłaściwie sporządzony wniosek zostanie przez komornika odrzucony, a samo wszczęcie egzekucji będzie mocno oddalone w czasie…

Co przede wszystkim musi znaleźć się we wniosku?

 • Oznaczenie komornika, któremu zlecasz egzekucję na dłużniku (jeśli wybierasz komornika spoza rewiru, to koniecznie dołącz oświadczenie o wyborze komornika, (powołując się na art. 8 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji), które u góry zamieściłam).
 • Dane dłużnika
 • Dane wierzyciela
 • Tytuł egzekucyjny
 • Wysokość zadłużenia
 • Określenie kto ponosi koszty egzekucji (Ty czy dłużnik)
 • Sposoby egzekucji
 • Czytelny podpis wierzyciela
 • Załączniki:
  • Tytuł wykonawczy w oryginale
  • Oświadczenie o wyborze komornika
  • Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Wniosek o wszczęcie egzekucji należy wysłać do komornika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub wniosek dostarczyć komornikowi osobiście w kancelarii komorniczej.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że kwestię wyegzekwowania od dłużnika należności mocno ułatwi Ci formularz wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, który u góry zamieściłam, pomocne może również okazać się oświadczenie o wyborze komornika, jeśli wybierasz komornika spoza rewiru. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć Ci powodzenia w szybkim odzyskaniu swoich pieniędzy!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze