Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – WZÓR + instrukcja

Jak złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności? Posiadasz wyrok lub nakaz zapłaty, a Twój dłużnik nadal nie uregulował należności?

Aby skierować sprawę do przymusowej egzekucji, musisz uzyskać tytuł wykonawczy – wyrok lub nakaz zapłaty musi zostać zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Sprawdź, gdzie i kiedy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oraz pobierz gotowy wzór!

Dowiedz się również, jak wygląda klauzula wykonalności i ile wynosi opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

wwwwPrzeczytaj przygotowany przeze mnie poradnik, by bez zbędnych formalności uzyskać klauzulę wykonalności i zlecić komornikowi przymusowe ściągnięcie długu.

Wprowadzenie

wniosek-o-nadanie-klauzili-wykonalnosci

wzor-pismaAby wierzyciel mógł zlecić komornikowi ściągnięcie długu, musi posiadać wymagalne, a więc nieprzedawnione roszczenie stwierdzone przez sąd odpowiednimi wyrokiem lub nakazem zapłaty – w skrócie “tytuł egzekucyjny”, na który następnie została nadana klauzula wykonalności. Gotowy wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, pobierzesz poniżej:

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór

wniosek-o-nadanie-klauzuli-wykonalnosci-wzor-pdf-doc

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór

Gdzie złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

edSądem właściwym do rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności będzie sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy.

Niemniej jednak sąd drugiej instancji (sąd okręgowy lub sąd apelacyjny) będzie właściwy do rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie.

Zatem wniosek o nadanie klauzuli wykonalności złożyć można:

 • w sądzie rejonowym lub sądzie okręgowym jako sądzie pierwszej instancji
 • w sądzie okręgowym lub sądzie apelacyjnym jako sądzie drugiej instancji jeżeli akta sprawy nadal znajdują się w tym sądzie.

Przy czym należy pamiętać, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności należy złożyć dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Wyjątkowo, kiedy mamy do czynienia z nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, klauzulę wykonalności z urzędu, zaraz po uprawomocnieniu się nakazu nadaje sam sąd.

Jaki jest termin na nadanie klauzuli wykonalności? jasno o tym mówi art. 781[1] Kodeks postępowania cywilnego

Art. 781[1]. Termin do rozpoznania wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

Opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

wedweObecnie nie obowiązuje żadna opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności – nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu jest wolne od opłat i nie podlega ani opłacie sądowej, ani kancelaryjnej.

Natomiast od kolejnych wniosków o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności pobierana jest opłata w wysokości 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Trzeba jednak pamiętać, że opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w wysokości 50 zł pobierana jest od wniosku o:

 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszło uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Nadanie klauzuli wykonalności

wazneKlauzula wykonalności może zostać nadana na:

 • prawomocne orzeczenie sądu
 • orzeczenie podlegające natychmiastowemu wykonaniu
 • ugodę zawartą przed sądem
 • prawomocne orzeczenie referendarza sądowego
 • orzeczenie referendarza sądowego podlegające natychmiastowemu wykonaniu
 • orzeczenie, ugodę i inne akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej
 • akt notarialny, który obejmuje obowiązek wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku lub ilościowo w akcie określonych
 • akt notarialny, który obejmuje obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej
 • akt notarialny, w którym wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku
 • akt notarialny, w którym osoba niebędąca dłużnikiem osobistym poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Składając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wierzyciel zobowiązany jest do wniosku dołączyć tytuł egzekucyjny lub złożyć dodatkowy wniosek o sporządzenie odpisu orzeczenia i nadanie na niego klauzuli wykonalności.

Jak wygląda klauzula wykonalności?

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wydane przez sąd lub referendarza sądowego łączy się trwale z tytułem egzekucyjnym.

Pieczęć (klauzulę wykonalności) umieszcza się na tytule egzekucyjnym lub na karcie trwale połączonej z tytułem egzekucyjnym. Zawsze jednak początek tekstu klauzuli powinien być umieszczony na tytule egzekucyjnym. Klauzulę wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz sądowy.

Obecnie ustalona treść klauzuli wykonalności brzmi:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 2021 r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

Wniosek o wydanie klauzuli wykonalności

ffW sprawach, w których postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wydawane jest z urzędu, wierzyciel może złożyć wniosek o wydanie klauzuli wykonalności.

We wniosku należy wskazać formę odebrania dokumentu – wnosząc jedynie o jego wydanie, co wiąże się z obowiązkiem odebrania tytułu wykonawczego w sądzie lub o jego doręczenie, co jest jednoznaczne z przesłaniem dokumentu listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres.

Wniosek o wydanie klauzuli wykonalności powinien trafić niezwłocznie na stół sędziego lub referendarza sądowego. Niemniej jednak okres oczekiwania na wydanie dokumentu będzie uzależniony od ilości spraw, które ma do „ogarnięcia” sekretariat danego wydziału i może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Podsumowanie – FAQ

co-to-jest-klauzula-wykonalnoscikto-nadaje-klauzule-wykonalnosciile-kosztuje-nadanie-klauzuli-wykonalnoscikiedy-zlozyc-wniosek-o-klauzule-wykonalnosciile-trwa-nadanie-klauzili-wykonalnosci

Źródło: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – WZÓR + instrukcja”
 1. Witam. Jak ponowić sprawę o cofnięcie nadania klauzuli natychmiastowej wykonalności? sąd okręgowy zasądził mi naprawienie szkody na rzecz firmy ubezpieczeniowej w procesie karnym, ja odwołałem się od wyroku do sądu apelacyjnego, sąd apelacyjny w swoim uzasadnieniu wyroku uchylił decyzję sądu okręgowego z tego względu, że dostałem wiele innych kar i.t.p. i z tego względu mam nie naprawiać szkody.

  Poszkodowana firma wystąpiła do sądu okręgowego o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności i taką otrzymała, sąd wydał decyzję bez powiadamiania mnie, dopiero jak komornik zgłosił się do mnie o uregulowanie długu dowiedziałem się o istnieniu klauzuli.

  Wystąpiłem do sądu o przywrócenie terminu i został przywrócony, w piśmie o przywrócenie terminu zaznaczyłem, że chcę uczestniczyć w rozprawie i prosiłem o powiadomienie mnie na piśmie o terminie rozprawy, lecz sprawa odbyła się bez mojego uczestnictwa i sąd podtrzymał decyzję sądu okręgowego i klauzula się uprawomocniła.

  To był rok 2013, komornik był u mnie jeszcze ze dwa razy, nic nie zabrał na poczet długu, ponieważ nie posiadam żadnego majątku, wyjechałem z kraju, teraz wróciłem i chciałbym tą sprawę załatwić.

  O spłacie nie ma mowy choćby z tego względu, ze to nie ja jestem winien całej sprawy związanej z tym długiem, dlatego sąd wyższej instancji zwolnił mnie z naprawiania szkody. Czy jest jakaś ścieżka prawna żeby klauzule unieważnić? dziękuje pozdrawiam.

Comments are closed.