Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – WZÓR

wniosek-o-nadanie-klauzili-wykonalnosci

Przedmiotem dzisiejszego artykułu jest wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Nadanie klauzuli wykonalności jest etapem przejściowym, który oznacza, że właśnie zakończyło się postępowanie sądowe, a rozpoczyna postępowanie egzekucyjne. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wierzyciel składa wtedy, gdy dłużnik mimo nakazu zapłaty długu nie spłacił i nie ma zamiaru współpracować.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – wzór

wniosek-o-nadanie-klauzili-wykonalnosci

Klauzula wykonalności jest niejako potwierdzeniem, że tytuł egzekucyjny, który został wydany przez sąd, spełnia wszystkie wymogi prawne, to takie jakby utwierdzenie wyroku sądowego.

Nie mając klauzuli wykonalności, wierzyciel nie może rozpocząć egzekucji komorniczej, a więc wniosek o nadanie klauzuli jest konieczny, by móc wszcząć przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne!

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

We wniosku powinny znaleźć się takie dane jak:

 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • wskazanie Sądu Rejonowego.

W dalszej części wniosku wierzyciel wnosi o nadanie klauzuli wykonalności, podając szczegóły dotyczące wyroku Sądowego, określenie kto ma ponieść koszty nadania klauzuli wykonalności, prośba o doręczenie tytułu wykonawczego pod wskazany adres.

To o czym należy wspomnieć to fakt, że nadanie klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia roszczenia.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – opłata

Art. 77. koszt. sąd.opłata od wniosku o wydanie odpisu, zaświadczenia lub zapisu

1.Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
4) zaświadczenia – pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Termin

Art. 7811. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

Źródło: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń nasz artykuł:
1 komentarz w “Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – WZÓR”
 1. Avatar

  Witam. Jak ponowić sprawę o cofnięcie nadania klauzuli natychmiastowej wykonalności? sąd okręgowy zasądził mi naprawienie szkody na rzecz firmy ubezpieczeniowej w procesie karnym, ja odwołałem się od wyroku do sądu apelacyjnego, sąd apelacyjny w swoim uzasadnieniu wyroku uchylił decyzję sądu okręgowego z tego względu, że dostałem wiele innych kar i.t.p. i z tego względu mam nie naprawiać szkody.

  Poszkodowana firma wystąpiła do sądu okręgowego o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności i taką otrzymała, sąd wydał decyzję bez powiadamiania mnie, dopiero jak komornik zgłosił się do mnie o uregulowanie długu dowiedziałem się o istnieniu klauzuli.

  Wystąpiłem do sądu o przywrócenie terminu i został przywrócony, w piśmie o przywrócenie terminu zaznaczyłem, że chcę uczestniczyć w rozprawie i prosiłem o powiadomienie mnie na piśmie o terminie rozprawy, lecz sprawa odbyła się bez mojego uczestnictwa i sąd podtrzymał decyzję sądu okręgowego i klauzula się uprawomocniła.

  To był rok 2013, komornik był u mnie jeszcze ze dwa razy, nic nie zabrał na poczet długu, ponieważ nie posiadam żadnego majątku, wyjechałem z kraju, teraz wróciłem i chciałbym tą sprawę załatwić.

  O spłacie nie ma mowy choćby z tego względu, ze to nie ja jestem winien całej sprawy związanej z tym długiem, dlatego sąd wyższej instancji zwolnił mnie z naprawiania szkody. Czy jest jakaś ścieżka prawna żeby klauzule unieważnić? dziękuje pozdrawiam.

Comments are closed.