Przeniesienie klauzuli wykonalności – nowy wierzyciel

Chodzi o przeniesienie klauzuli wykonalności. Windykacja długu z T-mobile i komornik na rachunkach bankowych ok. 5-6 lat, obecnie informacja od BEST S.A. że wykupił moje długi wobec T-mobile, ale komornik nadal jest na rachunkach bankowych, czy BEST S. A. może dochodzić długu na podstawie aktu wykonalności nadanemu pierwotnemu wierzycielowi?

Czy coś tutaj jest nie tak? pomijam fakt, że nawet nie chodzi już o moje numery tel. ale nie odwołałam się i tak zostało.


Przeniesienie klauzuli wykonalności

Tutaj z pomocą przychodzi art. 788 &1 kodeksu postępowania cywilnego, który jasno mówi, że sąd nada klauzulę wykonalności na inną osobę, wtedy gdy przejście będzie wykazane dokumentem urzędowym bądź prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym!

Czyli przejście uprawnień, nastąpi tylko i wyłącznie w oparciu i na podstawie konkretnych dokumentów. Teraz kwestia jak firma windykacyjna BEST S.A., zakupiła dług od pierwotnego wierzyciela, zapewne dług został kupiony na giełdzie długów, niestety nie wiem, jak dochodzi do cesji długu, bo nigdy takiego długu nie kupowałam…

Art. 788. § 1. Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Warto prześledzić decyzję, którą wydał sąd apelacyjny we Wrocławiu, dnia 15 lutego 2013 r. (sygn. akt I ACz 284/13)

Na gruncie art. 788 § 1 KPC niezbędną przesłanką do skutecznego ubiegania się przez następcę prawnego wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności jest wykazanie przez wnioskodawcę, oprócz istnienia samego tytułu egzekucyjnego nadającego się do wykonania, także faktu przejścia praw lub obowiązków za pomocą ściśle określonych środków dowodowych w postaci oryginałów dokumentów urzędowych lub prywatnych z podpisem urzędowo poświadczonym lub też ich odpisów, poświadczonych przez osobę posiadającą upoważnienie ustawowe.

Oczywiście art. 788 kpc., ma zastosowanie także w sytuacji, kiedy toczy się już postępowanie egzekucyjne. A więc ustawodawca pozwala na przeniesienie klauzuli wykonalności, gdy komornik już egzekwuje na dłużniku wierzytelność.

Potwierdził to zresztą Sąd Najwyższy, dnia 29 października 2009 roku (sygn. akt III CZP 63/04), że przepis art. 788 § ma zastosowanie również w razie przeniesienia wierzytelności (przelewu) po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

A więc w mojej opinii, firma windykacyjna BEST S.A. jeśli posiada dokument urzędowy lub dokument prywatny urzędowo poświadczony, to może dochodzić długu na podstawie aktu wykonalności nadanemu pierwotnemu wierzycielowi.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze