Windykacja długów: polubowna i sądowo-egzekucyjna – najważniejsze różnice

Dziś o tym, czym jest windykacja polubowna i sądowo-egzekucyjna. Choć przyczyny powstawania długów mogą być różne, w każdym przypadku pewne jest jedno: wierzyciel wcześniej czy później zechce odzyskać należące do niego pieniądze.

Jak może to zrobić? Istnieje kilka metod, jakimi może być prowadzona windykacja na poszczególnych etapach odzyskiwania długów.

Wrocław, Warszawa czy Poznań – bez względu na lokalizację wierzyciel dysponuje wieloma narzędziami, które może zastosować. To, w jaki sposób przebiegnie ten proces, w dużym stopniu zależy od postawy osoby zadłużonej.

Zastanawiasz się, jak najczęściej przebiega windykacja? Przede wszystkim: wieloetapowo. Wierzyciele, zanim zastosują środki prawne, zazwyczaj szukają porozumienia z osobą zadłużoną, miejsce ma więc najpierw windykacja polubowna, a później windykacja sądowo-egzekucyjna. Sprawdź, jak ten proces wygląda w praktyce.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna to początek drogi w kierunku odzyskania pieniędzy przez wierzyciela. Z perspektywy dłużnika polubowna metoda windykacji jest najkorzystniejsza.

Dlaczego? Ponieważ pozwala na dobrowolne uregulowanie zaległości. Często bywa tak, że długi powstają w wyniku nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej, np. utraty pracy czy choroby.

Wówczas, gdy niespłacone zobowiązania się nawarstwią, osoba zadłużona może mieć problem z uregulowaniem całości. To wcale jednak nie wyklucza możliwości dogadania się z wierzycielem na drodze polubownej.

Osoba zadłużona może się spodziewać prób nawiązania kontaktu przez wierzyciela lub firmę windykacyjną – to zdarza się wówczas, gdy bank czy inna firma sprzedała dług podmiotowi trzeciemu (cesja wierzytelności).

Co zrobić, gdy otrzyma się pismo w sprawie zadłużenia?

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest szybkie skontaktowanie się z doradcą reprezentującym wierzyciela. Co warto podkreślić, firmy, których domeną jest windykacja, podchodzą do swoich klientów ze zrozumieniem, a to oznacza, że gdy osoba zadłużona ma poważne problemy finansowe, może spłacać zadłużenie w niewielkich ratach.

W tym miejscu zamieszczam bardzo pomocny i sprawdzony wzór pisma:

Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Wniosek-do-firmy-windykacyjnej-o-rozłożenie-długu-na-raty-wzor-pdf-doc

Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Windykacja polubowna:

  • odbywa się dobrowolnie i oddala ryzyko skierowania sprawy na drogę prawną
  • jest sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia krok po kroku
  • nie naraża osoby zadłużonej na dodatkowe koszty – związane z postępowaniem sądowym i komorniczym.

Windykacja sądowo-egzekucyjna

Jeśli osoba zadłużona nie zdecyduje się na polubowne rozwiązanie problemu niespłaconych zobowiązań, wierzycielowi nie pozostaje nic innego jak skierowanie windykacji na drogę sądową. Jak to wygląda w praktyce? Najczęściej:

  • wierzyciel przekazuje sprawę kancelarii prawnej;
  • kancelaria w imieniu wierzyciela składa pozew do sądu przeciw osobie zadłużonej;
  • odbywa się rozprawa, na której sąd po zbadaniu sprawy wydaje wyrok lub nakaz zapłaty;
  • nakaz zapłaty lub wyrok po uprawomocnieniu się i nadaniu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym.

Wówczas osoba zadłużona zostaje zobowiązana do natychmiastowej spłaty zadłużenia wraz z kosztami postępowania sądowego. Jeżeli tego nie zrobi, wierzyciel może zgłosić się do komornika sądowego.

Na etapie egzekucyjnym wobec dłużnika mogą już zostać zastosowane środki przymusu. Najczęściej kolejne kroki po zakończeniu postępowania sądowego wyglądają następująco:

  • wierzyciel wysyła dłużnikowi ostateczne wezwanie do zapłaty – wskazując termin, w jakim musi zostać uregulowane zobowiązanie w całości;
  • jeśli osoba zadłużona nie wywiąże się ze spłaty długu – wierzyciel kieruje sprawę do komornika;
  • komornik może prowadzić przymusową egzekucję, korzystając z wielu narzędzi – np. zajmując konto dłużnika, jego wynagrodzenie czy też majątek – zarówno na poczet długu, jak i kosztów komorniczych.

Postępowania sądowe i komornicze są znacznie droższe i dużo bardziej stresujące, dlatego lepiej ich uniknąć. Zanim do nich dojdzie, warto podjąć próbę polubownego rozwiązania problemu zadłużenia, bo to się po prostu opłaca.

Windykacja polubowna to najlepszy moment na dogadanie się z wierzycielem czy firmą windykacyjną działającą na zlecenie wierzyciela.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze