Upadłość konsumencka – jestem BEZ pracy i NIE mam majątku

Czy upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa? Jestem bez pracy, nie mam majątku i jestem samotną matką. Mam komornika do końca życia… 200 tys. długu i dług cały czas rośnie. Mój były partner podał mnie do sądu i sąd wydał wyrok o wzbogacenie się na cudzym majątku. Czyli 283 tys. +odsetki razem 450 tys. do zapłaty.

Dom został wyceniony na 260.000 zł i za tyle zlicytował go mój były partner. Teraz nigdzie nie mogę znaleźć pracy, bo wszystko zabiera komornik. Nie wiem co mam zrobić. Czy istnieje możliwość umorzenia długu? czy można ogłosić upadłość konsumencką, nie mając żadnego majątku?


Witam, pisze Pani o bardzo trudnej sytuacji. Kwota, którą Pani podaje jako dług, prawdopodobnie względem byłego męża wydaje mi się wręcz niewyobrażalna.

Przyznam również, że nie do końca zrozumiały jest dla mnie termin, którego Pani użyła: wyrok o wzbogacenie się na cudzym majątku. Zakładam, że chodzi tu bądź o postanowienie w sprawie o podział majątku dorobkowego, bądź o wyrok dotyczący bezpodstawnego wzbogacenia się.

Tak czy inaczej, postaram się Pani pomóc. I tu zaproponować mogę przybliżenie instytucji, jaką jest upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka a brak majatku

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby niebędącej przedsiębiorcą jest umorzenie długów, których nie jest ona w stanie spłacić bez względu na to, w jakiej wysokości posiada zadłużenie, ilu ma wierzycieli i jaki majątek posiada.

Jak uzyskać oddłużenie – upadłość konsumencka

Osoby, które liczą na umorzenie długów, mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego według miejsca zamieszkania Sądu Rejonowego.

Opłata od wniosku wynosi jedynie 30 zł. A w przypadku kiedy sytuacja materialna zainteresowanego jest naprawdę trudna, dłużnik może złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty od wniosku o upadłość konsumencką, a także wniosek o zwolnienie od ponoszenia wszystkich kosztów postępowania oraz przyznanie pełnomocnika z urzędu.

We wniosku zawszeć należy jego uzasadnienie. Sąd może wydać korzystne rozstrzygnięcie jedynie po zbadaniu każdej sprawy indywidualnie.

Do zmian, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone w prawie upadłościowym, sąd mógł oddalić wniosek dłużnika przede wszystkim w sytuacji, kiedy do zadłużenia doszło z jego umyślnej winy lub niedbalstwa.

Obecnie przy wydawaniu rozstrzygnięcia sądy mogą kierować się zasadami humanitaryzmu – mogą orzec na korzyść dłużnika, nawet jeśli w sposób pośredni przyczynił się do powstania zadłużenia.

Niemniej jednak około 50% wniosków dłużników zostaje przez sąd oddalana. A do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dochodzi w sytuacji, kiedy dłużnik stracił płynność finansową na skutek zdarzenia losowego – nagłego zachorowania, kalectwa np. na skutek uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym, utraty majątku na skutek pożaru, kłopotów ze spłatą kredytu m.in. w wyniku drastycznej zmiany kursu waluty obcej.

Jakie długi ulegają umorzeniu po ogłoszeniu upadłości

Umorzeniu na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej ulegają wszelkie długi z wyjątkiem:

  • długów alimentacyjnych;
  • odszkodowań na osobie;
  • odszkodowań orzeczonych za przestępstwa i wykroczenia;
  • grzywien oraz innych kar porządkowych orzeczonych przez sądy karne;
  • wierzytelności, które dłużnik ukrył w związku z upadłością konsumencką.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co powinien zawierać

We wniosku,  należy wymienić wszystkie składniki majątku – nieruchomości, samochody, sprzęty, biżuterię oraz inne wartościowe przedmioty, a także papiery wartościowe i środki zgromadzone w pieniądzu.

W dalszej części wniosku należy wymienić listę wierzycieli wraz z określeniem kwot im należnych. Jeśli jest to możliwe, do wniosku należy dołączyć dokumenty na potwierdzenie faktów w nim opisanych. Można również złożyć wniosek o przesłuchanie świadków.

Korzyści z ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie sądowe z wniosku o ogłoszenie upadłości może toczyć się wiele miesięcy, jednak z datą uprawomocnienia się orzeczenia wstrzymane zostają postępowania egzekucyjne, wierzyciele nie mogą liczyć odsetek za zwłokę oraz podejmować żadnych kroków zmierzających do ściągnięcia długu.

Gra warta jest zatem świeczki. A co ważne z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić także dłużnik, który nie posiada żadnego majątku ani dochodu.

Podsumowując

upadlosc-konsumencka-krok-po-kroku

W trudnej sytuacji, kiedy istnieje ryzyko, że dłużnik nigdy nie zdoła spłacić swych długów – złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może okazać się najlepszym wyjściem. Aby doszło jednak do oddłużenia, spełnione muszą zostać przesłanki przewidziane przepisami prawa.

Ubocznie jeszcze dodam –  bo o tym Pani również pisze, że komornik zobowiązany jest przestrzegać ograniczeń egzekucji. Nie ma prawa zająć całej Pani pensji.

W chwili obecnej kwota wolna od zajęcia z wynagrodzenia za pracę wynosi 1 530 zł netto. Kwota ta obowiązuje również w przypadku wynagrodzenia pobieranego w ramach pracy zleconej i pracy na umowę o dzieło, jeżeli jest to jedyny dochód dłużnika.

Mam nadzieje, że moje wyjaśnienia choć trochę rozjaśniły Pani możliwości, jakie może podjąć w drodze do uregulowania/umorzenia długu. Życzę wszystkiego dobrego!

Wniosek o upadłość konsumencką

Koniecznie proszę przeczytać także:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

2 komentarzy w “Upadłość konsumencka – jestem BEZ pracy i NIE mam majątku”
  1. Witam, jestem matką dwójki dzieci w tym jednego niepełnosprawnego, odziedziczyłam dług po matce, jestem sama i pracuję, mam też swoje kredyty których nie mogę spłacać, bo mam komornika na wynagrodzeniu i na koncie bankowym, czy upadłość konsumencka będzie mi przyznana? i czy będę musiała coś spłacać po jej ogłoszeniu? proszę o odpowiedź.

  2. a co ma powiedzieć osoba która przez upadłość nie może znaleźć pracy?? 4 rozmowy rekrutacyjne i po tygodniu odmowa bo…bo jest pani w upadłości! taka odpowiedz. moja upadłość trwa 3,5 roku 3 mce po sprzedaży mieszkania wnioski o umorzenie i wypłatę na wynajem…cisza. nie mam pracy, nie mam gdzie mieszkać. jest super. sąd w poznaniu ma to gdzieś…

Comments are closed.