Upadłość konsumencka w praktyce. Jak wygląda? Dla kogo?

Upadłość konsumencka odnosi się do osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej i których stan finansowy uniemożliwia spłatę posiadanych zobowiązań pieniężnych – niewypłacalność zadłużonego konsumenta weryfikowana jest w drodze postępowania sądowego, rozpoczętego na wniosek dłużnika lub wierzyciela.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej staje się bowiem sposobem na uniknięcie konieczności spłaty długów, jak również na zaprojektowanie drogi ich spłacania, z uwzględnieniem windykacji należności w oparciu o posiadany przez dłużnika majątek.

Poniżej przedstawiono krótką prezentację procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej, z uwzględnieniem charakterystyki użytkowników podobnego rozwiązania.

Przebieg procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej – praktyczne wskazówki

Wniosek rozpoczynający postępowanie upadłościowe definiowany jest przez wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości i powinien być wypełniany zgodnie z obowiązującym wzorem. Może zostać złożony przez konsumenta, który staje się niewypłacalnym dłużnikiem, posiadającym zobowiązania pieniężne względem osób fizycznych lub firm.

Wierzyciel także może stać się wnioskodawcą podobnego postępowania, stając się w sprawie sądowej stroną starającą się o odzyskanie własnych środków finansowych.

Sąd podejmuje się weryfikacji otrzymanego wniosku oraz decyduje o dalszym postępowaniu – jego możliwości wydają się nieograniczone, gdyż decyduje on o ewentualnym umorzeniu całości lub części długów, jak również projektuje plan spłaty zobowiązań dłużnika.

Konsument, którego dotyczy upadłość konsumencka, zobowiązany jest do realizowania postanowienia sądu, uwzględniającego harmonogram planu spłaty na rzecz wierzycieli. Rzetelne wywiązywanie się z zaprojektowanych przez sąd obowiązków umożliwia umorzenie części długów i rozpoczęcie dalszego funkcjonowania bez obciążenia zobowiązaniami pieniężnymi.

Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku – kto ma szansę na upadłość konsumencką?

Jak wspomniano powyżej, podmiotem postępowania upadłościowego może stać się osoba fizyczna, nieprowadząca własnej firmy oraz posiadająca zobowiązania finansowe, których nie jest w stanie zrealizować z uwagi na swoją sytuację materialną. Warto bliżej przyjrzeć się konsumentowi, który ma szansę na korzystną weryfikację wniosku upadłościowego.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że sąd ma prawo oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku, kiedy:

  • konsument stał się bezpośrednią przyczyną własnej upadłości, a mianowicie sam do niej doprowadził wskutek umyślnych i przewidywalnych działań,
  • w przeszłości konsument brał udział w podobnym postępowaniu, które zostało umorzone, lub uchylony został plan spłaty, z uwagi na nierzetelne i fałszywe informacje podawane przez konsumenta,
  • w okresie dziesięciu lat przed złożeniem aktualnego wniosku o upadłość konsumencką dłużnik był przedmiotem podobnego postępowania, w efekcie którego długi zostały częściowo lub całkowicie umorzone,
  • działalność konsumenta oceniana jest jako krzywdząca względem wierzycieli

Można więc uznać, że kryteria brane pod uwagę podczas weryfikacji wniosku o upadłość konsumencką niwelują możliwość ubiegania się o umorzenie długów przez osoby nierzetelne oraz postępujące w sposób niezgodny z prawem, jak również celowo działające na niekorzyść swoich wierzycieli.

Podobne zasady wydają się więc w pełni zoptymalizowane, w celu zapewnienia sprawiedliwego oraz skutecznego procesu oddłużania oraz spłacenia zobowiązań finansowych przez dłużnika.

Sytuacja konsumenta po ogłoszeniu upadłości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza wprowadzenie syndyka do zarządzania materialnymi interesami dłużnika – majątek konsumenta po ogłoszeniu upadłości staje się masą upadłości, co wiąże się z brakiem możliwości samodzielnego i swobodnego zarządzania własnymi środkami finansowymi.

Syndyk przeprowadza inwentaryzację majątku konsumenta oraz dokonuje jego sprzedaży, w celu uzyskania środków na pokrycie zobowiązań finansowych wobec wierzycieli – podobne rozwiązanie staje się okazją do rozstrzygnięcia problemów zadłużenia upadłego konsumenta.

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Upadłość konsumencka w praktyce. Jak wygląda? Dla kogo?”
  1. Witam, chciałam zapytać, jaki jest koszt podjęcia się ogłoszenia upadłości? Ok. 3 lata temu prowadziłam firmę, niestety firma przyniosła dużo długów na kwotę około 500 000 zł, bardzo dużo naliczają się odsetki, pracuję na umowę o pracę, i mam wynagrodzenie na kwotę 3200 brutto plus premia uznaniowa. Chciałabym jakoś żyć normalnie, kontaktowałam się z prawnikiem, który zajmuje się również takimi sprawami, ale natknęłam się na państwa stronę i moje pytanie brzmi: czy jeżeli kredyty są i na firmę i na osobę prywatną brane, czy możliwa jest upadłość? nie posiadam majątku i czy jeżeli syndyk będzie zabierał cześć mojej wypłaty, to czy możne to trwać w nieskończoność? i jaka jest kwota u państwa takiego podjęcia się sprawy o ogłoszenie upadłości?

Comments are closed.