Egzekucja komornicza w trakcie upadłości konsumenckiej? to możliwe?

Witam, tematem mojego pytania jest upadłość konsumencka a komornik. Otrzymaliśmy nakazy płatnicze od głównego banku udzielającego kredytu. Obecnie mieszkam w domu córki na zasadzie służebności wieczystej. Dom został przekazany córce w 2012 roku. Zamierzam złożyć wniosek do sądu o uznanie upadłości konsumenckiej. Syn wniosek o upadłość już złożył.

Moje pytania:

  1. Czy komornik może wejść do domu, w którym mieszkam i zająć ruchomości znajdujące się w nim? Wszystko jest własnością córki.
  2. Czy komornik może wszcząć egzekucję komorniczą w momencie, kiedy jest złożony do sądu wniosek o upadłość konsumencką?

Bardzo dziękuję za odpowiedź.


Witam, odpowiadając na pierwsze pytanie, pragnę wyjaśnić, iż zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, które mówią o procedurze egzekucyjnej komornik prowadzący postępowanie, którego celem jest przymusowe ściągnięcia długu, ma prawo w toku podjętych działań dokonać zajęcia również ruchomości należących lub będących w posiadaniu dłużnika.

Aby przeprowadzić egzekucję z ruchomości – dokonać ich zajęcia, a następnie sprzedaży komornik nie potrzebuje żadnego dodatkowego wniosku wierzyciela ponad wniosek o wszczęcie egzekucji.

Zatem po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego – zlecenia egzekucji – komornik ma prawo, a nawet obowiązek, który nałożył na niego ustawodawca dokonać egzekucji również z ruchomości, jeżeli ten sposób egzekucji doprowadzi do ściągnięcia długu i zaspokojenia wierzyciela.

Zajęcie ruchomości – czy komornik może wejść do domu, który nie należy do dłużnika?

W myśl zapisom art. 845 kpc. do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję.

Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie.

Aby mogło dojść do zajęcia ruchomości takich jak np.: meble, sprzęt AGD, RTV, obrazy, czy biżuteria – komornik ma prawo wejść do mieszkania, które dłużnik zajmuje sam lub z innymi osobami, nawet jeśli mieszkanie to do niego nie należy (nie stanowi własności dłużnika).

Przeszukanie mieszkania przez komornika

Dodatkowo komornik ma prawo przeprowadzić dokładne przeszukanie pomieszczeń. Mówi o tym art. 814 § 1 kpc. w brzmieniu: Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki.

Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się oddalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.

Zatem komornik może wejść również do domu córki, ma do tego prawo na podstawie wyżej cytowanych przepisów. Nie powinien jednak dokonać zajęcia przedmiotów, które nie należą do dłużnika.

Dlatego, jeśli dojdzie do sytuacji, w której komornik „odwiedzi” Was w domu należy poinformować go, że wszystkie rzeczy, które się w tym domu znajdują, stanowią wyłączną własność córki.

Jeżeli jednak doszłoby do sytuacji, kiedy komornik pomimo wyjaśnień z Waszej strony zajmie ruchomości należące do właścicielki domu, to córce przysługuje powództwo przeciwegzekucyjne o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji, o którym mówi art. 841 kpc.:

Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Powództwo, o którym mowa powyżej wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja (tak: art. 843 § 1 kpc.).

Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza

Odnosząc się do drugiego pytania (upadłość konsumencka a komornik), niestety nie mogę udzielić takiej odpowiedzi, na jaką czekaliście.

O ile ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej dłużnika prowadzi do umorzenia prowadzonych przeciwko niemu postępowań egzekucyjnych, to już samo złożenie wniosku nie może prowadzić do tego samego. Nie ma bowiem pewności, że sąd uzna zasadność wniosku i orzeknie zgodnie z żądaniem dłużnika.

Z doświadczenia wiem, że sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej potrafią trwać wiele miesięcy, także radzę uzbroić się w cierpliwość, a z komornikiem spróbować się porozumieć.

Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna, komornik już po kilku miesiącach powinien umorzyć postępowanie egzekucyjne z uwagi na niemożność ściągnięcia długu i aby w toku sprawy nie doszło do „pomyłek” takich, jak zajęcie majątku, który nie należy do dłużnika ważne, by już od samego początku postępowania egzekucyjnego dłużnik z komornikiem współpracował.

Uważam, że korzystniej jest udać się do kancelarii komorniczej, złożyć stosowne oświadczenia, wyjawić dochody i określić posiadany majątek niż czekać, aż komornik sam się pofatyguje i zapuka do naszych drzwi. Należy pamiętać, że komornik, to również człowiek i można zawrzeć z nim ugodę. Życzę powodzenia oraz pomyślnego zakończenia wszystkich spraw!

Wniosek o upadłość konsumencką

Artykuły, które musisz przeczytać:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

1 komentarz w “Egzekucja komornicza w trakcie upadłości konsumenckiej? to możliwe?”
  1. Pracuję od 30 lat na umowę o prace. Komornik zablokował konto bankowe zostawiając 750 zł. Czy to prawidłowo? Mam też dużo innych długów i muszę zorientować się jak wygląda upadłość konsumencka i co zrobić żeby się o nią starać? Moje długi są duże w wielu bankach i parabankach. Zajęcie komornicze dopiero pierwsze, a spodziewam się kolejnych… co robić?

Comments are closed.