Co może komornik a czego [NIE MOŻE] w 2018? [UPRAWNIENIA] komornika • JakwyjśćZdługów.pl

Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Co może komornik a czego [NIE MOŻE] w 2018? [UPRAWNIENIA] komornika

Co może komornik w 2018r. ? jakie są uprawnienia komornika? Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa z ramienia sądu rejonowego. Posiada z tej racji spore uprawnienia, co nie oznacza jednak, że może zająć wszystko, co mu się żywnie podoba. Co zatem komornik może, a czego nie? O tym m.in. w dzisiejszym poradniku!

Zadania i uprawnienia komornika

Skoro komornik jest funkcjonariuszem publicznym, a państwo ma prawo stosować w pewnych przypadkach opresję, to połączenie tych dwóch faktów potrafi wzbudzać grozę. Nie do końca słusznie.

Z drugiej jednak strony, tam, gdzie jakikolwiek rodzaj władzy, tam też rodzi się ryzyko nadużyć. Dlatego warto wiedzieć, w którym momencie komornik przekracza granicę prawa i staje ponad nim.

co-może-komornik-jakie-są-uprawnienia-komornika

Sprawdź co może komornik i jakie są jego uprawnienia i obowiązki!

By przejść płynnie do tego typu kwestii, należy najpierw uświadomić sobie, jakie uprawnienia ma komornik i jakie stoją przed nim zadania:

Po pierwsze, ma on wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach dot. roszczeń finansowych i niepieniężnych, a także zabezpieczać owe roszczenia.

Poza tym, komornik realizuje inne tytuły wykonawcze oraz egzekucyjne, o ile te podlegają wykonaniu bez klauzuli. Tytuły takie są natomiast wydawane w oparciu o osobne przepisy prawa.

Komornik sporządza też protokoły stanu faktycznego, poprzedzające wszczęcie postępowania sądowego bądź zanim zostanie wydane orzeczenie.

…i dalsze obowiązki komornika

Do komornika należy również dostarczanie sądowych zawiadomień. Oprócz nich, doręcza także obwieszczenia, zażalenia i protesty, a wszystko to z potwierdzeniem odbioru oraz wyszczególnieniem daty.

Co być może nie należy do wiedzy powszechnej, komornik sprawuje też nadzór nad dobrowolnymi licytacjami o charakterze publicznym, jeśli organizator licytacji złoży o to wniosek.

Na głowie komornika jest też weryfikacja faktyczności oraz treści tytułów wykonawczych, jeśli te zostały wydane w postępowaniach elektronicznych.

Oczywiście, komornik poszukuje również majątku dłużnika, co zleca mu wierzyciel.

Mało kto jednak wie, że komornicy zabezpieczają też spadek i sporządzają inwentarz po spadkodawcy.

Nie znasz komornika od tej strony?

Jeśli odpowiadasz na to pytanie twierdząco, nie jest to nic dziwnego. Nie bez przyczyny na samym początku wymieniłam czynności, które można nazwać po prostu egzekucją komorniczą.

Tak naprawdę, komornik zajmuje się przede wszystkim właśnie przeprowadzaniem egzekucji komorniczej, dlatego statystyczny obywatel nie kojarzy go z niczym innym.

Niemniej, komornik ma obowiązek działania w zgodzie z prawem, mało tego, każdy komornik składa ślubowanie i zaznajamia się z regułami etyki zawodowej.

Teoretycznie, jest tu sporo rzeczy, które powinny trzymać komornika w ryzach. Pora więc odpowiedzieć na pytanie, do czego komornik jest zobowiązany, a do czego uprawniony.

Co może komornik i jakie ma prawa

Co może komornik a czego nie? Warto wiedzieć, że wszelkie działania egzekucyjne muszą posiadać podstawę, i to nie byle jaką.

Musimy mieć do czynienia z prawomocnym wyrokiem bądź nakazem zapłaty z klauzulą wykonalności w bonusie. Bez tego cały proces ściągania należności pozostaje abstrakcją.

Kiedy komornik pełni już swoje obowiązki, musi mieć przy sobie identyfikator, który wydała Krajowa Rada Komornicza. Identyfikator taki zawiera fotografię, dane osobowe komornika, pełnioną funkcję, a także oznaczenie sądu rejonowego, do którego jest przypisany.

Rzecz jasna, wszystko to ma na celu zapobiec potencjalnym nadużyciom już na samym starcie.

Czy komornik może wejść do mieszkania?

Kiedy komornik ma tytuł wykonawczy, może wejść do mieszkania, zaś dłużnik ma obowiązek wpuszczenia go. W razie odmowy, komornik ma prawo zarządzić przymusowe otwarcie i rewizję, dzwoniąc wtedy na policję i przeprowadzając to w jej asyście.

W takich przypadkach, nie należą do precedensu wyważenia drzwi i inne siłowe działania.

Przeważnie jednak komornik prowadzi egzekucję z konta bankowego, a co za tym idzie, pod ostrzałem znajduje się pensja, emerytura czy renta. W razie dłuższej niemożności egzekucji tą drogą, może dojść do egzekucji różnych ruchomości, jak auta, sprzęty AGD czy RTV… nie wyłączając nieruchomości, a więc domów, działek, mieszkań itd.

Jeśli chodzi o zajęte przedmioty, stają się one obiektem sprzedaży w publicznych licytacjach, zaś zdobyte tą drogą pieniądze służą do spłaty długu oraz wynagrodzenia dla komornika.

Przypadki nieoczywiste

Zajęte mogą być (niemal) wszystkie przedmioty, które znajdują się we władaniu osoby zadłużonej. Co oznacza „władanie”? To intuicyjny termin, więc zapewne się domyślasz, że niekoniecznie chodzi tu o bycie właścicielem danej rzeczy.

Komornicy mogą zajmować to, co jest w owym „władaniu”, lecz dłużnik może zażądać dopisania o tym wzmianki w protokole zajęcia, a komornik ma obowiązek ją sporządzić.

A propos, dłużnicy mogą dochodzić swoich praw sądowo, z pomocą powództwa przeciwegzekucyjnego, choć jest ono skierowane przeciwko wierzycielowi, a nie komornikowi.  To w przypadku naruszenia praw w drodze egzekucji komorniczej; kiedy takie naruszenia wchodzą w grę, omówię już za chwilkę.

Jest jednak jeszcze inny nieoczywisty przypadek, a mianowicie, zajęcie przedmiotów, które dłużnik oddał we władanie osobom trzecim.

Komornik takich przedmiotów zająć nie może, ale – tu właśnie pojawia się względność – jeśli osoby trzecie aprobują takie zajęcie, komornik ma drogę wolną.

Rzeczy nietykalne

Mamy pewne przepisy prawne, które ustalają cały szereg rzeczy nigdy nie podlegających egzekucji komorniczej, w razie zajęcia których możemy zaskarżyć komornicze czynności. Rzeczy tych jest dosyć dużo, lecz nie zaszkodzi ich sobie utrwalić.

Komornik nie może więc zająć przedmiotów urządzenia domowego, odzieży codziennej, bielizny, pościeli, jak i również odzieży koniecznej, by dłużnik pełnił służbę czy wykonywał dany zawód. Dotyczy to nie tylko rzeczy dłużnika, ale też jego bliskich.

Egzekucja komornicza nie może dotknąć też zapasów żywnościowych czy opału, w ilości koniecznej dla dłużnika i rodziny do użytku przez okres miesiąca. Dla rolników przydatna może być informacja, że komornik nie może zająć… krowy, dwóch kóz bądź trzech owiec, a także niezbędnej ilości ściółki oraz paszy.

Czego nie może zająć komornik?

Wolne od zajęcia są również rzeczy potrzebne do nauki, łącznie z papierami osobistymi. Tak samo jest z odznaczeniami i przedmiotami, które służą dłużnikowi do uprawiania religijnych praktyk.

Identycznie wygląda sytuacja z przedmiotami codziennego użytku, bez których nie sposób byłoby się obyć, a które mogłyby zostać sprzedane jedynie o wiele poniżej ich wartości.

Nie inaczej jest z wyrobami leczniczymi i medycznymi, koniecznymi dla pacjenta w przeciągu trzech miesięcy. Uwaga: podobnie jak w przypadku odzieży służbowej, zajęciu nie podlegają też dowolne narzędzia służące do pracy zarobkowej dłużnika.

Czy komornik może zająć komputer?

Pewien czytelnik spytał mnie w mailu, czy zasadna była w jego przypadku… komornicza groźba zajęcia komputera.

czy-komornik-może-zająć-komputer

Jakby nie było, w przypadku pracy zdalnej, komputer jest narzędziem służącym do zarobku, wobec czego „uzasadnienie” komornika (cyt. „nie musi pan pracować zdalnie”) jest pozbawione sensu.

Przepis jest dość jasny i równie jasne jest, że jakąkolwiek wykonuje się pracę, zawsze można z niej zrezygnować i znaleźć inną. Taka możliwość przebranżowienia nie usprawiedliwia zajęcia narzędzia zarobku, niezależnie od rodzaju i stosunku pracy.

Czy komornik może zająć świadczenia?

Jak już było wspomniane we wcześniejszych wpisach, komornik nie może ruszyć świadczeń pielęgnacyjnych, rodzinnych, porodowych, alimentacyjnych, ani dedykowanych sierotom zupełnym.

Podobnie ze świadczeniami z ubezpieczeń osobowych, pomocy społecznej i odszkodowań.

POLECAM założyć konto socjalne jeśli na Twoje konto spływają jakiekolwiek świadczenia, wtedy Twoje pieniądze będą w 100% bezpieczne!

Jeśli Skarb Państwa przeznacza dla nas środki na tzw. cele specjalne (chodzi tu m.in o stypendia), także i one nie podlegają zajęciu.

Analogicznie sprawa ma się z egzekucją sum i świadczeń w naturze na pokrycie kosztów albo wyjazdów w służbowych celach.

Jeśli chodzi o inne „niebezpieczne związki” komornika i środków pieniężnych, zostały one opisane wyczerpująco w wielu poprzednich wpisach na tym blogu. Na koniec wspomnę jeszcze o dość rzadko poruszanej kwestii…

Pory urzędowania komornika

Jako że nie jest to działalność prywatna, komornik nie prowadzi czynności w dowolnych godzinach, wedle własnego uznania.

Komorników obowiązują dni robocze oraz soboty, kiedy to pracują od godziny 7:00 do 21:00.

To jednak nie tak, że komornik nie może odwiedzić nas w niedzielę lub w porach nocnych. Musi jednak mieć na to zezwolenie od prezesa danego sądu rejonowego.

Uwaga: jeśli komornik rozpoczął swoje czynności przed godziną 21:00, po jej wybiciu może je kontynuować, o ile przerwa w tych czynnościach zbytnio skomplikowałaby procedurę egzekucji.

Co jednak trochę zabawne (aczkolwiek całkowicie legalne), to komornik samodzielnie ocenia sytuację i decyduje o takiej konieczności lub jej braku.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że udało Ci się dotrzeć do końca tego przydługawego, lecz treściwego poradnik na temat tego, co może komornik i jakie ma uprawnienia.

Mam nadzieję, że praca jaką włożyłam w zebranie najważniejszych informacji na temat pracy komornika, pomoże Ci w walce o swoje przed komornikiem!

Koniecznie też przeczytaj te artykuły:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...

PORADNIK:JAK NIE PŁACIĆ DŁUGÓW?

Zobacz co robić, żeby uniknąć płacenia długów! tylko LEGALNE SPOSOBY!

[mc4wp_form id="5323"]

51 Comments

 1. pawel

  czy komornik może zająć gospodarstwo rolne o wielkości 4 hektarów? jako jedyny dochód jest ono na hipotece, długi które są nie są z jej winy siostra, została oszukana, sprawa jest prowadzona przez policję i prokuraturę, ale komornik chce zająć nieruchomość.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Generalnie komornik może zająć gospodarstwo rolne, mogą to być grunty przynależące do gospodarstwa lub nieruchomość zlokalizowana na terenie tego gospodarstwa. Jeśli sprawa jest skomplikowana i padło podejrzenie popełnienia przestępstwa, czego efektem są długi siostry, to macie prawo złożyć do komornika Wniosek o zawieszenie egzekucji lub Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, do czasu wyjaśnienia sprawy przez Policję. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z Policji o wszczęciu postępowania. Najlepiej w takiej sytuacji, osobiście pojechać do komornika prowadzącego sprawę Twojej siostry.

 2. gość

  Witam, mam dług który chce ściągnąć komornik. Karta kredytowa i dwie pożyczki zaciągnięte wszystko ok 6 lat temu, co można z tym zrobić?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o dług powstały na karcie kredytowej, to ustalenie terminu przedawnienia takiego roszczenia wynikającego z zadłużenia karty kredytowej nie jest łatwe, jedne źródła podają 2 lata inne 3 lata, wg mnie mnie są to 3 lata, ponieważ jak mówi: art. 118. kodeksu cywilnego: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jeśli chodzi o przedawnienie pożyczek, to pożyczka przedawnia się po 3 latach – w przypadku pożyczek związanych z działalnością gospodarczą i po 10 latach – w przypadku pożyczek prywatnych. Czy komornik może ściągnąć już takie przedawnione długi? oczywiście że tak. Komornik nie ma obowiązku badać, czy dane roszczenie przedawniło się. Zarzut przedawnienia roszczenia musi w takiej sytuacji podnieść dłużnik, oczywiście, jeśli międzyczasie nie nastąpiło przerwanie biegu przedawniania! <-- koniecznie sprawdź kiedy przerwanie biegu przedawnienia ma miejsce.

 3. ona

  Witam, mam kilka kredytów, staram się je spłacać, ale nie mam na tyle środków i niektóre sprawy trafiły do komornika, boję się że reszta spraw też trafi do komornika i nie dam rady dalej, mam już depresję jeszcze do tego syna niepełnosprawnego, którego sama wychowuję, proszę o pomoc.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli nic nie zrobisz, by spłacić te pozostałe długi, to zapewne wkrótce nastąpi wypowiedzenie umów i sprawy trafią najpierw do windykacji a później do komornika. Nie niestety tutaj drogi na skróty. Musisz skądś wziąć pieniądze na spłatę swojego zadłużenia…

 4. gość

  Czy mogłabym poprosić taką listę co może zabrać komornik? spodziewam się niedługo wizyty komornika, bo właśnie otrzymała pismo z kancelarii komorniczej o wszczęci wobec mnie postępowania egzekucyjnego. Mieszkam sama i chciałabym uchronić kilka rzeczy przed zabraniem ich przez komornika. Stąd moja prośba do Pani, mogę otrzymać listę co może zabrać komornik?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Tak w skrócie to komornik może zabrać dłużnikowi: ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, inne wierzytelności czy prawa majątkowe. Lista rzeczy jakie może zabrać komornik podczas wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika, jest ogromna, nie sposób wymienić wszystkie przedmioty :-)

 5. Jarek

  Nie od dziś wiadomo, że prawa dłużnika wobec komornika są dość ograniczone, nie powiedzieć obcięte do minimum. No ale co się w sumie dziwić, skoro ludzie zaciągają długi z zamiarem niespłacania ich? ktoś chyba musi działać na rzecz i dla dobra pokrzywdzonych (firmy pożyczkowe czy banki). Dlatego pewnie prawa dłużnika wobec komornika są bardzo ograniczone. Szkoda tylko tych, co przez zdarzenia losowe popadają w długi, często są to ludzie którzy kierują się w życiu jakimś kodeksem i nigdy by sobie celowo długów nie narobili….

 6. Arkadiusz

  Proszę Pani, ile może zająć komornik w 2018?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Musisz doprecyzować swoje pytanie bo nie wiem o jakie prawo majątkowe chodzi? wynagrodzenie? środki zgromadzone na koncie bankowym? emerytura? zwrot podatku? 500+? czy inne świadczenie? Napisz proszę o co dokładnie pytasz.

 7. anonim

  Zastanawiam się ile moze zabrac komornik z 1/2 etatu w 2018? wie ktoś? jak to obliczyć? mam umowę o pracę i pracuję na 1/2 etatu, komornik chce mi zająć wynagrodzenie, nie wiem teraz ile mi zostanie z 2.000 zł które od pracodawcy co miesiąc otrzymuję.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli jesteś zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu, to zajęcie z wynagrodzenia obliczyć bardzo łatwo… dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin na umowie o pracę, kwota wolna od zajęcia komorniczego z pensji wynosi 1530 zł. Jeśli Ty pracujesz na 1/2 etatu, to kwota wolna od zajęcia z wynagrodzenia ulega automatycznie obniżeniu o połowę. Podsumowując, kwota wolna od zajęcia z pensji dla pracownika na umowie o pracę na 1/2 etatu – wynosi 765 zł <-- to jest Twoja kwota wolna od zajęcia przez komornika.

 8. DT

  Witam, Pani Janino, co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców?? wziąłem kiedyś telefon na abonament i przestałem po roku go spłacać, umowa abonamentu była na dwa lata, czyli rok jestem w plecy + odsetki. Wciąż nie mam pieniędzy żeby to spłacić i pewnie będzie komornik, dlatego proszę o odpowiedz na moje pytanie: co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców. Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie D.T.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Komornik w domu Twoich rodziców będzie mógł zabrać każdy przedmiot, który jest w Twoim władaniu, a którego właściciela, rodzice nie będą mogli udokumentować. Czyli jeśli na ścianie w salonie wisi telewizor 60 calowy i Twoi rodzice nie będą w stanie udowodnić, że jest to wyłącznie ich ruchomość, poprzez okazanie np. dowodu zakupu gdzie na fakturze widnieją dane np. Twojego ojca, to komornik ten telewizor będzie mógł zająć na poczet spłaty Twojego długu. Jeśli więc komornik zabierze z domu rodziców jakąkolwiek rzecz, która do Ciebie nie należy, to rodzicom w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu protokołu zajęcia, przysługuje prawo do złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego, jeśli komornik wciąż upierać się będzie przy zajętej rzeczy rodziców i nie będzie chciał jej zwolnić spod zajęcia. Warto przygotować się na wizytę komornik przez skompletowanie rachunków czy faktur za przedmioty, które komornik może chcieć zająć. Wtedy powinno obejść się bez nieporozumień.

 9. Marcin

  kiedy komornik nie może zająć samochodu? służy mi on do dojeżdżania codziennie do pracy. Jeśli komornik zabierze mi samochód to chyba będę musiał się zwolnić, bo nie ma połączenia autobusowego i nie ma też z kim się zabrać. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź. Marcin

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o zajęcie komornicze ruchomości, to komornik nie może zając narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych dłużnikowi do wykonywania osobistej pracy zarobkowej a także surowców niezbędnych dla niego do produkcji. Spod zakazu zajęcia wyłączono natomiast pojazdy mechaniczne, choć w kontekście całego przepisu mogą być one związane przecież z pracą zarobkową dłużnika.

   Nie wiem teraz, czy samochód służący Ci do dojeżdżania do pracy się pod to kwalifikuje? wydaje mi się że raczej nie, Sąd Najwyższy w jednej z uchwał potwierdził, że komornik np. nie może zająć samochodu taksówkarza, ponieważ samochód ten potrzebny jest dłużnikowi do wykonywania zawodu w sposób bezpośredni. Dojazdy pracy chyba nie uratują Cię przed zajęciem samochodu przez komornika, bo każdy dłużnik tłumaczyłby się w ten sposób, że potrzebuje samochodu do…

 10. Darek

  Witam
  Czy komornik może bez mojej wiedzy wejść na moje konto bankowe i zająć mi pieniądze, zwłaszcza teraz po RODO.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Drogi Darku, zajmowanie konta bankowego czy pensji przez komornika nie ma nic wspólnego z nowymi przepisami RODO. Jeśli natomiast chodzi o zajęcie konta bez powiadomienia, to komornik ma przecież obowiązek powiadomić Cię o zajęciu konta, tak mówi zresztą Art. 889. § 1. 2) „zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy” , oraz oraz Art. 889. § 2: „Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.” Z oczywistych względów, komornik po prostu najpierw zajmuje konto bankowe dłużnika, a dopiero później wysyła mu powiadomienie, że konto zostało zajęte. Gdyby komornicy najpierw powiadamiali dłużników o zajęciu ich konta bankowego, a dopiero później zajmowali je, to nie jeden dłużnik z pewnością szybko by takie konto bankowe opróżnił z pieniędzy, w ochronie ich przed zajęciem komorniczym.

   Jeśli komornik zajął Ci konto bankowe, to na pewno otrzymasz od komornika stosowne pismo o tym oznajmiające.

 11. Michał

  Witam, Prowadzę działalność jednoosobową. Czy komornik może zająć konto firmowe? W przypadku zajęcia konta, nie mam jak opłacić wynajmowanych lokali, pensji pracowników, ZUS-ów itp.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o przedsiębiorców i rachunki firmowe, to komornik nie może podjąć egzekucji długu z kwot, które Ty jako dłużnik, przeznaczysz na wypłaty wynagrodzenia za pracę dla swoich pracowników, wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi. Może więc być tak, że komornik zajmie całą sumę pieniędzy z konta firmowego (nie ma tutaj kwoty wolnej od zajęcia) ale zwrot i wypłata tych kwot może mieć miejsce, gdy przedłożysz komornikowi odpis listy płac dla swoich pracowników. To samo tyczy się podatków i innych ciężarów ustawowych, składki do ZUS itd. I teraz bardzo ważna rzecz o której być może jeszcze nie wiesz… komornik, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, może zająć wszystkie Twoje rachunki bankowe czy też rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, których właścicielem jesteś! A więc, bez względu na to, czy Ty jako dłużnik masz długi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy przez prywatne powody, komornik może zająć każdy rachunek bankowy, który założony jest na Twoje dane. Czyli komornik odpytując system OGNIVO, może znaleźć i zająć każde konto bankowe, które należy do Ciebie.

 12. Łukasz

  Witam serdecznie,

  Bardzo proszę o poradę.
  Grozi mi zajęcie komornicze w domu gdzie mieszkam z rodzicami.
  Z poprzednich komentarzy wiem, aby przygotować wszelkie rachunki, za rzeczy, które może chcieć zająć komornik, typu RTV, AGD – rozumiem, że urządzenia typu lodówka czy pralka również podlegają zajęciu??

  Moje pytanie brzmi następująco, po jakim czasie od wizyty komornika (czyli opieczętowaniu sprzętu) dochodzi do licytacji? Czyli do jakiego czasu mamy ewentualny czas aby udowodnić, że sprzęt nie należy do mnie?

  I drugie pytanie czy zajęte ruchomości, można od komornika wykupić w jakimś określonym czasie, jeśli np udałoby mi się zorganizować pełną kwotę zadłużenia?
  Mówimy o długu, który wynosi ok 4 tys złotych.

  Bardzo proszę o pomoc.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Czy komornik może zająć lodówkę/pralkę < -- odpowiedź znajdziesz w tym wątku, koniecznie tam zajrzyj. Jeśli chodzi o kolejne pytanie: ile jest czasu na odzyskanie zajętego przez komornika przedmiotu, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to osoba trzecia nie będąca dłużnikiem, ma miesiąc na skuteczne wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego, w tym przypadku jest to powództwo ekscydencyjne. Koniecznie zajrzyj do artykułu: czym jest powództwo przeciwegzekucyjne i ekscydencyjne. Czy można wykupić od komornika zajętą przez niego rzecz? tak, jeśli dłużnik wpłaci w kasie kancelarii komorniczej kwotę całego zadłużenia, to komornik odwoła licytację ruchomości i zwróci przedmioty dłużnikowi. Pozdrawiam.

   • Łukasz

    Bardzo dziękuję Pani Janino,

    Jeśli dobrze zrozumiałem przedmioty to momentu licytacji czyli ok 30 dni ( tyle jest czasu nazłożenie powództwa przeciwegzekucyjnego ) zostają w domu, są oklejone.

    W okresie tych 30 dni można podjechać do kancelarii komorniczej wpłacić 4000 tys zł i mieć sprawę z głowy? Czy ten czas jest inny czy mam go mniej?

    Pozdrawiam.

    • Janina Gołębiecka

     Janina Gołębiecka

     Tutaj warto przywołać:

     Art. 855. § 1. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.

     Art. 856. § 1. Dozorca lub dłużnik, któremu powierzono dozór, obowiązani są przechowywać oddane im pod dozór ruchomości z taką starannością, aby nie straciły na wartości, i oddać je na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenia sądu albo na zgodne wezwanie obu stron. Jeżeli dozorca lub dłużnik zobowiązany do wydania ruchomości ich nie oddaje, komornik mu je odbiera.

     § 2. Dozorca obowiązany jest zawiadomić komornika o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ruchomości.

     Zajęte przez komornika przedmioty, zostają u dłużnika. Jeśli chodzi o spłatę zadłużenia i zwolnienie tych przedmiotów spod egzekucji komorniczej, to dłużnik ma czas do dnia w którym odbędzie się licytacja zajętych przedmiotów.

 13. Bożena

  Witam. Mam problem z komornikiem dług sprzed 8 lat. Jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku na utrzymaniu męża. Mamy 4 dzieci i wynajmujemy mieszkanie z całym wyposażeniem tj. pralka meble lodówka itd…. Mam wszystko zapisane w umowie najmu. Czy komornik może zająć te rzeczy skoro one nie należą do mnie? Bardzo proszę o odpowiedź

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli przedmioty (ruchomości) znajdujące się w wynajmowanym mieszkaniu należą do osoby trzeciej, to komornik tych przedmiotów zająć nie powinien. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnym ich zajęciem, przygotujcie na wizytę komornika umowę najmu wraz z wymienionymi na niej przedmiotami, które należą do właściciela mieszkania, ponadto dobrze było by, gdyście posiadali także rachunki czy faktury, które jasno udowadniają, że dany przedmiot został zakupiony przez osobę inną niż dłużnik. Jednak wg mojego doświadczenia w tej materii, komornik nie powinien zająć żadnych ruchomości, które wymienione są w umowie najmu. Czy jest tam wyszczególniony np. model pralki, lodówki czy cokolwiek innego, co pozwoli komornikowi na zidentyfikowanie własności osoby trzeciej? model telewizora itd?

   • Bożena

    W umowie najmu mam napisane pralka firmy Whirlpool lodówka firmy …… , ja mieszkanie wynajmuje od 10 lat i właściciele nie posiadają już żadnych rachunków czy faktur za te sprzęty, meble są ok 20 letnie też właścicieli. A ja się boję że mogę iść do więzienia za ten dług…

    • Janina Gołębiecka

     Janina Gołębiecka

     Meble skoro są stare, to nie zostaną zajęte przez komornika, moje obawy budzi jednak brak wpisanego w umowie najmu modelu pralki, lodówki i innych sprzętów. Nie umiem odpowiedzieć Ci w takim razie na pytanie, czy komornik zajmie te sprzęty. Jeśli mają one już parę lat i wcale nie są to drogie i luksusowe sprzęty, komornik najprawdopodobniej ich nie zajmie. Generalnie komornik nie może zająć przedmiotów urządzenia domowego, odzieży codziennej, bielizny, pościeli… itd. Ale tak jak mówię, wszystko zależy na jakiego komornika trafisz. Przygotuj w takim razie umowę najmu i gdy pojawi się komornik, przedstaw mu ją, oznajmiając, że sprzęty znajdujące się w mieszkaniu nie należą do Ciebie a do właściciela mieszkania. Co do pójścia do więzienia za długi, to w tym artykule pisałam –> za co dłużnik może trafić do więzienia, koniecznie więc przeczytaj ten artykuł!

     • Bożena

      W umowie najmu mam napisane z jakiej firmy mam pralkę lodówkę co do mebli to mam wpisane 2 meblościanki ( chodzi o 2 pokoje)

     • Bożena

      Witam ponownie:) Jeszcze jedno pytanie czy komornik może mojej córce zabrać kolczyki złote, które nosi w uszach?

     • Janina Gołębiecka

      Janina Gołębiecka

      Czy komornik może zabrać wszystko? oczywiście że nie! Każda osoba ma prawo zatrzymać przy sobie pościel, bieliznę, przedmioty urządzenia domowego, czy np. ubranie. Niestety złote kolczyki są pewnego rodzaju dobrem luksusowym i nie są niezbędne członkowi rodziny do funkcjonowania, więc komornik może zabrać złote kolczyki na poczet spłaty zadłużenia. Pamiętaj, że komornik ma też prawo przeszukać dłużnika oraz odzież, którą nosi, jasno o tym mówi art. 814 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego:

      Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.

      Jeśli chciałbyś sprawdzić jakie przedmioty nie podlegają egzekucji komorniczej, to zajrzyj do art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego. Niestety wśród przedmiotów tam wymienionych, nie ma ani biżuterii, ani nawet zegarków, więc komornik ma prawo je zająć.

      Warto przygotować się na wizytę komornika w domu i schować złote kolczyki gdzieś, gdzie komornik nawet podczas przeszukania ich nie znajdzie.

 14. Piotr

  Witam. Obecnie pracuje na 1/2 etatu umowa o prace. Moja pensja wynosi ok 850 złotych netto. Ile może zająć mi komornik ?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jeśli kwota wolna od zajęcia przez komornika przy pełnym etacie na umowę o pracę wynosi 1530 zł, to kwota wolna przy 1/2 etatu, wynosi połowę z 1530 zł, czyli 765 zł <-- to jest kwota wolna przy 1/2 etatu. Skoro zarabiasz 850 zł, to komornik będzie mógł z tej pensji zająć jedynie 85 zł.

 15. Tadeusz

  Dzień dobry, moja mama ma przygotowywaną egzekucję mieszkania przez komornika, w tym czasie zachorowała, miała udar, stała się osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki. Czy w takim przypadku komornik może zlicytować mieszkanie?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Niestety nie wydaje mi się, aby stopień niepełnosprawności Twojej mamy mógł w jakikolwiek sposób wpłynąć na przebieg egzekucji z nieruchomości. Przykro mi.

 16. malgorzata

  Dzień dobry. Jestem zatrudniona na 7/8 etatu. Od lutego tego roku jestem na zasiłku chorobowym, który wynosi 945 zł. W tym miesiącu mam dostać ekwiwalent za urlop ok 800zł. Ile komornik w takim razie może mi zabrać?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Dla tych co nie wiedzą, 35 godzin w tygodniu to potocznie 7/8 etatu. Jeśli otrzymujesz zasiłek chorobowy + w tym miesiącu ekwiwalent za urlop, to należy obie te kwoty zsumować i obliczyć kwotę zajęcia. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest traktowany jak wynagrodzenie za pracę, czyli komornik może dokonać zajęcia ekwiwalentu za urlop wedle zasad zapisanych w artykule 87 Kodeksu pracy. Po zsumowaniu obu kwot, otrzymujemy 1745 zł. Jeśli wziąć pod uwagę kwotę wolną w wysokości minimalnej krajowej, to otrzymujemy 1745 zł – 1530 zł = 215 zł <-- tyle komornik będzie mógł Ci wg mnie zająć. Na konto powinnaś otrzymać 1530 zł czyli kwotę wolną od zajęcia z pensji.

 17. malgorzata

  Witam Panią jeszcze raz. Mój pracodawca twierdzi, że może całą kwotę wynagrodzenia i ekwiwalent za urlop przekazać na poczet zadłużenia, co w tej sytuacji robić? czy powiadomić państwową inspekcje pracy?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   No to pracodawca nie zna się na przepisach Kodeksu pracy, jeśli masz kontakt z pracodawcą, to wyślij mu treść tego artykułu:

   Art. 871. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

   1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
   § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

   Jeśli stanie się tak, że ten niedokształcony pracodawca postanowi jednak przesłać komornikowi całą Twoją wypłatę + ekwiwalent za urlop, to będziesz musiała udać się do komornika i złożyć na niego skargę o zajęcie zbyt dużej kwoty pieniędzy i niehonorowanie w ogóle kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Wzór skargi na komornika znajdziesz w dziale WZORY PISM.

 18. Alina

  witam! Moje pytanie polega na tym, ze został wydany nakaz zapłaty i tytuł wykonawczy, w mieszkaniu już dawno nie mieszkam ale jestem zameldowana, obecnie mieszka mój tato i to jest jego mieszkanie, jeżeli ja teraz się wymelduje, czy komornik będzie mógł wejść do mieszkania?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   To zależy od komornika tak naprawdę. Komornik mimo wszystko może zażądać otwarcia drzwi mieszkania i wpuszczenia go. Jeśli traficie na komornika, który jest w porządku, to wiadomość, że dłużnik nie mieszka w tym mieszkaniu, zadziała na komornika i pójdzie sobie poszukiwać Twojego majątku gdzieś indziej. Jeśli miałabym obstawiać, to komornik, przez to że jesteś tam zameldowana, raczej wejdzie do mieszkania w celu przeszukania go w poszukiwaniu rzeczy należących do Ciebie. Myślę, powinnaś ostrzec tatę, że któregoś dnia może pojawić się komornik i że Twój tato będzie musiał go wpuścić. Warto aby właściciel mieszkania przygotował choćby dowody zakupu wartościowych rzeczy, które znajdują się w mieszkaniu i które komornik może zechcieć zająć…

 19. Elzbieta

  Witam serdecznie. Prowadzę sklep spożywczo-przemysłowy. Mam komornika. Czy komornik może mi zajać towar na sklepie? Towar jest na faktury terminowe

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Komornik może zająć towar w sklepie nawet spożywczym, ale zwykle jest to nieopłacalne dla komornika. „Art. 865. § 1. Zajęte ruchomości nieużywane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego, komornik na wniosek strony może sprzedać przedsiębiorcy prowadzącemu obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości”. Jak widać, komornik może sprzedać towar ze sklepu spożywczego innemu sklepowi spożywczemu.

   W takich sytuacjach, jeśli towar który znajduje się na sklepie i jest już własnością sklepu, komornik będzie mógł zająć, jeśli natomiast towar znajduje się na sklepie, ale zakupiony był na on na faktury z odroczonym terminem płatności, to hurtowania będzie miała prawo prawo zwolnienia tych towarów spod zajęcia. A więc, komornik musiałby przed zajęciem czegokolwiek, sporządzić remanent w sklepie i zajmować tylko te przedmioty, które są już własnością sklepu.

   Generalnie wszystko zależy od komornika na jakiego trafisz, prawnie, komornik może zająć towar w sklepie, ale czy to jest opłacalne dla komornika? to jest jeden wielki znak zapytania.

 20. zbigniew

  Sąd Karny orzekł nawiązkę. Wyrok prawomocny z roku 2009. Czy ta nawiązka może być przedmiotem egzekucji?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Nawiązka jest jednym z ośmiu rodzajów środka karnego, który przewiduje ustawodawca. Orzeczenie nawiązki przez sąd może nastąpić na podstawie przepisów kodeksu karnego. Kwestię nawiązki jasno formułuje art. 47 k.k. i wymienia rodzaje sytuacji w których sąd może nałożyć ten środek karny (dolegliwość) na skazanego. Nawiązka może mieć maksymalnie wysokość 100 000 zł, ale i tutaj kodeks karny przewiduje pewne odstępstwa. Np. nawiązka za wyrąb drzew, ma wysokość dwukrotnej wartości wyciętego drzewa, więc kwota nawiązki może być nawet wyższa niż wspomniane 100.000 zł, jeśli chodzi o egzekucję komorniczą i egzekwowanie nawiązki, to jak najbardziej, nawiązka może być przedmiotem egzekucji komorniczej. Tutaj jednak, jeśli nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, to roszczenie mogło ulec przedawnieniu. Zgodnie z prawem od lipca tego roku, wyrok orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu, przedawnia się po 6 latach.

 21. Jula

  Witam. Jestem osobą bezrobotna na utrzymaniu męża oraz z dwójka dzieci. Mam zajęcie na koncie bankowym ale brak na nim środków do ściągania zadłużeń. Jestem współwłaścicielem samochodu męża ale bez prawa jazdy.. Otrzymałam wezwanie od komornika w celu zajęcia samochodu, wszystkie dane auta zostały zawarte w wezwaniu. Moje pytanie jest takie, czy komornik zabierze mężowi samochód którego on potrzebuje do pracy?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   A więc komornik nie może zająć samochodu w całości, ponieważ samochód jest Twoją własnością tylko w połowie, a więc mamy do czynienia z współwłasnością w częściach ułamkowych.

   Czyli mowa tutaj o treści art. 846 K.p.c. Który mówi:

   „§1. Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika.
   §2. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana”.

   Komornik zajmując Wam samochód, może sprzedać na licytacji komorniczej jedynie 50% tego samochodu. Szczerze wątpię, że znajdzie się ktokolwiek, kto zechce kupić pół samochodu :-) więc nie przejmowałabym się zajęciem komorniczym samochodu. Oczywiście musicie powiadomić komornika, że do dłużnika należy jedynie 50% samochodu.

 22. Mariolka

  Witam, pracuje na umowę o pracę, zarabiam minimalna krajową (1530), ale do ręki dostaje 200 zł więcej, mam 3 komorników (jeden 300 zł i dwa po 200 zł), czy możliwa jest taka sytuacja żebym miała aż tylu komorników i czy mogę dostać jeszcze jednego??

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Nie jest możliwa sytuacja, w której masz więcej niż jednego komornika na jednym składniku majątku. Owszem, możesz mieć dwóch lub trzech komorników, ale każdy z nich musi zajmować inny składnik Twojego majątku. Czyli jeden komornik zajmuje pensję, inny komornik zajmuje konto bankowe a jeszcze inny komornik zajmuję Twoje ruchomości. Jeśli dochodzi do sytuacji, w której kilku komorników chce zająć ten sam składnik majątku dłużnika, to mamy do czynienia ze zbiegiem egzekucji komorniczej. Wtedy komornicy między sobą ustalają, który z nich będzie egzekwował dług najpierw.

   I kolejna bardzo ważna sprawa. Skoro zarabiasz 1530 zł (kwota która widnieje na umowie o pracę), to komornik z tej kwoty przy zajęciu wynagrodzenia nie może zająć nawet złotówki, ponieważ kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia na 2018 rok, to jest właśnie 1530 zł (minimalna krajowa netto). A więc komornik nie ma prawa wedle przepisów zająć Ci z wynagrodzenia choćby złotówki.

 23. jola

  mam przedawnione długi,czy komornik może zabierać kasę? jola

NAPISZ KOMENTARZ