Co może komornik a czego [NIE MOŻE] w 2020? [UPRAWNIENIA] komornika

Co może komornik w 2019 r.? jakie są uprawnienia komornika? Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa z ramienia sądu rejonowego. Posiada z tej racji spore uprawnienia, co nie oznacza jednak, że może zająć wszystko, co mu się żywnie podoba.

Co zatem komornik może, a czego nie? O tym m.in. w dzisiejszym poradniku! a dodatkowo na końcu znajdziecie przydatne wzory pism!


Zadania i uprawnienia komornika

Skoro komornik jest funkcjonariuszem publicznym, a państwo ma prawo stosować w pewnych przypadkach opresję, to połączenie tych dwóch faktów potrafi wzbudzać grozę. Nie do końca słusznie.

Z drugiej jednak strony, tam, gdzie jakikolwiek rodzaj władzy, tam też rodzi się ryzyko nadużyć. Dlatego warto wiedzieć, w którym momencie komornik przekracza granicę prawa i staje ponad nim.

co-może-komornik-jakie-są-uprawnienia-komornika
Sprawdź co może komornik i jakie są jego uprawnienia i obowiązki!

By przejść płynnie do tego typu kwestii, należy najpierw uświadomić sobie, jakie uprawnienia ma komornik i jakie stoją przed nim zadania:

Po pierwsze, ma on wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach dot. roszczeń finansowych i niepieniężnych, a także zabezpieczać owe roszczenia.

Poza tym komornik realizuje inne tytuły wykonawcze oraz egzekucyjne, o ile te podlegają wykonaniu bez klauzuli. Tytuły takie są natomiast wydawane na podstawie osobne przepisy prawa.

Komornik sporządza też protokoły stanu faktycznego, poprzedzające wszczęcie postępowania sądowego bądź zanim zostanie wydane orzeczenie.

…i dalsze obowiązki komornika

Do komornika należy również dostarczanie sądowych zawiadomień. Oprócz nich, doręcza także obwieszczenia, zażalenia i protesty, a wszystko to z potwierdzeniem odbioru oraz wyszczególnieniem daty.

Co być może nie należy do wiedzy powszechnej, komornik sprawuje też nadzór nad dobrowolnymi licytacjami o charakterze publicznym, jeśli organizator licytacji złoży o to wniosek.

Na głowie komornika jest też weryfikacja faktyczności oraz treści tytułów wykonawczych, jeśli te zostały wydane w postępowaniach elektronicznych.

Oczywiście, komornik poszukuje również majątku dłużnika, co zleca mu wierzyciel.

Mało kto jednak wie, że komornicy zabezpieczają też spadek i sporządzają inwentarz po spadkodawcy.

Nie znasz komornika od tej strony?

Jeśli odpowiadasz na to pytanie twierdząco, nie jest to nic dziwnego. Nie bez przyczyny na samym początku wymieniłam czynności, które można nazwać po prostu egzekucją komorniczą.

Tak naprawdę, komornik zajmuje się przede wszystkim właśnie przeprowadzaniem egzekucji komorniczej, dlatego statystyczny obywatel nie kojarzy go z niczym innym.

Niemniej, komornik ma obowiązek działania w zgodzie z prawem, mało tego, każdy komornik składa ślubowanie i zaznajamia się z regułami etyki zawodowej.

Teoretycznie, jest tu sporo rzeczy, które powinny trzymać komornika w ryzach. Pora więc odpowiedzieć na pytanie, do czego komornik jest zobowiązany, a do czego uprawniony.

Co może komornik i jakie ma prawa

Co może komornik a czego nie? Warto wiedzieć, że wszelkie działania egzekucyjne muszą posiadać podstawę, i to nie byle jaką.

Musimy mieć do czynienia z prawomocnym wyrokiem bądź nakazem zapłaty z klauzulą wykonalności w bonusie. Bez tego cały proces ściągania należności pozostaje abstrakcją.

Kiedy komornik pełni już swoje obowiązki, musi mieć przy sobie identyfikator, który wydała Krajowa Rada Komornicza. Identyfikator taki zawiera fotografię, dane osobowe komornika, pełnioną funkcję, a także oznaczenie sądu rejonowego, do którego jest przypisany.

Rzecz jasna, wszystko to ma na celu zapobiec potencjalnym nadużyciom już na samym starcie.

Czy komornik może wejść do mieszkania?

Kiedy komornik ma tytuł wykonawczy, może wejść do mieszkania, a dłużnik ma obowiązek wpuszczenia go. W razie odmowy komornik ma prawo zarządzić przymusowe otwarcie i rewizję, dzwoniąc wtedy na policję i przeprowadzając to w jej asyście.

W takich przypadkach nie należą do precedensu wyważenia drzwi i inne siłowe działania.

Przeważnie jednak komornik prowadzi egzekucję z konta bankowego, a co za tym idzie, pod ostrzałem znajduje się pensja, emerytura czy renta. W razie dłuższej niemożności egzekucji komornik może tą drogą może dojść do egzekucji różnych ruchomości, jak auta, sprzęty AGD czy RTV… nie wyłączając nieruchomości, a więc domów, działek, mieszkań itd.

Jeśli chodzi o zajęte przedmioty, stają się one obiektem sprzedaży w publicznych licytacjach, zaś zdobyte tą drogą pieniądze służą do spłaty długu oraz wynagrodzenia dla komornika.

Przypadki nieoczywiste

Zajęte mogą być (niemal) wszystkie przedmioty, które znajdują się we władaniu osoby zadłużonej. Co oznacza “władanie”? To intuicyjny termin, więc zapewne się domyślasz, że niekoniecznie chodzi tu o bycie właścicielem danej rzeczy.

Komornicy mogą zajmować to, co jest w owym „władaniu”, lecz dłużnik może zażądać dopisania o tym wzmianki w protokole zajęcia, a komornik ma obowiązek ją sporządzić.

À propos, dłużnicy mogą dochodzić swoich praw przed sądem, z pomocą powództwa przeciwegzekucyjnego, choć jest ono skierowane przeciwko wierzycielowi, a nie komornikowi.  To w przypadku naruszenia praw w drodze egzekucji komorniczej; kiedy takie naruszenia wchodzą w grę, omówię już za chwilkę.

Jest jednak jeszcze inny nieoczywisty przypadek, a mianowicie, zajęcie przedmiotów, które dłużnik oddał we władanie osobom trzecim.

Komornik takich przedmiotów zająć nie może, ale – tu właśnie pojawia się względność – jeśli osoby trzecie aprobują takie zajęcie, komornik ma drogę wolną.

Rzeczy nietykalne

Mamy pewne przepisy prawne, które ustalają bardzo wiele rzeczy nigdy niepodlegających egzekucji komorniczej, w razie zajęcia których, możemy zaskarżyć komornicze czynności. Rzeczy tych jest dosyć dużo, lecz nie zaszkodzi ich sobie utrwalić.

Komornik nie może więc zająć przedmiotów urządzenia domowego, odzieży codziennej, bielizny, pościeli, jak i również odzieży koniecznej, by dłużnik pełnił służbę czy wykonywał dany zawód. Dotyczy to nie tylko rzeczy dłużnika, ale też jego bliskich.

Egzekucja komornicza nie może dotknąć też zapasów żywnościowych czy opału, w ilości koniecznej dla dłużnika i rodziny do użytku przez okres miesiąca. Dla rolników przydatna może być informacja, że komornik nie może zająć… krowy, dwóch kóz bądź trzech owiec, a także niezbędnej ilości ściółki oraz paszy.

Czego nie może zająć komornik?

Wolne od zajęcia są również rzeczy potrzebne do nauki, łącznie z papierami osobistymi. Tak samo jest z odznaczeniami i przedmiotami, które służą dłużnikowi do uprawiania religijnych praktyk.

Identycznie wygląda sytuacja z przedmiotami codziennego użytku, bez których nie sposób byłoby się obyć, a które mogłyby zostać sprzedane jedynie o wiele poniżej ich wartości.

Nie inaczej jest z wyrobami leczniczymi i medycznymi, koniecznymi dla pacjenta w ciągu trzech miesięcy. Uwaga: podobnie jak w przypadku odzieży służbowej, zajęciu nie podlegają też dowolne narzędzia służące do pracy zarobkowej dłużnika.

Czy komornik może zająć komputer?

Pewien czytelnik spytał mnie w mailu, czy zasadna była w jego przypadku… komornicza groźba zajęcia komputera.

czy-komornik-może-zająć-komputer

Jakby nie było, w przypadku pracy zdalnej, komputer jest narzędziem służącym do zarobku, wobec czego „uzasadnienie” komornika (cyt. „nie musi pan pracować zdalnie”) jest pozbawione sensu.

Przepis jest dość jasny i równie jasne jest, że jakąkolwiek wykonuje się pracę, zawsze można z niej zrezygnować i znaleźć inną. Taka możliwość przebranżowienia nie usprawiedliwia zajęcia narzędzia zarobku, niezależnie od rodzaju i stosunku pracy.

Czy komornik może zająć świadczenia?

Jak już było wspomniane we wcześniejszych wpisach, komornik nie może ruszyć świadczeń pielęgnacyjnych, rodzinnych, porodowych, alimentacyjnych, ani dedykowanych sierotom zupełnym.

Podobnie ze świadczeniami z ubezpieczeń osobowych, pomocy społecznej i odszkodowań.

POLECAM założyć konto socjalne jeśli na Twoje konto spływają jakiekolwiek świadczenia, wtedy Twoje pieniądze będą w 100% bezpieczne!

Jeśli Skarb Państwa przeznacza dla nas środki na tzw. cele specjalne (chodzi tu m.in. o stypendia), także i one nie podlegają zajęciu.

Analogicznie sprawa ma się z egzekucją sum i świadczeń w naturze na pokrycie kosztów albo wyjazdów w służbowych celach.

Jeśli chodzi o inne „niebezpieczne związki” komornika i środków pieniężnych, zostały one opisane wyczerpująco w wielu poprzednich wpisach na tym blogu. Na koniec wspomnę jeszcze o dość rzadko poruszanej kwestii…

Pory urzędowania komornika

Jako że nie jest to działalność prywatna, komornik nie prowadzi czynności w dowolnych godzinach, wedle własnego uznania.

Komorników obowiązują dni robocze oraz soboty, kiedy to pracują od godziny 7:00 do 21:00.

To jednak nie tak, że komornik nie może odwiedzić nas w niedzielę lub w porach nocnych. Musi jednak mieć na to zezwolenie od prezesa danego sądu rejonowego.

Uwaga: jeśli komornik rozpoczął swoje czynności przed godziną 21:00, po jej wybiciu może je kontynuować, o ile przerwa w tych czynnościach zbytnio skomplikowałaby procedurę egzekucji.

Co jednak trochę zabawne (aczkolwiek całkowicie legalne), to komornik samodzielnie ocenia sytuację i decyduje o takiej konieczności lub jej braku.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że udało Ci się dotrzeć do końca tego przydługawego, lecz treściwego poradnik na temat tego, co może komornik i jakie ma uprawnienia.

Mam nadzieję, że praca, jaką włożyłam w zebranie najważniejszych informacji na temat pracy komornika, pomoże Ci w walce o swoje przed komornikiem!

Wzory pism komorniczych

Jeśli masz problem z komornikiem, to możesz potrzebować któregoś z poniższych formularzy, wybrany formularz należy jedynie:

 1. Pobrać
 2. Wydrukować
 3. Wypełnić swoimi danymi.

Zapytanie o stan sprawy egzekucyjnej

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Umowa zlecenie – oświadczenie że to jedyne źródło dochodu dłużnika

oswiadczenie-dla-komornika-ze-umowa-zlecenie-to-jedyne-i-powtarzalne-zrodlo-dochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika

pismo-do-komornika-ze-pracownik-juz-nie-pracuje-wzor-doc-pdf

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór


„Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem” – praktyczny poradnik dla zadłużonych

Masz długi? Z podobnym problemem mierzy się ok. 3 mln Polaków. Mało kto wie jednak, jak poradzić sobie z zadłużeniem, aby krok po kroku odbudować niezależność finansową. Tymczasem wystarczy kilka prostych kroków, aby zacząć spać spokojnie i uwolnić się od długów raz na zawsze. Poznaj je, sięgając po praktyczny poradnik „Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem”.

To wyjątkowy zestaw porad praktycznych:

 • napisany przez Iwonę Wendel – byłą dłużniczkę, która skutecznie uwolniła się od długów sięgających pół miliona złotych,
 • przeprowadzający Cię przez cały proces wychodzenia z długów – dowiesz się, od czego zacząć i jak radzić sobie z problemami na drodze do sukcesu,
 • pomagający poradzić sobie z długami w praktyce, ale i psychologicznie,
 • z gotowymi rozwiązaniami, które szybko wdrożysz w swoim życiu.

To jedyny taki poradnik, który teraz jest dostępny w wyjątkowo okazyjnej cenie. Zamów i ciesz się:

 • 50% zniżką na kompendium wiedzy o długach,
 • aż 4 dodatkowymi bonusami,
 • 30-dniowym dostępem do gotowych wzorów niezbędnych pism,
 • możliwością skorzystania z darmowych konsultacji e-mail.

Uwaga! Czas na skorzystanie z promocji jest ograniczony. Pospiesz się i wreszcie wyjdź z długów!

Koniecznie też przeczytaj te artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

170 komentarzy w “Co może komornik a czego [NIE MOŻE] w 2020? [UPRAWNIENIA] komornika”
 1. czy komornik może zająć gospodarstwo rolne o wielkości 4 hektarów? jako jedyny dochód jest ono na hipotece, długi które są nie są z jej winy siostra, została oszukana, sprawa jest prowadzona przez policję i prokuraturę, ale komornik chce zająć nieruchomość.

  1. Janina Gołębiecka

   Generalnie komornik może zająć gospodarstwo rolne, mogą to być grunty przynależące do gospodarstwa lub nieruchomość zlokalizowana na terenie tego gospodarstwa. Jeśli sprawa jest skomplikowana i padło podejrzenie popełnienia przestępstwa, czego efektem są długi siostry, to macie prawo złożyć do komornika Wniosek o zawieszenie egzekucji lub Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, do czasu wyjaśnienia sprawy przez Policję. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z Policji o wszczęciu postępowania. Najlepiej w takiej sytuacji, osobiście pojechać do komornika prowadzącego sprawę Twojej siostry.

   1. Mąż został oszukany. Sprawą zajmuje się policja mimo wysłania do komornika takiego pisma wsiadł on na pobory. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

 2. Witam, mam dług który chce ściągnąć komornik. Karta kredytowa i dwie pożyczki zaciągnięte wszystko ok 6 lat temu, co można z tym zrobić?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o dług powstały na karcie kredytowej, to ustalenie terminu przedawnienia takiego roszczenia wynikającego z zadłużenia karty kredytowej nie jest łatwe, jedne źródła podają 2 lata inne 3 lata, wg mnie mnie są to 3 lata, ponieważ jak mówi: art. 118. kodeksu cywilnego: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jeśli chodzi o przedawnienie pożyczek, to pożyczka przedawnia się po 3 latach – w przypadku pożyczek związanych z działalnością gospodarczą i po 10 latach – w przypadku pożyczek prywatnych. Czy komornik może ściągnąć już takie przedawnione długi? oczywiście że tak. Komornik nie ma obowiązku badać, czy dane roszczenie przedawniło się. Zarzut przedawnienia roszczenia musi w takiej sytuacji podnieść dłużnik, oczywiście, jeśli międzyczasie nie nastąpiło przerwanie biegu przedawniania! <-- koniecznie sprawdź kiedy przerwanie biegu przedawnienia ma miejsce.

 3. Witam, mam kilka kredytów, staram się je spłacać, ale nie mam na tyle środków i niektóre sprawy trafiły do komornika, boję się że reszta spraw też trafi do komornika i nie dam rady dalej, mam już depresję jeszcze do tego syna niepełnosprawnego, którego sama wychowuję, proszę o pomoc.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli nic nie zrobisz, by spłacić te pozostałe długi, to zapewne wkrótce nastąpi wypowiedzenie umów i sprawy trafią najpierw do windykacji a później do komornika. Nie niestety tutaj drogi na skróty. Musisz skądś wziąć pieniądze na spłatę swojego zadłużenia…

 4. Czy mogłabym poprosić taką listę co może zabrać komornik? spodziewam się niedługo wizyty komornika, bo właśnie otrzymała pismo z kancelarii komorniczej o wszczęci wobec mnie postępowania egzekucyjnego. Mieszkam sama i chciałabym uchronić kilka rzeczy przed zabraniem ich przez komornika. Stąd moja prośba do Pani, mogę otrzymać listę co może zabrać komornik?

  1. Janina Gołębiecka

   Tak w skrócie to komornik może zabrać dłużnikowi: ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, inne wierzytelności czy prawa majątkowe. Lista rzeczy jakie może zabrać komornik podczas wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika, jest ogromna, nie sposób wymienić wszystkie przedmioty :-)

 5. Nie od dziś wiadomo, że prawa dłużnika wobec komornika są dość ograniczone, nie powiedzieć obcięte do minimum. No ale co się w sumie dziwić, skoro ludzie zaciągają długi z zamiarem niespłacania ich? ktoś chyba musi działać na rzecz i dla dobra pokrzywdzonych (firmy pożyczkowe czy banki). Dlatego pewnie prawa dłużnika wobec komornika są bardzo ograniczone. Szkoda tylko tych, co przez zdarzenia losowe popadają w długi, często są to ludzie którzy kierują się w życiu jakimś kodeksem i nigdy by sobie celowo długów nie narobili….

  1. Janina Gołębiecka

   Musisz doprecyzować swoje pytanie bo nie wiem o jakie prawo majątkowe chodzi? wynagrodzenie? środki zgromadzone na koncie bankowym? emerytura? zwrot podatku? 500+? czy inne świadczenie? Napisz proszę o co dokładnie pytasz.

 6. Zastanawiam się ile moze zabrac komornik z 1/2 etatu w 2018? wie ktoś? jak to obliczyć? mam umowę o pracę i pracuję na 1/2 etatu, komornik chce mi zająć wynagrodzenie, nie wiem teraz ile mi zostanie z 2.000 zł które od pracodawcy co miesiąc otrzymuję.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli jesteś zatrudniona na umowę o pracę na 1/2 etatu, to zajęcie z wynagrodzenia obliczyć bardzo łatwo… dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin na umowie o pracę, kwota wolna od zajęcia komorniczego z pensji wynosi 1530 zł. Jeśli Ty pracujesz na 1/2 etatu, to kwota wolna od zajęcia z wynagrodzenia ulega automatycznie obniżeniu o połowę. Podsumowując, kwota wolna od zajęcia z pensji dla pracownika na umowie o pracę na 1/2 etatu – wynosi 765 zł <-- to jest Twoja kwota wolna od zajęcia przez komornika.

 7. Witam, Pani Janino, co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców?? wziąłem kiedyś telefon na abonament i przestałem po roku go spłacać, umowa abonamentu była na dwa lata, czyli rok jestem w plecy + odsetki. Wciąż nie mam pieniędzy żeby to spłacić i pewnie będzie komornik, dlatego proszę o odpowiedz na moje pytanie: co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców. Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie D.T.

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik w domu Twoich rodziców będzie mógł zabrać każdy przedmiot, który jest w Twoim władaniu, a którego właściciela, rodzice nie będą mogli udokumentować. Czyli jeśli na ścianie w salonie wisi telewizor 60 calowy i Twoi rodzice nie będą w stanie udowodnić, że jest to wyłącznie ich ruchomość, poprzez okazanie np. dowodu zakupu gdzie na fakturze widnieją dane np. Twojego ojca, to komornik ten telewizor będzie mógł zająć na poczet spłaty Twojego długu. Jeśli więc komornik zabierze z domu rodziców jakąkolwiek rzecz, która do Ciebie nie należy, to rodzicom w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu protokołu zajęcia, przysługuje prawo do złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego, jeśli komornik wciąż upierać się będzie przy zajętej rzeczy rodziców i nie będzie chciał jej zwolnić spod zajęcia. Warto przygotować się na wizytę komornik przez skompletowanie rachunków czy faktur za przedmioty, które komornik może chcieć zająć. Wtedy powinno obejść się bez nieporozumień.

 8. kiedy komornik nie może zająć samochodu? służy mi on do dojeżdżania codziennie do pracy. Jeśli komornik zabierze mi samochód to chyba będę musiał się zwolnić, bo nie ma połączenia autobusowego i nie ma też z kim się zabrać. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź. Marcin

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o zajęcie komornicze ruchomości, to komornik nie może zając narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych dłużnikowi do wykonywania osobistej pracy zarobkowej a także surowców niezbędnych dla niego do produkcji. Spod zakazu zajęcia wyłączono natomiast pojazdy mechaniczne, choć w kontekście całego przepisu mogą być one związane przecież z pracą zarobkową dłużnika.

   Nie wiem teraz, czy samochód służący Ci do dojeżdżania do pracy się pod to kwalifikuje? wydaje mi się że raczej nie, Sąd Najwyższy w jednej z uchwał potwierdził, że komornik np. nie może zająć samochodu taksówkarza, ponieważ samochód ten potrzebny jest dłużnikowi do wykonywania zawodu w sposób bezpośredni. Dojazdy pracy chyba nie uratują Cię przed zajęciem samochodu przez komornika, bo każdy dłużnik tłumaczyłby się w ten sposób, że potrzebuje samochodu do…

 9. Witam
  Czy komornik może bez mojej wiedzy wejść na moje konto bankowe i zająć mi pieniądze, zwłaszcza teraz po RODO.

  1. Janina Gołębiecka

   Drogi Darku, zajmowanie konta bankowego czy pensji przez komornika nie ma nic wspólnego z nowymi przepisami RODO. Jeśli natomiast chodzi o zajęcie konta bez powiadomienia, to komornik ma przecież obowiązek powiadomić Cię o zajęciu konta, tak mówi zresztą Art. 889. § 1. 2) “zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy” , oraz oraz Art. 889. § 2: “Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.” Z oczywistych względów, komornik po prostu najpierw zajmuje konto bankowe dłużnika, a dopiero później wysyła mu powiadomienie, że konto zostało zajęte. Gdyby komornicy najpierw powiadamiali dłużników o zajęciu ich konta bankowego, a dopiero później zajmowali je, to nie jeden dłużnik z pewnością szybko by takie konto bankowe opróżnił z pieniędzy, w ochronie ich przed zajęciem komorniczym.

   Jeśli komornik zajął Ci konto bankowe, to na pewno otrzymasz od komornika stosowne pismo o tym oznajmiające.

 10. Witam, Prowadzę działalność jednoosobową. Czy komornik może zająć konto firmowe? W przypadku zajęcia konta, nie mam jak opłacić wynajmowanych lokali, pensji pracowników, ZUS-ów itp.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli chodzi o przedsiębiorców i rachunki firmowe, to komornik nie może podjąć egzekucji długu z kwot, które Ty jako dłużnik, przeznaczysz na wypłaty wynagrodzenia za pracę dla swoich pracowników, wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi. Może więc być tak, że komornik zajmie całą sumę pieniędzy z konta firmowego (nie ma tutaj kwoty wolnej od zajęcia) ale zwrot i wypłata tych kwot może mieć miejsce, gdy przedłożysz komornikowi odpis listy płac dla swoich pracowników. To samo tyczy się podatków i innych ciężarów ustawowych, składki do ZUS itd. I teraz bardzo ważna rzecz o której być może jeszcze nie wiesz… komornik, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, może zająć wszystkie Twoje rachunki bankowe czy też rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, których właścicielem jesteś! A więc, bez względu na to, czy Ty jako dłużnik masz długi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy przez prywatne powody, komornik może zająć każdy rachunek bankowy, który założony jest na Twoje dane. Czyli komornik odpytując system OGNIVO, może znaleźć i zająć każde konto bankowe, które należy do Ciebie.

  2. Witam, co mogę zrobić, gdy komornik zajął konto bankowe w listopadzie i do tej pory nie mam żadnej informacji o zajęciu tj. już cztery miesiące temu jak zostało zajęte konto…

 11. Witam serdecznie,

  Bardzo proszę o poradę.
  Grozi mi zajęcie komornicze w domu gdzie mieszkam z rodzicami.
  Z poprzednich komentarzy wiem, aby przygotować wszelkie rachunki, za rzeczy, które może chcieć zająć komornik, typu RTV, AGD – rozumiem, że urządzenia typu lodówka czy pralka również podlegają zajęciu??

  Moje pytanie brzmi następująco, po jakim czasie od wizyty komornika (czyli opieczętowaniu sprzętu) dochodzi do licytacji? Czyli do jakiego czasu mamy ewentualny czas aby udowodnić, że sprzęt nie należy do mnie?

  I drugie pytanie czy zajęte ruchomości, można od komornika wykupić w jakimś określonym czasie, jeśli np udałoby mi się zorganizować pełną kwotę zadłużenia?
  Mówimy o długu, który wynosi ok 4 tys złotych.

  Bardzo proszę o pomoc.

  1. Janina Gołębiecka

   Czy komornik może zająć lodówkę/pralkę <-- odpowiedź znajdziesz w tym wątku, koniecznie tam zajrzyj. Jeśli chodzi o kolejne pytanie: ile jest czasu na odzyskanie zajętego przez komornika przedmiotu, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to osoba trzecia nie będąca dłużnikiem, ma miesiąc na skuteczne wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego, w tym przypadku jest to powództwo ekscydencyjne. Koniecznie zajrzyj do artykułu: czym jest powództwo przeciwegzekucyjne i ekscydencyjne. Czy można wykupić od komornika zajętą przez niego rzecz? tak, jeśli dłużnik wpłaci w kasie kancelarii komorniczej kwotę całego zadłużenia, to komornik odwoła licytację ruchomości i zwróci przedmioty dłużnikowi. Pozdrawiam.

   1. Bardzo dziękuję Pani Janino,

    Jeśli dobrze zrozumiałem przedmioty to momentu licytacji czyli ok 30 dni ( tyle jest czasu nazłożenie powództwa przeciwegzekucyjnego ) zostają w domu, są oklejone.

    W okresie tych 30 dni można podjechać do kancelarii komorniczej wpłacić 4000 tys zł i mieć sprawę z głowy? Czy ten czas jest inny czy mam go mniej?

    Pozdrawiam.

    1. Janina Gołębiecka

     Tutaj warto przywołać:

     Art. 855. § 1. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.

     Art. 856. § 1. Dozorca lub dłużnik, któremu powierzono dozór, obowiązani są przechowywać oddane im pod dozór ruchomości z taką starannością, aby nie straciły na wartości, i oddać je na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenia sądu albo na zgodne wezwanie obu stron. Jeżeli dozorca lub dłużnik zobowiązany do wydania ruchomości ich nie oddaje, komornik mu je odbiera.

     § 2. Dozorca obowiązany jest zawiadomić komornika o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ruchomości.

     Zajęte przez komornika przedmioty, zostają u dłużnika. Jeśli chodzi o spłatę zadłużenia i zwolnienie tych przedmiotów spod egzekucji komorniczej, to dłużnik ma czas do dnia w którym odbędzie się licytacja zajętych przedmiotów.

   2. Czego nie może zająć komornik-żywności, niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania, opału, urządzeń domowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (lodówka, pralka, piecyk gazowy, rzeczy religijne, rzeczy i urządzeń do wykonywania pracy). Następnie świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych, świadczeń porodowych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń dla sierot. Następnie, na podstawie tego prawa przy umowie o prace na pełen etat-wolna kwota od zajęć komorniczych to ok.1680 zł, biorąc pod uwagę powyższe prawo, które pozwala na prawidłowe funkcjonowanie. Opierając się na tym prawie – każda inna umowa, włącznie z umową cywilno-prawną, jest wolna od zajęć komorniczych do kwoty ok.1680 zł.

 12. Witam. Mam problem z komornikiem dług sprzed 8 lat. Jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku na utrzymaniu męża. Mamy 4 dzieci i wynajmujemy mieszkanie z całym wyposażeniem tj. pralka meble lodówka itd…. Mam wszystko zapisane w umowie najmu. Czy komornik może zająć te rzeczy skoro one nie należą do mnie? Bardzo proszę o odpowiedź

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli przedmioty (ruchomości) znajdujące się w wynajmowanym mieszkaniu należą do osoby trzeciej, to komornik tych przedmiotów zająć nie powinien. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnym ich zajęciem, przygotujcie na wizytę komornika umowę najmu wraz z wymienionymi na niej przedmiotami, które należą do właściciela mieszkania, ponadto dobrze było by, gdyście posiadali także rachunki czy faktury, które jasno udowadniają, że dany przedmiot został zakupiony przez osobę inną niż dłużnik. Jednak wg mojego doświadczenia w tej materii, komornik nie powinien zająć żadnych ruchomości, które wymienione są w umowie najmu. Czy jest tam wyszczególniony np. model pralki, lodówki czy cokolwiek innego, co pozwoli komornikowi na zidentyfikowanie własności osoby trzeciej? model telewizora itd?

   1. W umowie najmu mam napisane pralka firmy Whirlpool lodówka firmy …… , ja mieszkanie wynajmuje od 10 lat i właściciele nie posiadają już żadnych rachunków czy faktur za te sprzęty, meble są ok 20 letnie też właścicieli. A ja się boję że mogę iść do więzienia za ten dług…

    1. Janina Gołębiecka

     Meble skoro są stare, to nie zostaną zajęte przez komornika, moje obawy budzi jednak brak wpisanego w umowie najmu modelu pralki, lodówki i innych sprzętów. Nie umiem odpowiedzieć Ci w takim razie na pytanie, czy komornik zajmie te sprzęty. Jeśli mają one już parę lat i wcale nie są to drogie i luksusowe sprzęty, komornik najprawdopodobniej ich nie zajmie. Generalnie komornik nie może zająć przedmiotów urządzenia domowego, odzieży codziennej, bielizny, pościeli… itd. Ale tak jak mówię, wszystko zależy na jakiego komornika trafisz. Przygotuj w takim razie umowę najmu i gdy pojawi się komornik, przedstaw mu ją, oznajmiając, że sprzęty znajdujące się w mieszkaniu nie należą do Ciebie a do właściciela mieszkania. Co do pójścia do więzienia za długi, to w tym artykule pisałam –> za co dłużnik może trafić do więzienia, koniecznie więc przeczytaj ten artykuł!

     1. W umowie najmu mam napisane z jakiej firmy mam pralkę lodówkę co do mebli to mam wpisane 2 meblościanki ( chodzi o 2 pokoje)

     2. Witam ponownie:) Jeszcze jedno pytanie czy komornik może mojej córce zabrać kolczyki złote, które nosi w uszach?

     3. Janina Gołębiecka

      Czy komornik może zabrać wszystko? oczywiście że nie! Każda osoba ma prawo zatrzymać przy sobie pościel, bieliznę, przedmioty urządzenia domowego, czy np. ubranie. Niestety złote kolczyki są pewnego rodzaju dobrem luksusowym i nie są niezbędne członkowi rodziny do funkcjonowania, więc komornik może zabrać złote kolczyki na poczet spłaty zadłużenia. Pamiętaj, że komornik ma też prawo przeszukać dłużnika oraz odzież, którą nosi, jasno o tym mówi art. 814 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego:

      Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.

      Jeśli chciałbyś sprawdzić jakie przedmioty nie podlegają egzekucji komorniczej, to zajrzyj do art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego. Niestety wśród przedmiotów tam wymienionych, nie ma ani biżuterii, ani nawet zegarków, więc komornik ma prawo je zająć.

      Warto przygotować się na wizytę komornika w domu i schować złote kolczyki gdzieś, gdzie komornik nawet podczas przeszukania ich nie znajdzie.

 13. Witam. Obecnie pracuje na 1/2 etatu umowa o prace. Moja pensja wynosi ok 850 złotych netto. Ile może zająć mi komornik ?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli kwota wolna od zajęcia przez komornika przy pełnym etacie na umowę o pracę wynosi 1530 zł, to kwota wolna przy 1/2 etatu, wynosi połowę z 1530 zł, czyli 765 zł <-- to jest kwota wolna przy 1/2 etatu. Skoro zarabiasz 850 zł, to komornik będzie mógł z tej pensji zająć jedynie 85 zł.

 14. Dzień dobry, moja mama ma przygotowywaną egzekucję mieszkania przez komornika, w tym czasie zachorowała, miała udar, stała się osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki. Czy w takim przypadku komornik może zlicytować mieszkanie?

  1. Janina Gołębiecka

   Niestety nie wydaje mi się, aby stopień niepełnosprawności Twojej mamy mógł w jakikolwiek sposób wpłynąć na przebieg egzekucji z nieruchomości. Przykro mi.

 15. malgorzata

  Dzień dobry. Jestem zatrudniona na 7/8 etatu. Od lutego tego roku jestem na zasiłku chorobowym, który wynosi 945 zł. W tym miesiącu mam dostać ekwiwalent za urlop ok 800zł. Ile komornik w takim razie może mi zabrać?

  1. Janina Gołębiecka

   Dla tych co nie wiedzą, 35 godzin w tygodniu to potocznie 7/8 etatu. Jeśli otrzymujesz zasiłek chorobowy + w tym miesiącu ekwiwalent za urlop, to należy obie te kwoty zsumować i obliczyć kwotę zajęcia. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest traktowany jak wynagrodzenie za pracę, czyli komornik może dokonać zajęcia ekwiwalentu za urlop wedle zasad zapisanych w artykule 87 Kodeksu pracy. Po zsumowaniu obu kwot, otrzymujemy 1745 zł. Jeśli wziąć pod uwagę kwotę wolną w wysokości minimalnej krajowej, to otrzymujemy 1745 zł – 1530 zł = 215 zł <-- tyle komornik będzie mógł Ci wg mnie zająć. Na konto powinnaś otrzymać 1530 zł czyli kwotę wolną od zajęcia z pensji.

 16. malgorzata

  Witam Panią jeszcze raz. Mój pracodawca twierdzi, że może całą kwotę wynagrodzenia i ekwiwalent za urlop przekazać na poczet zadłużenia, co w tej sytuacji robić? czy powiadomić państwową inspekcje pracy?

  1. Janina Gołębiecka

   No to pracodawca nie zna się na przepisach Kodeksu pracy, jeśli masz kontakt z pracodawcą, to wyślij mu treść tego artykułu:

   Art. 871. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

   1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
   § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

   Jeśli stanie się tak, że ten niedokształcony pracodawca postanowi jednak przesłać komornikowi całą Twoją wypłatę + ekwiwalent za urlop, to będziesz musiała udać się do komornika i złożyć na niego skargę o zajęcie zbyt dużej kwoty pieniędzy i niehonorowanie w ogóle kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Wzór skargi na komornika znajdziesz w dziale WZORY PISM.

 17. witam! Moje pytanie polega na tym, ze został wydany nakaz zapłaty i tytuł wykonawczy, w mieszkaniu już dawno nie mieszkam ale jestem zameldowana, obecnie mieszka mój tato i to jest jego mieszkanie, jeżeli ja teraz się wymelduje, czy komornik będzie mógł wejść do mieszkania?

  1. Janina Gołębiecka

   To zależy od komornika tak naprawdę. Komornik mimo wszystko może zażądać otwarcia drzwi mieszkania i wpuszczenia go. Jeśli traficie na komornika, który jest w porządku, to wiadomość, że dłużnik nie mieszka w tym mieszkaniu, zadziała na komornika i pójdzie sobie poszukiwać Twojego majątku gdzieś indziej. Jeśli miałabym obstawiać, to komornik, przez to że jesteś tam zameldowana, raczej wejdzie do mieszkania w celu przeszukania go w poszukiwaniu rzeczy należących do Ciebie. Myślę, powinnaś ostrzec tatę, że któregoś dnia może pojawić się komornik i że Twój tato będzie musiał go wpuścić. Warto aby właściciel mieszkania przygotował choćby dowody zakupu wartościowych rzeczy, które znajdują się w mieszkaniu i które komornik może zechcieć zająć…

 18. Witam serdecznie. Prowadzę sklep spożywczo-przemysłowy. Mam komornika. Czy komornik może mi zajać towar na sklepie? Towar jest na faktury terminowe

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik może zająć towar w sklepie nawet spożywczym, ale zwykle jest to nieopłacalne dla komornika. „Art. 865. § 1. Zajęte ruchomości nieużywane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego, komornik na wniosek strony może sprzedać przedsiębiorcy prowadzącemu obrót takimi ruchomościami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostaną udokumentowane, po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej ruchomości”. Jak widać, komornik może sprzedać towar ze sklepu spożywczego innemu sklepowi spożywczemu.

   W takich sytuacjach, jeśli towar który znajduje się na sklepie i jest już własnością sklepu, komornik będzie mógł zająć, jeśli natomiast towar znajduje się na sklepie, ale zakupiony był na on na faktury z odroczonym terminem płatności, to hurtowania będzie miała prawo prawo zwolnienia tych towarów spod zajęcia. A więc, komornik musiałby przed zajęciem czegokolwiek, sporządzić remanent w sklepie i zajmować tylko te przedmioty, które są już własnością sklepu.

   Generalnie wszystko zależy od komornika na jakiego trafisz, prawnie, komornik może zająć towar w sklepie, ale czy to jest opłacalne dla komornika? to jest jeden wielki znak zapytania.

 19. Sąd Karny orzekł nawiązkę. Wyrok prawomocny z roku 2009. Czy ta nawiązka może być przedmiotem egzekucji?

  1. Janina Gołębiecka

   Nawiązka jest jednym z ośmiu rodzajów środka karnego, który przewiduje ustawodawca. Orzeczenie nawiązki przez sąd może nastąpić na podstawie przepisów kodeksu karnego. Kwestię nawiązki jasno formułuje art. 47 k.k. i wymienia rodzaje sytuacji w których sąd może nałożyć ten środek karny (dolegliwość) na skazanego. Nawiązka może mieć maksymalnie wysokość 100 000 zł, ale i tutaj kodeks karny przewiduje pewne odstępstwa. Np. nawiązka za wyrąb drzew, ma wysokość dwukrotnej wartości wyciętego drzewa, więc kwota nawiązki może być nawet wyższa niż wspomniane 100.000 zł, jeśli chodzi o egzekucję komorniczą i egzekwowanie nawiązki, to jak najbardziej, nawiązka może być przedmiotem egzekucji komorniczej. Tutaj jednak, jeśli nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, to roszczenie mogło ulec przedawnieniu. Zgodnie z prawem od lipca tego roku, wyrok orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu, przedawnia się po 6 latach.

 20. Witam. Jestem osobą bezrobotna na utrzymaniu męża oraz z dwójka dzieci. Mam zajęcie na koncie bankowym ale brak na nim środków do ściągania zadłużeń. Jestem współwłaścicielem samochodu męża ale bez prawa jazdy.. Otrzymałam wezwanie od komornika w celu zajęcia samochodu, wszystkie dane auta zostały zawarte w wezwaniu. Moje pytanie jest takie, czy komornik zabierze mężowi samochód którego on potrzebuje do pracy?

  1. Janina Gołębiecka

   A więc komornik nie może zająć samochodu w całości, ponieważ samochód jest Twoją własnością tylko w połowie, a więc mamy do czynienia z współwłasnością w częściach ułamkowych.

   Czyli mowa tutaj o treści art. 846 K.p.c. Który mówi:

   „§1. Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika.
   §2. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana”.

   Komornik zajmując Wam samochód, może sprzedać na licytacji komorniczej jedynie 50% tego samochodu. Szczerze wątpię, że znajdzie się ktokolwiek, kto zechce kupić pół samochodu :-) więc nie przejmowałabym się zajęciem komorniczym samochodu. Oczywiście musicie powiadomić komornika, że do dłużnika należy jedynie 50% samochodu.

 21. Witam, pracuje na umowę o pracę, zarabiam minimalna krajową (1530), ale do ręki dostaje 200 zł więcej, mam 3 komorników (jeden 300 zł i dwa po 200 zł), czy możliwa jest taka sytuacja żebym miała aż tylu komorników i czy mogę dostać jeszcze jednego??

  1. Janina Gołębiecka

   Nie jest możliwa sytuacja, w której masz więcej niż jednego komornika na jednym składniku majątku. Owszem, możesz mieć dwóch lub trzech komorników, ale każdy z nich musi zajmować inny składnik Twojego majątku. Czyli jeden komornik zajmuje pensję, inny komornik zajmuje konto bankowe a jeszcze inny komornik zajmuję Twoje ruchomości. Jeśli dochodzi do sytuacji, w której kilku komorników chce zająć ten sam składnik majątku dłużnika, to mamy do czynienia ze zbiegiem egzekucji komorniczej. Wtedy komornicy między sobą ustalają, który z nich będzie egzekwował dług najpierw.

   I kolejna bardzo ważna sprawa. Skoro zarabiasz 1530 zł (kwota która widnieje na umowie o pracę), to komornik z tej kwoty przy zajęciu wynagrodzenia nie może zająć nawet złotówki, ponieważ kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia na 2018 rok, to jest właśnie 1530 zł (minimalna krajowa netto). A więc komornik nie ma prawa wedle przepisów zająć Ci z wynagrodzenia choćby złotówki.

 22. Witam, czy komornik ma prawo rozsyłać listy z zajęciem wierzytelności z tytułu zawartych umów do byłych partnerów biznesowych? wszędzie gdzie były wystawiane faktury, oraz byłych pracodawców, notabene w miejscu zamieszkania dłużnika? Pozdrawiam i proszę o odpowiedź

  1. Janina Gołębiecka

   Zapewne Twój wierzyciel składając wniosek o wszczęcie przeciwko Tobie egzekucji komorniczej, zaznaczył, aby komornik zaczął poszukiwanie majątku dłużnika, dlatego komornik “na ślepo” wysyła zajęcia wierzytelności wszędzie tam, gdzie ma podstawy do tego, aby sądzić, że były kontrahent może mieć wobec Ciebie jakieś zadłużenie, które komornik może przejąć. Jest to część działań komorniczych i nic z tym nie zrobisz… niestety.

 23. Tu jest też trochę informacji o tym co moze a czego nie moze komornik xxxxxxx.pl

 24. Witam, moje konto bankowe zostało zajęte przez komornika, czy komornik może mi zająć pieniądze które dostaje? są to: świadczenia rodzinne i 500+.

 25. Interesuje mnie właśnie takie zestawienie co zajmuje komornik a czego nie, bo mam na głowie komornika, który prawdopodobnie wkrótce zawita do mojego domu, gdzie mamy trochę sprzętu i kosztowności i nie wiem co schować przed komornikiem a czego nie chować. Podpowie Pani?

 26. Witam, co robi komornik gdy nie ma z czego ściągnąć długu? mój dług wynosi prawie 11.000 zł, ie mam natomiast żadnego udokumentowanego dochodu, pracuję w firmie na czarno, nie wiem więc jak zachowa się i co moze zrobic komornik jak nic nie mam? będę wdzięczna za odpowiedź!

 27. Moje pytanie dotyczy zajęcie konta przez komornika bez powiadomienia, z mojego jedynego konta bankowego zniknęły pieniądze, w pierwszej chwili pomyślałam, że zostałam okradziona. Po wizycie w banku dowiedziałam się, że pieniądze zabrał komornik nie powiadamiając mnie jako dłużnika o tym co zamierza. Mam do zapłacenia czynsz za mieszkanie i ratę za telewizor, w chwili obecnej zostałam z niczym, komornik zostawił mi kwotę wolną od zajęcia w wysokości 1570 zł ale przecież cały miesiąc muszę za coś żyć, co mam teraz zrobić?

  1. Janina Gołębiecka

   Właściwe pismo prawdopodobnie otrzymasz, komornik zwykle najpierw zajmuje wierzytelność, a dopiero później informuje o fakcie dłużnika, aby dłużnik nie miał szansy na ucieczkę z pieniędzmi przed zajęciem komorniczym…

 28. Witam, czy komornik może zająć konto bankowe nie należące do dłużnika?? moje wynagrodzenie trafia na konto bankowe mojego partnera, nie wiem skąd komornik w ogóle dowiedział się o tym koncie, przecież mój partner z którym żyję i mieszkam nie ma żadnych długów…. co mamy zrobić w takiej sytuacji?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik prawdopodobnie uzyskał informacje od Twojego pracodawcy, gdzie trafia i na jakie konto to Twoje wynagrodzenie. Trochę dziwi mnie takie postępowanie komornika, bo mógł przecież zająć Twoje wynagrodzenie bezpośrednio u Twojego pracodawcy. Aby odzyskać pieniądze należące do Twojego chłopaka, Twój chłopak musi złożyć u komornika wniosek o zwolnienie spod zajęcia konto bankowe osoby trzeciej, wzór takiego pisma znajdziesz w dziale WZORY PISM.

 29. co komornik może zająć z mieszkania które wynajmuję wraz z dwoma przyjaciółkami? mieszkamy wspólnie, dokładamy się do czynszu, każda z nas ma własny pokój, a jedynie salon oraz kuchnia i łazienka są wspólne, czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika? proszę o odpowiedź.

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik ma prawo zająć rzeczy będące we władaniu dłużnika. A więc dla przykładu: jeśli w salonie znajduje się telewizor, to jeśli nikt nie udowodni przy wizycie komornika, że telewizor należy do osoby trzeciej, a nie do dłużnika, to komornik będzie mógł ten telewizor zająć.

 30. Dzień dobry Pani, co moze komornik zabrac z domu? mam dwoje dzieci, oraz męża. Każdy z nich coś posiada bo dzieci są już dość duże 17 i 18 lat. Czy komornik będzie szukał rzeczy które należą jedynie do mnie? (nie ma ich wiele), czy komornik będzie mógł zająć z domu rzeczy moich dzieci i mojego męża? jak np. laptop, Playstation4 czy smartfony?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik ma prawo zabrać z domu dłużnika wszystko, co może mieć jakąś sensowną wartość, komornik będzie mógł zabrać z Twojego domu telewizor, smartfon czy PlayStation, ponieważ rzeczy te jak podejrzewam zostały zakupione nie przez dzieci, a przez rodziców, czyli Ciebie i Twojego męża.

 31. Uprawnienia komornika są nad wyraz szerokie, jak to jest, że komornik może wejść do czyjegoś mieszkania i poszukiwać rzeczy należących do dłużnika, który jedynie w tym mieszkaniu wynajmuje pokój? czy są jakieś obowiązki komornika względem dłużnika? czy to wszystko działa w jedną tylko stronę? a co z obowiązkiem komornika o informowaniu dłużnika o przeprowadzanych czynnościach wobec niego? Prawa komornika są tak rozległe, że nie sposób mi to objąć głową……. to nie jest fair!

 32. Wplątałem się w długi, moja wina to fakt, toczy się wobec mnie postępowanie egzekucyjne, po jakim czasie komornik przychodzi do domu w takim razie? czy dostanę jakieś pismo czy po prostu komornik wpadnie do mnie? niestety nie mam pojęcia jak szybko działa komornik, ale liczę, że Pani mi coś podpowie…

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik nie uprzedza o wizycie w domu dłużnika, komornik przychodzi kiedy ma na to czas.

 33. Hej, co może zrobić komornik jak nic nie mam i kiedy komornik umarza postępowanie egzekucyjne? nie mam dochodów, ani żadnych świadczeń. Komornik nic ode mnie nie ściągnie….

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli nie posiadasz ani dochodów, ani świadczeń, czy ruchomości lub nieruchomości, to komornik nie może Ci nic zrobić. Komornik po pewnym czasie wyda decyzję o umorzeniu egzekucji komorniczej i na tym sprawa się skończy. Oczywiście umorzenie egzekucji komorniczej nie oznacza, że komornik anuluje całkowicie Twój dług, dług będzie wciąż istniał i prawdopodobnie wierzyciel upomni się o jego spłatę za rok, dwa lub trzy. Dodam jeszcze, że dług komorniczy ulega przedawnieniu po 6 latach według nowych przepisów. Jeśli więc minie 6 lat, a komornik nie będzie toczył wobec Ciebie międzyczasie żadnej egzekucji, to masz prawo wtedy podnieść zarzut przedawnienia długu stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym.

 34. P.Janino proszę o pomoc, kupiłam mieszkanie od osoby, która miała kredyt na to mieszkanie. Kupując spłaciłam kredyt w banku na co mam potwierdzenie bankowe, mam akt notarialny i z sądu wpis do księgi wieczystej. Teraz dostałam pismo od komornika, ze chce zając mi to mieszkanie, ponieważ osoba od której kupiłam pracowała w jakiejś spółce cywilnej, która miała lub ma długi. Nie wiem co mam robić, proszę o szybka odpowiedz. Z poważaniem Barbara

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik jest w takim razie chory na głowę i należałoby położyć go w szpitalu dla psychicznie chorych. Udaj się czym prędzej do tego chorego komornika, zabierz ze sobą dokumenty o których piszesz i zapytaj komornika na jakiej podstawie żąda od Ciebie przejęcia tego mieszkania na spłatę długu poprzedniego właściciela, skoro mieszkanie należy już do Ciebie… Pozdrawiam.

 35. Pani Janino, dziękuję bardzo za odpowiedz. Tylko nie wiem czy się nie pomyliłam pisząc, ze osoba od której kupiłam mieszkanie pracowała w S.C, A mianowicie była wspólnikiem tej spółki cywilnej. ( i nie wiem czy osoba ta odpowiadała własnym majątkiem) u Notariusza zostały złożone wszystkie dokumenty, ze mieszkanie jest czyste od długów przepraszam bardzo. Proszę aby Pani napisała mi czy to coś zmienia w mojej sytuacji?

  Akt Notarialny sporządzony był w dniu 23 .02.2018 w tym tez dniu spłaciłam cały kredyt zaciągnięty na to mieszkanie. Naprawdę bardzo się wystraszyłam, jak dostałam pismo od komornika, po prostu nie mogę spać. Bardzo proszę o odpowiedz. Pozdrawiam Barbara

  1. Janina Gołębiecka

   To nie zmienia faktu, czy dłużnik pracował w tej spółce, czy był jej wspólnikiem. Dla Ciebie liczy się, że masz papiery od notariusza i że wywiązałaś się z umowy, spłacając kredyt, który miałaś spłacić. Będzie dobrze. Pozdrawiam!

 36. Czy jak jestem wspolwlascicielem nieruchomości na której znajduje się dom i hala magazynowa i to nie ja jestem dłużnikiem, to czy komornik może zabrać również moją część?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik nie ma prawa zająć wtedy całej nieruchomości. Na licytację komorniczą (jeśli do niej dojdzie), trafi część udziału dłużnika w tej nieruchomości. Jeśli dla przykładu dłużników jest dwóch, to na egzekucję trafi jedynie udział w 1/2 tej nieruchomości. Jeśli współwłaścicieli jest trzech, to na egzekucję trafi jedynie część należąca do dłużnika, a więc udział w 1/3 nieruchomości.

 37. Dzień dobry. Posiadam kilka zobowiązań finansowych i w przypadku jednego (ratalna pożyczka pozabankowa) zdarzyło mi się opóźnienie w spłacie. Niestety pożyczkodawca sprzedał dług innej firmie , która zażądała natychmiastowej spłaty całości, na którą nie było mnie stać. Próbowałam kilkakrotnie “dogadać się” w spłacie długu (spłaciłam nawet blisko połowę), jednak bezskutecznie i sprawa ostatecznie trafiła do sądu.

  Sądziłam, że po rozprawie dostanę informację o “przegranej” i wezwanie do zapłaty, tymczasem dziś (piątek 17. 08.2018 ) otrzymałam w jednej kopercie łącznie 4 pisma od Komornika:
  -zawiadomienie o wszczęciu egzekucji
  -wezwanie do udzielenia wyjaśnień
  -wezwanie do do zapłaty należności (według pisma miałam 7 dni na spłatę od momentu otrzymania pisma)
  -zajęcie rachunku bankowego
  -zajęcia nadpłaty podatku w US

  Pisma mają datę 08.08.2018 r.

  Jeszcze tego samego dnia (piątek: 17.08.2018) skontaktowałam się z komornikiem i spłaciłam całość zadłużenia wraz z kosztami procesu. Komornik poinformował mnie, że konto zostanie odblokowane najpóźniej w poniedziałek (20.08.18).

  Jestem w trakcie starania się o kredyt firmowy ze wsparciem unijnym (komornik zajął inne konto z zakładu pracy) i chciałabym wiedzieć czy w tej sytuacji-czyli natychmiastowej spłacie komornika po otrzymaniu listu-mam jeszcze jakąkolwiek szansę na otrzymanie kredytu.

  Czy pomimo natychmiastowej spłaty jest/będzie gdzieś widoczny ślad komornika?

  Czy w ogóle można mówić o natychmiastowej spłacie, jeśli pisma zostały do mnie wysłane wcześniej, czyli 08.08.2018 a dotarły do mnie 9 dni później?

  Czy też sam fakt “posiadania” komornika spowodował, że przez najbliższe 5 lat szanse na kredyt są zerowe?

  Czy jest coś co mogę zrobić, by poprawić swoją sytuacją związaną z tym zdarzeniem?

  Chciałabym także wiedzieć czy takie postępowanie, czyli wysłanie jednocześnie 4 pism i tym samym odebranie szansy dłużnikowi nie tylko na wyjaśnienie ale i na spłatę jest normą?

  Bardzo proszę o odpowiedź.

 38. mieczyslaw

  mam dług 27tys zł, spłacam regularnie z uzgodnieniami komornika, czy komornik może wyceniać dom wartości 30tys.zł? ile procent sumy wpłaconej powinien komornik wpłacić wierzycielowi? pozdrawiam.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli wierzyciel we wniosku o wytoczenie przeciwko Tobie egzekucji komorniczej zaznaczył również egzekucję z nieruchomości, to mimo ustaleń z komornikiem spłaty długu w ratach, komornik ma obowiązek działać w zakresie jaki określił wierzyciel, a więc komornik może zacząć oszacowanie i opis nieruchomości, by móc przystąpić w dalszej kolejności do egzekucji z nieruchomości. Oczywiście jeśli nieruchomość powiedzmy warta jest 100.000 zł, a długu masz 30 tys zł, to jeśli znajdzie się kupiec na nieruchomość i zapłaci on powiedzmy te 100.000 zł (na tyle wyceniona została nieruchomość), to z puli tej kwoty komornik zabierze na rzecz wierzyciela 30 tys zł + koszty egzekucyjne a resztę ze sprzedaży otrzyma nikt inny jak Ty.

 39. Dzień dobry,

  Moje pytanie jest takie – jestem zameldowany w warszawie, natomiast mieszkam w innym mieście – X, korespondencja miedzy innymi bankowa przychodzi do miejsca zamieszkania czyli X. Ponieważ dość prawdopodobny jest scenariusz upadłościowy to zanim dojdzie do teoretycznego orzeczenia o upadłości, to może się pojawić komornik. Zakładam możliwość wynajęcia mieszkania i określenia stałego pobytu w wynajętym mieszkaniu. Pytanie czy komornik może się pojawić w byłych miejscach zameldowania/pobytu?

  1. Janina Gołębiecka

   Korespondencja z banku, z sądu czy od komornika przychodzić będzie na adres który znajduje się na umowach pożyczkowych czy kredytowych. Jeśli zamierzasz zmienić miejsce zamieszkania, to poinformuj o tym firmę pożyczkową, bank, sąd czy komornika, bo inaczej komornik może zajrzeć pod stary adres. Jeśli natomiast chodzi o ogłoszenie upadłości w momencie, kiedy jesteś właścicielem nieruchomości, to tutaj sprawy mogą nie pójść po Twojej myśli. Po pierwsze, jeśli masz długi i ciążyć będzie na Tobie egzekucja komornicza, to komornik na pewno dowie się, że jesteś właścicielem nieruchomości i będzie mógł wszcząć wtedy wobec Ciebie egzekucję z nieruchomości, o tym jak przebiega egzekucja z nieruchomości <-- dowiesz się z tego artykułu. Po drugie, jeśli nie dojdzie z jakichś powodów do egzekucji Twojej nieruchomości, to podczas procesu upadłościowego, sąd dowie się o tej nieruchomości i będzie chciał ją spieniężyć na rzecz spłaty choćby części Twojego zadłużenia. Sąd nie może ogłosić Twojej upadłości konsumenckiej i umorzyć wszystkie Twoje długi, skoro jesteś właścicielem wartościowej nieruchomości.

   1. Nie jestem właścicielem nieruchomości, jestem tam tylko zameldowany. W tym układzie najlepiej się będzie stamtąd wymeldować?

 40. Witam,

  Czy komornik może ściągnąć dług z mojego konta po prawie 6 latach? Ostatnie pismo jakie zostało wysłane to grudzień 2012rok, nie odebrałem go, nie przebywałem wtedy w kraju, w tym miesiącu zostałem poinformowany przez pracodawcę, że dług zostanie ściągnięty z mojej wypłaty, nie są to duże pieniądze, ale jednak. Moje pytanie jest: czy skoro od grudnia 2012 roku nie było żadnej informacji od komornika, to czy po takim czasie komornik może bez informowania mnie ściągnąć należność ?

  1. Janina Gołębiecka

   Widocznie wierzyciel wszczął wobec Ciebie kolejną egzekucję komorniczą, wierzyciel jak najbardziej ma do tego prawo… ta egzekucja z 2012 roku najprawdopodobniej została przez komornika umorzona ze względu na brak możliwości ściągnięcia należności, dlatego wg mnie wierzyciel “spróbował szczęścia” ponownie wytaczają przeciwko Tobie egzekucję komorniczą. Jeśli nie dostałeś jeszcze żadnej informacji od komornika, to pewnie wkrótce ją otrzymasz.

   1. Dziękuje za odpowiedź. Czy nie ma czegoś takiego jak przedawnienie , jeśli wcześniej nie było żadnej informacji o należności do zapłaty?

    1. Janina Gołębiecka

     Dług stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym ulegał przedawnieniu po 10 latach od daty wydania wyroku (nakaz zapłaty). Od lipca tego roku przepisy dotyczące przedawnienia długów zmieniły się i jest to już nie 10 lat, a lat 6.

 41. Zacznę od tego, że nie mieszkam w miejscu zameldowania, całą moją korespondencję odbierała moja mama z którą nie mam kontaktu, nagle otrzymałem wiadomość od mojej siostry, że w przyszłym tygodniu ma przyjść komornik do mamy i zająć rzeczy które należą do mnie. Wiemy jak to wygląda i weźmie wszystko co będzie chciał, wiem że mam zadłużenie, ale o wcześniejszych pismach nic nie wiedziałem. Jak mogę teraz powstrzymać zajęcie rzeczy (ruchomości) ???

 42. Mam następujące pytanie. Jestem wierzycielem niewielkiej kwoty (kilkuset złotych), o której egzekucję poprosiłem komornika. Okazało się, że konta bankowe “sprytnego” dłużnika świecą pustkami. Czy w tej sytuacji komornik może poprzestać na nieudanej próbie zajęcia środków na koncie dłużnika? i zakończyć sprawę bez odzyskania niczego? Czy może mam prawo wymagać od komornika, aby ten np. spróbował zająć ruchomości? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli zleciłeś komornikowi wytoczenie przeciwko dłużnikowi egzekucji z ruchomości, czy z innych składników majątku dłużnika, jak np. poszukiwanie majątku, to komornik Twoje polecenia musi realizować. Jeśli zleciłeś jedynie egzekucję z rachunków bankowych dłużnika, to komornik będzie miał prawo taką nieskuteczną egzekucję umorzyć.

 43. Piękne stronnicze uzasadnienie pracy komornika. Po pierwsze, nie jest urzędnikiem publicznym co ogranicza jego możliwości. Po drugie, w przypadku, kiedy osoba fizycznie pracująca na umowę zlecenie i nie wykazującej innego dochodu, komornik ma pełne prawo do zajęcia całej płatności

  Miłego
  Tomek

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Tomek, jeśli wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie jest jedynym źródłem dochodu dłużnika, oraz gdy wynagrodzenie to ma charakter systematyczny, to komornik nie ma prawa takiego wynagrodzenia dłużnikowi zająć w pełnej kwocie, komornik takie wynagrodzenie powinien potraktować jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i zastosować kwotę wolną od zajęcia w wysokości 1530 zł na 2018 rok. Dłużnik powinien jak najszybciej wtedy złożyć oświadczenie u komornika, że jest to jego jedyne źródło dochodu. Wzór takiego oświadczenia można pobrać w dziale “Wzory pism”

 44. Pani Janino, co może zająć komornik w mieszkaniu moich rodziców jeśli jestem już w chwili obecnej stamtąd wymeldowany i przebywam poza granicami Polski? kiedy zaciągałem pożyczki, mieszkałem jeszcze wtedy z rodzicami i umowy pożyczkowe które zawierają mój stary adres, są problemem moich rodziców, bo windykatorzy i komornik przychodzi do mieszkania moich rodziców :/ nic nie jesteśmy w stanie zrobić, jak się pokażę w Polsce to pewnie mnie zamkną za długi. Dlatego już teraz chcielibyśmy wiedzieć co może komornik zająć w mieszkaniu moich rodziców, w mieszkaniu w którym już nie przebywam?

 45. Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy komornik może zlicytować mieszkanie jeśli mam kilka zadłużeń czyli kilka spraw komorniczych i jest zbieg egzekucji. Dziękuje

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Bartek, tak, komornik ma do tego prawo. Po licytacji mieszkania komornik weźmie dla siebie tyle i ma od Ciebie wyegzekwować, a resztę pieniędzy pochodzących z licytacji mieszkania komornik podzieli wśród pozostałych komorników.

 46. Aleksandra

  Witam. W zeszłym tygodniu w skrzynce znalazłam pismo od komornika skierowane do mojego ojca “informacja o przewidywanych czynnościach w miejscu zamieszkania dłużnika” na podstawie tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, a celem czynności będzie zajęcie ruchomości i przeszukanie mieszkania i schowków dłużnika. Mieszkanie jest własnością obojga moich rodziców, jednakże nie mieszkają oni tu od kilkunastu lat, do tego od ok 9-10lat nie mam kontaktu z ojcem, wcale tu nie przyjeżdża, nawet nie znam adresu zamieszkania jedynie miasto za granicą w którym ostatnio był widziany. Większość rzeczy znajdujących się w mieszkaniu została wymieniona i jest własnością moją lub mojego narzeczonego. W związku z tym chciałam się dowiedzieć czy komornik ma prawo zająć coś z mieszkania pomimo tego, że nic z mieszkania nie należy do mojego ojca? Czy wysłane na piśmie wyjaśnienie że dłużnik nie mieszka pod podanym adresem i wszystkie ruchomości są moją/narzeczonego własnością wystarczy żeby komornik umorzył sprawę?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeżeli ruchomość dłużnika, przeciwko której została skierowana egzekucja, znajduje się we władaniu osoby trzeciej, komornik może dokonać jej zajęcia, tylko jeśli osoba trzecia wyraża na to zgodę bądź przyznaje, że ruchomość jest własnością dłużnika.

   Czyli jeśli w Twoim mieszkaniu nie ma nic co należy do Twojego ojca, to powiadom o tym komornika, komornik nie będzie miał wtedy nawet podstaw, by do Twojego lokalu wchodzić.

   1. Aleksandra

    Dziękuję pięknie za odpowiedź. Więc mimo, że mieszkanie należy do moich rodziców to mimo wszystko z racji tego, że już w nim nie mieszkają komornik nie ma prawa wejść i zajmować rzeczy w nim się znajdujących ponieważ są moją własnością, a nie własnością ojca. Dobrze rozumiem?

    1. Janina Gołębiecka

     Upss, przepraszam, nie doczytałam, że mieszkanie należy do Twoich rodziców. To nieco zmienia sytuację, komornik może wtedy chcieć do tego mieszkania wejść, warto żebyś posiadała jakieś dowody zakupu tych cenniejszych przedmiotów, które chcieć zająć może komornik, chodzi tu o telewizor, smartfon, laptop, komputer itd. Ponad to, jeśli to mieszkanie należy do Twoich rodziców, to w zależności od wielkości długu, komornik może próbować to mieszkanie zająć, aby sprzedać je na aukcji komorniczej. Póki co uzbrój się w dowody zakupu tych droższych przedmiotów jakie posiadasz w tym mieszkaniu, tak na wszelki wypadek.

 47. Witam, mam pytanie, czy komornik może zabrać dowolną rzecz z domu w którym dłużnik ma wieczystą służebność użytkowania? Dom został darowany w całości ponad 6 lat temu. Dłużnik zamierza złożyć wniosek o upadłość konsumencką, gdyż nie jest w stanie spłacić swoich długów nie z własnej winy. Dziękuję za pomoc.

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli dana rzecz będzie wartościowa, i będzie własnością dłużnika, to komornik ma prawo ją dłużnikowi zająć.

 48. Jeszcze jedno czy komornik może wejść do domu w którym dłużnik ma wieczystą służebność użytkowania?

 49. Pani Janino mam pytanie dotyczące tego czy komornik za długi mojego męża może zająć rzeczy należące do naszych dzieci jak np. zabawki (klocki Lego, rowerki itp.)? Oraz czy w takim przypadku gdy są w domu małe dzieci może zająć pralkę, lodówkę? Z góry dziękuję za informację.

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik może zająć zabawki, klocki LEGO czy rowerki, ponieważ tak naprawdę to rodzice są właścicielami tych przedmiotów a nie małe dzieci, które nie maja jeszcze zdolności prawnej (wiek poniżej 18 roku życia). Komornik ma więc prawo zabrać zabawki. Co do pralki i lodówki, to jeśli przedmioty te są niezbędne domownikom do spełniania podstawowych potrzeb, to komornik nie powinien ich zajmować.

 50. Pani Janino i jeszcze jedno pytanie. Skoro komornik nie może zająć ruchomości dłużnika znajdującej się we władaniu osoby trzeciej to znaczy że jeśli samochód dłużnika zostanie pożyczony np. Sąsiadce w ramach zabezpieczenia pożyczki ktorej udzieliła dłużnikowi to konornik nie może go zabrać? Jeśli tak to jaki należy mieć na to dowód?

  1. Janina Gołębiecka

   Tutaj trzeba by przedstawić umowę pożyczki którą zawarliście z sąsiadką.

   1. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze dodatkowe pytanie. Czy ta umowa pożyczki wymaga jakiejś szczególnej formy np. notarialnej? Czy taka pożyczka może być udzielona gotówkowo (rachunek jest zajęty przez komornika)?

 51. Dzień dobry.
  Prowadzę firmę w branży płatności elektronicznych – konkretnie terminale płatnicze. Ostatnio dostałem od komornika zajęcie wierzytelności dotyczącej nieznanej mi firmy. W zajęciu są dane konkretnej osoby: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania. W kancelarii komorniczej otrzymałem informację, że wysyłają zajęcia do wszystkich firm z mojej branży.

  Jak takie działania mają się do RODO – czy komornik ma prawo wysłać zajęcia ” na ślepo “? Logicznie rzecz biorąc powinno najpierw zostać wysłane zapytanie czy łączą nas relacje biznesowe z firmą o nr NIP …..

  Dziękuje za odpowiedź.

 52. co komornik może zabrać z domu? dostałam dziś pismo od komornika, że niebawem mnie odwiedzi, teraz mam problem, bo mam trochę sprzętu AGD i RTV w domu, ja jestem dłużnikiem i ja kupowałam wszystko do domu. Gdzieś czytałam, że nie wszystko, co mamy w domu, komornik może zabrać i chciałabym wiedzieć dokładnie co komornik z domu ma prawo zabrać a co nie. Mam jeszcze pytanie: czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika? bo w domu synowie mają konsolę do gier XBOX, nie jest ona naszą własnością, jest pożyczona. Proszę o szybką odpowiedź bo nie wiem kiedy przyjdzie komornik…

 53. Witam, czy komornicy pracują w weekendy? wpuszczę komornika tylko nie wiem kiedy dokładnie ma przyjść, nie chcę zastać mieszkania z otwartymi na siłę drzwiami, bo kto będzie musiał płacić za ich wymianę jak nie ja? wyjeżdżamy w każdy weekend do teściów i zastanawiam się czy komornik w weekendy też pracuje terenowo? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

 54. Pani Janino, czy komornik może zająć stypendium stażowe? mam długi i przyszło pismo od komornika o wszczęciu egzekucji komorniczej przeciwko mnie, obawiam się zajęcia stypendium stażowego.

 55. dłużniczka

  Wie ktoś jak uniknąć zajęcia ruchomości przez komornika? znacie jakieś triki albo sztuczki? nie mam zamiaru wywozić wszystkich wartościowych przedmiotów z mojego domu do domu przyjaciół czy rodziny, bo jak wtedy mamy normalnie żyć? Dzieci mają tablety, jest komputer stacjonarny oraz laptop mojego męża, telewizor też mamy, ktoś podpowie jak uniknąć zajęcia przedmiotów przez komornika??

 56. Cześć, czy komornik może zająć mienie rodziców dłużnika? mieszkam z rodzicami i mam długi, pracuję i komornika, wiem że do mnie ma przyjść, w sumie to nie do mnie tylko do domu rodziców w którym mieszkam. Martwię się tym, że komornik zajmie minie rodziców… nie chcę tego bo to są rzeczy rodziców, nie chcę żeby cierpieli przez mnie, niczemu przecież nie zawinili…

  1. Janina Gołębiecka

   Nie, komornik nie ma prawa zająć mienia rodziców na poczet spłaty Twojego długu.

 57. Komornik nie może zająć mienia nie należącego do dłużnika, takie działanie ze strony komornik jest niezgodne z prawem i można wtedy złożyć skargę na czynności komornika.

 58. Dobry wieczór, mam komornika stąd moje pytanie: czy komornik może zająć samochód służący do pracy? mieszkam w bardzo małej miejscowości z dala od dużych miast, dlatego pracę mam nie w miejscowości gdzie mieszkam a w pobliskim mieście. Jeśli komornik zabierze mi auto, to nie będę miał jak dojeżdżać do pracy, czy komornik może to auto mi zarekwirować? jeśli stracę pracę bo nie bede miał jak do niej dojechać, to komornik straci zajęcie mojej pensji, co robić żeby komornik nie zabrał mi auta które służy do dojazdu do pracy?

  1. Janina Gołębiecka

   Samochód którym dojeżdżasz nie można podpiąć pod samochód służący do pracy, ten samochód służy Tobie do dojazdów do pracy a nie do samej pracy, gdybyś był taksówkarzem, to wtedy komornik tego auta nie mógłby Ci zabrać, jeśli to auto służy jedynie do dojazdów do Twojego miejsca zatrudnienia, to komornik raczej to auto Tobie zajmie…

 59. Droga Pani – jak długo komornik może prowadzić egzekucję komorniczą? nie pracuje i nie mam nic, kiedy będzie umorzenie tej egzekucji? czy egzekucja może trwać w nieskończoność? czy są jakieś granice czasowe?

  1. Janina Gołębiecka

   Zwykle jest to kwestia 3-4 miesięcy zanim komornik umorzy egzekucję.

 60. Witam. Mam kilka pożyczek, od 3 miesięcy ich nie spłacam, przychodzą monity wezwania przedsądowe do zapłaty i wycofanie umowy czyli pożyczkodawca chce od razu całej sumy. Czy od razu grozi mi komornik i czy komornik przyjdzie do domu zabrać moje rzeczy? jak to wygląda tak naprawdę?

 61. Witam serdecznie, potrzebuje pilnie pomocy, komornik zajął mi ziemię która jest wspólną własnością moją i męża lecz mamy od 4 lat rozdzielność majątkową, w tym czasie nie mieszkamy razem, ja niestety narobiłam długów i moje pytanie brzmi: czy można jakoś w imieniu mojego męża złożyć skargę na komornika, gdyż on o niczym nie wie i nie wiedział?

 62. Witam serdecznie, potrzebuję pilnie informacji.. Pracuję od dwóch miesięcy na 1/4 etatu, na rękę dostaję 321 zł. Moja szefowa właśnie dostała pismo od komornika, który chce, żebym płaciła mu 105 zł. Czy może od takiej kwoty mi tyle zająć? Dodam jeszcze, że jestem w tej chwili jedynym żywicielem rodziny .

 63. Witam, czy jeśli mój partner posiada działkę z pomieszczeniami użytkowymi na której jest wpisana hipoteka z ZUS i US a by ją wynajął to czy w tej sytuacji komornik może zlicytować działkę, pozdrawiam

  1. Janina Gołębiecka

   Tak komornik ma prawo taka działkę również zająć, ponieważ wciąż jest działka dłużnika która jest składnikiem jego majątku.

 64. Witam serdecznie. Dostałem alimenty w kwocie 580 zł. Nie stać mnie na taką kwotę… Co się stanie jeśli będę wpłacać cześć alimentów np 300 zł?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Krystian. Jeśli będziesz płacić kwotę alimentów mniejszą niż ta zasądzona, to z czasem powstanie zadłużenie alimentacyjne i matka dziecka będzie miała prawo, aby zgłosić się do komornika, by wszcząć egzekucję komorniczą wobec Ciebie. Jeśli komornikowi nie uda się ściągnąć z Ciebie należności, to w grę wchodzi nawet odsiadka w więzieniu. Przeczytaj koniecznie wpis –> Czy za niepłacenie alimentów grozi więzienie?

 65. Witam. Mam do Pani kilka pytań. Mianowicie zostało wszczęte wobec mnie postępowanie egzekucyjne (o kto rym dowiedziałem się przez mojego pracodawce) potem przyszło pismo na stary adres zameldowania o wszczęciu egzekucji z ruchomości. Nakaz zapłaty przyszedł prawdopodobnie na adres pod którym zamieszkiwałem dobrych kilka lat temu, a z którym od ponad 6 nie mam nic wspólnego. Mój pełnomocnik wysłał pismo o powtórne doręczenie nakazu zapłaty na adres obecnego miejsca zamieszkania. (list do sadu wysłany dnia 23.10.18) jak długo sady rozpatrują takie wnioski ? ile może trwać uchylenie nakazu zapłaty i doręczenie na obecny adres nowego? Czy jeżeli przyjdzie komornik, to mogę wręczyć mu wniosek o zawieszenie postępowania dokumentując go tym, ze nakaz zapłaty został wysłany na inny adres (dostarczając mu dokumenty, które również zostały wysłane do sadu) i czy jest szansa, ze komornik takie postępowanie egzekucyjne zawiesi? Oczywiście przedłożę mu również kopie pisma wysłanego do sadu o uchylenie nakazu i wysłanie go ponownie. Oczywiście zadłużenie spłaciłbym, gdybym o nim wiedział jak najszybciej, a takiej możliwości nie miałem. Ostatnim pytaniem jest to, czy jeżeli Sad ponownie doręczy mi nakaz zapłaty, to kwotę, którą muszę zapłacić to kwota z dnia wydania tego pierwszego nakazu zapłaty (2013 rok) czy kwota, do której doszły odsetki od roku 2013 do 2018 roku? Pozdrawiam serdecznie. Kamil

 66. Witam. Do mojego szwagra przyszło pismo z informacją o pojawieniu się komornika. Szwagier jest zameldowany pod adresem gdzie mieszkam, ale tutaj nie mieszka. Mieszkanie należy do rodziców żony, wszelkie ruchomości należą do nas. Czy wystarczy poinformować o tym fakcie komornika (czyli że pozwany nie zamieszkuje w lokalu i nie ma tu żadnych jego rzeczy) czy trzeba przygotować wszystkie dokumenty zakupów wartościowych rzeczy należących do żony i mnie?

  1. Janina Gołębiecka

   Komornik nie ma prawa zajmować Waszych przedmiotów za długi szwagra. Jeśli powiadomicie komornika, że szwagier tu nie mieszka, komornik nie powinien chcieć wejść do mieszkania.

 67. Wygraliśmy sprawę o odszkodowanie od Tur Warta, kwotę główną i odsetki za 9 Lat walki !!! Ponieważ Firma nasza miała liczne zajęcia, wiec do odszkodowania z zajęciami dopisał się Komornik i w porozumieniu z Warta rozgrabił nam prawie wszystkie pieniądze zmuszając nas do zamknięcia firmy !!!

  Warta tłumaczy się, że nam przysługuje 75% kwoty odszkodowania pomniejszone o koszty sądowe i zajęcia na Rzecz Skarbu państwa, a całe odsetki z 9 Lat walki sądowej przysługują komornikowi !!!

  Plus 25% kwoty odszkodowania, jesteśmy załamani, dla nas workout sądu to do wypłaty odszkodowanie z należnymi odsetkami i jeśli Komornik ma zajęcia to tak jak mówi prawo 25% jest jego, ale reszta zostaje w firmie, co pozwoliło by nam ją odbudować ! A tak to po co ta walka? 9 lat nerwów… wyjazdów… koszta adwokatów… itd, czy postąpili zgodnie z prawem?

 68. Czy komornik może zająć ziemie rolną? gospodarstwo rolne? Dostałam pismo od komornika o zajęciu ziemi rolnej, gospodarstwo rolne to Nasze jedyne źródło dochodu, czy komornik ma takie prawo zgodne z ustawą o treści artykułu 829 z dnia 15 lipca? proszę o pomoc, co mam zrobić? czytałam czego nie może zająć komornik, co mam zrobić teraz? poza tym numer działki nie zgadza się z numerem w akcie notarialnym…

  Niech mi ktoś pomoże bo pole to jedyne źródło dochodu z czego się utrzymujemy. Co dalej mamy robić w tej sprawie? gdzie się udać i czy dziecko niepełnoletnie może przejąć długi?

 69. Dzień dobry. Planuję założyć działalność gospodarczą (bez VAT), przy tym mam stare długi (w tym alimentacyjne), z których próbuję wyjść właśnie zakładając DG i zarabiając więcej…

  Czytam, że komornik może dojść po fakturach do kontrahentów i zająć całość należności od nich – więc teoretycznie nie będę miał żadnego zabezpieczenia na życie…

  Proszę o informację, czy i w jaki sposób komornik może zdobyć dostęp do faktur,/rachunków które wystawię/wystawiłem kontrahentom.

  Skąd komornik będzie wiedział, że założyłem DG?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli dłużnik ani nie pracuje, ani nie posiada żadnego majątku, to postępowanie egzekucyjne zostanie przez komornika umorzone ze względu na bezskuteczność prowadzonych działań komorniczych. Wtedy, wierzyciel za rok, dwa albo trzy będzie mógł ponownie wszcząć wobec dłużnika egzekucję.

 70. Witam, mój brat ma ogromne długi. Mieszka osobno, jednak jest zameldowany w naszym domu rodzinnym, gdzie mieszkam z rodzicami. Chciałam się zapytać czy komornik może wejść do naszego domu i zabrać każdy sprzęt nawet nie zakupiony przez mojego brata. Oraz czy komornik może zabrać auto, które jest zarejestrowane na mnie i na mojego ojca?

  1. Janina Gołębiecka

   Twój brat jak się domyślam jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność prawną. Dlatego za swoje zaciągnięte długi Twój brat odpowiada wyłącznie swoim majątkiem osobistym. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że komornik nie może zająć przedmiotów osoby trzeciej za długi brata. Warto przyszykować sobie dowody zakupu cenniejszych rzeczy które znajdują się w Waszym mieszkaniu. Jeśli nie macie dowodów zakupu na swoje dane, to wystarczą świadkowie którzy to potwierdzą. Jeśli chodzi natomiast o samochód którego dłużnik jest współwłaścicielem, to komornik może jedynie zająć i wystawić na licytację komorniczą jedynie 50% udziału dłużnika w tym samochodzie, z doświadczenia wiem, że nigdy nie znajduje się kupiec na 50% samochodu :-) więc powinnaś być spokojna.

 71. Mam komornika, ale sprawa jest tego typu, że nie ma żadnego wyroku sądu. Dziś zadzwonił do mnie komornik który wyciągnął ode mnie PESEL, a powiedział że nie zna sprawy. Jeszcze powiedział, że dałem na OLX jakieś ogłoszenie ze sprzedaję chemię niemiecką, co jest zupełną bzdurą. Ktoś zrobił mi głupi kawal i podał adres i mój numer tel.

 72. W 2017 roku spłaciłam swój dług u komornika wyznaczony w piśmie które otrzymałam, należną kwotę wpłaciłam osobiście na ręce zastępcy komornika pod wyznaczonym adresem także ujętym w piśmie dzień po otrzymaniu listu od komornika. Jest początek roku 2019, nie mieszkam w miejscu zameldowania, a moich rodziców nachodzi pewien człowiek podając się za osobę która jest wyznaczona do ściągnięcia długu lub ugodową spłatę zadłużenia, które de facto już nie istnieje. Mam pisma, oraz zaświadczenie od komornika o dokonaniu spłaty. Po dokonaniu spłaty dzwoniłam do firmy do której dług należał, dostałam jedynie ustne potwierdzenie o spłacie długu, co teraz? dlaczego ktoś nas nachodzi o ten spłacony dług?

 73. W 2018 roku za długi męża komornik zajął mój samochód, pomimo okazania dokumentów, że samochód należy do mnie. Napisałam pismo do wierzyciela o zwolnienie samochodu z egzekucji. Wierzyciel zwolnił ten samochód ale nie wiedziałam, że trzeba powiadomić o tym fakcie Sąd który wyznaczył termin rozprawy. Sprawa się jednak nie odbyła, bo zdążyłam złożyć pismo w związku ze zwolnieniem tegoż samochodu spod zajęcia. Wpłaciłam do kasy Sądu 500 zł związanego ze sprawą (5% wartości samochodu). Wszystko to działo się w sierpniu – sprawa miała być we wrześniu 2018. Do tej pory nie mam z Sądu końcowego postanowienia jak również zwrotu moich pieniędzy, bo przecież sprawa się nie odbyła. Czy to jest możliwe, aby cała procedura tyle trwała? Dzwoniąc i pytając kiedy otrzymam zwrot pieniędzy usłyszałam, że nie ma jeszcze postanowienia – o jakie postanowienie chodzi skoro wierzyciel zwolnił mój samochód? Proszę o odpowiedź.

 74. Witam. Czy komornik zabierze mi z konta pieniądze, które sam na nie wpłacę ? Nie będzie to pensja ani świadczenie tylko prywatna wpłata, czy wtedy obowiązuje kwota wolna od zajęcia ?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli komornik zajął Ci konto bankowe, to nie ma dla niego większego znaczenia z jakiego źródła wpływają środki na Twoje konto. Jeśli będzie to wpłata własna, to komornik zajmie Ci cześć tych środków. Przy egzekucji z konta bankowego zawsze obowiązuje kwota wolna, kwota ta zmienia się co roku wraz ze zmianą minimalnej krajowej. o więcej szczegółów zapraszam do artykułu: Jaka jest kwota wolna przy zajęciu komorniczym na rachunku bankowym?

 75. witam – mam pytanie – jestem synem dłużnika (mojej matki), mam swoją prace i kupione rzeczy za moje pieniądze, czy komornik może zająć te rzeczy za długi mojej matki?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj, oczywiście, że komornika nie ma prawa zająć rzeczy nienależących do dłużnika, nie masz czego się obawiać, ewentualnie może przygotować sobie dowody zakupu tychże przedmiotów (ruchomości).

 76. Bartłomiej

  Dzień dobry mam pytanie: czy komornik może zająć darowiznę przekazaną synowi który mieszka razem ze mną pod jednym dachem?

 77. witam mam taką sytuacje, że mam komornika w sumie mam dopiero go mieć, pracuje dorywczo bez żadnej umowy i mam nie całe 1200 wynagrodzenie, bo jestem jako pomocnik moje pytanie brzmi: czy może komornik mi to zabrać jeśli nie posiadam żadnej umowy? i czy może przyjść do mojego pracodawcy? tego bym chciał uniknąć, bo nie chcę żeby komornik przychodził do miejsca pracy, tego długu mam 2300 zł, co mogę w tej sytuacji zrobić sokoro nawet nie posiadam swojego domu mieszkania sprzętu, ani nic takiego? proszę o poradę

 78. Witam mam takie pytanie, czy komornik może zablokować wpłaty np na raty kredytu, gazu, prądu? pracuje za granicą i dzwonili do mnie dziś z gazowni, że mam zaległości w rachunkach (mieszkaniem opiekuje się mój brat który płaci rachunki na bieżąco) jednak pani w gazowni powiedziała, ze wpłaty są zajmowane przez komornika (brat płaci z swojego rachunku bankowego).

  Jakiś czas temu miałem już z tym komornikiem problemy, ponieważ dogadałem się z nim co do spłaty rat itd… po 5miesiącach wracam do PL a tu bank chce mi wypowiedzieć kredyt (wtedy brata nie było mieszkanie stało puste także nikt nie odbierał awizo), pojechałem do banku i okazało się że pieniądze tak są na rachunku tak były wpłacane ale są zamrożone przez komornika…

  Pojechałem do komornika, aby zapytać się co się dzieje i usłyszałem od pani komornik ups zapomnieliśmy odblokować panu konto zdarza się… prawie straciłem mieszkanie a teraz znowu się zaczyna… czy to jest normalne postępowanie komornika? Pozdrawiam

 79. witam serdecznie, mam taką sytuację, bo mam komornika, w sumie jeszcze go nie mam ale firma z którą o tym gadałem mówili, że będzie 2300 zł długu za pożyczkę w 2015 a jest już 2019 i moje pytanie brzmi: mam pracę dorywczą bez żadnej umowy, bo jestem tam tylko pomocnikiem i mam nie całe 1200 zł – czy komornik może mi to zabrać? i czy może przyjść do tej pracy? nie chciał bym aby przychodził do mojego pracodawcy… proszę o poradę dziękuje.

 80. Witam. Kilka lat temu komornik wysłał mi pismo z informacja, ze zwraca się o zabranie mi prawa jazdy.. jakieś 3-4 lata temu.. Tylko ze wtedy nie miałem prawa jazdy… Teraz planuje zrobić ..pytanie czy jak je dostane czy widnieje jako do zabrania po 3-4 latach? Następne pytanie: czy jadąc nie swoim autem komornik może je zarekwirować..? Bo nie wiem czy mogę pożyczyć bezpiecznie auto w tym chorym kraju? Z góry dziękuję za odp.

 81. Witam, potrzebuję wzór oświadczenia pracodawcy do komornika, komornik wysłał mi pismo (jestem pracodawcą), o potrąceniu egzekucyjnym z pensji pracownika, problem polega na tym, że pracownik zarabia minimalną krajową i z tego co wiem, nie można potrącać kwoty z wypłaty minimalnej, dług pracownika nie ma charakteru aliemntacyjnego, więc muszę wysłać komornikowi oświadczenie, czy macie taki wzór pisma by wiedział jak to oświadczenie napisać? Wiem, że grzywna od komornika dla pracodawcy to nie straszak, a faktyczna kara za nie udzielenie informacji komornikowi, pozdrawiam Sławex.

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Sławku, wzór pisma o który pytasz znajdziesz w ty artykule: pismo do komornika od pracodawcy wzory.

   Grzywna za nieudzielenie komornikowi informacji jest rzeczywiście możliwa:

   Podstawa prawna:

   Art. 762. Kara grzywny za odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji albo udzielenie informacji fałszywych

   § 1. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.

   Pozdrawiam serdecznie.

 82. Witam. Miałem sprawę u komornika sądowego o spłatę zadłużenia za OC na samochód,była to kwota 113zł ,razem ze wszystkimi odsetkami i kosztami cała kwota jaką wymagał komornik to 727.91zł .Po uzgodnieniu z komornikiem spłaty zadłużenia w ratach wpłaciłem ogólnie równo 400zł . W 01. 06 . 2018r dostałem pismo o umorzeniu długu z powodu, że dłużnik nie jest wypłacalny i dokonywał sporadycznych wpłat.

  Dzisiaj czyli 12.03.2019 dostałem pismo od innego Komornika Sądowego w tej samej sprawie i nakaz zapłaty na łączną kwotę 539.22 zł i zajęcie konta bankowego. Co mogę zrobić w takim przypadku? Jestem osobą nie pracującą, jeżeli nawet uzgodnię z aktualnie wykonującym egzekucję komornikiem wpłaty, jaką mam pewność, że po 2-3 miesiącach nie umorzy sprawy, ściągając ze mnie przykładowo ponownie 400zł?

 83. Witam. Komornik zajął mi zasiłek dla bezrobotnych w kwocie ok 600 zł. Dodam, że posiadam jeszcze drugie konto gdzie dostaję 2 razy po 500 plus, zasiłek rodzinny na dwójkę dzieci, oraz alimenty w kwocie 300 zł. Podsumowując dwa konta to ok. 2100 zł. Czy komornik mógł zająć ten zasiłek? Istnieje kwota wolna od potrąceń.. Dziękuję.

   1. Witam.
    Moja Mama ma komornika za bilety, napisała prośbę do wierzyciela o rozłożenie na raty długu (wierzyciel się nie zgodził) mimo to Mama płaci co miesiąc 250 zł, niestety pracuje na 1/2 etatu zarabia 750 zł ma na utrzymaniu nieletniego syna, komornik zabrał cały zwrot z podatku (mama miała te pieniądze przeznaczyć na remont pokoju dla brata) i się zdenerwowała. Czy jak Mama przestanie płacić dla komornika, komornik zajmie dla niej dużą kwotę z wypłaty??

 84. Witam, mam założoną zbiórkę na cel leczenia, czy komornik może mi zająć te pieniądze z konta? Proszę o odpowiedz na maila. Mam blokadę komorniczą i się boję, ze nie zobaczę nawet uzbieranej kwoty, a we wtorek mam poważną operację. Proszę o szybką odpowiedz. Pytałam pracownika banku o to, ale nie umiała Pani mi odpowiedzieć na to pytanie. Pozdrawiam.

 85. witam, mam pytanie mój znajomy wziął dla mnie pożyczkę na siebie i ma na nią komornika, czy ten komornik może zająć moje rzeczy np. auto wiedząc, że pożyczka była dla mnie?

 86. Malgorzata

  Witam. Bardzo proszę o pomoc, byłam zadłużona więc pracodawca odprowadzał jakieś kwoty komornikowi, gdy przestałam pracować 2 lata temu komornik wziął mi cały zwrot na dzieci z PIT-u bez jakiegokolwiek powiadomienia. W zeszłym roku zostało do spłaty 500 zł z groszami i ponownie bez powiadomienia komornik mi zajął zwrot z PIT-u w wysokości ponad 300 zł. Więc na mój chłopski rozum zostało do spłaty coś ok 300 zł, lecz komornik w tym roku 2019 ponownie zajął mój zwrot na dziecko w kwocie prawie tysiąca złotych i oczywiście zero jakiegokolwiek pisma powiadomienia, dodzwonić do komornika się nie można, bo nikt nie odbiera … mieszkam na śląsku, a komornik w Łodzi… co w związku z tym co mam zrobić przecież nie miał prawa zajmować całego zwrotu… bardzo proszę o pomoc, bo już nie wiem co robić…

 87. Komornik mi zabrał cały zasiłek aktywizacyjny w wys 289 zł, napisałam skargę mailem do krajowej rady komorniczej – bez odpowiedzi to pozostało do dziś. Czy komornik miał prawo zabrać mi ten zasiłek? do kogo zwrócić się mogę o pomoc i interwencje? kto może mi pomóc w odzyskaniu zasiłku aktywizacyjnego? … kto jest władny nad tym co robi komornik?

 88. Witam, prowadzonych jest przeciwko mnie kilka egzekucji komorniczych :(. W najbliższym czasie otrzymam pewną ilość gotówki, o czym wie jeden z moich wierzycieli (zna on miejsce i czas gdy to nastąpi). Czy możliwa jest sytuacja, że w chwili, gdy odbiorę tą gotówkę, podejdzie do mnie komornik i zażąda ode mnie wydania jej?

Comments are closed.