Witam, czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego? mam problem z komornikiem nie jednym niestety, dlatego mam kilka pytań: jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym? z emerytury i z wynagrodzenia? Nie chcę być oszukana przez żadnego z komorników i wiem, że muszę komorników pilnować, dlatego proszę o opisanie kwot wolnych z emerytury, rachunku bankowego i wynagrodzenia.


Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019

Witam, oczywiście postaram się odpowiedzieć na wszystkie Pani pytania, tak by w toku prowadzonych egzekucji komorniczych miała Pani poczucie, że trzyma rękę na pulsie, oraz by miała Pani możliwość zareagowania zaraz po tym, jak dostrzeże nieprawidłowości.

Proszę mi jednak zaufać i nie traktować komorników jak oszustów, czyli osoby, które czekają tylko na możliwość okradzenia biednego dłużnika.

W wielu sprawach egzekucyjnych, w których doszło do pomyłek wkradła się rutyna lub po prostu błąd ludzki.

Potraktowanie spraw komorniczych z większym dystansem może pozwolić Pani przejść przez inne sprawy życia codziennego z większym spokojem.

Kwota wolna od zajęcia – egzekucja długów

Wracając jednak do szczegółów, o które Pani pyta, to już wyjaśniam, czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego, to nic innego jak określona kwotowo lub procentowo część wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury lub innego świadczenia, którego komornik zająć w żadnym razie nie może.

Kwota wolna od zajęcia nie ulegnie zmianie bez względu na to ilu komorników w jednym czasie prowadzić będzie postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Nie liczy się tu również wysokość zadłużenia, ani okoliczność zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

Wynagrodzenie za pracę – kwota wolna od zajęcia

W każdym roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta też kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Zatem dłużnik zatrudniony w ramach stosunku pracy niezależnie od prowadzonej egzekucji otrzyma na rękę kwotę 1 634 zł.

Jeżeli jednak jego wynagrodzenie jest wyższe, to zajęcie może sięgać do 50% płacy. Przyjmując więc, że otrzymuje Pani wynagrodzenie za pracę w wysokości 4 000 zł netto miesięcznie, to pracodawca zobowiązany będzie dokonać potrącenia w kwocie 2 000 zł i sumę tę przekaże na wskazane przez komornika konto.

Zawsze jednak w dyspozycji dłużnika pozostać musi kwota wolna, wynosząca obecnie 1 634 zł netto jeśli dłużnik zarabia w przedziale 1 634 zł – 3 268 zł. Przy dochodzie powyżej 3 268 zł komornik może pobrać do 50% wypracowanego dochodu netto.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – dług alimentacyjny

Tak jest przy długach niealimentacyjnych, powstałych np. na skutek nieuregulowanych zobowiązań kredytowych. Natomiast w przypadku długów alimentacyjnych komornik może zająć aż 3/5 części wypracowanego przez dłużnika w danym miesiącu dochodu i nie jest związany kwotą wolną od zajęcia.

Jak to wygląda w praktyce?

Otóż dłużnik alimentacyjny nie jest chroniony ograniczeniem egzekucji z wynagrodzenia za pracę i nie przysługuje mu kwota wolna od zajęcia. Jeśli dochód dłużnika alimentacyjnego wyniesie 2 000 zł netto, to nie otrzyma on kwoty 1 634 zł (wolnej od zajęcia w 2019 roku) lecz jedynie 40 % płacy, czyli 800 zł (60% dochodu potrąci pracodawca i przekaże komornikowi).

Umowa zlecenia – kwota wolna od zajęcia

Nieco gorzej mają dłużnicy pracujący na umowę zlecenie i umowę o dzieło, kiedy wypracowany dochód nie jest ich jedynym źródłem dochodu. Bowiem np. emeryt, czy rencista dorabiający na umowie zlecenie może liczyć na potrącenia przez komornika dochodu w całości.

Dlaczego, tak się dzieje?

Otóż w przypadku wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych podlega ono zajęciu przez komornika w całości, chyba że jest to jedyne i podstawowe źródło dochodu dłużnika.

Jeśli komornik zajął całe Twoje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, a jest to Twoje jedyne źródło dochodu, to możesz u komornika złożyć oświadczenie, że zajęte w całości wynagrodzenie, to Twoje jedyne źródło dochodu i ma charakter powtarzalny, wtedy komornik powinien zwrócić całe zajęte wcześniej wynagrodzenie, wzór oświadczenia zamieszczam poniżej:

Jeżeli ta przesłanka zostanie spełniona i komornik dokona zajęcia świadczenia z tytułu umowy zlecenia, wówczas dłużnik może złożyć wniosek o zwolnienie zajęcia i zastosowanie kwoty wolnej od zajęcia obowiązującej przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę w granicach, o których pisałam powyżej.

Tak więc jeżeli jedynym dochodem dłużnika będzie wynagrodzenia z pracy zleconej to musi być ono traktowana jak dochód z umowy o pracę przy zastosowaniu jednocześnie obowiązujących kwot wolnych od zajęcia.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – emerytura

Przy egzekucji z emerytur również obowiązuje kwota wolna od zajęcia, która na rok 2019 wynosi 75% minimalnej emerytury (1 100 zł) czyli 825 zł.

Zatem kwota wolna od zajęcia przy emeryturze wynosi 825 zł netto.

Co ma istotne znaczenie przy wyższych emeryturach komornik stosować mu procentowe ograniczenie egzekucji:

  • 60% w przypadku długów alimentacyjnych i nie występuje kwota wolna od zajęcia,
  • 50% w przypadku egzekucji roszczeń związanych z odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • 25% przy egzekucji innych należności (tak art. 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – renta

Procentowe ograniczenia egzekucji przewidziane dla emerytur znajdzie zastosowanie dla rent. Jednakże w przypadku egzekucji z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota wolna od zajęcia wyniesie jeszcze mniej, bo tylko 618,75 zł netto.

Kwota wolna od zajęcia na rok 2019 wyniesie:

  • 825 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna, renta rodzinna, zasiłek chorobowy
  • 618,75 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym

Dokonując zajęcia rachunków bankowych komornik ściągając długi inne niż alimentacyjne w dyspozycji dłużnika zobowiązany jest pozostawić w każdym nowym miesiącu kwotę wolną od zajęcia, która obecnie wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1 687,50 zł.

Ograniczenie zajęcia nie dotyczy dłużników alimentacyjnych. W ich przypadku komornik może zająć wszystkie zgromadzone na rachunku środki.

Na koniec dodam jeszcze, że w praktyce nie może dojść do tzw. podwójnego potrącenia i tylko na to pragnę Panią wyczulić.

Jeżeli zatem jest Pani emerytką i na rachunek bankowy trafia potrącona już przez ZUS emerytura, to komornik w trakcie egzekucji z rachunku bankowego nie może z Pani świadczenia zabrać nawet złotówki, także wówczas, gdy kwota przelanego świadczenia jest wyższa niż ta wolna od zajęcia na rachunku bankowych (czyli jeśli ZUS przekaże potrąconą emeryturę w kwocie wyższej niż 1 689,50 zł).

Jeśli doszłoby do takowej sytuacji zasadnym będzie złożenie skargi na czynność komornika. Jednak dmuchając na zimne, warto wystosować pismo do komornika w przedmiocie ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: